EuroVoc EU's multilingual thesaurus

EUROVOC is a multilingual thesaurus covering the fields in which the European Communities are active; it provides a means of indexing the documents in the documentation systems of the European institutions and of their users. The European Parliament, the Office for Official Publications of the European Communities, the national and regional parliaments in Europe, some national government departments and European organisations are currently using this controlled vocabulary.

The EUROVOC model is design to classify texts in both Spanish and Catalan.

Categories

These are the categories and their codes:

Code Description
0002abús de confiança* (ca) / abuso de confianza (es)
0003adhesiu* (ca) / adhesivo (es)
0004comerç de estat* (ca) / comercio de estado (es)
0005comerç al detall (ca) / comercio al por menor (es)
0006comerç a l'engròs (ca) / comercio al por mayor (es)
0007comerç de armes* (ca) / comercio de armas (es)
0008comerç est (ca) / comercio este-oeste (es)
0009comerç exterior* (ca) / comercio exterior (es)
0010comerç interior (ca) / comercio interior (es)
0011comerç internacional* (ca) / comercio internacional (es)
0012adhesió a la unió europea* (ca) / adhesión a la unión europea (es)
0013comercialització (ca) / comercialización (es)
0014comissió ad hoc* (ca) / comisión ad hoc (es)
0015comissió de investigació* (ca) / comisión de investigación (es)
0017comissió onu* (ca) / comisión onu (es)
0018comissió parlamentària* (ca) / comisión parlamentaria (es)
0019comissió pe* (ca) / comisión pe (es)
0020adjudicació de contracte administratiu* (ca) / adjudicación de contrato administrativo (es)
0021comissió permanent* (ca) / comisión permanente (es)
0022comissió especial* (ca) / comisión especial (es)
0023comissió tècnica onu* (ca) / comisión técnica onu (es)
0024comissioniste* (ca) / comisionista (es)
0025commonwealth* (ca) / commonwealth (es)
0026comunitats europees* (ca) / comunidades europeas (es)
0027municipi (ca) / municipio (es)
0028coadjuvant* (ca) / coadyuvante (es)
0029comunicació de masses* (ca) / comunicación de masas (es)
0030comunicació per satèl·lit* (ca) / comunicación por satélite (es)
0031comunicat de premsa* (ca) / comunicado de prensa (es)
0032comunisme* (ca) / comunismo (es)
0033comoras* (ca) / comoras (es)
0034companyia d'assegurances (ca) / compañía de seguros (es)
0035competència administrativa* (ca) / competencia administrativa (es)
0036competències comunitàries (ca) / competencias comunitarias (es)
0037competència ratione materiae* (ca) / competencia ratione materiae (es)
0038administració central (ca) / administración central (es)
0039competències de l'executiu (ca) / competencias del ejecutivo (es)
0040competències dels estats membres* (ca) / competencias de los estados miembros (es)
0041competències del parlament* (ca) / competencias del parlamento (es)
0042competència jurisdiccional* (ca) / competencia jurisdiccional (es)
0043competència mixta* (ca) / competencia mixta (es)
0044competència territorial* (ca) / competencia territorial (es)
0045competitivitat* (ca) / competitividad (es)
0046complementarietat dels intercanvis comercials* (ca) / complementariedad de los intercambios comerciales (es)
0047comportament del consumidor (ca) / comportamiento del consumidor (es)
0048administració de l'ensenyament (ca) / administración de la enseñanza (es)
0049comportament polític* (ca) / comportamiento político (es)
0050component electrònic* (ca) / componente electrónico (es)
0051compost mineral* (ca) / compuesto mineral (es)
0052composició de la població (ca) / composición de la población (es)
0053composició del parlament* (ca) / composición del parlamento (es)
0054comptabilitat (ca) / contabilidad (es)
0055comptabilitat general* (ca) / contabilidad general (es)
0056comptabilitat nacional* (ca) / contabilidad nacional (es)
0057administració fiscal (ca) / administración fiscal (es)
0058comptabilitat pública (ca) / contabilidad pública (es)
0059comptabilitat regional* (ca) / contabilidad regional (es)
0060comptable (ca) / contable (es)
0061compte* (ca) / cuenta (es)
0062compte consolidat* (ca) / cuenta consolidada (es)
0063compte d'explotació* (ca) / cuenta de explotación (es)
0064agència de vendes* (ca) / agencia de ventas (es)
0065comtat* (ca) / condado (es)
0066concentració de la població* (ca) / concentración de la población (es)
0067concentració de poders* (ca) / concentración de poderes (es)
0068administració local (ca) / administración local (es)
0069concentració econòmica* (ca) / concentración económica (es)
0070concentració industrial* (ca) / concentración industrial (es)
0071disseny del producte (ca) / diseño del producto (es)
0072geografia (ca) / concesionario (es)
0073assistència financera* (ca) / asistencia financiera (es)
0074unió lliure* (ca) / unión libre (es)
0075competència* (ca) / competencia (es)
0076competència internacional* (ca) / competencia internacional (es)
0077administració pública (ca) / administración pública (es)
0078resum* (ca) / resumen (es)
0079condiment* (ca) / condimento (es)
0080condicions del ajut* (ca) / condiciones de la ayuda (es)
0081condició de la dona* (ca) / condición de la mujer (es)
0082condició de treball (ca) / condición de trabajo (es)
0083condició de vida* (ca) / condición de vida (es)
0084condició econòmica (ca) / condición económica (es)
0085situació social (ca) / situación social (es)
0086condició socioeconòmica (ca) / condición socioeconómica (es)
0087condicionament del producte (ca) / acondicionamiento del producto (es)
0088admissió a examen* (ca) / admisión a examen (es)
0089condicions atmosfèriques (ca) / condiciones atmosféricas (es)
0091conferència onu* (ca) / conferencia onu (es)
0092confidencialitat* (ca) / confidencialidad (es)
0093confiteria* (ca) / confitería (es)
0094conflicte jurisdiccional* (ca) / conflicto jurisdiccional (es)
0095conflicte de competències (ca) / conflicto de competencias (es)
0096abús de dret* (ca) / abuso de derecho (es)
0097admissió temporal* (ca) / admisión temporal (es)
0098conflicte laboral* (ca) / conflicto laboral (es)
0099conflicte internacional* (ca) / conflicto internacional (es)
0100conflicte racial* (ca) / conflicto racial (es)
0101conflicte social* (ca) / conflicto social (es)
0102baixa per malaltia* (ca) / baja por enfermedad (es)
0103baixa per maternitat* (ca) / baja por maternidad (es)
0104permís de formació* (ca) / permiso de formación (es)
0105llicència per guarda legal* (ca) / licencia por guarda legal (es)
0106vacances retribuides* (ca) / vacaciones retribuidas (es)
0107permís sense sou* (ca) / permiso sin sueldo (es)
0108permís social* (ca) / permiso social (es)
0109congelació* (ca) / congelación (es)
0110conglomerat d'empreses* (ca) / conglomerado de empresas (es)
0111congo* (ca) / congo (es)
0112conjuntura econòmica* (ca) / coyuntura económica (es)
0113connaught* (ca) / connaught (es)
0114consell de la unió europea* (ca) / consejo de la unión europea (es)
0115consell d'administració* (ca) / consejo de administración (es)
0116consell d'associació ce* (ca) / consejo de asociación ce (es)
0117adopció (ca) / adopción (es)
0118consell de cooperació cultural* (ca) / consejo de cooperación cultural (es)
0120consell d'àsia i el pacífic* (ca) / consejo de asia y el pacífico (es)
0121consell d'europa* (ca) / consejo de europa (es)
0122països del consell d'europa* (ca) / países del consejo de europa (es)
0123consell de seguretat onu* (ca) / consejo de seguridad onu (es)
0124consell de tutela onu* (ca) / consejo de tutela onu (es)
0125consell de municipis i regions d'europa* (ca) / consejo de municipios y regiones de europa (es)
0126consell de ministres* (ca) / consejo de ministros (es)
0127aprovació de la llei* (ca) / aprobación de la ley (es)
0128consell europeu* (ca) / consejo europeo (es)
0129consell nòrdic* (ca) / consejo nórdico (es)
0130països del consell nòrdic* (ca) / países del consejo nórdico (es)
0131conseller agrari (ca) / consejero agrario (es)
0132conservació d'aliments* (ca) / conservación de alimentos (es)
0133conservació de la pesca (ca) / conservación de la pesca (es)
0134conservació de recursos* (ca) / conservación de recursos (es)
0135conservadorisme* (ca) / conservadurismo (es)
0136indústria conservera* (ca) / industria conservera (es)
0137consolidació del deute* (ca) / consolidación de la deuda (es)
0138consumidor (ca) / consumidor (es)
0139consum (ca) / consumo (es)
0140consum alimentari (ca) / consumo alimentario (es)
0141consum d'aigua* (ca) / consumo de agua (es)
0142consum d'energia* (ca) / consumo de energía (es)
0143consum familiar* (ca) / consumo familiar (es)
0144aprovació del pressupost* (ca) / aprobación del presupuesto (es)
0145consum final* (ca) / consumo final (es)
0146consum interior* (ca) / consumo interior (es)
0147consum per cápita* (ca) / consumo per cápita (es)
0148constitució (ca) / constitución (es)
0149constitució d'un partit* (ca) / constitución de un partido (es)
0150constitució de societats mercantils (ca) / constitución de sociedades mercantiles (es)
0151control de constitucionalitat (ca) / control de constitucionalidad (es)
0152edifici d'ús agrícola* (ca) / edificio de uso agrícola (es)
0153construcció de carreteres* (ca) / construcción de carreteras (es)
0154construcció metàl·lica* (ca) / construcción metálica (es)
0155construcció naval* (ca) / construcción naval (es)
0156consulta d'informació* (ca) / consulta de información (es)
0157consulta als treballadors* (ca) / consulta a los trabajadores (es)
0158contenidor* (ca) / contenedor (es)
0159contenciós electoral* (ca) / contencioso electoral (es)
0160adult* (ca) / adulto (es)
0161contingent aranzelari* (ca) / contingente arancelario (es)
0162contracepció* (ca) / contracepción (es)
0163reducció de la setmana laboral* (ca) / reducción de la semana laboral (es)
0164contracte (ca) / contrato (es)
0165pòlissa d'assegurança (ca) / póliza de seguro (es)
0166contracte de treball* (ca) / contrato de trabajo (es)
0167falsificació* (ca) / falsificación (es)
0168eadi* (ca) / eadi (es)
0169contraxapat* (ca) / contrachapado (es)
0170contribuent (ca) / contribuyente (es)
0171control administratiu* (ca) / control administrativo (es)
0172control aeri (ca) / control aéreo (es)
0173control pressupostari (ca) / control presupuestario (es)
0174control de gestió* (ca) / control de gestión (es)
0175control de la comunicació* (ca) / control de la comunicación (es)
0176aelc* (ca) / aelc (es)
0177control de la contaminació* (ca) / control de la contaminación (es)
0178control de liquiditat* (ca) / control de liquidez (es)
0179control de producció* (ca) / control de producción (es)
0180control de qualitat de productes industrials (ca) / control de calidad de productos industriales (es)
0182control de canvis* (ca) / control de cambios (es)
0183control de concentracions* (ca) / control de concentraciones (es)
0184avaluació de coneixements* (ca) / evaluación de conocimientos (es)
0185control de les migracions* (ca) / control de las migraciones (es)
0186abús de poder* (ca) / abuso de poder (es)
0187països de la aelc* (ca) / países de la aelc (es)
0188control de preus (ca) / control de precios (es)
0189control financer* (ca) / control financiero (es)
0190control parlamentari* (ca) / control parlamentario (es)
0191control fitosanitari (ca) / control fitosanitario (es)
0192control sanitari (ca) / control sanitario (es)
0193convenció civ* (ca) / convención civ (es)
0194conveni col·lectiu (ca) / convenio colectivo (es)
0195aeroport (ca) / aeropuerto (es)
0196conveni d'arusha* (ca) / convenio de arusha (es)
0197conveni de lomé* (ca) / convenio de lomé (es)
0198conveni de lomé i* (ca) / convenio de lomé i (es)
0199conveni de lomé ii* (ca) / convenio de lomé ii (es)
0200conveni de yaundé* (ca) / convenio de yaundé (es)
0201convenció onu* (ca) / convención onu (es)
0202convergència econòmica* (ca) / convergencia económica (es)
0203conversió de la energia* (ca) / conversión de la energía (es)
0204convertibilitat monetària* (ca) / convertibilidad monetaria (es)
0205illes cook* (ca) / islas cook (es)
0206cooperació administrativa (ca) / cooperación administrativa (es)
0207cooperació comercial* (ca) / cooperación comercial (es)
0208cooperació cultural* (ca) / cooperación cultural (es)
0209cooperació econòmica* (ca) / cooperación económica (es)
0210cooperació europea (ca) / cooperación europea (es)
0211cooperació financera* (ca) / cooperación financiera (es)
0212aerosol* (ca) / aerosol (es)
0213cooperació industrial* (ca) / cooperación industrial (es)
0214cooperació institucional* (ca) / cooperación institucional (es)
0215cooperació interempresarial* (ca) / cooperación interempresarial (es)
0216cooperació internacional (ca) / cooperación internacional (es)
0217cooperació judicial* (ca) / cooperación judicial (es)
0218cooperació militar* (ca) / cooperación militar (es)
0219cooperació monetària* (ca) / cooperación monetaria (es)
0220cooperació política* (ca) / cooperación política (es)
0221cooperació regional* (ca) / cooperación regional (es)
0222assignació de terres* (ca) / asignación de tierras (es)
0223cooperació científica* (ca) / cooperación científica (es)
0224cooperació sur (ca) / cooperación sur-sur (es)
0225cooperació tècnica* (ca) / cooperación técnica (es)
0226cooperació transfronteritza* (ca) / cooperación transfronteriza (es)
0227cooperativa (ca) / cooperativa (es)
0228cooperativa agrícola (ca) / cooperativa agrícola (es)
0229cooperativa de consum* (ca) / cooperativa de consumo (es)
0230cooperativa de crèdit (ca) / cooperativa de crédito (es)
0231coordinació d'ajudes* (ca) / coordinación de ayudas (es)
0233publicitat dels preus* (ca) / publicidad de los precios (es)
0234copropietat* (ca) / copropiedad (es)
0235corea del sud* (ca) / corea del sur (es)
0236corea del nord* (ca) / corea del norte (es)
0237coreper* (ca) / coreper (es)
0238corporativisme* (ca) / corporativismo (es)
0239substància greix* (ca) / sustancia grasa (es)
0240greix animal* (ca) / grasa animal (es)
0241greix vegetal* (ca) / grasa vegetal (es)
0242correspondència* (ca) / correspondencia (es)
0243corrosió* (ca) / corrosión (es)
0244afiliació política* (ca) / afiliación política (es)
0245corrupció* (ca) / corrupción (es)
0246córsega* (ca) / córcega (es)
0247costa rica* (ca) / costa rica (es)
0248cotització borsària* (ca) / cotización bursátil (es)
0249costa de vori* (ca) / costa de marfil (es)
0250cotització social* (ca) / cotización social (es)
0251cotització sucre* (ca) / cotización azúcar (es)
0252cotó* (ca) / algodón (es)
0253cop d'estat* (ca) / golpe de estado (es)
0254noliejament* (ca) / fletamento (es)
0255tribunal de justícia de les comunitats europees* (ca) / tribunal de justicia de las comunidades europeas (es)
0256tribunal de comptes europeu* (ca) / tribunal de cuentas europeo (es)
0257tribunal europeu de drets humans* (ca) / tribunal europeo de derechos humanos (es)
0258cort internacional de justícia* (ca) / corte internacional de justicia (es)
0259corrent migratòria* (ca) / corriente migratoria (es)
0260curs d'aigua (ca) / curso de agua (es)
0261afganistán* (ca) / afganistán (es)
0262cotització de valors* (ca) / cotización de valores (es)
0263corredor de comerç (ca) / corredor de comercio (es)
0264cost d'equip* (ca) / coste de equipo (es)
0265cost d'inversió* (ca) / coste de inversión (es)
0266cost de capital* (ca) / coste de capital (es)
0267cost de distribució* (ca) / coste de distribución (es)
0268cost d'explotació* (ca) / coste de explotación (es)
0269cost de l'educació (ca) / coste de la educación (es)
0271cost de la construcció* (ca) / coste de la construcción (es)
0272cost de la contaminació (ca) / coste de la contaminación (es)
0273cost de la sanitat* (ca) / coste de la sanidad (es)
0274cost de la vida* (ca) / coste de la vida (es)
0275cost de producció* (ca) / coste de producción (es)
0276cost d'emmagatzematge* (ca) / coste de almacenamiento (es)
0277cost directe* (ca) / coste directo (es)
0278cost del crèdit* (ca) / coste del crédito (es)
0279cost salarial* (ca) / coste salarial (es)
0280accés a la educació* (ca) / acceso a la educación (es)
0281àfrica* (ca) / áfrica (es)
0282cost social* (ca) / coste social (es)
0283creació artística* (ca) / creación artística (es)
0284creació d'ocupació (ca) / creación de empleo (es)
0285crèdit* (ca) / crédito (es)
0286crèdit a curt termini* (ca) / crédito a corto plazo (es)
0287crèdit a la exportació* (ca) / crédito a la exportación (es)
0288crèdit a la importació* (ca) / crédito a la importación (es)
0289crèdit al consum* (ca) / crédito al consumo (es)
0290crèdit a llarg termini* (ca) / crédito a largo plazo (es)
0291àfrica anglòfona* (ca) / áfrica anglófona (es)
0292crèdit a mitjà termini* (ca) / crédito a medio plazo (es)
0293crèdit comercial* (ca) / crédito comercial (es)
0294swap* (ca) / swap (es)
0295crèdit a la inversió* (ca) / crédito a la inversión (es)
0296crèdit de pagament* (ca) / crédito de pago (es)
0297crèdit documentari* (ca) / crédito documentario (es)
0298crèdit immobiliari* (ca) / crédito inmobiliario (es)
0299crèdit industrial* (ca) / crédito industrial (es)
0300crèdit internacional* (ca) / crédito internacional (es)
0301nata* (ca) / nata (es)
0302àfrica central* (ca) / áfrica central (es)
0303crema gelada* (ca) / crema helada (es)
0304comitè d'investigació científica i tècnica* (ca) / comité de investigación científica y técnica (es)
0305creta* (ca) / creta (es)
0306crim de guerra* (ca) / crimen de guerra (es)
0307criminologia* (ca) / criminología (es)
0308crisi d'energia* (ca) / crisis de energía (es)
0309crisi política* (ca) / crisis política (es)
0310creixement econòmic* (ca) / crecimiento económico (es)
0311àfrica del nord* (ca) / áfrica del norte (es)
0312creu vermella* (ca) / cruz roja (es)
0313crustaci* (ca) / crustáceo (es)
0314Cuba* (ca) / cuba (es)
0315cuir* (ca) / cuero (es)
0316coure* (ca) / cobre (es)
0317cultura (ca) / cultura (es)
0318cultiu de cereals* (ca) / cultivo de cereales (es)
0319cultiu en terrasses* (ca) / cultivo en terrazas (es)
0320conreu farratger (ca) / cultivo forrajero (es)
0321sudàfrica* (ca) / sudáfrica (es)
0322fructicultura* (ca) / fruticultura (es)
0323cultiu industrial* (ca) / cultivo industrial (es)
0324cultiu d'hortalisses* (ca) / cultivo de hortalizas (es)
0325cultiu permanent* (ca) / cultivo permanente (es)
0326cultura popular (ca) / cultura popular (es)
0327cultiu hidropònic* (ca) / cultivo hidropónico (es)
0328conreu d'hivernacle (ca) / cultivo de invernadero (es)
0329cultiu tropical* (ca) / cultivo tropical (es)
0330cultiu per a consum propi* (ca) / cultivo para consumo propio (es)
0331acumulació de pensions* (ca) / acumulación de pensiones (es)
0332àfrica francòfona* (ca) / áfrica francófona (es)
0333curaçao* (ca) / curaçao (es)
0335cicle econòmic* (ca) / ciclo económico (es)
0336dinamarca* (ca) / dinamarca (es)
0337regions de dinamarca* (ca) / regiones de dinamarca (es)
0338debat parlamentari* (ca) / debate parlamentario (es)
0339desforestació* (ca) / deforestación (es)
0340descentralització* (ca) / descentralización (es)
0341descàrrec del pressupost* (ca) / descargo del presupuesto (es)
0342àfrica meridional* (ca) / áfrica meridional (es)
0343residu (ca) / residuo (es)
0344residu agrícola* (ca) / residuo agrícola (es)
0345residu industrial (ca) / residuo industrial (es)
0346residu no recuperable* (ca) / residuo no recuperable (es)
0347residu radioactiu* (ca) / residuo radiactivo (es)
0348decisió* (ca) / decisión (es)
0349decisió comunitària* (ca) / decisión comunitaria (es)
0350decisió ceea* (ca) / decisión ceea (es)
0351àfrica occidental* (ca) / áfrica occidental (es)
0352decisió general ceca* (ca) / decisión general ceca (es)
0353decisió individual ceca* (ca) / decisión individual ceca (es)
0354declaració d'entesa* (ca) / declaración de entente (es)
0355presentació de candidatura* (ca) / presentación de candidatura (es)
0356explicació de vot* (ca) / explicación de voto (es)
0357àfrica oriental* (ca) / áfrica oriental (es)
0358envol econòmic* (ca) / despegue económico (es)
0359descolonització* (ca) / descolonización (es)
0360escrutini* (ca) / escrutinio (es)
0361administració perifèrica (ca) / desconcentración (es)
0362divisió administrativa (ca) / división administrativa (es)
0363circumscripció electoral* (ca) / circunscripción electoral (es)
0364decret* (ca) / decreto (es)
0365deducció fiscal* (ca) / deducción fiscal (es)
0366defensa antimíssil* (ca) / defensa antimisil (es)
0367dèficit* (ca) / déficit (es)
0368dèficit pressupostari* (ca) / déficit presupuestario (es)
0369deflació* (ca) / deflación (es)
0370rota* (ca) / roturación (es)
0371degradació del medi ambient (ca) / degradación del medio ambiente (es)
0372accés al treball* (ca) / acceso al empleo (es)
0373edat escolar* (ca) / edad escolar (es)
0374delinqüència (ca) / delincuencia (es)
0375delinqüència juvenil (ca) / delincuencia juvenil (es)
0376demanda de treball* (ca) / demanda de empleo (es)
0377demanda de consum* (ca) / demanda de consumo (es)
0378demanda energètica* (ca) / demanda energética (es)
0379dimissió del govern* (ca) / dimisión del gobierno (es)
0380agència en l'estranger* (ca) / agencia en el extranjero (es)
0381democràcia* (ca) / democracia (es)
0382democràcia popular* (ca) / democracia popular (es)
0383democratització (ca) / democratización (es)
0384democratització de la educació* (ca) / democratización de la educación (es)
0385demografia (ca) / demografía (es)
0386desnaturalització* (ca) / desnaturalización (es)
0387producte perible* (ca) / producto perecedero (es)
0388agència d'aprovisionament ceea* (ca) / agencia de aprovisionamiento ceea (es)
0389densitat de població* (ca) / densidad de población (es)
0390departament* (ca) / departamento (es)
0391departament d'ultramar* (ca) / departamento de ultramar (es)
0392despesa (ca) / gasto (es)
0393despesa alimentària (ca) / gasto alimentario (es)
0394despesa pressupostària (ca) / gasto presupuestario (es)
0395agència de premsa* (ca) / agencia de prensa (es)
0396despesa de consum* (ca) / gasto de consumo (es)
0397despesa de funcionament* (ca) / gasto de funcionamiento (es)
0398despesa extrapresupuestario* (ca) / gasto extrapresupuestario (es)
0399despesa nacional* (ca) / gasto nacional (es)
0400despesa no obligatòria* (ca) / gasto no obligatorio (es)
0401despesa obligatòria* (ca) / gasto obligatorio (es)
0402despesa operativa* (ca) / gasto operativo (es)
0403despesa pública (ca) / gasto público (es)
0404despolitització* (ca) / despolitización (es)
0405despoblació* (ca) / despoblación (es)
0406deportat* (ca) / deportado (es)
0407dipositari (ca) / depositario (es)
0408dipòsit bancari* (ca) / depósito bancario (es)
0409depreciació del capital* (ca) / depreciación del capital (es)
0410desregulació* (ca) / desregulación (es)
0411desarmament* (ca) / desarme (es)
0412desastre causat per l' home* (ca) / desastre causado por el hombre (es)
0413desastre natural (ca) / desastre natural (es)
0414descripció de funcions* (ca) / descripción de funciones (es)
0415desert* (ca) / desierto (es)
0416desertització* (ca) / desertización (es)
0417deshidratació* (ca) / deshidratación (es)
0418renúncia a la candidatura* (ca) / renuncia a la candidatura (es)
0419desobediència civil* (ca) / desobediencia civil (es)
0420destrucció de conreus (ca) / destrucción de cultivos (es)
0421associació europea de centres nacionals de productivitat* (ca) / asociación europea de centros nacionales de productividad (es)
0422estret* (ca) / estrecho (es)
0423deute exterior* (ca) / deuda exterior (es)
0424deute públic (ca) / deuda pública (es)
0425càmera alta* (ca) / cámara alta (es)
0426devaluació* (ca) / devaluación (es)
0427desenvolupament econòmic (ca) / desarrollo económico (es)
0428agència per a la energia nuclear* (ca) / agencia para la energía nuclear (es)
0429desenvolupament industrial* (ca) / desarrollo industrial (es)
0430desenvolupament integrat* (ca) / desarrollo integrado (es)
0431desenvolupament regional* (ca) / desarrollo regional (es)
0432desenvolupament social (ca) / desarrollo social (es)
0433divisa* (ca) / divisa (es)
0434diabetis (ca) / diabetes (es)
0435relació nord-sud (ca) / relación norte-sur (es)
0436dictadura* (ca) / dictadura (es)
0437agència regional* (ca) / agencia regional (es)
0438diccionari* (ca) / diccionario (es)
0439diferència cultural* (ca) / diferencia cultural (es)
0440litigi internacional* (ca) / litigio internacional (es)
0441difusió de la informació* (ca) / difusión de la información (es)
0442difusió de la cultura (ca) / difusión de la cultura (es)
0443difusió restringida* (ca) / difusión restringida (es)
0444difusió selectiva de la informació* (ca) / difusión selectiva de la información (es)
0445dimensió de l'empresa (ca) / dimensión de la empresa (es)
0446títol d'estudis (ca) / título de estudios (es)
0447direcció de la empresa* (ca) / dirección de la empresa (es)
0448directiva* (ca) / directiva (es)
0449directiva comunitària* (ca) / directiva comunitaria (es)
0450disciplina de vot* (ca) / disciplina de voto (es)
0451discoteca (ca) / discoteca (es)
0452discurs* (ca) / discurso (es)
0453accés a la informació* (ca) / acceso a la información (es)
0454discriminació sexual* (ca) / discriminación sexual (es)
0455discriminació econòmica* (ca) / discriminación económica (es)
0456discriminació lingüística* (ca) / discriminación lingüística (es)
0457discriminació política* (ca) / discriminación política (es)
0458discriminació racial* (ca) / discriminación racial (es)
0459discriminació religiosa* (ca) / discriminación religiosa (es)
0460diferència de preus* (ca) / diferencia de precios (es)
0461disparitat econòmica* (ca) / disparidad económica (es)
0462desequilibri regional* (ca) / desequilibrio regional (es)
0463agent de conservació* (ca) / agente de conservación (es)
0464centre mèdic (ca) / centro médico (es)
0465recurs alimentari (ca) / recurso alimentario (es)
0466disponibilitat d'energia* (ca) / disponibilidad de energía (es)
0467dispositiu de conducció* (ca) / dispositivo de conducción (es)
0468dispositiu de seguretat* (ca) / dispositivo de seguridad (es)
0469dispositiu de senyalització* (ca) / dispositivo de señalización (es)
0470dissidència* (ca) / disidencia (es)
0471dissolució del parlament* (ca) / disolución del parlamento (es)
0472dissuasió* (ca) / disuasión (es)
0473destil·lació* (ca) / destilación (es)
0474distribució comercial (ca) / distribución comercial (es)
0475distribució d'energia* (ca) / distribución de energía (es)
0476subministrament d'aigua (ca) / suministro de agua (es)
0477subministrament d'energia elèctrica (ca) / suministro de energía eléctrica (es)
0478distribució exclusiva* (ca) / distribución exclusiva (es)
0479diversificació de la producció* (ca) / diversificación de la producción (es)
0480diversificació de les exportacions* (ca) / diversificación de las exportaciones (es)
0481supervisor* (ca) / supervisor (es)
0482divisió internacional del treball* (ca) / división internacional del trabajo (es)
0483divorci* (ca) / divorcio (es)
0484yibuti* (ca) / yibuti (es)
0485doctrina jurídica* (ca) / doctrina jurídica (es)
0486document (ca) / documento (es)
0487document audiovisual* (ca) / documento audiovisual (es)
0488document d'identitat (ca) / documento de identidad (es)
0489document de sessió* (ca) / documento de sesión (es)
0490aglomeració* (ca) / aglomeración (es)
0491document duaner* (ca) / documento aduanero (es)
0492document oficial (ca) / documento oficial (es)
0493document parlamentari* (ca) / documento parlamentario (es)
0494documentació (ca) / documentación (es)
0496dominica* (ca) / dominica (es)
0497dany* (ca) / daño (es)
0498danys de guerra* (ca) / daños de guerra (es)
0499danys i perjuís* (ca) / daños y perjuicios (es)
0500donatiu* (ca) / donativo (es)
0501donació (ca) / donación (es)
0502duana* (ca) / aduana (es)
0504doble imposició* (ca) / doble imposición (es)
0505doble nacionalitat* (ca) / doble nacionalidad (es)
0506pluritraball* (ca) / pluriempleo (es)
0507aglomeració rural* (ca) / aglomeración rural (es)
0508dotzè provisional* (ca) / doceavo provisional (es)
0509dragatge* (ca) / dragado (es)
0510drenatge* (ca) / drenaje (es)
0511drente* (ca) / drente (es)
0512dret a la educació* (ca) / derecho a la educación (es)
0513dret a la informació* (ca) / derecho a la información (es)
0514dret a la cultura* (ca) / derecho a la cultura (es)
0515aglomeració urbana* (ca) / aglomeración urbana (es)
0516dret a la justícia* (ca) / derecho a la justicia (es)
0517dret administratiu (ca) / derecho administrativo (es)
0518dret aeronàutic* (ca) / derecho aeronáutico (es)
0519drets antidumping* (ca) / derechos antidumping (es)
0520dret al treball* (ca) / derecho al trabajo (es)
0521dret bancari* (ca) / derecho bancario (es)
0522dret canviari* (ca) / derecho cambiario (es)
0523dret civil* (ca) / derecho civil (es)
0524dret mercantil* (ca) / derecho mercantil (es)
0525dret comunitari* (ca) / derecho comunitario (es)
0526agitació política* (ca) / agitación política (es)
0527dret constitucional* (ca) / derecho constitucional (es)
0528dret consuetudinari* (ca) / derecho consuetudinario (es)
0529drets d'autor* (ca) / derechos de autor (es)
0530drets de registre* (ca) / derechos de registro (es)
0531dret d'escala* (ca) / derecho de escala (es)
0532dret d'establiment* (ca) / derecho de establecimiento (es)
0533dret de vaga (ca) / derecho de huelga (es)
0534dret de la energia* (ca) / derecho de la energía (es)
0535dret del medi ambient* (ca) / derecho del medio ambiente (es)
0536agregat econòmic* (ca) / agregado económico (es)
0537dret del espai* (ca) / derecho del espacio (es)
0538dret de l'individu (ca) / derecho del individuo (es)
0539dret de la competència* (ca) / derecho de la competencia (es)
0540dret de família (ca) / derecho de familia (es)
0541dret de la guerra* (ca) / derecho de la guerra (es)
0542dret del mar* (ca) / derecho del mar (es)
0543dret de manifestació* (ca) / derecho de manifestación (es)
0544dret de pesca* (ca) / derecho de pesca (es)
0545accés a la professió* (ca) / acceso a la profesión (es)
0546dret de prelació* (ca) / derecho de prelación (es)
0547dret de recuperació* (ca) / derecho de recuperación (es)
0548dret de vot* (ca) / derecho de voto (es)
0549dret d'assegurances (ca) / derecho de los seguros (es)
0550dret de les patents* (ca) / derecho de las patentes (es)
0551dret dels estats* (ca) / derecho de los estados (es)
0552dret d'estrangeria (ca) / derecho de extranjería (es)
0553drets de les minories* (ca) / derechos de las minorías (es)
0554dret de societats* (ca) / derecho de sociedades (es)
0555dret dels transports* (ca) / derecho de los transportes (es)
0556dret de la vivenda* (ca) / derecho de la vivienda (es)
0557dret del treball (ca) / derecho del trabajo (es)
0558dret electoral* (ca) / derecho electoral (es)
0559agricultura a temps parcial* (ca) / agricultura a tiempo parcial (es)
0560reglamentació financera* (ca) / reglamentación financiera (es)
0561dret fiscal* (ca) / derecho fiscal (es)
0562dret fiscal internacional* (ca) / derecho fiscal internacional (es)
0563legislació forestal* (ca) / legislación forestal (es)
0564dret humanitari internacional* (ca) / derecho humanitario internacional (es)
0565dret internacional* (ca) / derecho internacional (es)
0566dret internacional privat (ca) / derecho internacional privado (es)
0567dret internacional públic* (ca) / derecho internacional público (es)
0568agricultura biològica* (ca) / agricultura biológica (es)
0569dret marítim* (ca) / derecho marítimo (es)
0570dret matrimonial* (ca) / derecho matrimonial (es)
0571dret nacional* (ca) / derecho nacional (es)
0572dret nuclear* (ca) / derecho nuclear (es)
0573dret penal* (ca) / derecho penal (es)
0574delicte econòmic* (ca) / delito económico (es)
0575dret penal internacional* (ca) / derecho penal internacional (es)
0576dret privat* (ca) / derecho privado (es)
0577agricultura comercial* (ca) / agricultura comercial (es)
0578dret públic* (ca) / derecho público (es)
0579dret agrari (ca) / derecho agrario (es)
0580dret social* (ca) / derecho social (es)
0581dret territorial* (ca) / derecho territorial (es)
0582dreta política* (ca) / derecha política (es)
0583drets cívics (ca) / derechos cívicos (es)
0584drets humans (ca) / derechos humanos (es)
0585drets de la dona* (ca) / derechos de la mujer (es)
0586agricultura contractual* (ca) / agricultura contractual (es)
0587drets especials de gir* (ca) / derechos especiales de giro (es)
0588dumping* (ca) / dumping (es)
0589esperança de vida* (ca) / esperanza de vida (es)
0590durada dels estudis* (ca) / duración de los estudios (es)
0591durada del contracte de lloguer* (ca) / duración del contrato de alquiler (es)
0592jornada de treball* (ca) / jornada de trabajo (es)
0593jornada legal* (ca) / jornada legal (es)
0594països de la eama* (ca) / países de la eama (es)
0595explotació agrària en comú* (ca) / explotación agraria en común (es)
0596est d'anglaterra* (ca) / este de inglaterra (es)
0597aigua (ca) / agua (es)
0598aigües comunitàries* (ca) / aguas comunitarias (es)
0599aigua d'infiltració (ca) / agua de infiltración (es)
0600aigua de bany (ca) / agua de baño (es)
0601aiguardent* (ca) / aguardiente (es)
0602aigua dolça (ca) / agua dulce (es)
0603aigües interiors* (ca) / aguas interiores (es)
0604agricultura de muntanya* (ca) / agricultura de montaña (es)
0605aigües internacionals* (ca) / aguas internacionales (es)
0606aigua mineral* (ca) / agua mineral (es)
0607aigua potable (ca) / agua potable (es)
0608aigua salada (ca) / agua salada (es)
0609aigua subterrània (ca) / agua subterránea (es)
0610aigua superficial (ca) / agua superficial (es)
0611aigües territorials* (ca) / aguas territoriales (es)
0612aigua residual* (ca) / agua residual (es)
0613intercanvi agrícola* (ca) / intercambio agrícola (es)
0614intercanvi comercial (ca) / intercambio comercial (es)
0615agricultura de subsistència* (ca) / agricultura de subsistencia (es)
0616intercanvi d'informació* (ca) / intercambio de información (es)
0617intercanvi de publicacions* (ca) / intercambio de publicaciones (es)
0618intercanvi extracomunitari* (ca) / intercambio extracomunitario (es)
0619intercanvi intracomunitari* (ca) / intercambio intracomunitario (es)
0620intercanvi per grups de països* (ca) / intercambio por grupos de países (es)
0621intercanvi per països* (ca) / intercambio por países (es)
0622intercanvi per productes* (ca) / intercambio por productos (es)
0623mostreig* (ca) / muestreo (es)
0624agricultura extensiva* (ca) / agricultura extensiva (es)
0625escala de salaris* (ca) / escala de salarios (es)
0626enllumenat* (ca) / alumbrado (es)
0627escola en l' estranger* (ca) / escuela en el extranjero (es)
0628escola europea* (ca) / escuela europea (es)
0629escola internacional* (ca) / escuela internacional (es)
0630escola infantil* (ca) / escuela infantil (es)
0631école nationale* (ca) / école nationale (es)
0632ecologia (ca) / ecología (es)
0633ecologisme* (ca) / ecologismo (es)
0634econometria* (ca) / econometría (es)
0635accés al mercat* (ca) / acceso al mercado (es)
0636agricultura intensiva* (ca) / agricultura intensiva (es)
0637economia (ca) / economía (es)
0638economia agrària* (ca) / economía agraria (es)
0639economia col·lectiva* (ca) / economía colectiva (es)
0640economia concertada* (ca) / economía concertada (es)
0641economia d'escala* (ca) / economía de escala (es)
0642estalvi d'energia* (ca) / ahorro de energía (es)
0643economia de guerra* (ca) / economía de guerra (es)
0644economia de la empresa* (ca) / economía de la empresa (es)
0645agricultura mediterrània* (ca) / agricultura mediterránea (es)
0646economia de mercat* (ca) / economía de mercado (es)
0647economia de subsistència* (ca) / economía de subsistencia (es)
0648economia del transport* (ca) / economía del transporte (es)
0649economia dirigida* (ca) / economía dirigida (es)
0650economia domèstica* (ca) / economía doméstica (es)
0651economia forestal (ca) / economía forestal (es)
0652economia industrial* (ca) / economía industrial (es)
0653economia internacional* (ca) / economía internacional (es)
0654economia mixta* (ca) / economía mixta (es)
0655economia nacional* (ca) / economía nacional (es)
0656indústria agroalimentària* (ca) / industria agroalimentaria (es)
0657economia planificada* (ca) / economía planificada (es)
0658economia postindustrial* (ca) / economía postindustrial (es)
0659economia pública* (ca) / economía pública (es)
0660economia regional* (ca) / economía regional (es)
0661economia submergida* (ca) / economía sumergida (es)
0662economia urbana* (ca) / economía urbana (es)
0663escòcia* (ca) / escocia (es)
0664ecosistema* (ca) / ecosistema (es)
0665euro* (ca) / euro (es)
0666indústria agrària (ca) / industria agraria (es)
0667edició (ca) / edición (es)
0668educació (ca) / educación (es)
0669educació a domicili* (ca) / educación a domicilio (es)
0670educació artística (ca) / educación artística (es)
0671educació comparada* (ca) / educación comparada (es)
0672educació bàsica (ca) / educación básica (es)
0673educació de masses* (ca) / educación de masas (es)
0674educació d'adults (ca) / educación de adultos (es)
0675educació per a estrangers* (ca) / educación para extranjeros (es)
0676educació no formal (ca) / educación no formal (es)
0677educació permanent (ca) / educación permanente (es)
0678educació física (ca) / educación física (es)
0679educació preescolar (ca) / educación preescolar (es)
0680educació sanitària* (ca) / educación sanitaria (es)
0681educació sexual* (ca) / educación sexual (es)
0682educació especial (ca) / educación especial (es)
0683edulcorante* (ca) / edulcorante (es)
0684alumnat* (ca) / alumnado (es)
0685agronomia* (ca) / agronomía (es)
0686efluent radioactiu* (ca) / efluente radiactivo (es)
0687igualtat de remuneració* (ca) / igualdad de remuneración (es)
0688igualtat de tracte* (ca) / igualdad de trato (es)
0689igualtat davant de la llei* (ca) / igualdad ante la ley (es)
0690egipte* (ca) / egipto (es)
0691el salvador* (ca) / el salvador (es)
0692ampliació del mercat* (ca) / ampliación del mercado (es)
0693cítrics* (ca) / agrios (es)
0694inscripció electoral* (ca) / inscripción electoral (es)
0695eleccions (ca) / elecciones (es)
0696eleccions anticipades* (ca) / elecciones anticipadas (es)
0697eleccions europees (ca) / elecciones europeas (es)
0698sufragi indirecte* (ca) / sufragio indirecto (es)
0699eleccions locals (ca) / elecciones locales (es)
0700eleccions nacionals* (ca) / elecciones nacionales (es)
0701eleccions generals (ca) / elecciones generales (es)
0702eleccions parcials* (ca) / elecciones parciales (es)
0703associació internacional de foment* (ca) / asociación internacional de fomento (es)
0704eleccions presidencials* (ca) / elecciones presidenciales (es)
0705eleccions primàries* (ca) / elecciones primarias (es)
0706electorat* (ca) / electorado (es)
0707electroquímica* (ca) / electroquímica (es)
0708electrometal·lúrgia* (ca) / electrometalurgia (es)
0709electrònica* (ca) / electrónica (es)
0710electrotècnica* (ca) / electrotécnica (es)
0711cria de bestiar (ca) / cría de ganado (es)
0712suport econòmic (ca) / apoyo económico (es)
0713cria al aire lliure* (ca) / cría al aire libre (es)
0714cria de crustacis* (ca) / cría de crustáceos (es)
0715cria intensiva* (ca) / cría intensiva (es)
0716alumne (ca) / alumno (es)
0717elegibilitat* (ca) / elegibilidad (es)
0718eliminació de residus (ca) / eliminación de residuos (es)
0719emancipació* (ca) / emancipación (es)
0720envasament (ca) / envasado (es)
0721pasturatge (ca) / engorde en pastos (es)
0722embotellament (ca) / embotellado (es)
0723ajuda a l'ocupació (ca) / ayuda al empleo (es)
0724emigració* (ca) / emigración (es)
0725emilia (ca) / emilia-romaña (es)
0726emirats àrabs units* (ca) / emiratos árabes unidos (es)
0728emissió de valors (ca) / emisión de valores (es)
0729emissió de moneda* (ca) / emisión de moneda (es)
0730accident de transport* (ca) / accidente de transporte (es)
0731us reservat* (ca) / empleo reservado (es)
0732empleat* (ca) / empleado (es)
0733empleat d'oficina* (ca) / empleado de oficina (es)
0734empleat de serveis públics (ca) / empleado de servicios públicos (es)
0735ocupador* (ca) / empleador (es)
0736emprèstit* (ca) / empréstito (es)
0737ajut al exterior* (ca) / ayuda al exterior (es)
0738emprèstit comunitari* (ca) / empréstito comunitario (es)
0739emprèstit internacional* (ca) / empréstito internacional (es)
0740emprèstit públic* (ca) / empréstito público (es)
0741emulsionant alimentari* (ca) / emulsionante alimentario (es)
0742endeutament* (ca) / endeudamiento (es)
0743energia de les ones* (ca) / energía de las olas (es)
0744energia neta (ca) / energía blanda (es)
0745ajut a la exportació* (ca) / ayuda a la exportación (es)
0746energia dura* (ca) / energía dura (es)
0747energia elèctrica (ca) / energía eléctrica (es)
0748energia eòlica (ca) / energía eólica (es)
0749energia geotèrmica* (ca) / energía geotérmica (es)
0750energia hidràulica (ca) / energía hidráulica (es)
0751energia hidroelèctrica* (ca) / energía hidroeléctrica (es)
0752energia maremotriu* (ca) / energía maremotriz (es)
0753energia nuclear (ca) / energía nuclear (es)
0754energia renovable* (ca) / energía renovable (es)
0755ajut per hectàrea* (ca) / ayuda por hectárea (es)
0756energia solar (ca) / energía solar (es)
0757energia tèrmica* (ca) / energía térmica (es)
0758infant (ca) / niño (es)
0759fill abandonat* (ca) / hijo abandonado (es)
0760fill de migrant* (ca) / hijo de migrante (es)
0761fill natural* (ca) / hijo natural (es)
0762fill únic* (ca) / hijo único (es)
0763compromís de les despeses* (ca) / compromiso de los gastos (es)
0764abonament* (ca) / abono (es)
0765abonament químic* (ca) / abono químico (es)
0766ajut a la inversió* (ca) / ayuda a la inversión (es)
0767abonament orgànic* (ca) / abono orgánico (es)
0768engreixament* (ca) / engorde (es)
0769segrest polític* (ca) / secuestro político (es)
0770enquesta econòmica* (ca) / encuesta económica (es)
0771enquesta de consum* (ca) / encuesta de consumo (es)
0772enquesta social* (ca) / encuesta social (es)
0773registre de dades* (ca) / registro de datos (es)
0774registre de documents (ca) / registro de documentos (es)
0775ajut a la construcció* (ca) / ayuda a la construcción (es)
0776enriquiment del combustible* (ca) / enriquecimiento del combustible (es)
0777personal docent (ca) / personal docente (es)
0778ensenyament (ca) / enseñanza (es)
0779ensenyament a distància (ca) / enseñanza a distancia (es)
0780ensenyament agrícola (ca) / enseñanza agrícola (es)
0781ensenyament automatitzat (ca) / enseñanza automatizada (es)
0782ensenyament confessional* (ca) / enseñanza confesional (es)
0783ensenyament d'idiomes (ca) / enseñanza de idiomas (es)
0784ensenyament general (ca) / enseñanza general (es)
0785ensenyament gratuït* (ca) / enseñanza gratuita (es)
0786ajut a la modernització* (ca) / ayuda a la modernización (es)
0787ensenyament laic* (ca) / enseñanza laica (es)
0788ensenyament mèdic* (ca) / enseñanza médica (es)
0789ensenyament obligatori (ca) / enseñanza obligatoria (es)
0790ensenyament paramèdic* (ca) / enseñanza paramédica (es)
0791ensenyament multidisciplinari* (ca) / enseñanza multidisciplinar (es)
0792ensenyament postuniversitari* (ca) / enseñanza postuniversitaria (es)
0793ensenyament primari (ca) / enseñanza primaria (es)
0794ensenyament privat (ca) / enseñanza privada (es)
0795ensenyament professional (ca) / enseñanza profesional (es)
0796ensenyament públic (ca) / enseñanza pública (es)
0797ajuda a la producció* (ca) / ayuda a la producción (es)
0798ensenyament científic* (ca) / enseñanza científica (es)
0799ensenyament secundari (ca) / enseñanza secundaria (es)
0800ensenyament superior (ca) / enseñanza superior (es)
0801ensenyament tècnic (ca) / enseñanza técnica (es)
0802entesa (ca) / entente (es)
0803entesa horitzontal (ca) / entente horizontal (es)
0804entente il·lícita* (ca) / entente ilícita (es)
0805entente internacional* (ca) / entente internacional (es)
0806entente vertical* (ca) / entente vertical (es)
0807ajuda alimentària* (ca) / ayuda alimentaria (es)
0808ajuda mútua entre agricultors (ca) / ayuda mutua entre agricultores (es)
0809obstacle no aranzelari* (ca) / obstáculo no arancelario (es)
0810obstacle aranzelari* (ca) / obstáculo arancelario (es)
0811obstacle tècnic* (ca) / obstáculo técnico (es)
0812dipòsit duaner* (ca) / depósito aduanero (es)
0813empresa (ca) / empresa (es)
0814empresa artesanal* (ca) / empresa artesanal (es)
0815empresa comercial* (ca) / empresa comercial (es)
0816empresa comú* (ca) / empresa común (es)
0817empresa de lloguer* (ca) / empresa de alquiler (es)
0818empresa de transport* (ca) / empresa de transporte (es)
0819empresa estrangera* (ca) / empresa extranjera (es)
0820empresa europea* (ca) / empresa europea (es)
0821empresa familiar* (ca) / empresa familiar (es)
0822societat fiduciària* (ca) / sociedad fiduciaria (es)
0823empresa immobiliària* (ca) / empresa inmobiliaria (es)
0824empresa individual* (ca) / empresa individual (es)
0825accident laboral* (ca) / accidente laboral (es)
0826ajuda a les persones necessitades (ca) / ayuda a los necesitados (es)
0827empresa industrial (ca) / empresa industrial (es)
0828empresa multinacional* (ca) / empresa multinacional (es)
0829empresa privada* (ca) / empresa privada (es)
0830empresa pública (ca) / empresa pública (es)
0831manteniment* (ca) / mantenimiento (es)
0832manteniment de cultius* (ca) / mantenimiento de cultivos (es)
0833entorn físic (ca) / entorno físico (es)
0834estalvi* (ca) / ahorro (es)
0835ajuda a les empreses* (ca) / ayuda a las empresas (es)
0836estalvi forçós* (ca) / ahorro forzoso (es)
0837epidèmia* (ca) / epidemia (es)
0838epidemiologia (ca) / epidemiología (es)
0839epiro* (ca) / epiro (es)
0840exhauriment de recursos* (ca) / agotamiento de recursos (es)
0841equador* (ca) / ecuador (es)
0842equí* (ca) / equino (es)
0843equilibri pressupostari* (ca) / equilibrio presupuestario (es)
0844equilibri ecològic* (ca) / equilibrio ecológico (es)
0845ajuda bilateral* (ca) / ayuda bilateral (es)
0846equip agrícola (ca) / equipo agrícola (es)
0847equipament col·lectiu (ca) / equipamiento colectivo (es)
0848equip de vehicle* (ca) / equipo de vehículo (es)
0849equip electrònic* (ca) / equipo electrónico (es)
0850equipament industrial* (ca) / equipamiento industrial (es)
0851equipament sociocultural (ca) / equipamiento sociocultural (es)
0852ajuda ceca* (ca) / ayuda ceca (es)
0853instal·lació esportiva (ca) / instalación deportiva (es)
0854equivalència de títols* (ca) / equivalencia de títulos (es)
0855ergonomia* (ca) / ergonomía (es)
0856erupció volcànica* (ca) / erupción volcánica (es)
0857esclavitud* (ca) / esclavitud (es)
0858descompte* (ca) / descuento (es)
0859espai aeri* (ca) / espacio aéreo (es)
0860espai judicial europeu* (ca) / espacio judicial europeo (es)
0861zona verd* (ca) / zona verde (es)
0862ajuda comunitària* (ca) / ayuda comunitaria (es)
0863espanya* (ca) / españa (es)
0864regions d'españa* (ca) / regiones de españa (es)
0865espècie protegida* (ca) / especie protegida (es)
0866espionatge industrial* (ca) / espionaje industrial (es)
0867assaig (ca) / ensayo (es)
0868prova nuclear* (ca) / prueba nuclear (es)
0869extremadura* (ca) / extremadura (es)
0870subvenció complementària de productes* (ca) / subvención complementaria de productos (es)
0871establiment* (ca) / establecimiento (es)
0872entitat financera amb estatut especial* (ca) / entidad financiera con estatuto especial (es)
0873centre d'ensenyament (ca) / centro de enseñanza (es)
0874institució d'utilitat pública* (ca) / institución de utilidad pública (es)
0875elaboració del pressupost* (ca) / elaboración del presupuesto (es)
0876establiment hospitalari (ca) / establecimiento hospitalario (es)
0877establiment penitenciari (ca) / establecimiento penitenciario (es)
0878institució pública (ca) / institución pública (es)
0879estany* (ca) / estaño (es)
0880patró de cambis (ca) / patrón de cambios-oro (es)
0881ajuda d'urgència* (ca) / ayuda de urgencia (es)
0882patró or* (ca) / patrón oro (es)
0883estat* (ca) / estado (es)
0884estat civil* (ca) / estado civil (es)
0885estat d'excepció* (ca) / estado de excepción (es)
0886estat d'emergència* (ca) / estado de emergencia (es)
0887estat del benestar* (ca) / estado del bienestar (es)
0888estats units* (ca) / estados unidos (es)
0889ajuda pública* (ca) / ayuda pública (es)
0890etanol* (ca) / etanol (es)
0891etiopia* (ca) / etiopía (es)
0892etnologia (ca) / etnología (es)
0893etiquetatge (ca) / etiquetado (es)
0894estudi de viabilitat* (ca) / estudio de viabilidad (es)
0895estudi de mercat* (ca) / estudio de mercado (es)
0896estudi del treball* (ca) / estudio del trabajo (es)
0897estudiant* (ca) / estudiante (es)
0898estudiant estranger* (ca) / estudiante extranjero (es)
0899ajuda econòmica* (ca) / ayuda económica (es)
0900eurocrédit* (ca) / eurocrédito (es)
0901eurodivisa* (ca) / eurodivisa (es)
0902eurodòlar* (ca) / eurodólar (es)
0903euroemissió* (ca) / euroemisión (es)
0904euromercat* (ca) / euromercado (es)
0905eurocomunisme* (ca) / eurocomunismo (es)
0906eurocontrol* (ca) / eurocontrol (es)
0907eurodreta* (ca) / euroderecha (es)
0908eurogrupo (otan)* (ca) / eurogrupo (otan) (es)
0909europa* (ca) / europa (es)
0910ajuda en espècie* (ca) / ayuda en especie (es)
0911europa del nord* (ca) / europa del norte (es)
0912europa meridional* (ca) / europa meridional (es)
0913europa occidental* (ca) / europa occidental (es)
0914europa central i oriental* (ca) / europa central y oriental (es)
0915pesca comunitària* (ca) / pesca comunitaria (es)
0916eutrofització* (ca) / eutrofización (es)
0917avaluació pressupostària* (ca) / evaluación presupuestaria (es)
0918avaluació de projectes* (ca) / evaluación de proyectos (es)
0919avaluació de recursos* (ca) / evaluación de recursos (es)
0920despulla* (ca) / despojo (es)
0921accident nuclear* (ca) / accidente nuclear (es)
0922ajuda financera* (ca) / ayuda financiera (es)
0923avaluació tecnològica* (ca) / evaluación tecnológica (es)
0924evasió fiscal* (ca) / evasión fiscal (es)
0925examen (ca) / examen (es)
0926excedent agrari* (ca) / excedente agrario (es)
0927exclusió del tracte ce* (ca) / exclusión del trato ce (es)
0928execució de projectes* (ca) / ejecución de proyectos (es)
0929execució del pressupost (ca) / ejecución del presupuesto (es)
0930execució de sentència* (ca) / ejecución de sentencia (es)
0931exempció d'autorització d'entesa* (ca) / exención de autorización de entente (es)
0932exempció aranzelària* (ca) / exención arancelaria (es)
0933exercici pressupostari* (ca) / ejercicio presupuestario (es)
0934èxode intel·lectual* (ca) / éxodo intelectual (es)
0935exempció fiscal* (ca) / exención fiscal (es)
0936agricultor (ca) / agricultor (es)
0937explotació agrària (ca) / explotación agraria (es)
0938explotació agrària estatal* (ca) / explotación agraria estatal (es)
0939explotació agrària mixta* (ca) / explotación agraria mixta (es)
0940explotació dels mars* (ca) / explotación de los mares (es)
0941explotació de recursos* (ca) / explotación de recursos (es)
0942explotació agrària familiar* (ca) / explotación agraria familiar (es)
0943explotació forestal* (ca) / explotación forestal (es)
0944explotació lletera* (ca) / explotación lechera (es)
0945explosiu* (ca) / explosivo (es)
0946exportació (ca) / exportación (es)
0947exportació de capitals* (ca) / exportación de capitales (es)
0948expropiació (ca) / expropiación (es)
0949ajuda multilateral* (ca) / ayuda multilateral (es)
0950expulsió* (ca) / expulsión (es)
0951extraterritorialitat* (ca) / extraterritorialidad (es)
0952extracció minera (ca) / extracción minera (es)
0953extradició* (ca) / extradición (es)
0954extrema dreta* (ca) / extrema derecha (es)
0955extrema esquerra* (ca) / extrema izquierda (es)
0956extrem orient* (ca) / extremo oriente (es)
0957facturació (ca) / facturación (es)
0958ajuda a fons perdut* (ca) / ayuda a fondo perdido (es)
0959renda baixa* (ca) / renta baja (es)
0960fallida* (ca) / quiebra (es)
0961fam* (ca) / hambre (es)
0962règim d'explotació (ca) / régimen de explotación (es)
0963explotació directa* (ca) / explotación directa (es)
0964explotació mixta* (ca) / explotación mixta (es)
0965família (ca) / familia (es)
0966família nombrosa* (ca) / familia numerosa (es)
0967parentiu de afinitat* (ca) / parentesco de afinidad (es)
0968fao* (ca) / fao (es)
0969ajuda privada* (ca) / ayuda privada (es)
0970farina de cereal* (ca) / harina de cereal (es)
0971feixisme* (ca) / fascismo (es)
0972fauna (ca) / fauna (es)
0973fons europeu de cooperació monetària* (ca) / fondo europeo de cooperación monetaria (es)
0974fecunditat* (ca) / fecundidad (es)
0975mestressa de casa* (ca) / ama de casa (es)
0976ajuda regional* (ca) / ayuda regional (es)
0977migració femenina* (ca) / migración femenina (es)
0978feoga* (ca) / feoga (es)
0979feoga garantia (ca) / feoga garantía (es)
0980feoga orientació (ca) / feoga orientación (es)
0981ferro* (ca) / hierro (es)
0982arrendament rústic (ca) / arrendamiento rústico (es)
0983granja col·lectiva* (ca) / granja colectiva (es)
0984granja pilot* (ca) / granja piloto (es)
0985transbordador* (ca) / transbordador (es)
0986ajuda sanitària* (ca) / ayuda sanitaria (es)
0987fiab* (ca) / fiab (es)
0988fibra de fusta* (ca) / fibra de madera (es)
0989fibra de vidre* (ca) / fibra de vidrio (es)
0990fibra tèxtil* (ca) / fibra textil (es)
0991federació internacional de documentació* (ca) / federación internacional de documentación (es)
0992fons internacional per al desenvolupament agrícola* (ca) / fondo internacional para el desarrollo agrícola (es)
0993fiyi* (ca) / fiyi (es)
0994febre aftosa* (ca) / fiebre aftosa (es)
0995ajuda sectorial* (ca) / ayuda sectorial (es)
0996filferro* (ca) / alambre (es)
0997xarxa de pesca* (ca) / red de pesca (es)
0998filial* (ca) / filial (es)
0999filial comú* (ca) / filial común (es)
1000finançament (ca) / financiación (es)
1001finançament a curt termini* (ca) / financiación a corto plazo (es)
1002finançament a llarg termini* (ca) / financiación a largo plazo (es)
1003finançament a mig termini* (ca) / financiación a medio plazo (es)
1004ajuda social (ca) / ayuda social (es)
1005finançament comunitari* (ca) / financiación comunitaria (es)
1006finançament compensatori* (ca) / financiación compensatoria (es)
1007finançament complementari* (ca) / financiación complementaria (es)
1008finançament de l'ajuda* (ca) / financiación de la ayuda (es)
1009finançament de la indústria* (ca) / financiación de la industria (es)
1010finançament de les exportacions* (ca) / financiación de las exportaciones (es)
1011finançament dels partits* (ca) / financiación de los partidos (es)
1012finançament del pressupost* (ca) / financiación del presupuesto (es)
1013finançament electoral* (ca) / financiación electoral (es)
1014finançament nacional* (ca) / financiación nacional (es)
1015impost especial* (ca) / impuesto especial (es)
1016finances internacionals* (ca) / finanzas internacionales (es)
1017hisenda local (ca) / hacienda local (es)
1018hisenda pública (ca) / hacienda pública (es)
1019finlandia* (ca) / finlandia (es)
1021fiscalitat (ca) / fiscalidad (es)
1022unicef* (ca) / unicef (es)
1023fissió nuclear* (ca) / fisión nuclear (es)
1024agència internacional d'energia* (ca) / agencia internacional de energía (es)
1025fixació de preus (ca) / fijación de precios (es)
1026fixació del salari* (ca) / fijación del salario (es)
1027província de flandes occidental* (ca) / provincia de flandes occidental (es)
1028província de flandes oriental* (ca) / provincia de flandes oriental (es)
1029floc de cereal* (ca) / copo de cereal (es)
1030flora* (ca) / flora (es)
1031floricultura* (ca) / floricultura (es)
1032transport de fusta flotant* (ca) / transporte de madera flotante (es)
1033flota aèria* (ca) / flota aérea (es)
1034organisme internacional d'energia atòmica* (ca) / organismo internacional de energía atómica (es)
1035flota pesquera* (ca) / flota pesquera (es)
1036flota fluvial* (ca) / flota fluvial (es)
1037flota mercant (ca) / flota mercante (es)
1038fluctuació conjuntural* (ca) / fluctuación coyuntural (es)
1039fluctuació de preus* (ca) / fluctuación de precios (es)
1040fluctuació econòmica* (ca) / fluctuación económica (es)
1041fluctuació estructural* (ca) / fluctuación estructural (es)
1042fluor* (ca) / flúor (es)
1043fons monetari internacional* (ca) / fondo monetario internacional (es)
1044associació internacional de la seguretat social* (ca) / asociación internacional de la seguridad social (es)
1045fons de població de les nacions unides* (ca) / fondo de población de las naciones unidas (es)
1046funció pública (ca) / función pública (es)
1047funcionari (ca) / funcionario (es)
1048funcionari europeu* (ca) / funcionario europeo (es)
1049fons coster* (ca) / fondo costero (es)
1050fons marí* (ca) / fondo marino (es)
1051fundació (ca) / fundación (es)
1052fons ce (ca) / fondo ce (es)
1054fons comú* (ca) / fondo común (es)
1055fons de comerç* (ca) / fondo de comercio (es)
1056fons europeu de desplegament regional* (ca) / fondo europeo de desarrollo regional (es)
1057actiu circulant* (ca) / activo circulante (es)
1058fons monetari europeu* (ca) / fondo monetario europeo (es)
1059fosa* (ca) / fundición (es)
1060perforació* (ca) / perforación (es)
1061perforació en el mar* (ca) / perforación en el mar (es)
1062ajornament de la sessió* (ca) / aplazamiento de la sesión (es)
1063forest (ca) / monte (es)
1064forest protegit* (ca) / monte protegido (es)
1065forest alto* (ca) / monte alto (es)
1066forest baix* (ca) / monte bajo (es)
1067bosc natural* (ca) / bosque natural (es)
1068bosc plantat* (ca) / bosque plantado (es)
1069formalitat duanera* (ca) / formalidad aduanera (es)
1070formació de gestors* (ca) / formación de gestores (es)
1071formació del professorat (ca) / formación del profesorado (es)
1072formació de preus* (ca) / formación de precios (es)
1073formació en el post de treball* (ca) / formación en el puesto de trabajo (es)
1074formació professional (ca) / formación profesional (es)
1075ajust monetari* (ca) / ajuste monetario (es)
1076formulari (ca) / formulario (es)
1077forn* (ca) / horno (es)
1078proveïdor (ca) / proveedor (es)
1079subministrament de documents* (ca) / suministro de documentos (es)
1080costes judicials* (ca) / costas judiciales (es)
1081despeses d'escolaritat* (ca) / gastos de escolaridad (es)
1082despeses electorals* (ca) / gastos electorales (es)
1083despeses generals* (ca) / gastos generales (es)
1084despeses farmacèutics* (ca) / gastos farmacéuticos (es)
1085frància* (ca) / francia (es)
1086du francesos* (ca) / du franceses (es)
1087ptu francesos* (ca) / ptu franceses (es)
1088regions de frança* (ca) / regiones de francia (es)
1089franc comtat* (ca) / franco condado (es)
1090franquícia comercial (ca) / franquicia comercial (es)
1091franquícia duanera* (ca) / franquicia aduanera (es)
1092frau* (ca) / fraude (es)
1093frau electoral* (ca) / fraude electoral (es)
1094aladi* (ca) / aladi (es)
1095frau fiscal* (ca) / fraude fiscal (es)
1098presència escolar* (ca) / presencia escolar (es)
1099nòlit* (ca) / flete (es)
1100friul (ca) / friul-venecia julia (es)
1101frísia* (ca) / frisia (es)
1102formatge* (ca) / queso (es)
1103formatge de pasta semidura* (ca) / queso de pasta semidura (es)
1104formatge de pasta dura* (ca) / queso de pasta dura (es)
1105països de l'aladi* (ca) / países de la aladi (es)
1106formatge de pasta blana* (ca) / queso de pasta blanda (es)
1107formatge de pasta blau* (ca) / queso de pasta azul (es)
1108formatge d'ovella* (ca) / queso de oveja (es)
1109formatge de cabra* (ca) / queso de cabra (es)
1110formatge de vaca* (ca) / queso de vaca (es)
1111formatge fos* (ca) / queso fundido (es)
1112formatge fresc* (ca) / queso fresco (es)
1113indústria formatjosa* (ca) / industria quesera (es)
1114frontera* (ca) / frontera (es)
1115fruit (ca) / fruto (es)
1116fruit de pela* (ca) / fruto de cáscara (es)
1117fruit de pinyol* (ca) / fruto de hueso (es)
1118fruit de palleta* (ca) / fruto de pepita (es)
1119fruita fresca* (ca) / fruta fresca (es)
1120fruit tropical* (ca) / fruto tropical (es)
1122fusió d'empreses* (ca) / fusión de empresas (es)
1123fusió nuclear* (ca) / fusión nuclear (es)
1124gabon* (ca) / gabón (es)
1125albània* (ca) / albania (es)
1127galícia* (ca) / galicia (es)
1128gàmbia* (ca) / gambia (es)
1129garantia (ca) / garantía (es)
1130garantia de crèdit (ca) / garantía de crédito (es)
1131garantia de la renda (ca) / garantía de la renta (es)
1132garantia d'inversions* (ca) / garantía de inversiones (es)
1133guarda d'infants (ca) / guarda de niños (es)
1134alcohol* (ca) / alcohol (es)
1135balafiament* (ca) / despilfarro (es)
1136gatt* (ca) / gatt (es)
1137esquerra política* (ca) / izquierda política (es)
1138esquerranisme* (ca) / izquierdismo (es)
1139gas (ca) / gas (es)
1140gas de combustió* (ca) / gas de combustión (es)
1141gas natural* (ca) / gas natural (es)
1142gasoducte* (ca) / gasoducto (es)
1143alcohol químic* (ca) / alcohol químico (es)
1144congelació de terres* (ca) / congelación de tierras (es)
1145enginyeria civil* (ca) / ingeniería civil (es)
1146vedella* (ca) / novilla (es)
1147geoquímica* (ca) / geoquímica (es)
1148geografia* (ca) / geografía (es)
1149geografia econòmica* (ca) / geografía económica (es)
1150geografia política* (ca) / geografía política (es)
1151geologia (ca) / geología (es)
1152geofísica* (ca) / geofísica (es)
1153gerontologia* (ca) / gerontología (es)
1154gestió* (ca) / gestión (es)
1155gestió comptable* (ca) / gestión contable (es)
1156gestió empresarial* (ca) / gestión empresarial (es)
1157gestió del espai* (ca) / gestión del espacio (es)
1158gestió de residus (ca) / gestión de residuos (es)
1159gestió de la pesca (ca) / gestión de la pesca (es)
1160gestió de recursos* (ca) / gestión de recursos (es)
1161gestió de materials* (ca) / gestión de materiales (es)
1162alcoholisme* (ca) / alcoholismo (es)
1163administració del personal (ca) / administración del personal (es)
1164gestió financera* (ca) / gestión financiera (es)
1165gestió de previsió* (ca) / gestión de previsión (es)
1166ghana* (ca) / ghana (es)
1167animal de caça* (ca) / animal de caza (es)
1168gibraltar* (ca) / gibraltar (es)
1169gel (ca) / hielo (es)
1170glucosa* (ca) / glucosa (es)
1171perdulari* (ca) / golfo (es)
1172govern (ca) / gobierno (es)
1173govern en l'exili* (ca) / gobierno en el exilio (es)
1174govern insurreccional* (ca) / gobierno insurreccional (es)
1175greix alimentós* (ca) / grasa alimenticia (es)
1176greix industrial* (ca) / grasa industrial (es)
1177alenteix* (ca) / alentejo (es)
1178gran empresa* (ca) / gran empresa (es)
1179gran explotació* (ca) / gran explotación (es)
1180grans antilles* (ca) / grandes antillas (es)
1181gratuïtat de la sanitat (ca) / gratuidad de la sanidad (es)
1182grècia* (ca) / grecia (es)
1183grècia central* (ca) / grecia central (es)
1184regions de grècia* (ca) / regiones de grecia (es)
1185magrana* (ca) / granada (es)
1186vaga* (ca) / huelga (es)
1187algarbe* (ca) / algarbe (es)
1188groenlàndia* (ca) / groenlandia (es)
1189groninga* (ca) / groninga (es)
1190comunitat andina* (ca) / comunidad andina (es)
1191països de la comunitat andina* (ca) / países de la comunidad andina (es)
1192grup d'interès* (ca) / grupo de interés (es)
1193grup d'empreses* (ca) / grupo de empresas (es)
1194grup dels deu* (ca) / grupo de los diez (es)
1195acord adr* (ca) / acuerdo adr (es)
1196argèlia* (ca) / argelia (es)
1197grup parlamentari* (ca) / grupo parlamentario (es)
1198moviment pro drets humans* (ca) / movimiento pro derechos humanos (es)
1199cooperativa de compra* (ca) / cooperativa de compra (es)
1200grup d'interès econòmic (ca) / grupo de interés económico (es)
1201agrupació de productors agraris (ca) / agrupación de productores agrarios (es)
1202grup ètnic* (ca) / grupo étnico (es)
1204alga* (ca) / alga (es)
1205grup lingüístic* (ca) / grupo lingüístico (es)
1206blat cuit* (ca) / grañón (es)
1207guadalupe* (ca) / guadalupe (es)
1208guatemala* (ca) / guatemala (es)
1209güeldres* (ca) / güeldres (es)
1210guerra* (ca) / guerra (es)
1211dret civil (ca) / guerra civil (es)
1212guerra d'independència* (ca) / guerra de independencia (es)
1213guerra fronterera* (ca) / guerra fronteriza (es)
1214guerra freda* (ca) / guerra fría (es)
1215guerra nuclear* (ca) / guerra nuclear (es)
1216guinea* (ca) / guinea (es)
1217guinea (ca) / guinea-bissau (es)
1218guinea equatorial* (ca) / guinea ecuatorial (es)
1219guyana* (ca) / guyana (es)
1220guyana francesa* (ca) / guyana francesa (es)
1221hàbitat (ca) / hábitat (es)
1222hàbitat rural (ca) / hábitat rural (es)
1223hàbitat urbà* (ca) / hábitat urbano (es)
1224aliment per al bestiar (ca) / alimento para el ganado (es)
1225hàbit alimentari (ca) / hábito alimentario (es)
1226hàbit de compra* (ca) / hábito de compra (es)
1227província de henao* (ca) / provincia de henao (es)
1228haití* (ca) / haití (es)
1229halogen* (ca) / halógeno (es)
1230hamburgo* (ca) / hamburgo (es)
1231discapacitat (ca) / discapacitado (es)
1232harmonització duanera* (ca) / armonización aduanera (es)
1233aliment industrial (ca) / alimento industrial (es)
1234harmonització fiscal* (ca) / armonización fiscal (es)
1235alta normandia* (ca) / alta normandía (es)
1236burkina faso* (ca) / burkina faso (es)
1237hawai* (ca) / hawai (es)
1238helicòpter* (ca) / helicóptero (es)
1239hesse* (ca) / hesse (es)
1240aliment per a nois* (ca) / alimento para niños (es)
1241horari d'estiu* (ca) / horario de verano (es)
1242torn de preguntes* (ca) / turno de preguntas (es)
1243hora extraordinària* (ca) / hora extraordinaria (es)
1244hinduisme* (ca) / hinduismo (es)
1245història (ca) / historia (es)
1246histologia* (ca) / histología (es)
1247holding* (ca) / holding (es)
1248holanda meridional* (ca) / holanda meridional (es)
1249holanda septentrional* (ca) / holanda septentrional (es)
1250aliment preparat* (ca) / alimento preparado (es)
1251homicidi* (ca) / homicidio (es)
1252homologació (ca) / homologación (es)
1253hondures* (ca) / honduras (es)
1254hong kong* (ca) / hong kong (es)
1255hungria* (ca) / hungría (es)
1256establiment psiquiàtric* (ca) / establecimiento psiquiátrico (es)
1257horari de treball* (ca) / horario de trabajo (es)
1258aliment transformat* (ca) / alimento transformado (es)
1259horari flexible* (ca) / horario flexible (es)
1260horticultura* (ca) / horticultura (es)
1261llúpol* (ca) / lúpulo (es)
1262oli de origen animal* (ca) / aceite de origen animal (es)
1263oli de cacauet* (ca) / aceite de cacahuete (es)
1264oli de oliva* (ca) / aceite de oliva (es)
1265oli de peix* (ca) / aceite de pescado (es)
1266oli pesat* (ca) / aceite pesado (es)
1267oli mineral* (ca) / aceite mineral (es)
1268nutrició* (ca) / nutrición (es)
1269oli usat* (ca) / aceite usado (es)
1270oli vegetal* (ca) / aceite vegetal (es)
1271almàssera* (ca) / almazara (es)
1272agent judicial* (ca) / agente judicial (es)
1273humanització del treball* (ca) / humanización del trabajo (es)
1274hidrocarbur* (ca) / hidrocarburo (es)
1275hidrogen* (ca) / hidrógeno (es)
1276hidrogeologia* (ca) / hidrogeología (es)
1277alimentació animal (ca) / alimentación animal (es)
1278hidrologia (ca) / hidrología (es)
1279higiene alimentària (ca) / higiene alimentaria (es)
1280sanitat laboral (ca) / sanidad laboral (es)
1281hipoteca* (ca) / hipoteca (es)
1282ideologia política* (ca) / ideología política (es)
1283acord aetr* (ca) / acuerdo aetr (es)
1284alimentació humana (ca) / alimentación humana (es)
1285nyam* (ca) / ñame (es)
1286institut internacional de planejament de l'educació* (ca) / instituto internacional de planeamiento de la educación (es)
1287illa* (ca) / isla (es)
1288illa de frança* (ca) / isla de francia (es)
1289illa de guam* (ca) / isla de guam (es)
1290illes anglonormandes* (ca) / islas anglonormandas (es)
1291illes caiman* (ca) / islas caimán (es)
1292illes carolines* (ca) / islas carolinas (es)
1294illes feroe* (ca) / islas feroe (es)
1295illes jòniques* (ca) / islas jónicas (es)
1296illes marianes* (ca) / islas marianas (es)
1298illes turques i caicos* (ca) / islas turcas y caicos (es)
1299illes verges britàniques* (ca) / islas vírgenes británicas (es)
1300reducció del deute* (ca) / reducción de la deuda (es)
1301registre de societat mercantil (ca) / registro de sociedad mercantil (es)
1302immigració (ca) / inmigración (es)
1303immunitat parlamentària* (ca) / inmunidad parlamentaria (es)
1304immunologia* (ca) / inmunología (es)
1305impacte publicitari* (ca) / impacto publicitario (es)
1306imperialisme* (ca) / imperialismo (es)
1307implantació d'activitat* (ca) / implantación de actividad (es)
1308alemania rda* (ca) / alemania rda (es)
1309importació* (ca) / importación (es)
1310impost (ca) / impuesto (es)
1311impost comunitari* (ca) / impuesto comunitario (es)
1312impost sobre la renda de les persones físiques* (ca) / impuesto sobre la renta de las personas físicas (es)
1313impost directe* (ca) / impuesto directo (es)
1314contribució territorial* (ca) / contribución territorial (es)
1315impost global* (ca) / impuesto global (es)
1316impost indirecte* (ca) / impuesto indirecto (es)
1317impost local* (ca) / impuesto local (es)
1318alemanya* (ca) / alemania (es)
1319impost nacional* (ca) / impuesto nacional (es)
1320impost reial* (ca) / impuesto real (es)
1321impost sobre el consum* (ca) / impuesto sobre el consumo (es)
1322impost sobre el patrimoni* (ca) / impuesto sobre el patrimonio (es)
1323impost de plusvàlua* (ca) / impuesto de plusvalía (es)
1324impost sobre transmissions patrimonials* (ca) / impuesto sobre transmisiones patrimoniales (es)
1325impost sobre el capital* (ca) / impuesto sobre el capital (es)
1326impost sobre la renda* (ca) / impuesto sobre la renta (es)
1327impost sobre beneficis* (ca) / impuesto sobre beneficios (es)
1328impost sobre les rendes del capital* (ca) / impuesto sobre las rentas del capital (es)
1329regions d'alemanya* (ca) / regiones de alemania (es)
1330impost sobre els salaris* (ca) / impuesto sobre los salarios (es)
1331impost sobre societats* (ca) / impuesto sobre sociedades (es)
1332impremta (ca) / imprenta (es)
1333imputació comptable* (ca) / imputación contable (es)
1334incapacitat laboral* (ca) / incapacidad laboral (es)
1335incendi (ca) / incendio (es)
1336incompatibilitat (ca) / incompatibilidad (es)
1337incoterms* (ca) / incoterms (es)
1338índia* (ca) / india (es)
1339indemnització (ca) / indemnización (es)
1340aliatge* (ca) / aleación (es)
1341indemnització del segur* (ca) / indemnización del seguro (es)
1342subsidi d'instal·lació* (ca) / subsidio de instalación (es)
1343indemnització per acomiadament* (ca) / indemnización por despido (es)
1344assignació parlamentària* (ca) / asignación parlamentaria (es)
1345independència econòmica* (ca) / independencia económica (es)
1346independència nacional* (ca) / independencia nacional (es)
1347independència tecnològica* (ca) / independencia tecnológica (es)
1348indexació de preus* (ca) / indización de precios (es)
1349indexació de salaris* (ca) / indización de salarios (es)
1350indexació documental* (ca) / indización documental (es)
1351indicador de divergència* (ca) / indicador de divergencia (es)
1352indicador econòmic* (ca) / indicador económico (es)
1353indicador social* (ca) / indicador social (es)
1354índex de preus* (ca) / índice de precios (es)
1355indonèsia* (ca) / indonesia (es)
1356industrialització* (ca) / industrialización (es)
1357indústria aeronàutica* (ca) / industria aeronáutica (es)
1358indústria aeroespacial* (ca) / industria aeroespacial (es)
1359aliança electoral* (ca) / alianza electoral (es)
1360indústria alimentària (ca) / industria alimentaria (es)
1361indústria del automòbil* (ca) / industria del automóvil (es)
1362indústria química* (ca) / industria química (es)
1363indústria cinematogràfica (ca) / industria cinematográfica (es)
1364indústria cultural* (ca) / industria cultural (es)
1365indústria d'armaments* (ca) / industria de armamentos (es)
1366indústria audiovisual (ca) / industria audiovisual (es)
1367indústria de la informació* (ca) / industria de la información (es)
1368indústria del calçat* (ca) / industria del calzado (es)
1369prestació complementària* (ca) / prestación complementaria (es)
1370indústria de la comunicació (ca) / industria de la comunicación (es)
1371indústria de máquines (ca) / industria de máquinas-herramienta (es)
1372indústria pesquera (ca) / industria pesquera (es)
1373indústria gastronòmica (ca) / industria gastronómica (es)
1374indústria càrnia (ca) / industria cárnica (es)
1375indústria de pasta i paper* (ca) / industria de pasta y papel (es)
1376indústria punta* (ca) / industria punta (es)
1377indústria de transformació* (ca) / industria de transformación (es)
1378indústria de begudes* (ca) / industria de bebidas (es)
1379acord marc* (ca) / acuerdo marco (es)
1380assignació per estudis* (ca) / asignación por estudios (es)
1381indústria de colorants* (ca) / industria de colorantes (es)
1382indústria d'abonament* (ca) / industria de abonos (es)
1383indústria de matèries plàstiques* (ca) / industria de materias plásticas (es)
1384indústria de serveis (ca) / industria de servicios (es)
1385indústria de telecomunicacions* (ca) / industria de telecomunicaciones (es)
1386indústria de la fusta* (ca) / industria de la madera (es)
1387indústria del cautxú* (ca) / industria del caucho (es)
1388indústria del cuir* (ca) / industria del cuero (es)
1389indemnització per defunció* (ca) / indemnización por fallecimiento (es)
1390indústria del fred* (ca) / industria del frío (es)
1391indústria del joguet* (ca) / industria del juguete (es)
1392indústria del llibre (ca) / industria del libro (es)
1393indústria del moble* (ca) / industria del mueble (es)
1394indústria sucrera* (ca) / industria azucarera (es)
1395indústria del tabac* (ca) / industria del tabaco (es)
1396indústria del vidre* (ca) / industria del vidrio (es)
1397indústria de la confecció (ca) / industria de la confección (es)
1398indústria del buit* (ca) / industria del vacío (es)
1399prestació per maternitat* (ca) / prestación por maternidad (es)
1400indústria electrònica* (ca) / industria electrónica (es)
1401indústria electrotècnica* (ca) / industria electrotécnica (es)
1402indústria exportadora* (ca) / industria exportadora (es)
1403indústria rellotgera* (ca) / industria relojera (es)
1404indústria hotelera (ca) / industria hotelera (es)
1405indústria informàtica* (ca) / industria informática (es)
1406indústria làctia* (ca) / industria láctea (es)
1407indústria lleugera* (ca) / industria ligera (es)
1408indústria pesada* (ca) / industria pesada (es)
1409assignació de recursos* (ca) / asignación de recursos (es)
1410indústria mecànica* (ca) / industria mecánica (es)
1411indústria minera (ca) / industria minera (es)
1412indústria nuclear* (ca) / industria nuclear (es)
1413indústria òptica* (ca) / industria óptica (es)
1414indústria petroliera* (ca) / industria petrolera (es)
1415indústria farmacèutica* (ca) / industria farmacéutica (es)
1416indústria fotogràfica (ca) / industria fotográfica (es)
1417indústria siderúrgica* (ca) / industria siderúrgica (es)
1418indústria tèxtil (ca) / industria textil (es)
1419alfabetització (ca) / alfabetización (es)
1420desigualtat social* (ca) / desigualdad social (es)
1421inflació* (ca) / inflación (es)
1422informació (ca) / información (es)
1423informació comercial* (ca) / información comercial (es)
1424informació dels treballadors* (ca) / información de los trabajadores (es)
1425informació al consumidor* (ca) / información al consumidor (es)
1426informàtica (ca) / informática (es)
1427informàtica de gestió* (ca) / informática de gestión (es)
1428informàtica documental* (ca) / informática documental (es)
1429informàtica industrial* (ca) / informática industrial (es)
1430alsàcia* (ca) / alsacia (es)
1431informàtica mèdica* (ca) / informática médica (es)
1432infracció (ca) / infracción (es)
1433infraestructura de transports* (ca) / infraestructura de transportes (es)
1434infraestructura industrial (ca) / infraestructura industrial (es)
1435enginyer* (ca) / ingeniero (es)
1436ingerència* (ca) / injerencia (es)
1437alternança política* (ca) / alternancia política (es)
1438iniciativa legislativa (ca) / iniciativa legislativa (es)
1439innovació* (ca) / innovación (es)
1440inundació (ca) / inundación (es)
1441insubmissió* (ca) / insumisión (es)
1442inspecció d'aliments (ca) / inspección de alimentos (es)
1443inspecció del treball (ca) / inspección del trabajo (es)
1444inspecció escolar (ca) / inspección escolar (es)
1445inspecció veterinària* (ca) / inspección veterinaria (es)
1446alumini* (ca) / aluminio (es)
1447instal·lació portuària (ca) / instalación portuaria (es)
1448instància de control* (ca) / instancia de control (es)
1449institut sindical europeu* (ca) / instituto sindical europeo (es)
1450institució acp ce (ca) / institución acp-ce (es)
1451institució comunitària* (ca) / institución comunitaria (es)
1452institució financera (ca) / institución financiera (es)
1453institució política* (ca) / institución política (es)
1454institució religiosa (ca) / institución religiosa (es)
1455organisme especialitzat de les nacions unides* (ca) / organismo especializado de las naciones unidas (es)
1456millora de l'hàbitat (ca) / mejora de vivienda (es)
1457instrucció del sumari* (ca) / instrucción del sumario (es)
1458instrument de música* (ca) / instrumento de música (es)
1459instrument financer* (ca) / instrumento financiero (es)
1460instrument financer comunitari* (ca) / instrumento financiero comunitario (es)
1461institut per a la integració d'américa llatina* (ca) / instituto para la integración de américa latina (es)
1462integració dels migrants (ca) / integración de los migrantes (es)
1463integració econòmica* (ca) / integración económica (es)
1464integració europea (ca) / integración europea (es)
1465millora de la producció* (ca) / mejora de la producción (es)
1466integració monetària* (ca) / integración monetaria (es)
1467integració política* (ca) / integración política (es)
1468integració regional* (ca) / integración regional (es)
1469integració social* (ca) / integración social (es)
1470intel·lectualitat* (ca) / intelectualidad (es)
1471intenció de vot* (ca) / intención de voto (es)
1472interdependència econòmica* (ca) / interdependencia económica (es)
1473prohibició professional* (ca) / prohibición profesional (es)
1474acord ce* (ca) / acuerdo ce (es)
1475millora de les plantes* (ca) / mejora de las plantas (es)
1476interès* (ca) / interés (es)
1477intermediari comercial* (ca) / intermediario comercial (es)
1478internacional obrera* (ca) / internacional obrera (es)
1479internacional socialista* (ca) / internacional socialista (es)
1480internament psiquiàtric* (ca) / internamiento psiquiátrico (es)
1481interpel·lació parlamentària* (ca) / interpelación parlamentaria (es)
1482interpretació* (ca) / interpretación (es)
1483millora del sòl (ca) / mejora del suelo (es)
1484interpretació del dret* (ca) / interpretación del derecho (es)
1485intervenció financera* (ca) / intervención financiera (es)
1486intervenció en el mercat* (ca) / intervención en el mercado (es)
1487invenció* (ca) / invención (es)
1488inversió (ca) / inversión (es)
1489inversió al estranger* (ca) / inversión en el extranjero (es)
1490inversió comunitària* (ca) / inversión comunitaria (es)
1491inversió directa* (ca) / inversión directa (es)
1492inversió estrangera* (ca) / inversión extranjera (es)
1493inversió industrial* (ca) / inversión industrial (es)
1494inversió internacional* (ca) / inversión internacional (es)
1495inversió privada* (ca) / inversión privada (es)
1496inversió pública* (ca) / inversión pública (es)
1497inversió regional* (ca) / inversión regional (es)
1498inviolabilitat del domicili* (ca) / inviolabilidad del domicilio (es)
1499iodo* (ca) / iodo (es)
1500iraq* (ca) / iraq (es)
1501iran* (ca) / irán (es)
1502irian jaya* (ca) / irian jaya (es)
1503regulació del horari de treball (ca) / ordenación del horario de trabajo (es)
1504irlanda* (ca) / irlanda (es)
1505irlanda del nord* (ca) / irlanda del norte (es)
1506regions d'irlanda* (ca) / regiones de irlanda (es)
1507institut d'investigació de les nacions unides per al desenvolupament social* (ca) / instituto de investigación de las naciones unidas para el desarrollo social (es)
1508islamisme* (ca) / islamismo (es)
1509islàndia* (ca) / islandia (es)
1510iso* (ca) / iso (es)
1511isoglucosa* (ca) / isoglucosa (es)
1512aïllant* (ca) / aislante (es)
1513ordenació forestal (ca) / ordenación forestal (es)
1514isolament del edifici* (ca) / aislamiento del edificio (es)
1515isolament acústic* (ca) / aislamiento acústico (es)
1516isolament tèrmic* (ca) / aislamiento térmico (es)
1517aïllacionisme* (ca) / aislacionismo (es)
1518israel* (ca) / israel (es)
1519itàlia* (ca) / italia (es)
1520regions d'itàlia* (ca) / regiones de italia (es)
1521guaret* (ca) / barbecho (es)
1522jamaica* (ca) / jamaica (es)
1523ordenació hidràulica (ca) / ordenación hidráulica (es)
1524japó* (ca) / japón (es)
1525hort familiar* (ca) / huerto familiar (es)
1526java* (ca) / java (es)
1527joc d'atzar (ca) / juego de azar (es)
1528jove (ca) / joven (es)
1529treballador jove* (ca) / trabajador joven (es)
1530jocs olímpics (ca) / juegos olímpicos (es)
1531joint european torus* (ca) / joint european torus (es)
1532jordània* (ca) / jordania (es)
1533butlletí oficial* (ca) / boletín oficial (es)
1534ordenació hidroagrícola (ca) / ordenación hidroagrícola (es)
1535jornada intensiva* (ca) / jornada intensiva (es)
1536judaisme* (ca) / judaísmo (es)
1537jutge* (ca) / juez (es)
1538sentència (ca) / sentencia (es)
1539jurisdicció contencioso administrativa (ca) / jurisdicción contencioso administrativa (es)
1540jurisdicció civil* (ca) / jurisdicción civil (es)
1541jurisdicció d'excepció* (ca) / jurisdicción de excepción (es)
1542desenvolupament rural* (ca) / desarrollo rural (es)
1543jurisdicció judicial (ca) / jurisdicción judicial (es)
1544jurisdicció militar* (ca) / jurisdicción militar (es)
1545jurisdicció penal* (ca) / jurisdicción penal (es)
1546jurisdicció de menors* (ca) / jurisdicción de menores (es)
1547jurisdicció social* (ca) / jurisdicción social (es)
1548jurisdicció superior* (ca) / jurisdicción superior (es)
1549multa (ca) / multa (es)
1550jurisprudència* (ca) / jurisprudencia (es)
1551jurisprudència ce* (ca) / jurisprudencia ce (es)
1552suc de fruita* (ca) / zumo de fruta (es)
1553suc de llegums i hortalisses* (ca) / jugo de legumbres y hortalizas (es)
1554jute* (ca) / yute (es)
1555camboya* (ca) / camboya (es)
1556miraguà* (ca) / miraguano (es)
1557kènia* (ca) / kenia (es)
1558esmena* (ca) / enmienda (es)
1559kiribati* (ca) / kiribati (es)
1560kuwait* (ca) / kuwait (es)
1561la reunió* (ca) / la reunión (es)
1562marca de qualitat (ca) / marca de calidad (es)
1563lactosa* (ca) / lactosa (es)
1564llana* (ca) / lana (es)
1565llet* (ca) / leche (es)
1566llet de consum* (ca) / leche de consumo (es)
1567acord comercial* (ca) / acuerdo comercial (es)
1568llet concentrada* (ca) / leche concentrada (es)
1569llet crua* (ca) / leche cruda (es)
1570llet descremada* (ca) / leche descremada (es)
1571llet en pols* (ca) / leche en polvo (es)
1572llet sencera* (ca) / leche entera (es)
1573llet fermentada* (ca) / leche fermentada (es)
1574llet homogeneitzada* (ca) / leche homogeneizada (es)
1575llet pasteuritzada* (ca) / leche pasteurizada (es)
1576llet esterilitzada* (ca) / leche esterilizada (es)
1577abonament del sòl* (ca) / abono del suelo (es)
1578llançament d'un producte* (ca) / lanzamiento de un producto (es)
1579estat federat* (ca) / estado federado (es)
1580llenguatge* (ca) / lenguaje (es)
1581llengua estrangera (ca) / lengua extranjera (es)
1582llengua materna* (ca) / lengua materna (es)
1583languedoc (ca) / languedoc-rosellón (es)
1584laos* (ca) / laos (es)
1585conill (ca) / conejo (es)
1586pansit* (ca) / lacio (es)
1587amèrica* (ca) / américa (es)
1588legalitat* (ca) / legalidad (es)
1589legislació (ca) / legislación (es)
1590legislació alimentària (ca) / legislación alimentaria (es)
1591legislació antidumping* (ca) / legislación antidumping (es)
1592legislació antitrust* (ca) / legislación antitrust (es)
1593legislació delegada* (ca) / legislación delegada (es)
1594legislació farmacèutica (ca) / legislación farmacéutica (es)
1595legislació fitosanitària (ca) / legislación fitosanitaria (es)
1596legislació sanitària (ca) / legislación sanitaria (es)
1597legislació escolar* (ca) / legislación escolar (es)
1598legislació veterinària* (ca) / legislación veterinaria (es)
1599legislatura* (ca) / legislatura (es)
1600legítima defensa* (ca) / legítima defensa (es)
1601legitimitat* (ca) / legitimidad (es)
1602hortalissa (ca) / legumbre (es)
1603llegum de bulb* (ca) / legumbre de bulbo (es)
1604hortalissa de fulla (ca) / legumbre de hoja (es)
1605llegum de fruit* (ca) / legumbre de fruto (es)
1606amèrica central* (ca) / américa central (es)
1607llegum de soca (ca) / legumbre de raíz (es)
1608llegum fresca* (ca) / legumbre fresca (es)
1609lleguminosa* (ca) / leguminosa (es)
1610leinster* (ca) / leinster (es)
1611lesotho* (ca) / lesotho (es)
1612leucosi animal* (ca) / leucosis animal (es)
1613líban* (ca) / líbano (es)
1614liberalisme* (ca) / liberalismo (es)
1615amèrica del nord* (ca) / américa del norte (es)
1616alliberament dels intercanvis* (ca) / liberación de los intercambios (es)
1617libèria* (ca) / liberia (es)
1618llibertat d'associació* (ca) / libertad de asociación (es)
1619llibertat d'expressió* (ca) / libertad de expresión (es)
1620llibertat d'opinió* (ca) / libertad de opinión (es)
1621llibertat d'informació* (ca) / libertad de información (es)
1622llibertat de premsa* (ca) / libertad de prensa (es)
1623llibertat de navegació* (ca) / libertad de navegación (es)
1624amèrica del sud* (ca) / américa del sur (es)
1625llibertat de reunió* (ca) / libertad de reunión (es)
1626llibertat de comerç* (ca) / libertad de comercio (es)
1628llibertat religiosa* (ca) / libertad religiosa (es)
1629llibreria* (ca) / librería (es)
1630lliure circulació de capitals* (ca) / libre circulación de capitales (es)
1631lliure circulació de mercaderies* (ca) / libre circulación de mercancías (es)
1632amèrica llatina* (ca) / américa latina (es)
1633lliure circulació de persones* (ca) / libre circulación de personas (es)
1634lliure circulació de treballadors* (ca) / libre circulación de trabajadores (es)
1635lliure competència* (ca) / libre competencia (es)
1636lliure disposició de la pròpia persona (ca) / libre disposición de la propia persona (es)
1637lliure pràctica* (ca) / libre práctica (es)
1638lliure prestació de serveis* (ca) / libre prestación de servicios (es)
1639líbia* (ca) / libia (es)
1640llicència de patent* (ca) / licencia de patente (es)
1641llicència comercial* (ca) / licencia comercial (es)
1642llicència d'exportació* (ca) / licencia de exportación (es)
1643amiant* (ca) / amianto (es)
1644llicència d'importació* (ca) / licencia de importación (es)
1645llicència de transport* (ca) / licencia de transporte (es)
1646acomiadament* (ca) / despido (es)
1647acomiadament col·lectiu* (ca) / despido colectivo (es)
1648acomiadament per causes econòmiques* (ca) / despido por causas económicas (es)
1649liechtenstein* (ca) / liechtenstein (es)
1650suro* (ca) / corcho (es)
1651província de lieja* (ca) / provincia de lieja (es)
1652lloc de pesca* (ca) / lugar de pesca (es)
1653lloc de treball (ca) / lugar de trabajo (es)
1654midó* (ca) / almidón (es)
1655línia de transport* (ca) / línea de transporte (es)
1656lignit* (ca) / lignito (es)
1657lliga àrab* (ca) / liga árabe (es)
1658països de la lliga àrab* (ca) / países de la liga árabe (es)
1659ligúria* (ca) / liguria (es)
1660limburgo* (ca) / limburgo (es)
1661província de limburgo belga* (ca) / provincia de limburgo belga (es)
1662limitació de comercialització* (ca) / limitación de comercialización (es)
1663acord d'associació* (ca) / acuerdo de asociación (es)
1664amnistia internacional* (ca) / amnistía internacional (es)
1665beguda gasosa* (ca) / bebida gaseosa (es)
1666llemosí* (ca) / lemosín (es)
1667lli* (ca) / lino (es)
1668lli oleaginós* (ca) / lino oleaginoso (es)
1669lingot* (ca) / lingote (es)
1670lingüística (ca) / lingüística (es)
1671licor* (ca) / licor (es)
1672liquidació de societat mercantil* (ca) / liquidación de sociedad mercantil (es)
1673amortització* (ca) / amortización (es)
1674liquidació de béns* (ca) / liquidación de bienes (es)
1675liquidació de despeses* (ca) / liquidación de gastos (es)
1676liquiditat* (ca) / liquidez (es)
1677liquiditat internacional* (ca) / liquidez internacional (es)
1678llista tancada* (ca) / lista cerrada (es)
1679llista electoral* (ca) / lista electoral (es)
1680literatura (ca) / literatura (es)
1681literatura gris* (ca) / literatura gris (es)
1682amortització del deute* (ca) / amortización de la deuda (es)
1683litoral (ca) / litoral (es)
1684lliurament* (ca) / entrega (es)
1685localització de l'energia* (ca) / localización de la energía (es)
1686localització de la producció* (ca) / localización de la producción (es)
1687arrendament immobiliari (ca) / arrendamiento inmobiliario (es)
1688arrendament financer* (ca) / arrendamiento financiero (es)
1689tancament patronal* (ca) / cierre patronal (es)
1690habitatge (ca) / vivienda (es)
1691analfabetisme* (ca) / analfabetismo (es)
1692vivenda col·lectiva* (ca) / vivienda colectiva (es)
1693vivenda individual* (ca) / vivienda individual (es)
1694vivenda insalubre* (ca) / vivienda insalubre (es)
1695habitatge social (ca) / vivienda social (es)
1696programari* (ca) / software (es)
1697llei* (ca) / ley (es)
1698llei pressupostària* (ca) / ley presupuestaria (es)
1699llei de bases* (ca) / ley de bases (es)
1700lleure (ca) / ocio (es)
1701lombardia* (ca) / lombardía (es)
1702lorena* (ca) / lorena (es)
1703lloguer moderat* (ca) / alquiler moderado (es)
1704lubricant* (ca) / lubricante (es)
1705ludoteca (ca) / ludoteca (es)
1706lluita contra incendis* (ca) / lucha contra incendios (es)
1707lluita contra la contaminació (ca) / lucha contra la contaminación (es)
1708lluita contra el crim* (ca) / lucha contra el crimen (es)
1709lluita contra el balafiament* (ca) / lucha contra el despilfarro (es)
1710lluita de classes* (ca) / lucha de clases (es)
1711anàlisi de coste benefici (ca) / análisis de coste beneficio (es)
1712luxemburg* (ca) / luxemburgo (es)
1713província de luxemburg belga* (ca) / provincia de luxemburgo belga (es)
1714alfals* (ca) / alfalfa (es)
1715liofilització* (ca) / liofilización (es)
1716macao* (ca) / macao (es)
1717macedònia* (ca) / macedonia (es)
1718màquina (ca) / máquina (es)
1719màquina agrícola (ca) / máquina agrícola (es)
1720màquina d'oficina* (ca) / máquina de oficina (es)
1721anàlisi de cost eficàcia (ca) / análisis de coste eficacia (es)
1722màquina recol·lectora* (ca) / máquina cosechadora (es)
1723màquina hidràulica (ca) / máquina hidráulica (es)
1724màquina ferramenta* (ca) / máquina herramienta (es)
1725màquina pneumàtica* (ca) / máquina neumática (es)
1726màquina tèxtil* (ca) / máquina textil (es)
1727mashrek* (ca) / mashrek (es)
1728macroeconomia* (ca) / macroeconomía (es)
1729madagascar* (ca) / madagascar (es)
1730madeira* (ca) / madeira (es)
1731anàlisi d'input output (ca) / análisis de input output (es)
1732gran superfície comercial* (ca) / gran superficie comercial (es)
1733casa de descompte* (ca) / casa de descuento (es)
1734magreb* (ca) / magreb (es)
1735magistrat* (ca) / magistrado (es)
1736magnesi* (ca) / magnesio (es)
1737mà d'obra (ca) / mano de obra (es)
1738mansa d'obra agrícola* (ca) / mano de obra agrícola (es)
1739mansa d'obra familiar* (ca) / mano de obra familiar (es)
1740mansa d'obra femenina* (ca) / mano de obra femenina (es)
1741anàlisi del aigua* (ca) / análisis del agua (es)
1742manteniment de l'ocupació (ca) / mantenimiento del empleo (es)
1743manteniment de la pau* (ca) / mantenimiento de la paz (es)
1744moresc* (ca) / maíz (es)
1745editorial (ca) / editorial (es)
1746majoria absoluta* (ca) / mayoría absoluta (es)
1747majoria d'edat civil* (ca) / mayoría de edad civil (es)
1748majoria de vots* (ca) / mayoría de votos (es)
1749majoria política* (ca) / mayoría política (es)
1750majoria cualificada* (ca) / mayoría cualificada (es)
1751majoria silenciosa* (ca) / mayoría silenciosa (es)
1752anàlisi de la informació* (ca) / análisis de la información (es)
1753majoria simple* (ca) / mayoría simple (es)
1754malaltia (ca) / enfermedad (es)
1755malaltia animal* (ca) / enfermedad animal (es)
1756malaltia de les vies respiratòries* (ca) / enfermedad de las vías respiratorias (es)
1757malaltia cardiovascular (ca) / enfermedad cardiovascular (es)
1758malaltia endèmica* (ca) / enfermedad endémica (es)
1759malaltia infecciosa (ca) / enfermedad infecciosa (es)
1760malaltia mental* (ca) / enfermedad mental (es)
1761malura professional* (ca) / enfermedad profesional (es)
1762malaltia tropical* (ca) / enfermedad tropical (es)
1763malaltia vegetal* (ca) / enfermedad vegetal (es)
1764descontent juvenil* (ca) / descontento juvenil (es)
1766malawi* (ca) / malawi (es)
1767malàsia* (ca) / malasia (es)
1768maldivas* (ca) / maldivas (es)
1769malí* (ca) / malí (es)
1770malnutrició* (ca) / malnutrición (es)
1771malvines* (ca) / malvinas (es)
1772malta (cereal)* (ca) / malta (cereal) (es)
1773anàlisi demogràfica (ca) / análisis demográfico (es)
1774malta* (ca) / malta (es)
1775mamífer marí* (ca) / mamífero marino (es)
1776canal de la manxa* (ca) / canal de la mancha (es)
1777mandat* (ca) / mandato (es)
1778mandat electoral* (ca) / mandato electoral (es)
1779manganés* (ca) / manganeso (es)
1780manifestació cultural* (ca) / manifestación cultural (es)
1781mandioca* (ca) / mandioca (es)
1782anàlisi de balanços* (ca) / análisis de balances (es)
1783peó* (ca) / peón (es)
1784llibre escolar (ca) / libro escolar (es)
1785maoisme* (ca) / maoísmo (es)
1786mercat (ca) / mercado (es)
1787mercat a termini* (ca) / mercado a plazo (es)
1788mercat agrari* (ca) / mercado agrario (es)
1789mercat agrari comunitari* (ca) / mercado agrario comunitario (es)
1790mercat al comptat* (ca) / mercado al contado (es)
1791anàlisi de costos* (ca) / análisis de costes (es)
1792mercat comú* (ca) / mercado común (es)
1793mercat comú àrab* (ca) / mercado común árabe (es)
1794països del mercat comú àrab* (ca) / países del mercado común árabe (es)
1795mercat comunitari* (ca) / mercado comunitario (es)
1796contracte de subministraments (ca) / contrato de suministros (es)
1797contractació directa* (ca) / contratación directa (es)
1798contracte d'obres (ca) / contrato de obras (es)
1799mercat de divises* (ca) / mercado de divisas (es)
1800anàlisi econòmic* (ca) / análisis económico (es)
1801mercat de productes bàsics* (ca) / mercado de productos básicos (es)
1802mercat laboral (ca) / mercado laboral (es)
1803mercat exterior* (ca) / mercado exterior (es)
1804mercat financer (ca) / mercado financiero (es)
1805mercat de la propietat rústica i urbana* (ca) / mercado de la propiedad rústica y urbana (es)
1806mercat interior* (ca) / mercado interior (es)
1807mercat internacional* (ca) / mercado internacional (es)
1808mercat lliure* (ca) / mercado libre (es)
1809mercat monetari* (ca) / mercado monetario (es)
1810contractació administrativa (ca) / contratación administrativa (es)
1811anàlisi financer* (ca) / análisis financiero (es)
1812mercat reglamentado* (ca) / mercado reglamentado (es)
1813les marques* (ca) / las marcas (es)
1814margarina* (ca) / margarina (es)
1815marge comercial* (ca) / margen comercial (es)
1816marge de fluctuació* (ca) / margen de fluctuación (es)
1817exclusió social* (ca) / exclusión social (es)
1818matrimoni* (ca) / matrimonio (es)
1819marroc* (ca) / marruecos (es)
1820anàlisi sociològica (ca) / análisis sociológico (es)
1821marca* (ca) / marca (es)
1822martinica* (ca) / martinica (es)
1823marxisme* (ca) / marxismo (es)
1824massa pressupostària* (ca) / masa presupuestaria (es)
1825massa monetària* (ca) / masa monetaria (es)
1826material de construcció* (ca) / material de construcción (es)
1827material refractari* (ca) / material refractario (es)
1828material de enllumenat* (ca) / material de alumbrado (es)
1829anarquisme* (ca) / anarquismo (es)
1830equip de construcció* (ca) / equipo de construcción (es)
1831material de perforació profunda* (ca) / material de perforación profunda (es)
1832material d'elevació (ca) / material de elevación (es)
1833material elèctric* (ca) / material eléctrico (es)
1834material mecànic* (ca) / material mecánico (es)
1835matemàtiques* (ca) / matemáticas (es)
1836matèria grassa de la llet* (ca) / materia grasa de la leche (es)
1837matèria plàstica* (ca) / materia plástica (es)
1838asean* (ca) / asean (es)
1839matèria prima* (ca) / materia prima (es)
1840matèria radioactiva* (ca) / materia radiactiva (es)
1841maurici* (ca) / mauricio (es)
1842mauritània* (ca) / mauritania (es)
1843mayotte* (ca) / mayotte (es)
1844països del mercomú* (ca) / países del mercomun (es)
1845mecànica de precisió (ca) / mecánica de precisión (es)
1846mecànica general* (ca) / mecánica general (es)
1847països de la asean* (ca) / países de la asean (es)
1848mecanització* (ca) / mecanización (es)
1849mecanització agrària* (ca) / mecanización agraria (es)
1850mecanisme d'intervenció monetària* (ca) / mecanismo de intervención monetaria (es)
1851mecanisme de suport* (ca) / mecanismo de apoyo (es)
1852medicina (ca) / medicina (es)
1853medicina del treball* (ca) / medicina del trabajo (es)
1854medicina preventiva (ca) / medicina preventiva (es)
1855medicina escolar* (ca) / medicina escolar (es)
1856medicina veterinària* (ca) / medicina veterinaria (es)
1857sacrifici d'animals* (ca) / sacrificio de animales (es)
1858acord de bretton woods* (ca) / acuerdo de bretton woods (es)
1859anatomia* (ca) / anatomía (es)
1860defensor del poble (ca) / defensor del pueblo (es)
1861megalópoli* (ca) / megalópoli (es)
1862melanèsia* (ca) / melanesia (es)
1863melassa* (ca) / melaza (es)
1864llar* (ca) / hogar (es)
1865llar agrícola* (ca) / hogar agrícola (es)
1866mensualització* (ca) / mensualización (es)
1867fusteria* (ca) / carpintería (es)
1868fusteria metàl·lica* (ca) / carpintería metálica (es)
1869excombatent* (ca) / excombatiente (es)
1870mar* (ca) / mar (es)
1871mar bàltic* (ca) / mar báltico (es)
1872mar d'irlanda* (ca) / mar de irlanda (es)
1873andalusia* (ca) / andalucía (es)
1874andorra* (ca) / andorra (es)
1875mar de noruega* (ca) / mar de noruega (es)
1876angola* (ca) / angola (es)
1877mar del nord* (ca) / mar del norte (es)
1878anhídrid* (ca) / anhídrido (es)
1879mar mediterrani* (ca) / mar mediterráneo (es)
1880mercuri* (ca) / mercurio (es)
1881mesura d'efecte equivalent* (ca) / medida de efecto equivalente (es)
1882metall (ca) / metal (es)
1883metall ferrós* (ca) / metal ferroso (es)
1884metall pesat* (ca) / metal pesado (es)
1885metall no ferrós* (ca) / metal no ferroso (es)
1886metall preciós* (ca) / metal precioso (es)
1887metal·loide* (ca) / metaloide (es)
1888animal de matança* (ca) / animal de matanza (es)
1889pulverimetal·lúrgia* (ca) / pulvimetalurgia (es)
1890parceria* (ca) / aparcería (es)
1891mestall* (ca) / tranquillón (es)
1892meteorologia (ca) / meteorología (es)
1893metanol* (ca) / metanol (es)
1894mètode d'investigació (ca) / método de investigación (es)
1895mètode estadístic* (ca) / método estadístico (es)
1896metrologia (ca) / metrología (es)
1897metròpoli* (ca) / metrópoli (es)
1898animal de granja* (ca) / animal de granja (es)
1899mèxic* (ca) / méxico (es)
1900mezzogiorno* (ca) / mezzogiorno (es)
1901microeconomia* (ca) / microeconomía (es)
1902microforma* (ca) / microforma (es)
1903micronèsia* (ca) / micronesia (es)
1904migdia-pirineus (ca) / mediodía-pirineos (es)
1905midlands orientals* (ca) / midlands orientales (es)
1906midlands occidentals* (ca) / midlands occidentales (es)
1907mel (ca) / miel (es)
1908animal de tret* (ca) / animal de tiro (es)
1909migració (ca) / migración (es)
1910migració pendular* (ca) / migración pendular (es)
1911migració de tornada* (ca) / migración de retorno (es)
1912migració familiar* (ca) / migración familiar (es)
1913migració forçosa* (ca) / migración forzosa (es)
1914migració fronterera* (ca) / migración fronteriza (es)
1915migració il·legal* (ca) / migración ilegal (es)
1916migració interior* (ca) / migración interior (es)
1917migració interurbana* (ca) / migración interurbana (es)
1918acord de compensació* (ca) / acuerdo de compensación (es)
1919animal domèstic (ca) / animal doméstico (es)
1920migració intraurbana* (ca) / migración intraurbana (es)
1921migració comunitària* (ca) / migración comunitaria (es)
1922migració professional* (ca) / migración profesional (es)
1923migració rural* (ca) / migración rural (es)
1924migració rural (ca) / migración rural-urbana (es)
1925migració de temporada* (ca) / migración de temporada (es)
1926entorn laboral* (ca) / entorno laboral (es)
1927medi escolar (ca) / medio escolar (es)
1928militant polític* (ca) / militante político (es)
1929animal reproductor* (ca) / animal reproductor (es)
1930militarització del espai* (ca) / militarización del espacio (es)
1931militarisme* (ca) / militarismo (es)
1932mill* (ca) / mijo (es)
1933mineral de ferro* (ca) / mineral de hierro (es)
1934mineral no ferrós* (ca) / mineral no ferroso (es)
1935mineral no metàl·lic* (ca) / mineral no metálico (es)
1936mineralogia* (ca) / mineralogía (es)
1937animal viu* (ca) / animal vivo (es)
1938ministeri fiscal* (ca) / ministerio fiscal (es)
1939ministre* (ca) / ministro (es)
1940minoria d'edat civil* (ca) / minoría de edad civil (es)
1941minoria nacional* (ca) / minoría nacional (es)
1942minoria sexual* (ca) / minoría sexual (es)
1943indústria molinera* (ca) / industria molinera (es)
1944míssil* (ca) / misil (es)
1945mobiliari metàl·lic* (ca) / mobiliario metálico (es)
1946mobilitat de la mà d'obra* (ca) / movilidad de la mano de obra (es)
1947mobilitat territorial* (ca) / movilidad territorial (es)
1948mobilitat geogràfica* (ca) / movilidad geográfica (es)
1949mobilitat de residència* (ca) / movilidad de residencia (es)
1950mobilitat escolar* (ca) / movilidad escolar (es)
1951mobilitat social* (ca) / movilidad social (es)
1952mode de finançament* (ca) / modo de financiación (es)
1953sistema de votació* (ca) / sistema de votación (es)
1954mode de transport (ca) / forma de transporte (es)
1955model econòmic* (ca) / modelo económico (es)
1956modernització de l'empresa (ca) / modernización de la empresa (es)
1957modernització industrial* (ca) / modernización industrial (es)
1958modernització de l'explotació agrària (ca) / modernización de la explotación agraria (es)
1959modificació pressupostària* (ca) / modificación presupuestaria (es)
1960molise* (ca) / molise (es)
1961mol·lusc* (ca) / molusco (es)
1962anuari* (ca) / anuario (es)
1963moluques* (ca) / molucas (es)
1964molibdé* (ca) / molibdeno (es)
1965mònac* (ca) / mónaco (es)
1966monarquia parlamentària* (ca) / monarquía parlamentaria (es)
1967mundialisme* (ca) / mundialismo (es)
1968mongolia* (ca) / mongolia (es)
1969moneda* (ca) / moneda (es)
1970moneda de reserva* (ca) / moneda de reserva (es)
1971diners electrònic* (ca) / dinero electrónico (es)
1972moneda fiduciària* (ca) / moneda fiduciaria (es)
1973moneda internacional* (ca) / moneda internacional (es)
1974moneda nacional* (ca) / moneda nacional (es)
1975diners bancari* (ca) / dinero bancario (es)
1976unicameralisme* (ca) / unicameralismo (es)
1977monocràcia* (ca) / monocracia (es)
1978monografia* (ca) / monografía (es)
1979monopoli* (ca) / monopolio (es)
1980monopoli de compra* (ca) / monopolio de compra (es)
1981monopoli del estat* (ca) / monopolio del estado (es)
1982monopoli d'importació* (ca) / monopolio de importación (es)
1983antàrtida* (ca) / antártida (es)
1984monopoli de la informació* (ca) / monopolio de la información (es)
1985monopoli fiscal* (ca) / monopolio fiscal (es)
1986montserrat* (ca) / montserrat (es)
1987muntanya* (ca) / montaña (es)
1988muntant compensatori monetari* (ca) / montante compensatorio monetario (es)
1989ètica* (ca) / ética (es)
1990moral pública* (ca) / moral pública (es)
1991mortalitat* (ca) / mortalidad (es)
1992mortalitat infantil* (ca) / mortalidad infantil (es)
1993mortalitat professional* (ca) / mortalidad profesional (es)
1994motor* (ca) / motor (es)
1995moció de censura* (ca) / moción de censura (es)
1996motivació del consumidor* (ca) / motivación del consumidor (es)
1997antibiòtic* (ca) / antibiótico (es)
1998motivació política* (ca) / motivación política (es)
1999moviment autonomiste* (ca) / movimiento autonomista (es)
2000moviment contra el racisme* (ca) / movimiento contra el racismo (es)
2001moviments d'opinió (ca) / movimientos de opinión (es)
2002moviment de capitals (ca) / movimiento de capitales (es)
2003moviment feminista* (ca) / movimiento feminista (es)
2004moviment juvenil (ca) / movimiento juvenil (es)
2005moviment de alliberament nacional* (ca) / movimiento de liberación nacional (es)
2006acord de complementarietat* (ca) / acuerdo de complementariedad (es)
2007moviment ecologiste* (ca) / movimiento ecologista (es)
2008moviment europeu (ca) / movimiento europeo (es)
2009moviment obrer* (ca) / movimiento obrero (es)
2010moviment pagés* (ca) / movimiento campesino (es)
2011moviment social* (ca) / movimiento social (es)
2012mitjà de comunicació (ca) / medio de comunicación (es)
2013mitjà de comunicació de masses (ca) / medio de comunicación de masas (es)
2014mitjà de producció agrícola (ca) / medio de producción agrícola (es)
2015mitjà de transport (ca) / medio de transporte (es)
2016mitjana empresa* (ca) / mediana empresa (es)
2017explotació mitjana* (ca) / explotación mediana (es)
2018mozambique* (ca) / mozambique (es)
2019plurilingüisme* (ca) / plurilingüismo (es)
2020multipartidisme* (ca) / multipartidismo (es)
2021munster* (ca) / munster (es)
2022museu (ca) / museo (es)
2023música (ca) / música (es)
2024antilles angleses* (ca) / antillas inglesas (es)
2025fungicultura (ca) / cultivo de setas (es)
2026organització de pesqueries del atlàntic nord (ca) / organización de pesquerías del atlántico noroeste (es)
2027namíbia* (ca) / namibia (es)
2028província de namur* (ca) / provincia de namur (es)
2029natalitat* (ca) / natalidad (es)
2030nacionalsocialisme* (ca) / nacionalsocialismo (es)
2031nacionalització* (ca) / nacionalización (es)
2032antilles franceses* (ca) / antillas francesas (es)
2033nacionalisme* (ca) / nacionalismo (es)
2034nacionalitat* (ca) / nacionalidad (es)
2035nacionalitat de les persones jurídiques* (ca) / nacionalidad de las personas jurídicas (es)
2036naturalització* (ca) / naturalización (es)
2037nauru* (ca) / nauru (es)
2038navarra* (ca) / navarra (es)
2039circulació aèria* (ca) / circulación aérea (es)
2040navegació fluvial* (ca) / navegación fluvial (es)
2041navegació marítima* (ca) / navegación marítima (es)
2042antilles neerlandeses* (ca) / antillas neerlandesas (es)
2043vaixell de càrrega* (ca) / carguero (es)
2044vaixell portabarcasses* (ca) / buque portabarcazas (es)
2045comerciant (ca) / comerciante (es)
2046negociació col·lectiva* (ca) / negociación colectiva (es)
2047ronda toki* (ca) / ronda tokio (es)
2048ronda dillon* (ca) / ronda dillon (es)
2049ronda kennedy* (ca) / ronda kennedy (es)
2050negociació aranzelària* (ca) / negociación arancelaria (es)
2051antisemitisme* (ca) / antisemitismo (es)
2052nepal* (ca) / nepal (es)
2053neutralitat* (ca) / neutralidad (es)
2054nou instrument comunitari* (ca) / nuevo instrumento comunitario (es)
2055nicaragua* (ca) / nicaragua (es)
2056níquel* (ca) / níquel (es)
2057níger* (ca) / níger (es)
2058nigèria* (ca) / nigeria (es)
2059nivell d'ensenyament (ca) / nivel de enseñanza (es)
2060grau de contaminació* (ca) / grado de contaminación (es)
2061província d'amberes* (ca) / provincia de amberes (es)
2062nivell de vida* (ca) / nivel de vida (es)
2063nivell sonor* (ca) / nivel sonoro (es)
2064nou de palma* (ca) / nuez de palma (es)
2065nomadisme* (ca) / nomadismo (es)
2066nomenclatura (ca) / nomenclatura (es)
2067nomenclatura pressupostària* (ca) / nomenclatura presupuestaria (es)
2068nomenclatura dels productes agrícoles* (ca) / nomenclatura de los productos agrícolas (es)
2069nomenclatura aranzelària* (ca) / nomenclatura arancelaria (es)
2070anzus* (ca) / anzus (es)
2071no alineament* (ca) / no alineamiento (es)
2072no agrupat* (ca) / no agrupado (es)
2073no violència* (ca) / no violencia (es)
2075norte pas de calais (ca) / norte paso de calais (es)
2076normalització (ca) / normalización (es)
2077norma* (ca) / norma (es)
2078norma alimentària* (ca) / norma alimentaria (es)
2079països del anzus* (ca) / países del anzus (es)
2080norma biològica* (ca) / norma biológica (es)
2081norma de comercialització* (ca) / norma de comercialización (es)
2082norma de treball* (ca) / norma de trabajo (es)
2083norma social* (ca) / norma social (es)
2084noruega* (ca) / noruega (es)
2085notari (ca) / notario (es)
2086apartheid* (ca) / apartheid (es)
2087nou ordre econòmic* (ca) / nuevo orden económico (es)
2088nova caledònia* (ca) / nueva caledonia (es)
2089nova zelanda* (ca) / nueva zelanda (es)
2090agent nociu* (ca) / agente nocivo (es)
2091nul·litat de l'elecció* (ca) / nulidad de la elección (es)
2092nupcialitat* (ca) / nupcialidad (es)
2093organització d'aviació civil internacional* (ca) / organización de aviación civil internacional (es)
2094organització asiàtica de productivitat* (ca) / organización asiática de productividad (es)
2095acord de cooperació* (ca) / acuerdo de cooperación (es)
2096apàtrida* (ca) / apátrida (es)
2097objecció de consciència* (ca) / objeción de conciencia (es)
2098valor de renda fixa* (ca) / valor de renta fija (es)
2099obligació d'aliments* (ca) / obligación de alimentos (es)
2100obligació de no competència* (ca) / obligación de no competencia (es)
2101obstacle al desenvolupament* (ca) / obstáculo al desarrollo (es)
2102organització comú africana i mauriciense* (ca) / organización común africana y mauriciense (es)
2104aperitiu* (ca) / aperitivo (es)
2105ocde* (ca) / ocde (es)
2106països de la ocde* (ca) / países de la ocde (es)
2107oceà* (ca) / océano (es)
2108oceà antàrtic* (ca) / océano antártico (es)
2109oceà àrtic* (ca) / océano ártico (es)
2110oceà atlàntic* (ca) / océano atlántico (es)
2111oceà índic* (ca) / océano índico (es)
2112oceà pacífic* (ca) / océano pacífico (es)
2113oceania* (ca) / oceanía (es)
2114oceanografia (ca) / oceanografía (es)
2115apicultura (ca) / apicultura (es)
2116sistema de l'integració centreamericana* (ca) / sistema de la integración centroamericana (es)
2117països del sica* (ca) / países del sica (es)
2118organització d'estats americans* (ca) / organización de estados americanos (es)
2119països de la oea* (ca) / países de la oea (es)
2121ou* (ca) / huevo (es)
2122obra d'art* (ca) / obra de arte (es)
2123oficina europea de patents* (ca) / oficina europea de patentes (es)
2124personal de l'administració de justícia (ca) / personal de la administración de justicia (es)
2125aparell de gravació* (ca) / aparato de grabación (es)
2126oferta de treball* (ca) / oferta de empleo (es)
2127oferta energètica* (ca) / oferta energética (es)
2128oferta i demanda* (ca) / oferta y demanda (es)
2129oferta pública d'adquisició* (ca) / oferta pública de adquisición (es)
2130organització internacional del treball* (ca) / organización internacional del trabajo (es)
2131oleïcultura (ca) / oleicultura (es)
2132oleoducte (ca) / oleoducto (es)
2133oligoelement* (ca) / oligoelemento (es)
2134oligopoli* (ca) / oligopolio (es)
2135oligopsoni* (ca) / oligopsonio (es)
2136oliva* (ca) / aceituna (es)
2137organització per a l'alliberament de palestina* (ca) / organización para la liberación de palestina (es)
2138omán* (ca) / omán (es)
2139umbria* (ca) / umbría (es)
2140defensor del poble europeu* (ca) / defensor del pueblo europeo (es)
2141organització marítima internacional* (ca) / organización marítima internacional (es)
2142organització meteorològica mundial* (ca) / organización meteorológica mundial (es)
2143organització mundial de la propietat intel·lectual* (ca) / organización mundial de la propiedad intelectual (es)
2144organització mundial de la salut* (ca) / organización mundial de la salud (es)
2145organització de les nacions unides per al desenvolupament industrial* (ca) / organización de las naciones unidas para el desarrollo industrial (es)
2146organització de països àrabs exportadors de petroli* (ca) / organización de países árabes exportadores de petróleo (es)
2147opep* (ca) / opep (es)
2148països de la opep* (ca) / países de la opep (es)
2149activitat bancària (ca) / actividad bancaria (es)
2150operació borsària* (ca) / operación bursátil (es)
2151operació de canvi* (ca) / operación de cambio (es)
2152opinió pública (ca) / opinión pública (es)
2153oficina de publicacions* (ca) / oficina de publicaciones (es)
2154dissident* (ca) / disidente (es)
2155oposició política* (ca) / oposición política (es)
2156or* (ca) / oro (es)
2157ordinador* (ca) / ordenador (es)
2158ordenança* (ca) / ordenanza (es)
2159aparell de mesurament (ca) / aparato de medición (es)
2160ordre del dia* (ca) / orden del día (es)
2161col·legi professional (ca) / colegio profesional (es)
2162ordre públic (ca) / orden público (es)
2163òrgan comunitari* (ca) / órgano comunitario (es)
2165organigrama* (ca) / organigrama (es)
2166organització administrativa (ca) / organización administrativa (es)
2167organització africana* (ca) / organización africana (es)
2169aparell de precisió* (ca) / aparato de precisión (es)
2170organització americana* (ca) / organización americana (es)
2171organització àrab* (ca) / organización árabe (es)
2172organització asiàtica* (ca) / organización asiática (es)
2173organització comú de mercat* (ca) / organización común de mercado (es)
2174organització cultural (ca) / organización cultural (es)
2175organització de l'ensenyament (ca) / organización de la enseñanza (es)
2176aparell de ràdio* (ca) / aparato de radio (es)
2177organització de la producció* (ca) / organización de la producción (es)
2178organització de les professions (ca) / organización de las profesiones (es)
2179onu* (ca) / onu (es)
2180organització dels partits* (ca) / organización de los partidos (es)
2181organització dels transports (ca) / organización de los transportes (es)
2182organització del mercat* (ca) / organización del mercado (es)
2183organització del tractat de varsòvia* (ca) / organización del tratado de varsovia (es)
2184organització del treball* (ca) / organización del trabajo (es)
2185aparell de televisió* (ca) / aparato de televisión (es)
2186organització electoral (ca) / organización electoral (es)
2187organització europea* (ca) / organización europea (es)
2188organització mundial* (ca) / organización mundial (es)
2189organització internacional* (ca) / organización internacional (es)
2190organització llatinoamericana* (ca) / organización latinoamericana (es)
2191organització no governamental (ca) / organización no gubernamental (es)
2192aparell electrònic* (ca) / aparato electrónico (es)
2193ordi* (ca) / cebada (es)
2194orientació agrària* (ca) / orientación agraria (es)
2195orientació professional (ca) / orientación profesional (es)
2196orientació escolar (ca) / orientación escolar (es)
2197orfe* (ca) / huérfano (es)
2198eurostat* (ca) / eurostat (es)
2199otan* (ca) / otan (es)
2200països de l'otan* (ca) / países de la otan (es)
2201otase* (ca) / otase (es)
2202unió africana* (ca) / unión africana (es)
2203uganda* (ca) / uganda (es)
2204aparell de llaurada* (ca) / apero de labranza (es)
2205ferramenta de bricolatge* (ca) / herramienta de bricolaje (es)
2206obra de fàbrica* (ca) / obra de fábrica (es)
2207obrer* (ca) / obrero (es)
2208obrer qualificat* (ca) / obrero cualificado (es)
2209obrer especialitzat* (ca) / obrero especializado (es)
2210overijssel* (ca) / overijssel (es)
2211oví* (ca) / ovino (es)
2212producte derivat de l'ou* (ca) / producto derivado del huevo (es)
2213òxid* (ca) / óxido (es)
2214oxigen* (ca) / oxígeno (es)
2215ozó* (ca) / ozono (es)
2216pagament (ca) / pago (es)
2217pagament per endavant* (ca) / pago por adelantado (es)
2218licitació (ca) / licitación (es)
2219pagament internacional* (ca) / pago internacional (es)
2220pagament intracomunitari* (ca) / pago intracomunitario (es)
2221pa (ca) / pan (es)
2222pakistà* (ca) / pakistán (es)
2223panachage* (ca) / panachage (es)
2224panamà* (ca) / panamá (es)
2225cistella de monedes* (ca) / cesta de monedas (es)
2226panificació* (ca) / panificación (es)
2227aplicabilitat directa* (ca) / aplicabilidad directa (es)
2228paper* (ca) / papel (es)
2229papúa nova guinea* (ca) / papúa nueva guinea (es)
2230parafiscalitat* (ca) / parafiscalidad (es)
2231paraguay* (ca) / paraguay (es)
2232parasitologia* (ca) / parasitología (es)
2233parc mòbil* (ca) / parque móvil (es)
2234material mòbil ferroviari* (ca) / material móvil ferroviario (es)
2235parc nacional (ca) / parque nacional (es)
2236aplicació de la llei* (ca) / aplicación de la ley (es)
2237parcel·la* (ca) / parcela (es)
2238progenitor no casat* (ca) / progenitor no casado (es)
2239parentiu (ca) / parentesco (es)
2240paritat de canvi* (ca) / paridad de cambio (es)
2241paritat de poder adquisitiu* (ca) / paridad de poder adquisitivo (es)
2242parlament (ca) / parlamento (es)
2243parlament europeu* (ca) / parlamento europeo (es)
2244parlament nacional* (ca) / parlamento nacional (es)
2245parlament regional (ca) / parlamento regional (es)
2246parlamentari (ca) / parlamentario (es)
2247aplicació del dret comunitari* (ca) / aplicación del derecho comunitario (es)
2248parlamentari europeu* (ca) / parlamentario europeo (es)
2249divisió de la propietat* (ca) / división de la propiedad (es)
2250partit comunista* (ca) / partido comunista (es)
2251partit conservador* (ca) / partido conservador (es)
2252partit demòcrata* (ca) / partido demócrata (es)
2253partit democristià* (ca) / partido democristiano (es)
2254partit ecologista* (ca) / partido ecologista (es)
2255partit europeu* (ca) / partido europeo (es)
2256aplicació solar* (ca) / aplicación solar (es)
2257partit liberal* (ca) / partido liberal (es)
2258partits polítics* (ca) / partidos políticos (es)
2259partit republicà* (ca) / partido republicano (es)
2260partit socialdemòcrata* (ca) / partido socialdemócrata (es)
2261partit socialista* (ca) / partido socialista (es)
2262partit laborista* (ca) / partido laborista (es)
2263règim de partit únic* (ca) / régimen de partido único (es)
2264participació* (ca) / participación (es)
2265participació de la dona (ca) / participación de la mujer (es)
2266participació dels treballadors* (ca) / participación de los trabajadores (es)
2267qualificació del personal* (ca) / calificación del personal (es)
2268participació electoral* (ca) / participación electoral (es)
2269participació política* (ca) / participación política (es)
2270participació social (ca) / participación social (es)
2271passaport* (ca) / pasaporte (es)
2272passaport europeu* (ca) / pasaporte europeo (es)
2273pasteurització* (ca) / pasteurización (es)
2274pasta alimentosa* (ca) / pasta alimenticia (es)
2275acord de lliure comerç* (ca) / acuerdo de libre comercio (es)
2276aprenent* (ca) / aprendiz (es)
2277pastisseria* (ca) / pastelería (es)
2278patrimoni cultural (ca) / patrimonio cultural (es)
2279organització patronal (ca) / organización patronal (es)
2280empobriment* (ca) / empobrecimiento (es)
2281pobretat* (ca) / pobreza (es)
2282bandera de vaixell* (ca) / bandera de barco (es)
2283bandera de conveniència* (ca) / bandera de conveniencia (es)
2284aprenentatge professional* (ca) / aprendizaje profesional (es)
2285país associat* (ca) / país asociado (es)
2286països baixos* (ca) / países bajos (es)
2287ptu dels països baixos* (ca) / ptu de los países bajos (es)
2288regions dels països baixos* (ca) / regiones de los países bajos (es)
2289país basc* (ca) / país vasco (es)
2290país de gales* (ca) / país de gales (es)
2291països de l'est* (ca) / países del este (es)
2292proveïment* (ca) / abastecimiento (es)
2293país del loira* (ca) / país del loira (es)
2294país donant* (ca) / país donante (es)
2295país en desenvolupament (ca) / país en desarrollo (es)
2296països i territoris d'ultramar* (ca) / países y territorios de ultramar (es)
2297país industrialitzat* (ca) / país industrializado (es)
2298país membre* (ca) / país miembro (es)
2299país menys desenvolupat* (ca) / país menos desarrollado (es)
2300país tercer* (ca) / país tercero (es)
2301peatge (ca) / peaje (es)
2302pell d'animal* (ca) / piel de animal (es)
2303subministrament d'armes* (ca) / suministro de armas (es)
2304pesca costenca* (ca) / pesca de bajura (es)
2305pesca d'aigua dolç* (ca) / pesca de agua dulce (es)
2306pesca d'altura* (ca) / pesca de altura (es)
2307pesca industrial* (ca) / pesca industrial (es)
2308pesca marítima* (ca) / pesca marítima (es)
2309pesca rebutjada* (ca) / pesca rechazada (es)
2310pesca tradicional* (ca) / pesca tradicional (es)
2311pescador (ca) / pescador (es)
2312proveïment energètic* (ca) / abastecimiento energético (es)
2313nova pedagogia (ca) / nueva pedagogía (es)
2314pena de mort* (ca) / pena de muerte (es)
2315peloponès* (ca) / peloponeso (es)
2316gavarra* (ca) / gabarra (es)
2317escassetat* (ca) / escasez (es)
2318escassetat d'aliments (ca) / escasez de alimentos (es)
2319compensació financera (ca) / compensación financiera (es)
2320aqüicultura (ca) / acuicultura (es)
2321perfeccionament actiu* (ca) / perfeccionamiento activo (es)
2322perfeccionament passiu* (ca) / perfeccionamiento pasivo (es)
2323temporada de pesca* (ca) / temporada de pesca (es)
2324període de transició ce* (ca) / período de transición ce (es)
2325permís de conduir (ca) / permiso de conducción (es)
2326permís de conducció europeu* (ca) / permiso de conducción europeo (es)
2327permís de construcció (ca) / permiso de construcción (es)
2328aquitània* (ca) / aquitania (es)
2329permís de pesca* (ca) / permiso de pesca (es)
2330permís de treball* (ca) / permiso de trabajo (es)
2331perú* (ca) / perú (es)
2332personalització del poder* (ca) / personalización del poder (es)
2333tercera edat (ca) / tercera edad (es)
2334persona divorciada* (ca) / persona divorciada (es)
2335persona casada* (ca) / persona casada (es)
2336arabia saudita* (ca) / arabia saudí (es)
2337persona jurídica (ca) / persona jurídica (es)
2338persona física* (ca) / persona física (es)
2339persona separada* (ca) / persona separada (es)
2340persona sola* (ca) / persona sola (es)
2341persona vídua* (ca) / persona viuda (es)
2342personal* (ca) / personal (es)
2343personal de terra* (ca) / personal de tierra (es)
2345cacauet* (ca) / cacahuete (es)
2349personal de conducció* (ca) / personal de conducción (es)
2350personal de transport* (ca) / personal de transporte (es)
2351professió jurídica (ca) / profesión jurídica (es)
2352tripulació* (ca) / tripulación (es)
2353personal penitenciari* (ca) / personal penitenciario (es)
2354aragó* (ca) / aragón (es)
2355pèrdua financera* (ca) / pérdida financiera (es)
2356pesta animal* (ca) / peste animal (es)
2357plaguicida (ca) / pesticida (es)
2358petita empresa* (ca) / pequeña empresa (es)
2359petita i mitjana empresa (ca) / pequeña y mediana empresa (es)
2360petita explotació* (ca) / pequeña explotación (es)
2361ciutat petita* (ca) / ciudad pequeña (es)
2362petites antilles* (ca) / pequeñas antillas (es)
2363petició* (ca) / petición (es)
2364petroquímica (ca) / petroquímica (es)
2365petrodòlar* (ca) / petrodólar (es)
2366petroli* (ca) / petróleo (es)
2367farmacologia (ca) / farmacología (es)
2368filipines* (ca) / filipinas (es)
2369filosofia* (ca) / filosofía (es)
2370filosofia política* (ca) / filosofía política (es)
2371arbitratge financer* (ca) / arbitraje financiero (es)
2372fòsfor* (ca) / fósforo (es)
2373fotoquímica* (ca) / fotoquímica (es)
2374fotopila* (ca) / fotopila (es)
2375fisiologia del treball* (ca) / fisiología del trabajo (es)
2376física nuclear* (ca) / física nuclear (es)
2377picardia* (ca) / picardía (es)
2378peça solta* (ca) / pieza suelta (es)
2379piamont* (ca) / piamonte (es)
2380arbitratge internacional* (ca) / arbitraje internacional (es)
2381pedra preciosa* (ca) / piedra preciosa (es)
2382pila de combustible* (ca) / pila de combustible (es)
2383pirateria* (ca) / piratería (es)
2384piscicultura* (ca) / piscicultura (es)
2385carril per a bicicletes* (ca) / carril para bicicletas (es)
2386col·locació de capitals* (ca) / colocación de capitales (es)
2387sostre aranzelari* (ca) / techo arancelario (es)
2388arbitratge polític* (ca) / arbitraje político (es)
2389planura* (ca) / llanura (es)
2390pla anticrisis* (ca) / plan anticrisis (es)
2391pla d'urbanisme (ca) / plan de urbanismo (es)
2392pla de colombo* (ca) / plan de colombo (es)
2393pla de desenvolupament* (ca) / plan de desarrollo (es)
2394pla de finançament* (ca) / plan de financiación (es)
2395plàncton* (ca) / plancton (es)
2396arboricultura* (ca) / arboricultura (es)
2397planificació educativa* (ca) / planificación educativa (es)
2398planificació familiar (ca) / planificación familiar (es)
2399planificació de la producció* (ca) / planificación de la producción (es)
2400planificació de transports (ca) / planificación de transportes (es)
2401planificació del mercat* (ca) / planificación del mercado (es)
2402planificació econòmica (ca) / planificación económica (es)
2403planificació financera* (ca) / planificación financiera (es)
2404arbre* (ca) / árbol (es)
2405planificació industrial* (ca) / planificación industrial (es)
2406planificació nacional* (ca) / planificación nacional (es)
2407planificació regional* (ca) / planificación regional (es)
2408planificació sectorial* (ca) / planificación sectorial (es)
2409viver* (ca) / vivero (es)
2410plantació (ca) / plantación (es)
2411planta aquàtica* (ca) / planta acuática (es)
2412planta farratgera* (ca) / planta forrajera (es)
2413planta industrial* (ca) / planta industrial (es)
2414planta oleaginosa* (ca) / planta oleaginosa (es)
2415arbre perennifoli* (ca) / árbol perennifolio (es)
2416tubèrcul* (ca) / tubérculo (es)
2417planta tèxtil* (ca) / planta textil (es)
2418planta tropical* (ca) / planta tropical (es)
2419plasticultiu* (ca) / plasticultivo (es)
2420plastificant* (ca) / plastificante (es)
2421lliure circulació de capitals (ca) / plancha (es)
2422programa polític* (ca) / programa político (es)
2423plataforma continental* (ca) / plataforma continental (es)
2424platí* (ca) / platino (es)
2425guix* (ca) / yeso (es)
2426arbre caducifoli* (ca) / árbol caducifolio (es)
2427ple treball* (ca) / pleno empleo (es)
2428plom* (ca) / plomo (es)
2429plutoni* (ca) / plutonio (es)
2430pneumàtic* (ca) / neumático (es)
2431programa de les nacions unides per al desenvolupament* (ca) / programa de las naciones unidas para el desarrollo (es)
2432programa de les nacions unides per al medi ambient* (ca) / programa de las naciones unidas para el medio ambiente (es)
2433pes i dimensions* (ca) / peso y dimensiones (es)
2434punt de venda* (ca) / punto de venta (es)
2435peix* (ca) / pescado (es)
2436peix d'aigua dolç* (ca) / pescado de agua dulce (es)
2437peix de mar* (ca) / pescado de mar (es)
2438peix fresc* (ca) / pescado fresco (es)
2439poitou charentes (ca) / poitou charentes (es)
2440policia (ca) / policía (es)
2441policia judicial* (ca) / policía judicial (es)
2442política agrària (ca) / política agrícola (es)
2443política agrícola comú* (ca) / política agrícola común (es)
2444política agrària nacional* (ca) / política agraria nacional (es)
2445política agrària regional* (ca) / política agraria regional (es)
2446política alimentària (ca) / política alimentaria (es)
2447política bancària* (ca) / política bancaria (es)
2448política pressupostària* (ca) / política presupuestaria (es)
2449política comercial (ca) / política comercial (es)
2450política comercial comú* (ca) / política comercial común (es)
2451política comunitària* (ca) / política comunitaria (es)
2452acord de limitació* (ca) / acuerdo de limitación (es)
2453arqueologia (ca) / arqueología (es)
2454política comunitària de treball* (ca) / política comunitaria de empleo (es)
2455política pesquera comú* (ca) / política pesquera común (es)
2456política comú de preus* (ca) / política común de precios (es)
2457política comú de transports* (ca) / política común de transportes (es)
2458política conjuntural* (ca) / política coyuntural (es)
2459política cultural (ca) / política cultural (es)
2460política d'ajudes (ca) / política de ayudas (es)
2461política d'austeritat* (ca) / política de austeridad (es)
2462política d'intervenció* (ca) / política de intervención (es)
2463política d'inversió* (ca) / política de inversión (es)
2464política de defensa* (ca) / política de defensa (es)
2465política de desenvolupament* (ca) / política de desarrollo (es)
2466política de finançament* (ca) / política de financiación (es)
2467política educativa (ca) / política educativa (es)
2468política d'ocupació (ca) / política de empleo (es)
2469política de l'empresa (ca) / política de la empresa (es)
2470política de medi ambient (ca) / política de medio ambiente (es)
2471arquitectura (ca) / arquitectura (es)
2472política d'informació* (ca) / política de información (es)
2473política de comunicació (ca) / política de comunicación (es)
2474política de competència* (ca) / política de competencia (es)
2475política de construcció (ca) / política de construcción (es)
2476política pesquera (ca) / política pesquera (es)
2477política de producció agrícola (ca) / política de producción agrícola (es)
2478política d'investigació (ca) / política de investigación (es)
2479política sanitària (ca) / política sanitaria (es)
2480política de natalitat* (ca) / política de natalidad (es)
2481política de producció* (ca) / política de producción (es)
2482arquitectura solar* (ca) / arquitectura solar (es)
2483política de suport* (ca) / política de apoyo (es)
2484política demogràfica* (ca) / política demográfica (es)
2485política de blocs* (ca) / política de bloques (es)
2486política de canvis* (ca) / política de cambios (es)
2487política d'exportació* (ca) / política de exportación (es)
2488política d'importació* (ca) / política de importación (es)
2489política de preus (ca) / política de precios (es)
2490política de rendes (ca) / política de rentas (es)
2491política salarial* (ca) / política salarial (es)
2492arxiu (ca) / archivo (es)
2493política d'estructuració agrària (ca) / política de estructuración agraria (es)
2494política de transports (ca) / política de transportes (es)
2495política creditícia (ca) / política crediticia (es)
2496política de l'habitatge (ca) / política de la vivienda (es)
2497política econòmica (ca) / política económica (es)
2498política energètica (ca) / política energética (es)
2499política europea de defensa* (ca) / política europea de defensa (es)
2500política exterior* (ca) / política exterior (es)
2501política familiar* (ca) / política familiar (es)
2502política financera (ca) / política financiera (es)
2503àrtic* (ca) / ártico (es)
2504política fiscal (ca) / política fiscal (es)
2505política forestal (ca) / política forestal (es)
2506política governamental (ca) / política gubernamental (es)
2507política industrial (ca) / política industrial (es)
2508política interior (ca) / política interior (es)
2509política migratòria (ca) / política migratoria (es)
2510política monetària* (ca) / política monetaria (es)
2511política monetària agrícola* (ca) / política monetaria agrícola (es)
2512política portuària (ca) / política portuaria (es)
2513política portuària comú* (ca) / política portuaria común (es)
2514plata* (ca) / plata (es)
2515política regional (ca) / política regional (es)
2516política regional comunitària (ca) / política regional comunitaria (es)
2517política social (ca) / política social (es)
2518política estructural* (ca) / política estructural (es)
2519política aranzelària* (ca) / política arancelaria (es)
2520política aranzelària comú* (ca) / política arancelaria común (es)
2521contaminant* (ca) / contaminante (es)
2522contaminant atmosfèric* (ca) / contaminante atmosférico (es)
2523contaminant del aigua* (ca) / contaminante del agua (es)
2524contaminació (ca) / contaminación (es)
2525argentina* (ca) / argentina (es)
2526contaminació acústica (ca) / contaminación acústica (es)
2527contaminació atmosfèrica (ca) / contaminación atmosférica (es)
2528contaminació química* (ca) / contaminación química (es)
2529contaminació d'origen terrestre* (ca) / contaminación de origen terrestre (es)
2530contaminació de l'aigua (ca) / contaminación del agua (es)
2531contaminació dels aliments* (ca) / contaminación de los alimentos (es)
2532contaminació de les costes* (ca) / contaminación de las costas (es)
2533contaminació fluvial* (ca) / contaminación fluvial (es)
2534contaminació del sòl* (ca) / contaminación del suelo (es)
2535contaminació marina* (ca) / contaminación marina (es)
2536cultiu de secà* (ca) / cultivo de secano (es)
2537contaminació orgànica* (ca) / contaminación orgánica (es)
2538contaminació d'origen agrícola* (ca) / contaminación de origen agrícola (es)
2539contaminació radioactiva* (ca) / contaminación radiactiva (es)
2540contaminació estratosfèrica* (ca) / contaminación estratosférica (es)
2541contaminació tèrmica* (ca) / contaminación térmica (es)
2542contaminació transfronteritza* (ca) / contaminación transfronteriza (es)
2543polònia* (ca) / polonia (es)
2544policultiu* (ca) / policultivo (es)
2545polímer* (ca) / polímero (es)
2546polinèsia* (ca) / polinesia (es)
2547polinèsia francesa* (ca) / polinesia francesa (es)
2548patata* (ca) / patata (es)
2549bomba de calor* (ca) / bomba de calor (es)
2550població activa* (ca) / población activa (es)
2551població activa agrària (ca) / población activa agraria (es)
2552població activa ocupada* (ca) / población activa ocupada (es)
2553població en edat laboral* (ca) / población en edad laboral (es)
2554població mundial* (ca) / población mundial (es)
2555població no activa (ca) / población no activa (es)
2556acord pesquer* (ca) / acuerdo pesquero (es)
2557arma química* (ca) / arma química (es)
2558població rural* (ca) / población rural (es)
2559població urbana* (ca) / población urbana (es)
2560porcí* (ca) / porcino (es)
2561port pesquer* (ca) / puerto pesquero (es)
2562port ric* (ca) / puerto rico (es)
2563portugal* (ca) / portugal (es)
2564regions de portugal* (ca) / regiones de portugal (es)
2565posició dominant* (ca) / posición dominante (es)
2566correus i telecomunicacions* (ca) / correos y telecomunicaciones (es)
2567arma convencional* (ca) / arma convencional (es)
2568potassi* (ca) / potasio (es)
2569potencial de desenvolupament* (ca) / potencial de desarrollo (es)
2570apúlia* (ca) / apulia (es)
2571remolc d'empenyiment* (ca) / remolque de empuje (es)
2572pols* (ca) / polvo (es)
2573poder polític (ca) / poder político (es)
2574poder pressupostari* (ca) / poder presupuestario (es)
2575poder adquisitiu* (ca) / poder adquisitivo (es)
2576poder d'apreciació* (ca) / poder de apreciación (es)
2577poder d'execució* (ca) / poder de ejecución (es)
2578poder d'iniciativa* (ca) / poder de iniciativa (es)
2579poder de control (ca) / poder de control (es)
2580poder de decisió* (ca) / poder de decisión (es)
2581poder de negociació* (ca) / poder de negociación (es)
2582poder de ratificació* (ca) / poder de ratificación (es)
2583poder discrecional* (ca) / poder discrecional (es)
2584poder executiu* (ca) / poder ejecutivo (es)
2585poder judicial (ca) / poder judicial (es)
2586poder legislatiu* (ca) / poder legislativo (es)
2587potestat reglamentària* (ca) / potestad reglamentaria (es)
2588poders públics* (ca) / poderes públicos (es)
2589preacondicionament* (ca) / preacondicionamiento (es)
2590preferències generalitzades* (ca) / preferencias generalizadas (es)
2591exacció agrícola* (ca) / exacción agrícola (es)
2592exacció seca* (ca) / exacción ceca (es)
2593primer treball* (ca) / primer empleo (es)
2594primera infantesa* (ca) / primera infancia (es)
2595arma nuclear* (ca) / arma nuclear (es)
2596preparació del sòl* (ca) / preparación del suelo (es)
2597prescripció de la pena (ca) / prescripción de la pena (es)
2598president del parlament* (ca) / presidente del parlamento (es)
2599premsa (ca) / prensa (es)
2600premsa política (ca) / prensa política (es)
2601prestació als supervivents* (ca) / prestación a los supervivientes (es)
2602prestació de serveis* (ca) / prestación de servicios (es)
2603arma nuclear tàctica* (ca) / arma nuclear táctica (es)
2604prestació familiar* (ca) / prestación familiar (es)
2605prestació social (ca) / prestación social (es)
2606préstec* (ca) / préstamo (es)
2607préstec bei* (ca) / préstamo bei (es)
2608préstec ceca* (ca) / préstamo ceca (es)
2609préstec comunitari* (ca) / préstamo comunitario (es)
2610préstec euratom* (ca) / préstamo euratom (es)
2611prevenció de la contaminació* (ca) / prevención de la contaminación (es)
2612previsió a curt termini* (ca) / previsión a corto plazo (es)
2613previsió a llarg termini* (ca) / previsión a largo plazo (es)
2614previsió a mitjà termini* (ca) / previsión a medio plazo (es)
2615previsió pressupostària* (ca) / previsión presupuestaria (es)
2616previsió econòmica* (ca) / previsión económica (es)
2617primacia del dret* (ca) / primacía del derecho (es)
2618primacia del dret comunitari* (ca) / primacía del derecho comunitario (es)
2619prima salarial* (ca) / prima salarial (es)
2620prima per sacrifici voluntari de bestiar* (ca) / prima por sacrificio voluntario de reses (es)
2621prima per eradicació* (ca) / prima por erradicación (es)
2622prima per no comercialització* (ca) / prima por no comercialización (es)
2623prima de segur* (ca) / prima de seguro (es)
2624prima per emmagatzematge* (ca) / prima por almacenamiento (es)
2625hortalissa primerenca* (ca) / hortaliza temprana (es)
2626principi de qui contamina paga* (ca) / principio de quien contamina paga (es)
2627prioritat econòmica* (ca) / prioridad económica (es)
2628exèrcit* (ca) / ejército (es)
2629presa de decisions* (ca) / toma de decisiones (es)
2630presoner polític* (ca) / prisionero político (es)
2631privació de drets* (ca) / privación de derechos (es)
2632preus (ca) / precios (es)
2633preu en forqueta* (ca) / precio en horquilla (es)
2634preu d'exportació* (ca) / precio de exportación (es)
2635preu d'importació* (ca) / precio de importación (es)
2636preu al consumidor* (ca) / precio al consumidor (es)
2637exèrcit professional* (ca) / ejército profesional (es)
2638preu al productor* (ca) / precio al productor (es)
2639preu agrari* (ca) / precio agrario (es)
2640preu alimentari* (ca) / precio alimentario (es)
2641preu cif* (ca) / precio cif (es)
2642preu de compra* (ca) / precio de compra (es)
2643preu de resclosa* (ca) / precio de esclusa (es)
2644preu d'intervenció* (ca) / precio de intervención (es)
2645preu d'objectiu* (ca) / precio de objetivo (es)
2646acord de preus* (ca) / acuerdo de precios (es)
2647armament* (ca) / armamento (es)
2648preu d'oferta* (ca) / precio de oferta (es)
2649preu d'orientació* (ca) / precio de orientación (es)
2650preu bàsic* (ca) / precio básico (es)
2651preu de desencadenament* (ca) / precio de desencadenamiento (es)
2652preu al per menor* (ca) / precio al por menor (es)
2653preu al per major* (ca) / precio al por mayor (es)
2654preu de l'energia* (ca) / precio de la energía (es)
2655preu de la terra* (ca) / precio de la tierra (es)
2656preu de mercat* (ca) / precio de mercado (es)
2657preu de referència* (ca) / precio de referencia (es)
2658aromatitzant* (ca) / aromatizante (es)
2659preu de retirada* (ca) / precio de retirada (es)
2660preu de cost* (ca) / precio de coste (es)
2661preu llindar* (ca) / precio umbral (es)
2662preu de sosteniment* (ca) / precio de sostenimiento (es)
2663preu d'estacionament (ca) / precio de estacionamiento (es)
2664preu de venda* (ca) / precio de venta (es)
2665preu de productes bàsics* (ca) / precio de productos básicos (es)
2666preu discriminatori* (ca) / precio discriminatorio (es)
2667preu del arrendament rústic* (ca) / precio del arrendamiento rústico (es)
2668preu del mercat mundial* (ca) / precio del mercado mundial (es)
2669disposició administrativa* (ca) / disposición administrativa (es)
2670preu fixat anticipadament* (ca) / precio fijado de antemano (es)
2671preu franc a bord* (ca) / precio franco a bordo (es)
2672preu franc frontera* (ca) / precio franco frontera (es)
2673preu gallet* (ca) / precio gatillo (es)
2674preu garantit* (ca) / precio garantizado (es)
2675preu autoritzat* (ca) / precio autorizado (es)
2676preu indicatiu* (ca) / precio indicativo (es)
2677preu industrial* (ca) / precio industrial (es)
2678preu lliure* (ca) / precio libre (es)
2679preu màxim* (ca) / precio máximo (es)
2680irrigació (ca) / irrigación (es)
2681preu mínim* (ca) / precio mínimo (es)
2682preu mínim garantit* (ca) / precio mínimo garantizado (es)
2683preu mitjà* (ca) / precio medio (es)
2684preu preferencial* (ca) / precio preferencial (es)
2685preu reduït* (ca) / precio reducido (es)
2686preu franc* (ca) / precio franco (es)
2687preu representatiu* (ca) / precio representativo (es)
2688arts (ca) / artes (es)
2689preu representatiu de mercat* (ca) / precio representativo de mercado (es)
2690problema social (ca) / problema social (es)
2691problema urbà* (ca) / problema urbano (es)
2692procés químic* (ca) / proceso químico (es)
2693procés elèctric* (ca) / proceso eléctrico (es)
2694procés físic* (ca) / proceso físico (es)
2695procediment administratiu (ca) / procedimiento administrativo (es)
2696procediment antisubvención* (ca) / procedimiento antisubvención (es)
2697art popular* (ca) / arte popular (es)
2698procediment pressupostari* (ca) / procedimiento presupuestario (es)
2699procediment civil* (ca) / procedimiento civil (es)
2700procediment disciplinari* (ca) / procedimiento disciplinario (es)
2701procediment judicial* (ca) / procedimiento judicial (es)
2702procediment legislatiu (ca) / procedimiento legislativo (es)
2703procediment parlamentari* (ca) / procedimiento parlamentario (es)
2704procediment penal* (ca) / procedimiento penal (es)
2705pròxim i mitjà orient* (ca) / cercano y medio oriente (es)
2706article de regal* (ca) / artículo de regalo (es)
2707producció (ca) / producción (es)
2708producció en cadena* (ca) / producción en cadena (es)
2709producció agrícola (ca) / producción agrícola (es)
2710producció alimentosa* (ca) / producción alimenticia (es)
2711producció animal (ca) / producción animal (es)
2712producció artesana (ca) / producción artesanal (es)
2713producció comunitària* (ca) / producción comunitaria (es)
2714producció contínua* (ca) / producción continua (es)
2715producció d'energia* (ca) / producción de energía (es)
2716producció d'hidrogen* (ca) / producción de hidrógeno (es)
2717producció en massa* (ca) / producción en masa (es)
2718producte pesquer* (ca) / producto pesquero (es)
2719producció deficitària* (ca) / producción deficitaria (es)
2720producció industrial* (ca) / producción industrial (es)
2721producció mundial* (ca) / producción mundial (es)
2722producció nacional* (ca) / producción nacional (es)
2723producció vegetal (ca) / producción vegetal (es)
2724productivitat* (ca) / productividad (es)
2725productivitat agrícola (ca) / productividad agrícola (es)
2726article de decoració* (ca) / artículo de decoración (es)
2727productivitat de les terres* (ca) / productividad de las tierras (es)
2728productivitat del treball* (ca) / productividad del trabajo (es)
2729producte amb base de cereal (ca) / producto a base de cereal (es)
2730producte amb base de fruita* (ca) / producto a base de fruta (es)
2731producte amb base de llegums* (ca) / producto a base de legumbres (es)
2732producte amb base de peix* (ca) / producto a base de pescado (es)
2733producte amb base de sucre* (ca) / producto a base de azúcar (es)
2734producte agrícola (ca) / producto agrícola (es)
2735producte alimentari (ca) / producto alimenticio (es)
2736producte alimentari complex (ca) / producto alimenticio complejo (es)
2737producte d'origen animal (ca) / producto de origen animal (es)
2738producte carni* (ca) / producto cárnico (es)
2739producte químic* (ca) / producto químico (es)
2740producte químic inorgànic* (ca) / producto químico inorgánico (es)
2741producte concentrat* (ca) / producto concentrado (es)
2742producte preparat* (ca) / producto acondicionado (es)
2743producte congelat* (ca) / producto congelado (es)
2744producte cosmètic (ca) / producto cosmético (es)
2745article d'esport* (ca) / artículo de deporte (es)
2746producte d'envasat* (ca) / producto de envasado (es)
2747producte de manteniment* (ca) / producto de mantenimiento (es)
2748producte bàsic* (ca) / producto básico (es)
2749producte de confiteria* (ca) / producto de confitería (es)
2750producte de gran consum* (ca) / producto de gran consumo (es)
2751producte substitutiu* (ca) / producto sustitutivo (es)
2752producte deshidratat* (ca) / producto deshidratado (es)
2753producte dietètic* (ca) / producto dietético (es)
2754producte de fusta* (ca) / producto de madera (es)
2755article de tocador* (ca) / artículo de tocador (es)
2756producte a granel* (ca) / producto a granel (es)
2757producte fumat* (ca) / producto ahumado (es)
2758producte industrial* (ca) / producto industrial (es)
2759producte inflamable* (ca) / producto inflamable (es)
2760producte instantani* (ca) / producto instantáneo (es)
2761producte interior brut* (ca) / producto interior bruto (es)
2762producte irradiat* (ca) / producto irradiado (es)
2763producte lacti* (ca) / producto lácteo (es)
2764producte liofilitzat* (ca) / producto liofilizado (es)
2765producte manufacturat* (ca) / producto manufacturado (es)
2766producte metàl·lic* (ca) / producto metálico (es)
2767producte miner* (ca) / producto minero (es)
2768producte nacional* (ca) / producto nacional (es)
2769producte nacional brut* (ca) / producto nacional bruto (es)
2770nou producte* (ca) / nuevo producto (es)
2771producte originari* (ca) / producto originario (es)
2772producte petrolífer (ca) / producto petrolífero (es)
2773producte farmacèutic* (ca) / producto farmacéutico (es)
2774article de parament* (ca) / artículo de menaje (es)
2775producte proteic* (ca) / producto proteico (es)
2776producte reconstituit* (ca) / producto reconstituido (es)
2777producte refrigerat* (ca) / producto refrigerado (es)
2778producte regional brut* (ca) / producto regional bruto (es)
2779producte salat* (ca) / producto salado (es)
2780producte semiacabat* (ca) / producto semiacabado (es)
2781producte sensible* (ca) / producto sensible (es)
2782producte ultracongelat* (ca) / producto ultracongelado (es)
2783producte tèxtil* (ca) / producto textil (es)
2784artesà* (ca) / artesano (es)
2785producte veterinari* (ca) / producto veterinario (es)
2786professió comercial (ca) / profesión comercial (es)
2787professió financera (ca) / profesión financiera (es)
2788professió liberal* (ca) / profesión liberal (es)
2789professió sanitària (ca) / profesión sanitaria (es)
2790professió paramèdica* (ca) / profesión paramédica (es)
2791programa mundial d'aliments* (ca) / programa mundial de alimentos (es)
2792programa d'actuació* (ca) / programa de actuación (es)
2793programa d'ajudes* (ca) / programa de ayudas (es)
2794programa d'ensenyament (ca) / programa de enseñanza (es)
2795programa d'investigació* (ca) / programa de investigación (es)
2796programa electoral* (ca) / programa electoral (es)
2797progrés científic* (ca) / progreso científico (es)
2798projecte d'inversió* (ca) / proyecto de inversión (es)
2799projecte de pressupost* (ca) / proyecto de presupuesto (es)
2800projecte de llei (ca) / proyecto de ley (es)
2801projecte d'investigació* (ca) / proyecto de investigación (es)
2802projecte industrial* (ca) / proyecto industrial (es)
2803promoció comercial (ca) / promoción comercial (es)
2804promoció del comerç (ca) / promoción del comercio (es)
2805promoció d'inversions* (ca) / promoción de inversiones (es)
2806promoció immobiliària* (ca) / promoción inmobiliaria (es)
2807promoció professional* (ca) / promoción profesional (es)
2808propaganda electoral* (ca) / propaganda electoral (es)
2809proposta ce* (ca) / propuesta ce (es)
2810espectacles (ca) / espectáculos (es)
2811proposició de llei* (ca) / proposición de ley (es)
2812propietat pública (ca) / propiedad pública (es)
2813propietat del sòl (ca) / propiedad del suelo (es)
2814propietat rústica (ca) / propiedad rústica (es)
2815propietat immobiliària (ca) / propiedad inmobiliaria (es)
2816propietat industrial* (ca) / propiedad industrial (es)
2817propietat intel·lectual (ca) / propiedad intelectual (es)
2818propietat mobiliària (ca) / propiedad mobiliaria (es)
2819propietat privada* (ca) / propiedad privada (es)
2820aruba* (ca) / aruba (es)
2821prospecció minera* (ca) / prospección minera (es)
2822prospectiva* (ca) / prospectiva (es)
2823prostitució* (ca) / prostitución (es)
2824protecció contra el soroll* (ca) / protección contra el ruido (es)
2825protecció del medi ambient (ca) / protección del medio ambiente (es)
2826protecció de la fauna (ca) / protección de la fauna (es)
2827protecció de la flora* (ca) / protección de la flora (es)
2828protecció de la vida privada* (ca) / protección de la vida privada (es)
2829agència espacial europea* (ca) / agencia espacial europea (es)
2830protecció dels animals (ca) / protección de los animales (es)
2831protecció dels socis* (ca) / protección de los socios (es)
2832protecció de les comunicacions* (ca) / protección de las comunicaciones (es)
2833protecció de les llibertats* (ca) / protección de las libertades (es)
2834protecció de les minories* (ca) / protección de las minorías (es)
2835protecció diplomàtica* (ca) / protección diplomática (es)
2836protecció del consumidor (ca) / protección del consumidor (es)
2837acord d'especialització* (ca) / acuerdo de especialización (es)
2838àsia* (ca) / asia (es)
2839protecció del mercat* (ca) / protección del mercado (es)
2840protecció del patrimoni* (ca) / protección del patrimonio (es)
2841protecció del paisatge (ca) / protección del paisaje (es)
2842protecció del sòl (ca) / protección del suelo (es)
2843protecció maternal i infantil* (ca) / protección maternal e infantil (es)
2844proteccionisme* (ca) / proteccionismo (es)
2845proteïna animal* (ca) / proteína animal (es)
2846proteïna sintètica* (ca) / proteína sintética (es)
2847proteïna de la llet* (ca) / proteína de la leche (es)
2848àsia del sud* (ca) / asia del sur (es)
2849proteïna vegetal* (ca) / proteína vegetal (es)
2850protocol d'un tractat* (ca) / protocolo de un tratado (es)
2851protocol del sucre* (ca) / protocolo del azúcar (es)
2852prototip* (ca) / prototipo (es)
2853provença alps costa blau (ca) / provenza alpes costa azul (es)
2854província* (ca) / provincia (es)
2855psiquiatria* (ca) / psiquiatría (es)
2856psicologia* (ca) / psicología (es)
2857psicologia del treball* (ca) / psicología del trabajo (es)
2858sudeste asiàtic (ca) / sudeste asiático (es)
2859publicació (ca) / publicación (es)
2860publicació comunitària* (ca) / publicación comunitaria (es)
2861publicació de la llei* (ca) / publicación de la ley (es)
2862publicitat (ca) / publicidad (es)
2863publicitat abusiva* (ca) / publicidad abusiva (es)
2864publicitat de comptes* (ca) / publicidad de cuentas (es)
2865publicitat de les tarifes* (ca) / publicidad de las tarifas (es)
2866qatar* (ca) / qatar (es)
2867asil polític* (ca) / asilo político (es)
2868qualificació professional* (ca) / cualificación profesional (es)
2869qualitat del medi ambient (ca) / calidad del medio ambiente (es)
2870qualitat de la vida* (ca) / calidad de la vida (es)
2871qualitat del producte (ca) / calidad del producto (es)
2872quantitat desembarcada* (ca) / cantidad desembarcada (es)
2873quart món* (ca) / cuarto mundo (es)
2874pregunta escrita* (ca) / pregunta escrita (es)
2875pregunta oral* (ca) / pregunta oral (es)
2876pregunta parlamentària* (ca) / pregunta parlamentaria (es)
2877sanejament (ca) / saneamiento (es)
2878quòrum* (ca) / quórum (es)
2879quota de pesca* (ca) / cuota de pesca (es)
2880quocient electoral* (ca) / cociente electoral (es)
2881racisme* (ca) / racismo (es)
2882radioactivitat (ca) / radiactividad (es)
2883radiodifusió (ca) / radiodifusión (es)
2884radioprotecció* (ca) / radioprotección (es)
2885assemblea general onu* (ca) / asamblea general onu (es)
2886refinat del petroli* (ca) / refinado del petróleo (es)
2887refinat del sucre* (ca) / refinado del azúcar (es)
2888raïm* (ca) / uva (es)
2889raó social* (ca) / razón social (es)
2890repatriació de capitals* (ca) / repatriación de capitales (es)
2891informe* (ca) / informe (es)
2892relació agricultura comerç (ca) / relación agricultura comercio (es)
2893relació agricultura indústria (ca) / relación agricultura industria (es)
2894informe d'activitat* (ca) / informe de actividad (es)
2895dictamen de comissió* (ca) / dictamen de comisión (es)
2896informe d'investigació* (ca) / informe de investigación (es)
2897aproximació de legislacions* (ca) / aproximación de legislaciones (es)
2898aproximació de polítiques* (ca) / aproximación de políticas (es)
2900base imposable* (ca) / base imponible (es)
2901ratificació d'un acord* (ca) / ratificación de un acuerdo (es)
2902ràtio* (ca) / ratio (es)
2903reactor nuclear* (ca) / reactor nuclear (es)
2904reconversió professional* (ca) / reconversión profesional (es)
2905rearmament* (ca) / rearme (es)
2906reassegurança (ca) / reaseguro (es)
2907cens (ca) / censo (es)
2908cens de població (ca) / censo de población (es)
2909assistència educativa* (ca) / asistencia educativa (es)
2910recessió econòmica* (ca) / recesión económica (es)
2911ingrés (ca) / ingreso (es)
2912ingrés per exportacions* (ca) / ingreso por exportaciones (es)
2913admissibilitat* (ca) / admisibilidad (es)
2914investigació (ca) / investigación (es)
2915investigació agronòmica (ca) / investigación agronómica (es)
2916investigació aplicada* (ca) / investigación aplicada (es)
2917investigació energètica* (ca) / investigación energética (es)
2918recerca documental* (ca) / búsqueda documental (es)
2919investigació sobre el medi ambient* (ca) / investigación sobre el medio ambiente (es)
2920investigació forestal* (ca) / investigación forestal (es)
2921investigació pesquera* (ca) / investigación pesquera (es)
2922investigació industrial* (ca) / investigación industrial (es)
2923investigació mèdica (ca) / investigación médica (es)
2924investigació científica* (ca) / investigación científica (es)
2925recol·lecció (ca) / recolección (es)
2926recomanació internacional* (ca) / recomendación internacional (es)
2927recomanació ce* (ca) / recomendación ce (es)
2928acord econòmic* (ca) / acuerdo económico (es)
2929mutualitat social (ca) / mutualidad social (es)
2930recomanació ceca* (ca) / recomendación ceca (es)
2931recomanació ceea* (ca) / recomendación ceea (es)
2932reconeixement de títols* (ca) / reconocimiento de títulos (es)
2933reconstrucció econòmica* (ca) / reconstrucción económica (es)
2934reconversió hortícola* (ca) / reconversión hortícola (es)
2935reconversió ramadera* (ca) / reconversión ganadera (es)
2936reconversió industrial (ca) / reconversión industrial (es)
2937reconversió llet carn (ca) / reconversión leche carne (es)
2938reconversió productiva* (ca) / reconversión productiva (es)
2939recurs administratiu (ca) / recurso administrativo (es)
2940recurs d'anul·lació* (ca) / recurso de anulación (es)
2941recurs per omissió* (ca) / recurso por omisión (es)
2942recurs per incompliment* (ca) / recurso por incumplimiento (es)
2943contractació de personal (ca) / contratación de personal (es)
2944associació (ca) / asociación (es)
2945recuperació d'energia* (ca) / recuperación de energía (es)
2946reciclatge de capitals* (ca) / reciclaje de capitales (es)
2947reciclatge de residus* (ca) / reciclaje de residuos (es)
2948planta aromàtica* (ca) / planta aromática (es)
2949reducció de forces* (ca) / reducción de fuerzas (es)
2950planta medicinal* (ca) / planta medicinal (es)
2951oli de soja* (ca) / aceite de soja (es)
2952oli de mira (ca) / aceite de girasol (es)
2953reducció del temps de treball* (ca) / reducción del tiempo de trabajo (es)
2954carn de caça* (ca) / carne de caza (es)
2955carn de conill* (ca) / carne de conejo (es)
2956oli de blat de moro* (ca) / aceite de maíz (es)
2957reducció aranzelària* (ca) / reducción arancelaria (es)
2958llet descremada en pols* (ca) / leche descremada en polvo (es)
2959redescompte* (ca) / redescuento (es)
2960revaluació* (ca) / revaluación (es)
2961reexportació* (ca) / reexportación (es)
2962producte desecat* (ca) / producto desecado (es)
2963agent de textura* (ca) / agente de textura (es)
2964procediment d'urgència* (ca) / procedimiento de urgencia (es)
2965ajuda a l'agricultura* (ca) / ayuda a la agricultura (es)
2966referèndum (ca) / referéndum (es)
2967preferència comunitària* (ca) / preferencia comunitaria (es)
2968reforma administrativa* (ca) / reforma administrativa (es)
2969reforma de la pac* (ca) / reforma de la pac (es)
2970reforma agrària (ca) / reforma agraria (es)
2971pla de desenvolupament agrícola* (ca) / plan de desarrollo agrícola (es)
2972regulació de la producció agrícola* (ca) / regulación de la producción agrícola (es)
2973reforma de l'ensenyament (ca) / reforma de la enseñanza (es)
2974quota agrària* (ca) / cuota agraria (es)
2975llindar de garantia* (ca) / umbral de garantía (es)
2976producció agrícola alternativa* (ca) / producción agrícola alternativa (es)
2977gravamen sobre les matèries grasses* (ca) / gravamen sobre las materias grasas (es)
2978reforma territorial* (ca) / reforma territorial (es)
2979zona agrària desafavorida* (ca) / zona agraria desfavorecida (es)
2980agricultora* (ca) / agricultora (es)
2981joven agricultor* (ca) / joven agricultor (es)
2982reforma judicial* (ca) / reforma judicial (es)
2983agrupació d'explotacions (ca) / agrupación de explotaciones (es)
2984fitxa d'explotació agrària* (ca) / ficha de explotación agraria (es)
2985producte fitosanitari (ca) / producto fitosanitario (es)
2986refugiat* (ca) / refugiado (es)
2987herbicida (ca) / herbicida (es)
2988ràbia* (ca) / rabia (es)
2989producció lletera* (ca) / producción lechera (es)
2990succedani de cereals (ca) / sucedáneo de cereales (es)
2991refugiat polític* (ca) / refugiado político (es)
2992agrupació forestal (ca) / agrupación forestal (es)
2993rebuig d'oferta* (ca) / rechazo de oferta (es)
2994producció de fusta* (ca) / producción de madera (es)
2995propietat forestal* (ca) / propiedad forestal (es)
2996forest del estat* (ca) / monte del estado (es)
2997forest privat* (ca) / monte privado (es)
2998negativa de venda* (ca) / negativa de venta (es)
2999cria de mol·luscs* (ca) / cría de moluscos (es)
3000producció aqüícola* (ca) / producción acuícola (es)
3001llicència de pesca* (ca) / licencia de pesca (es)
3002règim autoritari* (ca) / régimen autoritario (es)
3003règim d'ajudes (ca) / régimen de ayudas (es)
3004escissió d'empreses* (ca) / escisión de empresas (es)
3005empresa transnacional* (ca) / empresa transnacional (es)
3006compra exclusiva* (ca) / compra exclusiva (es)
3007empresa d'interès col·lectiu* (ca) / empresa de interés colectivo (es)
3008distribució selectiva* (ca) / distribución selectiva (es)
3009règim del sòl* (ca) / régimen del suelo (es)
3010correu electrònic* (ca) / correo electrónico (es)
3011flux transfronterís de dades* (ca) / flujo transfronterizo de datos (es)
3012mitjà de comunicació comercial* (ca) / medio de comunicación comercial (es)
3013règim econòmic* (ca) / régimen económico (es)
3014mitjà de comunicació local* (ca) / medio de comunicación local (es)
3015mitjà de comunicació privat* (ca) / medio de comunicación privado (es)
3016règim militar* (ca) / régimen militar (es)
3017xarxa de transmissió de dades* (ca) / red de transmisión de datos (es)
3018teleconferència* (ca) / teleconferencia (es)
3019televisió europea* (ca) / televisión europea (es)
3020règim parlamentari* (ca) / régimen parlamentario (es)
3021televisió de pagament* (ca) / televisión de pago (es)
3022videotex* (ca) / videotex (es)
3023informàtica domèstica* (ca) / informática doméstica (es)
3024memorització de dades* (ca) / memorización de datos (es)
3025règim polític* (ca) / régimen político (es)
3026informàtica aplicada* (ca) / informática aplicada (es)
3027criminalitat informàtica* (ca) / criminalidad informática (es)
3028dret de l'informàtica* (ca) / derecho de la informática (es)
3030intel·ligència artificial* (ca) / inteligencia artificial (es)
3031regió* (ca) / región (es)
3032diari oficial ue* (ca) / diario oficial ue (es)
3033pirateria informàtica* (ca) / piratería informática (es)
3034regió agrària* (ca) / región agraria (es)
3035verificació del escrutini* (ca) / verificación del escrutinio (es)
3036acumulació de mandats* (ca) / acumulación de mandatos (es)
3037resultat electoral* (ca) / resultado electoral (es)
3038delegació de poders (ca) / delegación de poderes (es)
3039regió de brussel·les capital (ca) / región de bruselas capital (es)
3040delegació parlamentària* (ca) / delegación parlamentaria (es)
3041edat electoral* (ca) / edad electoral (es)
3042federalisme* (ca) / federalismo (es)
3043regió costera* (ca) / región costera (es)
3044plebiscit* (ca) / plebiscito (es)
3045distribució de vots* (ca) / distribución de votos (es)
3046poder consultiu* (ca) / poder consultivo (es)
3047regió de desenvolupament* (ca) / región de desarrollo (es)
3048poder de nomenament* (ca) / poder de nombramiento (es)
3049privilegi parlamentari* (ca) / privilegio parlamentario (es)
3050partit radical* (ca) / partido radical (es)
3051regió de muntanya (ca) / región de montaña (es)
3052regió desafavorida* (ca) / región desfavorecida (es)
3053desaparició de persones* (ca) / desaparición de personas (es)
3054minoria política* (ca) / minoría política (es)
3055control policial* (ca) / control policial (es)
3056pacifisme* (ca) / pacifismo (es)
3057protecció civil (ca) / protección civil (es)
3058regió econòmica* (ca) / región económica (es)
3059vot per delegació* (ca) / voto por delegación (es)
3060consorci* (ca) / consorcio (es)
3061regió flamenca* (ca) / región flamenca (es)
3062executiu (ca) / ejecutivo (es)
3063programa de govern* (ca) / programa de gobierno (es)
3064regió fronterera* (ca) / región fronteriza (es)
3065sosteniment del mercat* (ca) / sostenimiento del mercado (es)
3066reconversió econòmica* (ca) / reconversión económica (es)
3067regió industrial* (ca) / región industrial (es)
3068ajuda a la reconversió* (ca) / ayuda a la reconversión (es)
3069ajuda a la reestructuració* (ca) / ayuda a la reestructuración (es)
3070ajuda a la comercialització* (ca) / ayuda a la comercialización (es)
3071ajuda a l'indústria* (ca) / ayuda a la industria (es)
3072redistribución de la renda* (ca) / redistribución de la renta (es)
3073regió mediterrània ce* (ca) / región mediterránea ce (es)
3074ajuda humanitària* (ca) / ayuda humanitaria (es)
3075ajuda als refugiats* (ca) / ayuda a los refugiados (es)
3076ajuda als sinistrats* (ca) / ayuda a los siniestrados (es)
3077ajuda al desenvolupament* (ca) / ayuda al desarrollo (es)
3078regió prioritària* (ca) / región prioritaria (es)
3079regió rural (ca) / región rural (es)
3080nou país industrialitzat* (ca) / nuevo país industrializado (es)
3081regió turística* (ca) / región turística (es)
3082economia social* (ca) / economía social (es)
3083comptabilitat econòmica agrícola* (ca) / contabilidad económica agrícola (es)
3084regió valona* (ca) / región valona (es)
3085estudi d'impacte* (ca) / estudio de impacto (es)
3086conseqüència econòmica* (ca) / consecuencia económica (es)
3087procediment de concertació* (ca) / procedimiento de concertación (es)
3088regionalització* (ca) / regionalización (es)
3089metro* (ca) / metro (es)
3090vehicle per a transport de càrregues pesades* (ca) / vehículo para transporte de cargas pesadas (es)
3092transport espacial* (ca) / transporte espacial (es)
3093vehicle espacial* (ca) / vehículo espacial (es)
3094regionalització dels intercanvis comercials* (ca) / regionalización de los intercambios comerciales (es)
3095estació orbital* (ca) / estación orbital (es)
3096regionalisme* (ca) / regionalismo (es)
3097lloguer de vehicles* (ca) / alquiler de vehículos (es)
3098localització del transport* (ca) / localización del transporte (es)
3099reglament administratiu (ca) / reglamento administrativo (es)
3100permís de navegació* (ca) / permiso de navegación (es)
3101preu del transport (ca) / precio del transporte (es)
3102reglament comunitari* (ca) / reglamento comunitario (es)
3103homologació de tarifes* (ca) / homologación de tarifas (es)
3105trànsit portuari* (ca) / tráfico portuario (es)
3106reglament ceea* (ca) / reglamento ceea (es)
3107control de la circulació (ca) / control de la circulación (es)
3108quota de transport* (ca) / cuota de transporte (es)
3109mercat del transport* (ca) / mercado del transporte (es)
3110matriculació del vehicle* (ca) / matriculación del vehículo (es)
3111documentació del vehicle* (ca) / documentación del vehículo (es)
3112solució de conflictes* (ca) / solución de conflictos (es)
3113durada del transport* (ca) / duración del transporte (es)
3114transport ràpid* (ca) / transporte rápido (es)
3115document de transport* (ca) / documento de transporte (es)
3116durada de la conducció* (ca) / duración de la conducción (es)
3117inspecció tècnica (ca) / inspección técnica (es)
3118agència de viatges (ca) / agencia de viajes (es)
3119reglament financer* (ca) / reglamento financiero (es)
3120contracte de transport* (ca) / contrato de transporte (es)
3121soci* (ca) / socio (es)
3122arreglament judicial* (ca) / arreglo judicial (es)
3123reglamentació comercial (ca) / reglamentación comercial (es)
3124reglamentació urbanística (ca) / reglamentación urbanística (es)
3125línia aèria* (ca) / línea aérea (es)
3127trànsit rodat* (ca) / tráfico rodado (es)
3128regulació de la caça (ca) / regulación de la caza (es)
3129política marítima* (ca) / política marítima (es)
3130conferència marítima* (ca) / conferencia marítima (es)
3131reglamentació de la circulació (ca) / reglamentación de la circulación (es)
3132immersió de residus* (ca) / inmersión de residuos (es)
3133emmagatzematge de residus* (ca) / almacenamiento de residuos (es)
3134reglamentació de la construcció (ca) / reglamentación de la construcción (es)
3135substància tòxica* (ca) / sustancia tóxica (es)
3136vehicle no contaminant* (ca) / vehículo no contaminante (es)
3137explotació dels fons marins* (ca) / explotación de los fondos marinos (es)
3138substitució de recursos* (ca) / sustitución de recursos (es)
3139impacte ambiental* (ca) / impacto ambiental (es)
3140vigilància del medi ambient (ca) / vigilancia del medio ambiente (es)
3141prevenció antisísmica* (ca) / prevención antisísmica (es)
3142protecció del litoral (ca) / protección del litoral (es)
3143reglamentació de la velocitat* (ca) / reglamentación de la velocidad (es)
3144gestió de l'aigua* (ca) / gestión del agua (es)
3145reglamentació sobre enteses* (ca) / reglamentación sobre ententes (es)
3146medi geofísic (ca) / medio geofísico (es)
3147aigua estancada (ca) / agua estancada (es)
3148reglamentació d'inversions* (ca) / reglamentación de inversiones (es)
3149espècie marina* (ca) / especie marina (es)
3150vida silvestre (ca) / vida silvestre (es)
3151assegurança (ca) / seguro (es)
3152regulació de preus* (ca) / regulación de precios (es)
3153recurs vegetal* (ca) / recurso vegetal (es)
3154estuari* (ca) / estuario (es)
3155catàstrofe agrícola* (ca) / catástrofe agrícola (es)
3156reglamentació duanera* (ca) / reglamentación aduanera (es)
3157defoliació* (ca) / defoliación (es)
3158erosió* (ca) / erosión (es)
3159contaminació per vehicles automotors* (ca) / contaminación por vehículos automotores (es)
3160reglamentació del transport (ca) / reglamentación del transporte (es)
3161contaminació per hidrocarburs* (ca) / contaminación por hidrocarburos (es)
3162contaminació per metalls* (ca) / contaminación por metales (es)
3163contaminació per vaixells* (ca) / contaminación por barcos (es)
3164contaminació industrial* (ca) / contaminación industrial (es)
3165regularització del mercat (ca) / regularización del mercado (es)
3166exacció a l'exportació* (ca) / exacción a la exportación (es)
3167exacció a l'importació* (ca) / exacción a la importación (es)
3168control de natalitat (ca) / control de natalidad (es)
3169trànsit il·lícit* (ca) / tráfico ilícito (es)
3170organisme d'intervenció* (ca) / organismo de intervención (es)
3171nimexe* (ca) / nimexe (es)
3172regulació de transaccions* (ca) / regulación de transacciones (es)
3173denominació d'origen (ca) / denominación de origen (es)
3174règim duaner suspensiu* (ca) / régimen aduanero suspensivo (es)
3175reimportació* (ca) / reimportación (es)
3176reembossament de drets duaners* (ca) / reembolso de derechos aduaneros (es)
3177reinserció escolar* (ca) / reinserción escolar (es)
3178territori duaner ce* (ca) / territorio aduanero ce (es)
3179reinserció social* (ca) / reinserción social (es)
3180document únic* (ca) / documento único (es)
3181simplificació de les formalitats* (ca) / simplificación de las formalidades (es)
3182rebuig del pressupost* (ca) / rechazo del presupuesto (es)
3183especificació aranzelària* (ca) / especificación arancelaria (es)
3185relació comercial* (ca) / relación comercial (es)
3186acord financer* (ca) / acuerdo financiero (es)
3187assegurança a l'exportació (ca) / seguro a la exportación (es)
3188emissió de calor* (ca) / emisión de calor (es)
3189comerç de compensació* (ca) / comercio de compensación (es)
3190exportació comunitària* (ca) / exportación comunitaria (es)
3191importació comunitària* (ca) / importación comunitaria (es)
3193béns i serveis (ca) / bienes y servicios (es)
3194reactivació econòmica* (ca) / reactivación económica (es)
3195bé de producció* (ca) / bien de producción (es)
3196relació bilateral* (ca) / relación bilateral (es)
3197bé d'equip* (ca) / bien de equipo (es)
3198bé d'ocasió* (ca) / bien de ocasión (es)
3199comerç integrat (ca) / comercio integrado (es)
3200relació cultural (ca) / relación cultural (es)
3201consum industrial* (ca) / consumo industrial (es)
3202consum mundial* (ca) / consumo mundial (es)
3204merchandising* (ca) / merchandising (es)
3205màrqueting* (ca) / mercadotecnia (es)
3206relació diplomàtica* (ca) / relación diplomática (es)
3207manifestació comercial (ca) / manifestación comercial (es)
3208preu sense impostos* (ca) / precio sin impuestos (es)
3209relació laboral (ca) / relación laboral (es)
3210venda amb pèrdua* (ca) / venta con pérdida (es)
3211autoservei* (ca) / autoservicio (es)
3212comerç associat* (ca) / comercio asociado (es)
3213comerç ambulant* (ca) / comercio ambulante (es)
3214comerç independent* (ca) / comercio independiente (es)
3215cadena comercial* (ca) / cadena comercial (es)
3216relació escola indústria (ca) / relación escuela industria (es)
3217mercat d'interès nacional* (ca) / mercado de interés nacional (es)
3218distribuïdor comercial (ca) / distribuidor comercial (es)
3219relació econòmica* (ca) / relación económica (es)
3220disponibilitat monetària* (ca) / disponibilidad monetaria (es)
3221relació església estat (ca) / relación iglesia estado (es)
3222assegurança d'accidents (ca) / seguro de accidentes (es)
3223relació est oest (ca) / relación este oeste (es)
3224relació interindustrial* (ca) / relación interindustrial (es)
3225crisi monetària* (ca) / crisis monetaria (es)
3226relació interinstitucional* (ca) / relación interinstitucional (es)
3227restricció de canvi* (ca) / restricción de cambio (es)
3228relació internacional* (ca) / relación internacional (es)
3229crèdit sense interès* (ca) / crédito sin interés (es)
3230tipus de descompte* (ca) / tipo de descuento (es)
3231control del crèdit* (ca) / control del crédito (es)
3232relació interparlamentària* (ca) / relación interparlamentaria (es)
3233borsa de valors (ca) / bolsa de valores (es)
3234relacions intracomunitàries* (ca) / relaciones intracomunitarias (es)
3235evasió de capitals* (ca) / evasión de capitales (es)
3236preu de transferència* (ca) / precio de transferencia (es)
3237relació legislatiu executiu (ca) / relación legislativo-ejecutivo (es)
3238finançament a molt curt termini* (ca) / financiación a muy corto plazo (es)
3239relacions monetàries* (ca) / relaciones monetarias (es)
3240finançament de l'empresa* (ca) / financiación de la empresa (es)
3241relació multilateral* (ca) / relación multilateral (es)
3242assegurança de béns (ca) / seguro de bienes (es)
3243assegurança de persones (ca) / seguro de personas (es)
3244coassegurança (ca) / coaseguro (es)
3245relació camp ciutat (ca) / relación campo-ciudad (es)
3246entitat de crèdit* (ca) / entidad de crédito (es)
3247banc industrial* (ca) / banco industrial (es)
3248bancàtica* (ca) / bancática (es)
3249segur d'accidents de treball* (ca) / seguro de accidentes de trabajo (es)
3250relacions humanes* (ca) / relaciones humanas (es)
3251inspecció bancària (ca) / inspección bancaria (es)
3252despeses bancàries* (ca) / gastos bancarios (es)
3253crèdit pressupostari* (ca) / crédito presupuestario (es)
3254pressupost general* (ca) / presupuesto general (es)
3255relacions públiques (ca) / relaciones públicas (es)
3256hisenda regional (ca) / hacienda regional (es)
3257religió* (ca) / religión (es)
3258finançament del pressupost comunitari* (ca) / financiación del presupuesto comunitario (es)
3259contribució dels estats membres* (ca) / contribución de los estados miembros (es)
3260reajustament ministerial* (ca) / reajuste ministerial (es)
3261conveni fiscal* (ca) / convenio fiscal (es)
3262control fiscal (ca) / control fiscal (es)
3263reembossament* (ca) / reembolso (es)
3264impost extraordinari* (ca) / impuesto extraordinario (es)
3265concentració parcel·lària* (ca) / concentración parcelaria (es)
3266tarifa de forqueta* (ca) / tarifa de horquilla (es)
3267desgravació a la exportació* (ca) / desgravación a la exportación (es)
3268preu per unitat* (ca) / precio por unidad (es)
3269tarifa de sosteniment* (ca) / tarifa de sostenimiento (es)
3270preu mixt* (ca) / precio mixto (es)
3271substitució de les importacions* (ca) / sustitución de las importaciones (es)
3272preu dels productes agraris* (ca) / precio de los productos agrarios (es)
3273remuneració del treball (ca) / remuneración del trabajo (es)
3274assegurança agrícola (ca) / seguro agrícola (es)
3275rendiment agrícola* (ca) / rendimiento agrícola (es)
3276educació cívica (ca) / educación cívica (es)
3277ensenyament comercial* (ca) / enseñanza comercial (es)
3278material d'ensenyament (ca) / material de enseñanza (es)
3279programari didàctic* (ca) / software didáctico (es)
3280relació escuela (ca) / relación escuela-vida profesional (es)
3281renovació urbana* (ca) / renovación urbana (es)
3282neurobiologia* (ca) / neurobiología (es)
3283rendibilitat* (ca) / rentabilidad (es)
3284ginecologia* (ca) / ginecología (es)
3285neurologia* (ca) / neurología (es)
3286pediatria* (ca) / pediatría (es)
3287odontologia (ca) / odontología (es)
3288primers auxilis* (ca) / primeros auxilios (es)
3289medicina natural (ca) / medicina natural (es)
3290reorganització industrial (ca) / reorganización industrial (es)
3291acústica* (ca) / acústica (es)
3292òptica* (ca) / óptica (es)
3293cibernètica* (ca) / cibernética (es)
3294petrologia* (ca) / petrología (es)
3295distribució de l'ajuda* (ca) / distribución de la ayuda (es)
3296secta religiosa* (ca) / secta religiosa (es)
3297teologia* (ca) / teología (es)
3298estimació de la base imposable* (ca) / estimación de la base imponible (es)
3299mercat únic* (ca) / mercado único (es)
3300distribució geogràfica de la població* (ca) / distribución geográfica de la población (es)
3301família monoparental* (ca) / familia monoparental (es)
3302fill adoptiu (ca) / hijo adoptivo (es)
3303segur d'automòbils* (ca) / seguro de automóviles (es)
3304repartiment de la producció* (ca) / reparto de la producción (es)
3305protecció de la família* (ca) / protección de la familia (es)
3306repartiment del mercat* (ca) / reparto del mercado (es)
3307procreació artificial (ca) / procreación artificial (es)
3308inseminació artificial* (ca) / inseminación artificial (es)
3309fecundació in vitro* (ca) / fecundación in vitro (es)
3310distribució de la riquesa* (ca) / distribución de la riqueza (es)
3311mare portadora* (ca) / madre portadora (es)
3312pàtria potestat* (ca) / patria potestad (es)
3313repartiment d'escons* (ca) / reparto de escaños (es)
3314filiació* (ca) / filiación (es)
3315llinatge* (ca) / apellido (es)
3316responsabilitat dels pares* (ca) / responsabilidad de los padres (es)
3317separació judicial* (ca) / separación judicial (es)
3318dinàmica de la població* (ca) / dinámica de la población (es)
3319distribució de la renda* (ca) / distribución de la renta (es)
3320migrant* (ca) / migrante (es)
3321distribució del treball* (ca) / distribución del trabajo (es)
3322migració de repoblació* (ca) / migración de repoblación (es)
3323ajuda al retornament* (ca) / ayuda al retorno (es)
3324envelliment de la població* (ca) / envejecimiento de la población (es)
3325mobilitat professional* (ca) / movilidad profesional (es)
3326distribució geogràfica* (ca) / distribución geográfica (es)
3327distribució per edats (ca) / distribución por edades (es)
3328renda per càpita* (ca) / renta per cápita (es)
3329distinció honorífica (ca) / distinción honorífica (es)
3330voluntariat social (ca) / voluntariado social (es)
3331organització benèfica* (ca) / organización benéfica (es)
3332assegurança de desocupació (ca) / seguro de desempleo (es)
3333renda per persona activa* (ca) / renta por persona activa (es)
3334joc (ca) / juego (es)
3335establiment de jocs (ca) / establecimiento de juegos (es)
3336joc automàtic* (ca) / juego automático (es)
3337distribució per sexes* (ca) / distribución por sexos (es)
3338pesca esportiva* (ca) / pesca deportiva (es)
3339intercanvi turístic* (ca) / intercambio turístico (es)
3340turisme estranger* (ca) / turismo extranjero (es)
3341turisme rural (ca) / turismo rural (es)
3342repertori* (ca) / repertorio (es)
3343infraestructura turística (ca) / infraestructura turística (es)
3344pressupost social* (ca) / presupuesto social (es)
3345replantació (ca) / replantación (es)
3346política social europea* (ca) / política social europea (es)
3347lluita contra la delinqüència* (ca) / lucha contra la delincuencia (es)
3348criminalitat* (ca) / criminalidad (es)
3349discapacitat físic* (ca) / discapacitado físico (es)
3350pròrroga de crèdit* (ca) / prórroga de crédito (es)
3351discapacitat psíquic* (ca) / discapacitado psíquico (es)
3352persona sense domicili* (ca) / persona sin domicilio (es)
3353mutilació sexual* (ca) / mutilación sexual (es)
3354descans setmanal* (ca) / descanso semanal (es)
3355trànsit d'estupefaents* (ca) / tráfico de estupefacientes (es)
3356medicina general* (ca) / medicina general (es)
3357assistència social (ca) / asistencia social (es)
3358equipament social (ca) / equipamiento social (es)
3359dret de la seguretat social* (ca) / derecho de la seguridad social (es)
3360treball social (ca) / trabajo social (es)
3361ajuda a domicili (ca) / ayuda a domicilio (es)
3362pensió complementària* (ca) / pensión complementaria (es)
3363representant sindical* (ca) / representante sindical (es)
3364cartilla sanitària (ca) / cartilla sanitaria (es)
3365despeses de sanitat* (ca) / gastos de sanidad (es)
3366despeses d'hospitalització* (ca) / gastos de hospitalización (es)
3367representació diplomàtica* (ca) / representación diplomática (es)
3368hospitalització (ca) / hospitalización (es)
3369assistència a domicili* (ca) / asistencia a domicilio (es)
3370drets del malalt* (ca) / derechos del enfermo (es)
3371higiene pública* (ca) / higiene pública (es)
3372medicina social (ca) / medicina social (es)
3373assegurança de crèdit (ca) / seguro de crédito (es)
3374representació del personal (ca) / representación del personal (es)
3375medicina privada (ca) / medicina privada (es)
3376construcció urbana* (ca) / construcción urbana (es)
3377infraestructura urbana (ca) / infraestructura urbana (es)
3378mercat immobiliari* (ca) / mercado inmobiliario (es)
3379representació política* (ca) / representación política (es)
3380reglamentació de lloguers* (ca) / reglamentación de alquileres (es)
3381illa de man* (ca) / isla de man (es)
3382castella i lleó* (ca) / castilla y león (es)
3383representació proporcional* (ca) / representación proporcional (es)
3384castella la manxa (ca) / castilla la mancha (es)
3385cantàbria* (ca) / cantabria (es)
3386illes balears* (ca) / islas baleares (es)
3387la rioja* (ca) / la rioja (es)
3388ceuta i melilla* (ca) / ceuta y melilla (es)
3389repressió* (ca) / represión (es)
3390comunitat de madrid* (ca) / comunidad de madrid (es)
3391comunitat valenciana* (ca) / comunidad valenciana (es)
3392regió de múrcia* (ca) / región de murcia (es)
3393portugal del nord* (ca) / portugal del norte (es)
3394portugal del centre* (ca) / portugal del centro (es)
3395lisboa i vall del tajo* (ca) / lisboa y valle del tajo (es)
3396anglaterra del nord est (ca) / inglaterra del noreste (es)
3397anglaterra del nord oest (ca) / inglaterra del noroeste (es)
3398anglaterra del sud est (ca) / inglaterra del sureste (es)
3399anglaterra del sud oest (ca) / inglaterra del suroeste (es)
3400recuperació econòmica* (ca) / recuperación económica (es)
3401antiga i barbuda* (ca) / antigua y barbuda (es)
3402anguila* (ca) / anguila (es)
3403sant cristòfol i neus* (ca) / san cristóbal y nieves (es)
3404reproducció de documents* (ca) / reproducción de documentos (es)
3405sant vicent i les granadines* (ca) / san vicente y las granadinas (es)
3406illes verges dels estats units* (ca) / islas vírgenes de los estados unidos (es)
3407gran magreb* (ca) / gran magreb (es)
3408reproducció animal* (ca) / reproducción animal (es)
3409reproducció vegetal* (ca) / reproducción vegetal (es)
3410illes marshall* (ca) / islas marshall (es)
3411samoa americana* (ca) / samoa americana (es)
3412segur d'invalidesa* (ca) / seguro de invalidez (es)
3413república* (ca) / república (es)
3414regió polar* (ca) / región polar (es)
3415república dominicana* (ca) / república dominicana (es)
3416illes pitcairn* (ca) / islas pitcairn (es)
3417requisa de treballadors* (ca) / requisa de trabajadores (es)
3419arma biològica* (ca) / arma biológica (es)
3420arma de destrucció massiva* (ca) / arma de destrucción masiva (es)
3421arma nuclear estratègica* (ca) / arma nuclear estratégica (es)
3422xarxa d'informació* (ca) / red de información (es)
3424xarxa d'informació comptable (ca) / red de información contable agrícola (es)
3425míssil balístic* (ca) / misil balístico (es)
3426míssil teledirigit* (ca) / misil teledirigido (es)
3427míssil intercontinental* (ca) / misil intercontinental (es)
3428xarxa de transports* (ca) / red de transportes (es)
3429força naval* (ca) / fuerza naval (es)
3430xarxa ferroviària* (ca) / red ferroviaria (es)
3431arma de l'espai* (ca) / arma del espacio (es)
3432arma làser* (ca) / arma láser (es)
3433arma incendiària* (ca) / arma incendiaria (es)
3434arma de foc i municions* (ca) / arma de fuego y municiones (es)
3435xarxa navegable* (ca) / red navegable (es)
3436exèrcit de terra* (ca) / ejército de tierra (es)
3437força de naturalesa militar* (ca) / fuerza de naturaleza militar (es)
3438xarxa de carreteres (ca) / red de carreteras (es)
3439exèrcit de l'aire* (ca) / ejército del aire (es)
3440exèrcit de reserva* (ca) / ejército de reserva (es)
3441forces a l'exterior* (ca) / fuerzas en el exterior (es)
3442marina de guerra* (ca) / marina de guerra (es)
3443reserves* (ca) / reservas (es)
3444servei militar de la dona* (ca) / servicio militar de la mujer (es)
3445servei voluntari* (ca) / servicio voluntario (es)
3446reserva comptable* (ca) / reserva contable (es)
3447despeses de defensa* (ca) / gastos de defensa (es)
3448defensa estratègica* (ca) / defensa estratégica (es)
3449reserva de divises* (ca) / reserva de divisas (es)
3450seguretat internacional* (ca) / seguridad internacional (es)
3451política d'armament* (ca) / política de armamento (es)
3452política europea d'armament* (ca) / política europea de armamento (es)
3453seguretat europea* (ca) / seguridad europea (es)
3454no proliferació nuclear* (ca) / no proliferación nuclear (es)
3455limitació d'armaments* (ca) / limitación de armamentos (es)
3456desnuclearització* (ca) / desnuclearización (es)
3457reserva natural (ca) / reserva natural (es)
3458harmonització d'armaments* (ca) / armonización de armamentos (es)
3460residència* (ca) / residencia (es)
3461acord internacional* (ca) / acuerdo internacional (es)
3462acord bilateral* (ca) / acuerdo bilateral (es)
3463acord multilateral* (ca) / acuerdo multilateral (es)
3464residència secundària* (ca) / residencia secundaria (es)
3465negociació internacional* (ca) / negociación internacional (es)
3466signatura d'un tractat* (ca) / firma de un tratado (es)
3467instrument internacional* (ca) / instrumento internacional (es)
3468convenció internacional* (ca) / convención internacional (es)
3469residu d'insecticida* (ca) / residuo de insecticida (es)
3470resolució internacional* (ca) / resolución internacional (es)
3471residu de la fusta* (ca) / residuo de la madera (es)
3472convenció europea* (ca) / convención europea (es)
3473pacte internacional onu* (ca) / pacto internacional onu (es)
3474política internacional* (ca) / política internacional (es)
3475rescissió contractual* (ca) / rescisión contractual (es)
3476qüestió internacional* (ca) / cuestión internacional (es)
3477assegurança de danys (ca) / seguro de daños (es)
3478resina* (ca) / resina (es)
3479relacions entre les dos alemanyes* (ca) / relaciones entre las dos alemanias (es)
3480visita oficial* (ca) / visita oficial (es)
3481ajuda internacional* (ca) / ayuda internacional (es)
3482codi de conducta* (ca) / código de conducta (es)
3483sanció internacional* (ca) / sanción internacional (es)
3484resolució comunitària* (ca) / resolución comunitaria (es)
3486grup religiós* (ca) / grupo religioso (es)
3487grup sociocultural* (ca) / grupo sociocultural (es)
3488independència alimentària* (ca) / independencia alimentaria (es)
3489política de cooperació (ca) / política de cooperación (es)
3490resolució onu* (ca) / resolución onu (es)
3491cooperació jurídica* (ca) / cooperación jurídica (es)
3493ocupació militar* (ca) / ocupación militar (es)
3494resolució pe* (ca) / resolución pe (es)
3495territoris ocupats* (ca) / territorios ocupados (es)
3496forces multinacionals* (ca) / fuerzas multinacionales (es)
3497responsabilitat (ca) / responsabilidad (es)
3498presoner de guerra* (ca) / prisionero de guerra (es)
3499qüestió armènia* (ca) / cuestión armenia (es)
3500qüestió de kurdistà* (ca) / cuestión de kurdistán (es)
3501qüestió de palestina* (ca) / cuestión de palestina (es)
3502unificació d'alemanya* (ca) / unificación de alemania (es)
3503responsabilitat internacional* (ca) / responsabilidad internacional (es)
3504conferència sobre el desarmament en europa* (ca) / conferencia sobre el desarme en europa (es)
3505euromíssil* (ca) / euromisil (es)
3506control d'armaments* (ca) / control de armamentos (es)
3507responsabilitat ministerial* (ca) / responsabilidad ministerial (es)
3508acord start* (ca) / acuerdo start (es)
3509acord abm* (ca) / acuerdo abm (es)
3510zona de pau* (ca) / zona de paz (es)
3512assegurança de malaltia (ca) / seguro de enfermedad (es)
3513responsabilitat criminal* (ca) / responsabilidad criminal (es)
3514osce* (ca) / osce (es)
3515atur de llarga durada (ca) / paro de larga duración (es)
3516reinserció professional (ca) / reinserción profesional (es)
3517responsabilitat política* (ca) / responsabilidad política (es)
3518lluita contra l'atur* (ca) / lucha contra el paro (es)
3519planificació de la mà d'obra* (ca) / planificación de la mano de obra (es)
3520treball compartit* (ca) / trabajo compartido (es)
3521ciutadà* (ca) / ciudadano (es)
3522cessament d'ocupació (ca) / cese de empleo (es)
3523reconversió del treball* (ca) / reconversión del empleo (es)
3524iniciativa local de treball* (ca) / iniciativa local de empleo (es)
3525treball no remunerat* (ca) / trabajo no remunerado (es)
3526ciutadà comunitari* (ca) / ciudadano comunitario (es)
3527treball temporal* (ca) / trabajo temporal (es)
3528recurs animal* (ca) / recurso animal (es)
3529treball de joves* (ca) / trabajo de jóvenes (es)
3530treball femení* (ca) / trabajo femenino (es)
3531recurs marí* (ca) / recurso marino (es)
3532reciclatge professional* (ca) / reciclaje profesional (es)
3533recurs econòmic* (ca) / recurso económico (es)
3534pràctiques de formació (ca) / prácticas de formación (es)
3535recurs hidràulic* (ca) / recurso hidráulico (es)
3536recurs del sòl* (ca) / recurso del suelo (es)
3537estadística del treball* (ca) / estadística del empleo (es)
3538recurs energètic* (ca) / recurso energético (es)
3539auxiliar* (ca) / auxiliar (es)
3540treballador expatriat* (ca) / trabajador expatriado (es)
3541segur marítim* (ca) / seguro marítimo (es)
3542empresari* (ca) / empresario (es)
3543director d'empresa* (ca) / director de empresa (es)
3544recurs pesquer* (ca) / recurso pesquero (es)
3545professió independent* (ca) / profesión independiente (es)
3546recurs mineral* (ca) / recurso mineral (es)
3547dia festiu (ca) / día festivo (es)
3548treball dominical* (ca) / trabajo dominical (es)
3549recurs natural* (ca) / recurso natural (es)
3550ritme de treball* (ca) / ritmo de trabajo (es)
3551recurs renovable* (ca) / recurso renovable (es)
3552treball a distància* (ca) / trabajo a distancia (es)
3553congelació salarial* (ca) / congelación salarial (es)
3554recursos addicionals* (ca) / recursos adicionales (es)
3555reducció de salaris* (ca) / reducción de salarios (es)
3556remuneració en espècie* (ca) / remuneración en especie (es)
3557dietes i despeses (ca) / dietas y gastos (es)
3558recursos pressupostaris* (ca) / recursos presupuestarios (es)
3559nomenament del personal (ca) / nombramiento de personal (es)
3560recursos propis* (ca) / recursos propios (es)
3561reglament intern* (ca) / reglamento interno (es)
3562període de prova* (ca) / período de prueba (es)
3563restauració col·lectiva* (ca) / restauración colectiva (es)
3564drets sindicals* (ca) / derechos sindicales (es)
3565llibertat sindical* (ca) / libertad sindical (es)
3566deontologia professional* (ca) / deontología profesional (es)
3567assegurança obligatòria (ca) / seguro obligatorio (es)
3568restitució a l'exportació* (ca) / restitución a la exportación (es)
3569participació en els beneficis* (ca) / participación en los beneficios (es)
3570restitució a l'importació* (ca) / restitución a la importación (es)
3571eleccions sindicals (ca) / elecciones sindicales (es)
3572interlocutor social (ca) / interlocutor social (es)
3573sindicat de funcionaris* (ca) / sindicato de funcionarios (es)
3574associació professional (ca) / asociación profesional (es)
3575sindicat (ca) / sindicato (es)
3576restitució a la producció* (ca) / restitución a la producción (es)
3577restricció de les exportacions* (ca) / restricción de las exportaciones (es)
3578professió diplomàtica* (ca) / profesión diplomática (es)
3579restricció de les importacions* (ca) / restricción de las importaciones (es)
3580professió de la comunicació (ca) / profesión de la comunicación (es)
3581restricció de la competència* (ca) / restricción de la competencia (es)
3582professió administrativa* (ca) / profesión administrativa (es)
3583personal de secretaria* (ca) / personal de secretaría (es)
3584restricció dels intercanvis* (ca) / restricción de los intercambios (es)
3585professió de la informació* (ca) / profesión de la información (es)
3586professió científica* (ca) / profesión científica (es)
3587professió tècnica* (ca) / profesión técnica (es)
3588restricció de llibertat* (ca) / restricción de libertad (es)
3589polític (ca) / político (es)
3590professió d'assegurances (ca) / profesión de seguros (es)
3591restricció quantitativa* (ca) / restricción cuantitativa (es)
3592petit comerç* (ca) / pequeño comercio (es)
3593dentista (ca) / dentista (es)
3594metge* (ca) / médico (es)
3595veterinari (ca) / veterinario (es)
3596farmacèutic* (ca) / farmacéutico (es)
3597llevadora* (ca) / comadrona (es)
3598professió artística* (ca) / profesión artística (es)
3599assegurança privada (ca) / seguro privado (es)
3600reestructuració industrial* (ca) / reestructuración industrial (es)
3601professió literària* (ca) / profesión literaria (es)
3602resultat d'explotació (ca) / resultado de explotación (es)
3603personal de vendes* (ca) / personal de ventas (es)
3604agent comercial* (ca) / agente comercial (es)
3605resultat de l'explotació agrària (ca) / resultado de la explotación agraria (es)
3606resultat escolar* (ca) / resultado escolar (es)
3607professió de l'informàtica* (ca) / profesión de la informática (es)
3608professió del turisme* (ca) / profesión del turismo (es)
3609professió hostalera* (ca) / profesión hostelera (es)
3610personal de serveis* (ca) / personal de servicios (es)
3611restabliment de drets de duana* (ca) / restablecimiento de derechos de aduana (es)
3612professió bancària* (ca) / profesión bancaria (es)
3613esport professional (ca) / deporte profesional (es)
3614trànsit* (ca) / tránsito (es)
3615retardament escolar* (ca) / retraso escolar (es)
3616espai industrial europeu* (ca) / espacio industrial europeo (es)
3617política industrial comunitària* (ca) / política industrial comunitaria (es)
3618retirada del mercat* (ca) / retirada del mercado (es)
3619artesanat (ca) / artesanado (es)
3620petita indústria* (ca) / pequeña industria (es)
3621mitjana indústria* (ca) / mediana industria (es)
3622petita i mitjana indústria* (ca) / pequeña y mediana industria (es)
3623persona jubilada (ca) / persona jubilada (es)
3624emplaçament industrial* (ca) / emplazamiento industrial (es)
3625zona franca industrial* (ca) / zona franca industrial (es)
3626jubilació anticipada* (ca) / jubilación anticipada (es)
3627parc tecnològic* (ca) / parque tecnológico (es)
3628excedent de producció* (ca) / excedente de producción (es)
3629manipulació* (ca) / manipulación (es)
3630assegurança pública (ca) / seguro público (es)
3631reprocesado del combustible* (ca) / reprocesado del combustible (es)
3632fabricació industrial (ca) / fabricación industrial (es)
3633quota de producció* (ca) / cuota de producción (es)
3634estadística de producció* (ca) / estadística de producción (es)
3635responsabilitat del fabricant* (ca) / responsabilidad del fabricante (es)
3636nova tecnologia* (ca) / nueva tecnología (es)
3637reunió en la cimera* (ca) / reunión en la cumbre (es)
3638tecnologia neta* (ca) / tecnología limpia (es)
3639tecnologia tradicional* (ca) / tecnología tradicional (es)
3640procés tecnològic* (ca) / proceso tecnológico (es)
3641reglamentació tècnica (ca) / reglamentación técnica (es)
3642durada del producte* (ca) / duración del producto (es)
3643producte defectuós* (ca) / producto defectuoso (es)
3644conferència de ministres* (ca) / conferencia de ministros (es)
3645especificació tècnica* (ca) / especificación técnica (es)
3646norma europea* (ca) / norma europea (es)
3647norma internacional* (ca) / norma internacional (es)
3648harmonització de normes* (ca) / armonización de normas (es)
3649reglament tècnic* (ca) / reglamento técnico (es)
3650reunió internacional* (ca) / reunión internacional (es)
3651tecnologia del reciclatge* (ca) / tecnología del reciclaje (es)
3652pressupost d'investigació* (ca) / presupuesto de investigación (es)
3653augment salarial* (ca) / aumento salarial (es)
3654eureka* (ca) / eureka (es)
3655personal d'investigació* (ca) / personal de investigación (es)
3656política comunitària d'investigació* (ca) / política comunitaria de investigación (es)
3657relació industria investigació (ca) / relación industria investigación (es)
3658revenedor* (ca) / revendedor (es)
3659renda* (ca) / renta (es)
3660centre d'investigació (ca) / centro de investigación (es)
3661marca comercial* (ca) / marca comercial (es)
3662marca registrada* (ca) / marca registrada (es)
3663disseny i model* (ca) / diseño y modelo (es)
3664renda complementària* (ca) / renta complementaria (es)
3665dret de marques* (ca) / derecho de marcas (es)
3666marca europea* (ca) / marca europea (es)
3667experimentació animal* (ca) / experimentación animal (es)
3668experimentació humana* (ca) / experimentación humana (es)
3669investigació en l'empresa* (ca) / investigación en la empresa (es)
3670investigació bàsica* (ca) / investigación básica (es)
3671investigació militar* (ca) / investigación militar (es)
3672investigació universitària* (ca) / investigación universitaria (es)
3673assegurança de responsabilitat civil (ca) / seguro de responsabilidad civil (es)
3674renda d'inversió* (ca) / renta de inversión (es)
3675grup dels 77* (ca) / grupo de los 77 (es)
3676grup de comptadora* (ca) / grupo de contadora (es)
3677territori no autònom* (ca) / territorio no autónomo (es)
3678moviment de consumidors (ca) / movimiento de consumidores (es)
3679renda del agricultor* (ca) / renta del agricultor (es)
3680subsidi de secretariat* (ca) / subsidio de secretariado (es)
3681transport de mercaderies perilloses* (ca) / transporte de mercancías peligrosas (es)
3682renda de l'explotació agrària* (ca) / renta de la explotación agraria (es)
3683mètode pedagògic (ca) / método pedagógico (es)
3684renda familiar* (ca) / renta familiar (es)
3685renda imposable* (ca) / renta imponible (es)
3686renda nacional* (ca) / renta nacional (es)
3687recurs mineral submarí* (ca) / recurso mineral submarino (es)
3688renda no salarial* (ca) / renta no salarial (es)
3689material avançat* (ca) / material avanzado (es)
3690revestiment del terra* (ca) / revestimiento del piso (es)
3691aliatge superconductor* (ca) / aleación superconductora (es)
3692material compost* (ca) / material compuesto (es)
3693ceràmica tècnica* (ca) / cerámica técnica (es)
3694polímer especial* (ca) / polímero especial (es)
3695material amorf* (ca) / material amorfo (es)
3696partícula ultrafina* (ca) / partícula ultrafina (es)
3697biomaterial* (ca) / biomaterial (es)
3698aliatge de memòria* (ca) / aleación de memoria (es)
3699revisió de la constitució* (ca) / revisión de la constitución (es)
3700acord adn* (ca) / acuerdo adn (es)
3701unitat perifèrica* (ca) / unidad periférica (es)
3702esglaonament de les vacances* (ca) / escalonamiento de las vacaciones (es)
3703modificació de la llei* (ca) / modificación de la ley (es)
3704microordinador* (ca) / microordenador (es)
3705política de turisme* (ca) / política de turismo (es)
3706assegurança de transports (ca) / seguro de transportes (es)
3707revolució industrial* (ca) / revolución industrial (es)
3708oficina internacional del treball* (ca) / oficina internacional del trabajo (es)
3709ecosoc* (ca) / ecosoc (es)
3710acnur* (ca) / acnur (es)
3711renània del nord westfàlia (ca) / renania del norte westfalia (es)
3713renània palatinat (ca) / renania palatinado (es)
3714roine alps (ca) / ródano-alpes (es)
3715societat europea d'energia atòmica* (ca) / sociedad europea de energía atómica (es)
3717fundació europea per a la millora de les condicions de vida i de treball* (ca) / fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (es)
3718institut universitari europeu* (ca) / instituto universitario europeo (es)
3720unió europea de radiodifusió* (ca) / unión europea de radiodifusión (es)
3721riquesa* (ca) / riqueza (es)
3722unió econòmica i monetària de l'àfrica occidental* (ca) / unión económica y monetaria del áfrica occidental (es)
3723assegurança de vida (ca) / seguro de vida (es)
3724ricí* (ca) / ricino (es)
3725centre de desenvolupament per a àsia i el pacífic* (ca) / centro de desarrollo para asia y el pacífico (es)
3727mercomú* (ca) / mercomun (es)
3728risc cobert* (ca) / riesgo cubierto (es)
3729comitè d'ajuda al desenvolupament* (ca) / comité de ayuda al desarrollo (es)
3730risc sanitari* (ca) / riesgo sanitario (es)
3731política nuclear* (ca) / política nuclear (es)
3732arròs* (ca) / arroz (es)
3733política petroliera* (ca) / política petrolera (es)
3734emmagatzematge d'hidrocarburs* (ca) / almacenamiento de hidrocarburos (es)
3735clausura de central energètica* (ca) / clausura de central energética (es)
3736agroenergia* (ca) / agroenergía (es)
3737indústria energètica (ca) / industria energética (es)
3738carburol* (ca) / carburol (es)
3739combustible d'alcohol* (ca) / combustible de alcohol (es)
3740robòtica* (ca) / robótica (es)
3741producte energètic* (ca) / producto energético (es)
3743indústria carbonera* (ca) / industria carbonera (es)
3744robotització* (ca) / robotización (es)
3745política carbonera* (ca) / política carbonera (es)
3746tractament del carbó* (ca) / tratamiento del carbón (es)
3747jaciment de mineral* (ca) / yacimiento de mineral (es)
3748rol social* (ca) / rol social (es)
3749explotació minera (ca) / explotación minera (es)
3750producció minera* (ca) / producción minera (es)
3751assegurança de vellesa (ca) / pensión de jubilación (es)
3753explotació del mineral (ca) / explotación del mineral (es)
3754mineral metàl·lic* (ca) / mineral metálico (es)
3755bauxita* (ca) / bauxita (es)
3756matèria bituminosa* (ca) / materia bituminosa (es)
3757terres i pedres* (ca) / tierras y piedras (es)
3758sal* (ca) / sal (es)
3759rodament* (ca) / rodamiento (es)
3760fosfat* (ca) / fosfato (es)
3761potassa* (ca) / potasa (es)
3763romania* (ca) / rumanía (es)
3764exploració petroliera* (ca) / exploración petrolera (es)
3765extracció de petroli* (ca) / extracción de petróleo (es)
3766instal·lació en el mar* (ca) / instalación en el mar (es)
3767producció de petroli* (ca) / producción de petróleo (es)
3768butà* (ca) / butano (es)
3769parafina* (ca) / parafina (es)
3770petroli brut* (ca) / petróleo bruto (es)
3771gasolina* (ca) / gasolina (es)
3772gasoli* (ca) / gasóleo (es)
3773fueloil* (ca) / fueloil (es)
3774regne unit* (ca) / reino unido (es)
3775propà* (ca) / propano (es)
3776combustible d'aviació* (ca) / combustible de aviación (es)
3777gasolina sense plom* (ca) / gasolina sin plomo (es)
3778ptu del regne unit* (ca) / ptu del reino unido (es)
3779petroli marí* (ca) / petróleo marino (es)
3780regions del regne unit* (ca) / regiones del reino unido (es)
3782planta elèctrica (ca) / planta eléctrica (es)
3783indústria elèctrica (ca) / industria eléctrica (es)
3784ruanda* (ca) / ruanda (es)
3785emplaçament de central energètica* (ca) / emplazamiento de central energética (es)
3786instal·lació hidroelèctrica* (ca) / instalación hidroeléctrica (es)
3787saba* (ca) / saba (es)
3788refredament del reactor* (ca) / enfriamiento del reactor (es)
3789química nuclear* (ca) / química nuclear (es)
3790astronomia* (ca) / astronomía (es)
3792combustible irradiat* (ca) / combustible irradiado (es)
3793sacarosa* (ca) / sacarosa (es)
3795procés biotecnològic* (ca) / proceso biotecnológico (es)
3796bioindústria* (ca) / bioindustria (es)
3797biotecnologia* (ca) / biotecnología (es)
3798paraquímica (ca) / paraquímica (es)
3799sáhara occidental* (ca) / sáhara occidental (es)
3800producte no plànol* (ca) / producto no plano (es)
3801producte plànol* (ca) / producto plano (es)
3802xapa* (ca) / chapa (es)
3803perfil* (ca) / perfil (es)
3804sahel* (ca) / sahel (es)
3805fulla fina* (ca) / hoja fina (es)
3806mantega de porc* (ca) / manteca de cerdo (es)
3808indústria química bàsica* (ca) / industria química básica (es)
3809element químic* (ca) / elemento químico (es)
3810composto químic* (ca) / compuesto químico (es)
3811pintura i vernís* (ca) / pintura y barniz (es)
3812sant eustaqui* (ca) / san eustaquio (es)
3813medicament* (ca) / medicamento (es)
3814sant marí* (ca) / san marino (es)
3815hormona* (ca) / hormona (es)
3816sant martí* (ca) / san martín (es)
3817producte químic orgànic* (ca) / producto químico orgánico (es)
3818indústria de pesticides* (ca) / industria de pesticidas (es)
3820indústria metal·lúrgica* (ca) / industria metalúrgica (es)
3821acord interempresarial* (ca) / acuerdo interempresarial (es)
3822principat d'astúries* (ca) / principado de asturias (es)
3823sant pere i miqueló* (ca) / san pedro y miquelón (es)
3824producte siderúrgic* (ca) / producto siderúrgico (es)
3825perns i caragols* (ca) / pernos y tornillos (es)
3826llauneria i ganiveteria* (ca) / hojalatería y cuchillería (es)
3827ferreria* (ca) / ferrería (es)
3828producte de forja* (ca) / producto de forja (es)
3829recobriment de metalls* (ca) / recubrimiento de metales (es)
3830santa elena* (ca) / santa elena (es)
3831màquina siderúrgica* (ca) / máquina siderúrgica (es)
3832acers especials* (ca) / aceros especiales (es)
3833santa Llúcia* (ca) / santa lucía (es)
3834antimoni* (ca) / antimonio (es)
3835beril·li* (ca) / berilio (es)
3836cadmi* (ca) / cadmio (es)
3837ferroaliatge* (ca) / ferroaleación (es)
3838tàntal* (ca) / tantalio (es)
3839embargament de béns* (ca) / embargo de bienes (es)
3840cicle i motocicle* (ca) / ciclo y motociclo (es)
3841ferramentes* (ca) / herramientas (es)
3842aparell científic* (ca) / aparato científico (es)
3843salari* (ca) / salario (es)
3844material mèdic quirúrgic (ca) / material médico quirúrgico (es)
3845salari per rendiment* (ca) / salario por rendimiento (es)
3846instal·lació frigorífica* (ca) / instalación frigorífica (es)
3847salari per hores* (ca) / salario por horas (es)
3848robot industrial* (ca) / robot industrial (es)
3849salari per treball domèstic* (ca) / salario por trabajo doméstico (es)
3850salari mínim* (ca) / salario mínimo (es)
3851bomba* (ca) / bomba (es)
3853iata* (ca) / iata (es)
3854assalariat* (ca) / asalariado (es)
3855material audiovisual* (ca) / material audiovisual (es)
3856aparell de reproducció del so* (ca) / aparato de reproducción del sonido (es)
3857illes salomó* (ca) / islas salomón (es)
3858samoa* (ca) / samoa (es)
3859cable elèctric* (ca) / cable eléctrico (es)
3860material de telecomunicacions* (ca) / material de telecomunicaciones (es)
3861electrodomèstic* (ca) / electrodoméstico (es)
3862sanció administrativa (ca) / sanción administrativa (es)
3863màquina elèctrica industrial* (ca) / máquina eléctrica industrial (es)
3864màquina elèctrica* (ca) / máquina eléctrica (es)
3865material electromagnètic* (ca) / material electromagnético (es)
3866sanció comunitària* (ca) / sanción comunitaria (es)
3867videodisc* (ca) / videodisco (es)
3868cinta de vídeo (ca) / videocasete (es)
3869suport de gravació* (ca) / soporte de grabación (es)
3870sanció econòmica* (ca) / sanción económica (es)
3871disc* (ca) / disco (es)
3872suport òptic* (ca) / soporte óptico (es)
3873suport enregistrat (ca) / soporte grabado (es)
3874aparell de radiació* (ca) / aparato de radiación (es)
3875telecomunicació inalámbrica* (ca) / telecomunicación inalámbrica (es)
3876microelectrònica* (ca) / microelectrónica (es)
3878sanció penal (ca) / sanción penal (es)
3879indústria de la construcció* (ca) / industria de la construcción (es)
3880prefabricació* (ca) / prefabricación (es)
3881panell de construcció* (ca) / panel de construcción (es)
3882grans obres* (ca) / grandes obras (es)
3883cartró* (ca) / cartón (es)
3884fusta aglomerada* (ca) / madera aglomerada (es)
3885salut pública (ca) / salud pública (es)
3886marroquineria i guanteria* (ca) / marroquinería y guantería (es)
3887pelleteria* (ca) / peletería (es)
3888sant tomé i príncep* (ca) / santo tomé y príncipe (es)
3890merceria* (ca) / mercería (es)
3891sardenya* (ca) / cerdeña (es)
3892tèxtil sintètic* (ca) / textil sintético (es)
3893tèxtil natural* (ca) / textil natural (es)
3895indústria diversa (ca) / industria diversa (es)
3896societat de responsabilitat limitada* (ca) / sociedad de responsabilidad limitada (es)
3897joieria i orfebreria* (ca) / joyería y orfebrería (es)
3898fajol* (ca) / alforfón (es)
3899drets socials* (ca) / derechos sociales (es)
3900drets polítics (ca) / derechos políticos (es)
3901drets econòmics* (ca) / derechos económicos (es)
3902carta de drets humans* (ca) / carta de derechos humanos (es)
3903sarre* (ca) / sarre (es)
3904ateisme* (ca) / ateísmo (es)
3905satèl·lit* (ca) / satélite (es)
3906llibertat de circulació* (ca) / libertad de circulación (es)
3907satisfacció en el treball* (ca) / satisfacción en el trabajo (es)
3908lluita contra la discriminació* (ca) / lucha contra la discriminación (es)
3909coneixements tècnics* (ca) / conocimientos técnicos (es)
3910discriminació ètnica* (ca) / discriminación étnica (es)
3911llibertat sexual* (ca) / libertad sexual (es)
3912xenofòbia* (ca) / xenofobia (es)
3913igualtat hombre (ca) / igualdad hombre-mujer (es)
3914llibertat d'ensenyament* (ca) / libertad de enseñanza (es)
3915dret al desenvolupament* (ca) / derecho al desarrollo (es)
3916drets de l'infant* (ca) / derechos del niño (es)
3917tracte cruel i degradant* (ca) / trato cruel y degradante (es)
3918schleswig holstein (ca) / schleswig-holstein (es)
3919protecció de l'infància (ca) / protección de la infancia (es)
3920crim contra la humanitat* (ca) / crimen contra la humanidad (es)
3921retroactivitat de la llei* (ca) / retroactividad de la ley (es)
3922dret comparat* (ca) / derecho comparado (es)
3923ciència administrativa* (ca) / ciencia administrativa (es)
3924legislació local (ca) / legislación local (es)
3925ciència de l'informació* (ca) / ciencia de la información (es)
3926responsabilitat civil* (ca) / responsabilidad civil (es)
3927responsabilitat contractual* (ca) / responsabilidad contractual (es)
3928ciències del comportament* (ca) / ciencias del comportamiento (es)
3929propietat de béns (ca) / propiedad de bienes (es)
3930atles* (ca) / atlas (es)
3931ciència del sòl* (ca) / ciencia del suelo (es)
3932privatització* (ca) / privatización (es)
3933ciència econòmica* (ca) / ciencia económica (es)
3934herència (ca) / herencia (es)
3935ciència jurídica* (ca) / ciencia jurídica (es)
3936dret successori* (ca) / derecho sucesorio (es)
3937multipropietat* (ca) / multipropiedad (es)
3938servituds* (ca) / servidumbres (es)
3939gaudi de drets* (ca) / disfrute de derechos (es)
3940domicili legal* (ca) / domicilio legal (es)
3941ciències biològiques (ca) / ciencias biológicas (es)
3942solvència (ca) / solvencia (es)
3943delicte contra les persones (ca) / delito contra las personas (es)
3944delicte contra la propietat* (ca) / delito contra la propiedad (es)
3945segrest de persones* (ca) / secuestro de personas (es)
3946ciències físiques* (ca) / ciencias físicas (es)
3947ciència política* (ca) / ciencia política (es)
3948frau duaner* (ca) / fraude aduanero (es)
3949ciències aplicades (ca) / ciencias aplicadas (es)
3950difamació* (ca) / difamación (es)
3951delicte fiscal* (ca) / delito fiscal (es)
3952ciències de la terra (ca) / ciencias de la tierra (es)
3953engarjolament* (ca) / encarcelamiento (es)
3954dret penitenciari (ca) / derecho penitenciario (es)
3955reclús* (ca) / recluso (es)
3956ciències socials (ca) / ciencias sociales (es)
3957pena substitutòria* (ca) / pena sustitutoria (es)
3958règim obert* (ca) / régimen abierto (es)
3959confiscació de béns* (ca) / confiscación de bienes (es)
3960reducció de la pena* (ca) / reducción de la pena (es)
3961trasllat de presos* (ca) / traslado de presos (es)
3962règim penitenciari (ca) / régimen penitenciario (es)
3963administració penitenciària (ca) / administración penitenciaria (es)
3964escissió política* (ca) / escisión política (es)
3965prescripció del delicte* (ca) / prescripción del delito (es)
3966juí* (ca) / juicio (es)
3967atmosfera* (ca) / atmósfera (es)
3968escolarització* (ca) / escolarización (es)
3969assistència judicial* (ca) / asistencia judicial (es)
3970detenció* (ca) / detención (es)
3971investigació judicial* (ca) / investigación judicial (es)
3972registre domiciliari* (ca) / registro domiciliario (es)
3973reclusió provisional* (ca) / reclusión provisional (es)
3974drets de la defensa* (ca) / derechos de la defensa (es)
3975elecció a dos voltes* (ca) / elección a dos vueltas (es)
3976elecció a una volta* (ca) / elección a una vuelta (es)
3977elecció per llistes* (ca) / elección por listas (es)
3978recurs per responsabilitat ce* (ca) / recurso por responsabilidad ce (es)
3979recurs del personal* (ca) / recurso del personal (es)
3980petició de decisió prejudicial ce* (ca) / petición de decisión prejudicial ce (es)
3981sistema majoritari* (ca) / sistema mayoritario (es)
3982elecció uninominal* (ca) / elección uninominal (es)
3983jurisdicció mercantil* (ca) / jurisdicción mercantil (es)
3984sessió parlamentària* (ca) / sesión parlamentaria (es)
3985jurisdicció arbitral (ca) / jurisdicción arbitral (es)
3986jurisdicció internacional* (ca) / jurisdicción internacional (es)
3987jurisdicció fiscal* (ca) / jurisdicción fiscal (es)
3988sequera* (ca) / sequía (es)
3989assessor jurídic (ca) / asesor jurídico (es)
3990jutge no professional* (ca) / juez no profesional (es)
3992espai marítim* (ca) / espacio marítimo (es)
3993atemptat contra la seguretat del estat* (ca) / atentado contra la seguridad del estado (es)
3994secret bancari* (ca) / secreto bancario (es)
3995vigilància marítima* (ca) / vigilancia marítima (es)
3996llibertat dels mars* (ca) / libertad de los mares (es)
3997secret industrial* (ca) / secreto industrial (es)
3998espai ultraterrestre* (ca) / espacio ultraterrestre (es)
3999propietat de l'espai* (ca) / propiedad del espacio (es)
4000secret professional* (ca) / secreto profesional (es)
4001utilització de l'espai* (ca) / utilización del espacio (es)
4002secretaria de l'onu* (ca) / secretaría de la onu (es)
4003estranger (ca) / extranjero (es)
4004dret de residència* (ca) / derecho de residencia (es)
4005admissió d'estrangers* (ca) / admisión de extranjeros (es)
4006sector econòmic (ca) / sector económico (es)
4007matrimoni mixt* (ca) / matrimonio mixto (es)
4008sector primari (ca) / sector primario (es)
4009dret internacional (ca) / derecho internacional-derecho interno (es)
4010dret internacional econòmic* (ca) / derecho internacional económico (es)
4011responsabilitat administrativa* (ca) / responsabilidad administrativa (es)
4012dret públic econòmic* (ca) / derecho público económico (es)
4013sector quaternari* (ca) / sector cuaternario (es)
4014decisió ce* (ca) / decisión ce (es)
4015directiva ce* (ca) / directiva ce (es)
4016sector secundari (ca) / sector secundario (es)
4017ordre jurídic comunitari* (ca) / orden jurídico comunitario (es)
4018dret derivat* (ca) / derecho derivado (es)
4019directiva ceea* (ca) / directiva ceea (es)
4020recomanació cee* (ca) / recomendación cee (es)
4021sector terciari* (ca) / sector terciario (es)
4022reglament ce* (ca) / reglamento ce (es)
4023reglament d'aplicació* (ca) / reglamento de aplicación (es)
4024dictamen ceea* (ca) / dictamen ceea (es)
4025seguretat de proveïment* (ca) / seguridad de abastecimiento (es)
4026gestió comptable (ca) / dictamen ceca (es)
4027dictamen del tribunal de justícia ce* (ca) / dictamen del tribunal de justicia ce (es)
4028harmonització de la seguretat social* (ca) / armonización de la seguridad social (es)
4029seguretat en el treball* (ca) / seguridad en el empleo (es)
4030competències externes ce* (ca) / competencias externas ce (es)
4031protocol ce* (ca) / protocolo ce (es)
4032tractat de fusió* (ca) / tratado de fusión (es)
4033seguretat del transport (ca) / seguridad del transporte (es)
4034acta única europea* (ca) / acta única europea (es)
4035tractat d'adhesió ce* (ca) / tratado de adhesión ce (es)
4036seguretat del producte* (ca) / seguridad del producto (es)
4037empresa comú ceea* (ca) / empresa común ceea (es)
4038comissió europea* (ca) / comisión europea (es)
4039seguretat en el treball (ca) / seguridad en el trabajo (es)
4040relacions de la unió europea* (ca) / relaciones de la unión europea (es)
4041consell de ministres acp (ca) / consejo de ministros acp-ce (es)
4042seguretat nuclear (ca) / seguridad nuclear (es)
4043membre del tribunal de justícia ce* (ca) / miembro del tribunal de justicia ce (es)
4044comissari europeu* (ca) / comisario europeo (es)
4045seguretat pública (ca) / seguridad pública (es)
4046associació europea de cooperació* (ca) / asociación europea de cooperación (es)
4047seguretat a la carretera (ca) / seguridad en carretera (es)
4048acord d'associació ce* (ca) / acuerdo de asociación ce (es)
4049conveni acp (ca) / convenio acp-ce (es)
4050seguretat social (ca) / seguridad social (es)
4051comitè d'ambaixadors acp (ca) / comité de embajadores acp-ce (es)
4052comitè paritari acp (ca) / comité paritario acp-ce (es)
4053conveni de lomé iii* (ca) / convenio de lomé iii (es)
4054eures* (ca) / eures (es)
4055fed* (ca) / fed (es)
4056fse fons social europeu (ca) / fse fondo social europeo (es)
4057ampliació de l'unió europea* (ca) / ampliación de la unión europea (es)
4058assignació de vivenda* (ca) / asignación de vivienda (es)
4059sègol* (ca) / centeno (es)
4060unió europea (ca) / unión europea (es)
4061història d'europa* (ca) / historia de europa (es)
4062sal química* (ca) / sal química (es)
4063pertinença a l'unió europea* (ca) / pertenencia a la unión europea (es)
4064sistema econòmic llatinoamericà* (ca) / sistema económico latinoamericano (es)
4065posició comú* (ca) / posición común (es)
4066acció comú* (ca) / acción común (es)
4068tractat de l'unió europea* (ca) / tratado de la unión europea (es)
4069països del sela (ca) / países del sela (es)
4070cooperació política europea* (ca) / cooperación política europea (es)
4071concurs oposició ce* (ca) / concurso oposición ce (es)
4072selecció d'alumnes* (ca) / selección de alumnos (es)
4073mecanisme complementari dels intercanvis* (ca) / mecanismo complementario de los intercambios (es)
4074prevenció de riscos* (ca) / prevención de riesgos (es)
4075risc natural* (ca) / riesgo natural (es)
4076risc industrial* (ca) / riesgo industrial (es)
4077liberalisme econòmic* (ca) / liberalismo económico (es)
4078drets de duana* (ca) / derechos de aduana (es)
4079control de duana* (ca) / control de aduana (es)
4080drets del aac* (ca) / derechos del aac (es)
4081llavor (ca) / semilla (es)
4082peses i mides* (ca) / pesas y medidas (es)
4083producte en conserva* (ca) / producto en conserva (es)
4084semimetall* (ca) / semimetal (es)
4085irradiació* (ca) / irradiación (es)
4086ingrés mínim de subsistència (ca) / ingreso mínimo de subsistencia (es)
4087arma personal* (ca) / arma personal (es)
4088sèmola* (ca) / sémola (es)
4089mecenatge* (ca) / mecenazgo (es)
4090concurs administratiu (ca) / concurso administrativo (es)
4091sessió pública* (ca) / sesión pública (es)
4092senegal* (ca) / senegal (es)
4093separació de poders (ca) / separación de poderes (es)
4094psicoanàlisi* (ca) / psicoanálisis (es)
4095sericicultura* (ca) / sericicultura (es)
4096arts visuals (ca) / artes visuales (es)
4097pluralisme cultural* (ca) / pluralismo cultural (es)
4098costums i tradicions (ca) / costumbres y tradiciones (es)
4099servei* (ca) / servicio (es)
4100patrimoni arquitectònic (ca) / patrimonio arquitectónico (es)
4101església* (ca) / iglesia (es)
4102himne (ca) / himno (es)
4103bandera (ca) / bandera (es)
4104servei postventa* (ca) / servicio postventa (es)
4105propietat literària i artística* (ca) / propiedad literaria y artística (es)
4106servei civil* (ca) / servicio civil (es)
4107aerodinàmica* (ca) / aerodinámica (es)
4108termodinàmica* (ca) / termodinámica (es)
4109física del plasma* (ca) / física del plasma (es)
4110física dels rajos làser* (ca) / física de los rayos láser (es)
4111enginyeria genètica* (ca) / ingeniería genética (es)
4112pintura (ca) / pintura (es)
4113oficina de treball* (ca) / oficina de empleo (es)
4114llibertat condicional* (ca) / libertad condicional (es)
4115ampliació de capital* (ca) / ampliación de capital (es)
4116servei sanitari (ca) / servicio sanitario (es)
4117situació de l'agricultura (ca) / situación de la agricultura (es)
4118serveis financers de correus* (ca) / servicios financieros de correos (es)
4119promulgació de la llei* (ca) / promulgación de la ley (es)
4120interessos econòmics dels parlamentaris* (ca) / intereses económicos de los parlamentarios (es)
4121cooperació araboafricana* (ca) / cooperación araboafricana (es)
4122servei gratuït* (ca) / servicio gratuito (es)
4123cooperació euroárabe* (ca) / cooperación euroárabe (es)
4124delegació de la comissió* (ca) / delegación de la comisión (es)
4125control comunitari* (ca) / control comunitario (es)
4126principi d'adicionalitat* (ca) / principio de adicionalidad (es)
4127servei militar* (ca) / servicio militar (es)
4128regió perifèrica* (ca) / región periférica (es)
4129regió insular* (ca) / región insular (es)
4130nació més afavorida* (ca) / nación más favorecida (es)
4131servei remunerat* (ca) / servicio remunerado (es)
4132pressupost annex* (ca) / presupuesto anejo (es)
4133servei postal* (ca) / servicio postal (es)
4134diccionari plurilingüe* (ca) / diccionario plurilingüe (es)
4135diccionari d'abreviatures* (ca) / diccionario de abreviaturas (es)
4136servei públic* (ca) / servicio público (es)
4137enciclopèdia* (ca) / enciclopedia (es)
4138tesauro* (ca) / tesauro (es)
4139revista* (ca) / revista (es)
4140servei secret* (ca) / servicio secreto (es)
4141residu domèstic* (ca) / residuo doméstico (es)
4142monocultura* (ca) / monocultivo (es)
4143servei social (ca) / servicio social (es)
4144periòdic* (ca) / periódico (es)
4145sèsam* (ca) / sésamo (es)
4146pujada de preus* (ca) / subida de precios (es)
4147període de sessions* (ca) / período de sesiones (es)
4148seychelles* (ca) / seychelles (es)
4149corporació financera internacional* (ca) / corporación financiera internacional (es)
4151universitat (ca) / universidad (es)
4152transport d'animals (ca) / transporte de animales (es)
4153moviment associatiu* (ca) / movimiento asociativo (es)
4155sicília* (ca) / sicilia (es)
4156desplegament de forces* (ca) / despliegue de fuerzas (es)
4157escon parlamentari* (ca) / escaño parlamentario (es)
4158seu social* (ca) / sede social (es)
4159escon vacant* (ca) / escaño vacante (es)
4160austràlia* (ca) / australia (es)
4161serra lleona* (ca) / sierra leona (es)
4162senyalització (ca) / señalización (es)
4163aliment per a animals domèstics* (ca) / alimento para animales domésticos (es)
4164singapur* (ca) / singapur (es)
4165pluja àcida* (ca) / lluvia ácida (es)
4166sinistre* (ca) / siniestro (es)
4167professió de l'urbanisme* (ca) / profesión del urbanismo (es)
4168obra de referència (ca) / obra de referencia (es)
4169tèxtil sense teixir* (ca) / textil sin tejer (es)
4170xarop* (ca) / jarabe (es)
4171illes de l'egeu* (ca) / islas del egeo (es)
4172illes canàries* (ca) / islas canarias (es)
4173sisal* (ca) / sisal (es)
4174taula del pe* (ca) / mesa del pe (es)
4175president de l'institució* (ca) / presidente de la institución (es)
4176sismologia (ca) / sismología (es)
4177vicepresident de l'institució* (ca) / vicepresidente de la institución (es)
4178secretari general de l'institució* (ca) / secretario general de la institución (es)
4179vida institucional (ca) / vida institucional (es)
4180seu de l'institució* (ca) / sede de la institución (es)
4181reforma institucional* (ca) / reforma institucional (es)
4182competència institucional (ca) / competencia institucional (es)
4183situació de l'unió europea* (ca) / situación de la unión europea (es)
4184situació familiar* (ca) / situación familiar (es)
4185política espacial* (ca) / política espacial (es)
4186autoproveïment* (ca) / autoabastecimiento (es)
4187situació financera* (ca) / situación financiera (es)
4188socialisme* (ca) / socialismo (es)
4189societat (ca) / sociedad (es)
4190societat anònima (ca) / sociedad anónima (es)
4191societat civil (ca) / sociedad civil (forma jurídica) (es)
4192societat civil professional* (ca) / sociedad civil profesional (es)
4193societat mercantil (ca) / sociedad mercantil (es)
4194societat d'economia mixta (ca) / sociedad de economía mixta (es)
4195societat d'inversió* (ca) / sociedad de inversión (es)
4196societat de capital (ca) / sociedad de capital (es)
4197autobús* (ca) / autobús (es)
4198societat de consum* (ca) / sociedad de consumo (es)
4199societat personalista* (ca) / sociedad personalista (es)
4200societat comanditària* (ca) / sociedad comanditaria (es)
4201societat en participació* (ca) / sociedad en participación (es)
4202societat europea* (ca) / sociedad europea (es)
4203societat matriu* (ca) / sociedad matriz (es)
4204societat sense finalitat de lucre (ca) / sociedad sin fines de lucro (es)
4205sociologia* (ca) / sociología (es)
4207seda* (ca) / seda (es)
4208autoconsum* (ca) / autoconsumo (es)
4209ajuda als discapacitats (ca) / ayuda a los discapacitados (es)
4210soja* (ca) / soja (es)
4211dissolvent* (ca) / disolvente (es)
4212somàlia* (ca) / somalia (es)
4213sondeig* (ca) / sondeo (es)
4214sondeig d'opinió (ca) / sondeo de opinión (es)
4215sorgo* (ca) / sorgo (es)
4216autodeterminació* (ca) / autodeterminación (es)
4217sudà* (ca) / sudán (es)
4218sofre* (ca) / azufre (es)
4219presentació d'ofertes* (ca) / presentación de ofertas (es)
4220plata d'informació* (ca) / fuente de información (es)
4221plata de l'ajuda* (ca) / fuente de la ayuda (es)
4222fonts del dret (ca) / fuentes del derecho (es)
4223subdesenvolupament* (ca) / subdesarrollo (es)
4224subproducte* (ca) / subproducto (es)
4225subproducte agrícola* (ca) / subproducto agrícola (es)
4226autofinançament* (ca) / autofinanciación (es)
4227subproducte de la llet* (ca) / subproducto de la leche (es)
4228subproducte metàl·lic* (ca) / subproducto metálico (es)
4229subproletariat* (ca) / subproletariado (es)
4230nutrició (ca) / desnutrición (es)
4231subpoblación* (ca) / subpoblación (es)
4232subcontratación* (ca) / subcontratación (es)
4233autogestió* (ca) / autogestión (es)
4234sosteniment de la família* (ca) / sostén de la familia (es)
4235sosteniment dels preus* (ca) / sostenimiento de los precios (es)
4236sosteniment dels preus agraris* (ca) / sostenimiento de los precios agrarios (es)
4237suport monetari* (ca) / apoyo monetario (es)
4238sobirania nacional* (ca) / soberanía nacional (es)
4239especialització de la producció* (ca) / especialización de la producción (es)
4240especialització dels intercanvis comercials* (ca) / especialización de los intercambios comerciales (es)
4241especificació pressupostària* (ca) / especificación presupuestaria (es)
4242autolimitació* (ca) / autolimitación (es)
4243especulació immobiliària* (ca) / especulación inmobiliaria (es)
4245esport (ca) / deporte (es)
4246sri lanka* (ca) / sri lanka (es)
4247stabex* (ca) / stabex (es)
4248estabilitat de preus* (ca) / estabilidad de precios (es)
4249estabilització de la renda* (ca) / estabilización de la renta (es)
4250estabilització econòmica* (ca) / estabilización económica (es)
4251estabulació* (ca) / estabulación (es)
4252acord interprofessional* (ca) / acuerdo interprofesional (es)
4253automatització* (ca) / automatización (es)
4254estancament econòmic* (ca) / estancamiento económico (es)
4255estació experimental agrícola* (ca) / estación experimental agrícola (es)
4256estadística (ca) / estadística (es)
4257estadística agrària* (ca) / estadística agraria (es)
4258estadística comunitària* (ca) / estadística comunitaria (es)
4259estadística demogràfica* (ca) / estadística demográfica (es)
4260estadística pesquera* (ca) / estadística pesquera (es)
4261automòbil* (ca) / automóvil (es)
4262estadística econòmica* (ca) / estadística económica (es)
4263estadística financera* (ca) / estadística financiera (es)
4264estadística industrial* (ca) / estadística industrial (es)
4265estadística internacional* (ca) / estadística internacional (es)
4266estadística nacional* (ca) / estadística nacional (es)
4267estadística oficial* (ca) / estadística oficial (es)
4268estadística regional* (ca) / estadística regional (es)
4269estatut de berlí* (ca) / estatuto de berlín (es)
4270estatut de jerusalem* (ca) / estatuto de jerusalén (es)
4271estatut dels funcionaris* (ca) / estatuto de los funcionarios (es)
4272autonomia (ca) / autonomía (es)
4273estatut del personal* (ca) / estatuto del personal (es)
4274estatut jurídic (ca) / estatuto jurídico (es)
4275estatut polític* (ca) / estatuto político (es)
4276categoria professional* (ca) / categoría profesional (es)
4277posició social* (ca) / posición social (es)
4278esterilització* (ca) / esterilización (es)
4279incentiu fiscal* (ca) / incentivo fiscal (es)
4280estoc* (ca) / stock (es)
4281estoc comunitari* (ca) / stock comunitario (es)
4282autonomia financera* (ca) / autonomía financiera (es)
4283estoc conjuntural* (ca) / stock coyuntural (es)
4284estoc d'intervenció* (ca) / stock de intervención (es)
4285estoc excedentari* (ca) / stock excedentario (es)
4286estoc mínim* (ca) / stock mínimo (es)
4287estoc mundial* (ca) / stock mundial (es)
4288estoc privat* (ca) / stock privado (es)
4289estoc públic* (ca) / stock público (es)
4290estoc regulador* (ca) / stock regulador (es)
4291emmagatzematge* (ca) / almacenamiento (es)
4292emmagatzematge d'armes* (ca) / almacenamiento de armas (es)
4293emmagatzematge de l'energia* (ca) / almacenamiento de la energía (es)
4294emmagatzematge d'aliments* (ca) / almacenamiento de alimentos (es)
4295emmagatzematge de documents* (ca) / almacenamiento de documentos (es)
4298estructura agrària* (ca) / estructura agraria (es)
4299estructura del treball* (ca) / estructura del empleo (es)
4300estructura de l'empresa* (ca) / estructura de la empresa (es)
4301autorització pressupostària* (ca) / autorización presupuestaria (es)
4302estructura econòmica* (ca) / estructura económica (es)
4303estructura industrial (ca) / estructura industrial (es)
4304estructura institucional* (ca) / estructura institucional (es)
4305estructura social* (ca) / estructura social (es)
4306estupefaent* (ca) / estupefaciente (es)
4307substància cancerígena* (ca) / sustancia cancerígena (es)
4308substància perillosa* (ca) / sustancia peligrosa (es)
4309autorització d'entesa* (ca) / autorización de entente (es)
4310subvenció a l'exportació* (ca) / subvención a la exportación (es)
4311succedani d'aliment* (ca) / sucedáneo de alimento (es)
4312successió de l'explotació agrària* (ca) / sucesión de la explotación agraria (es)
4313sucursal* (ca) / sucursal (es)
4314sucre* (ca) / azúcar (es)
4315sucre blanc* (ca) / azúcar blanco (es)
4316sucre semirefinat* (ca) / azúcar semirrefinado (es)
4317sucre de remolatxa* (ca) / azúcar de remolacha (es)
4318autorització de transport (ca) / autorización de transporte (es)
4319sucre de canyamissa* (ca) / azúcar de caña (es)
4320suècia* (ca) / suecia (es)
4321vots vàlids* (ca) / votos válidos (es)
4322sufragi universal* (ca) / sufragio universal (es)
4323suïcidi* (ca) / suicidio (es)
4324suïssa* (ca) / suiza (es)
4325sulawesi* (ca) / sulawesi (es)
4326sumatra* (ca) / sumatra (es)
4327superfície agrícola utilitzada* (ca) / superficie agrícola utilizada (es)
4328substitut* (ca) / sustituto (es)
4329sobrepreu* (ca) / sobreprecio (es)
4330suport d'informació* (ca) / soporte de información (es)
4331suport magnètic* (ca) / soporte magnético (es)
4332supressió de treball* (ca) / supresión de empleo (es)
4333supressió dels drets de duana* (ca) / supresión de los derechos de aduana (es)
4334supranacionalitat* (ca) / supranacionalidad (es)
4335sobreexplotació de recursos* (ca) / sobreexplotación de recursos (es)
4336superfície arbolada* (ca) / superficie arbolada (es)
4337superfície d'explotació (ca) / superficie de explotación (es)
4338superfície de pastos* (ca) / superficie de pastos (es)
4339superfície principal* (ca) / superficie principal (es)
4340ultracongelació* (ca) / ultracongelación (es)
4341reactor regenerador* (ca) / reactor regenerador (es)
4342surinam* (ca) / surinam (es)
4343superpoblació* (ca) / superpoblación (es)
4344acord monetari* (ca) / acuerdo monetario (es)
4345autopista (ca) / autopista (es)
4346sobreproducció* (ca) / sobreproducción (es)
4347vigilància del mercat* (ca) / vigilancia del mercado (es)
4348suspensió de l'ajuda* (ca) / suspensión de la ayuda (es)
4349suspensió de la pena* (ca) / suspensión de la pena (es)
4350suspensió dels drets de duana* (ca) / suspensión de los derechos de aduana (es)
4351suazilandia* (ca) / suazilandia (es)
4352silvicultura* (ca) / silvicultura (es)
4353austria* (ca) / austria (es)
4354siriana* (ca) / siria (es)
4355sysmin* (ca) / sysmin (es)
4356sistema bancari* (ca) / sistema bancario (es)
4357sistema d'ensenyament* (ca) / sistema de enseñanza (es)
4358sistema d'explotació agrària (ca) / sistema de explotación agraria (es)
4359sistema d'informació* (ca) / sistema de información (es)
4360sistema d'informació per a la gestió* (ca) / sistema de información para la gestión (es)
4361sistema de comunicació (ca) / sistema de comunicación (es)
4362sistema de comptabilitat* (ca) / sistema de contabilidad (es)
4363sistema de conreu (ca) / sistema de cultivo (es)
4364auvèrnia* (ca) / auvernia (es)
4365programes i fons de l'onu* (ca) / programas y fondos de la onu (es)
4366sistema documental (ca) / sistema documental (es)
4367sistema electoral (ca) / sistema electoral (es)
4368sistema electoral europeu* (ca) / sistema electoral europeo (es)
4369sistema europeu de comptabilitat* (ca) / sistema europeo de contabilidad (es)
4370sistema monetari europeu* (ca) / sistema monetario europeo (es)
4371sistema monetari internacional* (ca) / sistema monetario internacional (es)
4372sistema normalitzat de comptabilitat* (ca) / sistema normalizado de contabilidad (es)
4373tabac* (ca) / tabaco (es)
4374tabaquisme (ca) / tabaquismo (es)
4375taiwan* (ca) / taiwán (es)
4376tanzània* (ca) / tanzania (es)
4377tapisseria* (ca) / tapicería (es)
4378tarifa aèria* (ca) / tarifa aérea (es)
4379tarifa de transport (ca) / tarifa de transporte (es)
4380aranzel duaner* (ca) / arancel aduanero (es)
4381aranzel duaner comú* (ca) / arancel aduanero común (es)
4382tarifa ferroviària* (ca) / tarifa ferroviaria (es)
4383bestreta de tresoreria* (ca) / anticipo de tesorería (es)
4384tarifa postal* (ca) / tarifa postal (es)
4385aranzel preferencial* (ca) / arancel preferencial (es)
4386tarifa de viatgers (ca) / tarifa de viajeros (es)
4387tarifació de l'infraestructura (ca) / tarificación de la infraestructura (es)
4388bou* (ca) / toro (es)
4389taxa d'autoproveïment* (ca) / tasa de autoabastecimiento (es)
4390tipus de canvi* (ca) / tipo de cambio (es)
4391avantprojecte de pressupost* (ca) / anteproyecto de presupuesto (es)
4392tipus de l'iva* (ca) / tipo del iva (es)
4393tipus de canvi flotant* (ca) / tipo de cambio flotante (es)
4394tipus de canvi central* (ca) / tipo de cambio central (es)
4395tipus de canvi representatiu* (ca) / tipo de cambio representativo (es)
4397fixació de preus màxims (ca) / fijación de precios máximos (es)
4398taxa per eix* (ca) / tasa por eje (es)
4399gravamen sobre les exportacions* (ca) / gravamen sobre las exportaciones (es)
4400gravamen sobre les importacions* (ca) / gravamen sobre las importaciones (es)
4401impost del timbre* (ca) / impuesto del timbre (es)
4402gravamen compensatori* (ca) / gravamen compensatorio (es)
4403exacció d'efecte equivalent* (ca) / exacción de efecto equivalente (es)
4404coresponsabilitat dels productors* (ca) / corresponsabilidad de los productores (es)
4405dret de trànsit* (ca) / derecho de tránsito (es)
4406impost sobre activitats professionals* (ca) / impuesto sobre actividades profesionales (es)
4407impost sobre els carburants* (ca) / impuesto sobre los carburantes (es)
4408aviació civil* (ca) / aviación civil (es)
4409impost de circulació* (ca) / impuesto de circulación (es)
4410txad* (ca) / chad (es)
4411Txecoslovàquia* (ca) / checoslovaquia (es)
4412tècnica de conreu (ca) / técnica de cultivo (es)
4413tècnica de gestió* (ca) / técnica de gestión (es)
4414tècnica de la construcció (ca) / técnica de la construcción (es)
4415tecnologia (ca) / tecnología (es)
4416tecnologia alimentària* (ca) / tecnología alimentaria (es)
4417aviació militar* (ca) / aviación militar (es)
4418tecnologia de materials* (ca) / tecnología de materiales (es)
4419tecnologia blana* (ca) / tecnología blanda (es)
4420tecnologia energètica* (ca) / tecnología energética (es)
4421tecnologia intermèdia* (ca) / tecnología intermedia (es)
4422tecnologia nuclear* (ca) / tecnología nuclear (es)
4423tecnologia petroliera* (ca) / tecnología petrolera (es)
4424telecomunicació (ca) / telecomunicación (es)
4425telefax* (ca) / telefax (es)
4426teledetecció* (ca) / teledetección (es)
4427avicultura (ca) / avicultura (es)
4428teledistribución* (ca) / teledistribución (es)
4429telègraf* (ca) / telégrafo (es)
4430telemàtica* (ca) / telemática (es)
4431telèfon (ca) / teléfono (es)
4432televisió (ca) / televisión (es)
4433tèlex* (ca) / télex (es)
4434testimoniatge* (ca) / testimonio (es)
4435temps de descans (ca) / tiempo de descanso (es)
4436tendència política* (ca) / tendencia política (es)
4437acord monetari europeu* (ca) / acuerdo monetario europeo (es)
4438avió* (ca) / avión (es)
4439tensió psíquica* (ca) / tensión psíquica (es)
4440relació real d'intercanvi* (ca) / relación real de intercambio (es)
4441terminologia* (ca) / terminología (es)
4442terreny edificable (ca) / terreno edificable (es)
4443terreny industrial* (ca) / terreno industrial (es)
4444terra abandonada* (ca) / tierra abandonada (es)
4445terra agrícola* (ca) / tierra agrícola (es)
4446propietat rústica de l'estat* (ca) / propiedad rústica del estado (es)
4447terra erma* (ca) / tierra baldía (es)
4448terra laborable* (ca) / tierra laborable (es)
4449dictamen* (ca) / dictamen (es)
4450terra recuperada* (ca) / tierra recuperada (es)
4451territori d'ultramar* (ca) / territorio de ultramar (es)
4452terrorisme* (ca) / terrorismo (es)
4453tailàndia* (ca) / tailandia (es)
4454te* (ca) / té (es)
4455terapèutica (ca) / terapéutica (es)
4456tesi* (ca) / tesis (es)
4457dictamen ce* (ca) / dictamen ce (es)
4458tessàlia* (ca) / tesalia (es)
4460timor* (ca) / timor (es)
4461timor oriental* (ca) / timor oriental (es)
4462titani* (ca) / titanio (es)
4463títol de crèdit* (ca) / título de crédito (es)
4464títol de transport* (ca) / título de transporte (es)
4465togo* (ca) / togo (es)
4466tonga* (ca) / tonga (es)
4467tortura* (ca) / tortura (es)
4468toscana* (ca) / toscana (es)
4469turba* (ca) / turba (es)
4470turisme (ca) / turismo (es)
4471turisme de masses* (ca) / turismo de masas (es)
4472mira (ca) / girasol (es)
4473dictamen pe* (ca) / dictamen pe (es)
4474toxicologia* (ca) / toxicología (es)
4475toxicomania (ca) / toxicomanía (es)
4476tractor* (ca) / tractor (es)
4477llei d'expansió comercial* (ca) / ley de expansión comercial (es)
4478traducció* (ca) / traducción (es)
4479tractats de l'ue* (ca) / tratados de la ue (es)
4480tractat ceca* (ca) / tratado ceca (es)
4481tractat cee* (ca) / tratado cee (es)
4482tractat ceea* (ca) / tratado ceea (es)
4483països del pacte de varsòvia* (ca) / países del pacto de varsovia (es)
4484màquina de munyir* (ca) / máquina de ordeñar (es)
4485tractament de l'aigua* (ca) / tratamiento del agua (es)
4486tractament de l'informació* (ca) / tratamiento de la información (es)
4487tractament de textos* (ca) / tratamiento de textos (es)
4488tractament de dades (ca) / tratamiento de datos (es)
4489tractament del mineral* (ca) / tratamiento del mineral (es)
4490tractament fitosanitari* (ca) / tratamiento fitosanitario (es)
4491transacció financera* (ca) / transacción financiera (es)
4492transferència de l'empresa* (ca) / transferencia de la empresa (es)
4493transferència de capitals (ca) / transferencia de capitales (es)
4494transferència de drets de pensió* (ca) / transferencia de derechos de pensión (es)
4495trasllat de població* (ca) / traslado de población (es)
4496transferència de tecnologia* (ca) / transferencia de tecnología (es)
4497civada* (ca) / avena (es)
4498transformació alimentària* (ca) / transformación alimentaria (es)
4499trànsit comunitari* (ca) / tránsito comunitario (es)
4500trànsit duaner* (ca) / tránsito aduanero (es)
4501transliteració* (ca) / transliteración (es)
4502transmissió de dades* (ca) / transmisión de datos (es)
4503transmissió de la propietat (ca) / transmisión de la propiedad (es)
4504avortament (ca) / aborto (es)
4505transport aeri (ca) / transporte aéreo (es)
4506transport combinat* (ca) / transporte combinado (es)
4507transport d'energia* (ca) / transporte de energía (es)
4508transport a l'hinterland* (ca) / transporte al hinterland (es)
4509transport de mercaderies* (ca) / transporte de mercancías (es)
4510transport de superfície* (ca) / transporte de superficie (es)
4511transport de viatgers (ca) / transporte de viajeros (es)
4512transport col·lectiu* (ca) / transporte colectivo (es)
4513avortament il·legal (ca) / aborto ilegal (es)
4514transport ferroviari (ca) / transporte ferroviario (es)
4515transport per via navegable* (ca) / transporte por vía navegable (es)
4516transport individual* (ca) / transporte individual (es)
4517transport intercontinental* (ca) / transporte intercontinental (es)
4518transport interior* (ca) / transporte interior (es)
4519transport internacional* (ca) / transporte internacional (es)
4520transport internacional per carretera* (ca) / transporte internacional por carretera (es)
4521transport intracomunitari* (ca) / transporte intracomunitario (es)
4522transport marítim (ca) / transporte marítimo (es)
4524acord multifibres* (ca) / acuerdo multifibras (es)
4525avortament terapèutic (ca) / aborto terapéutico (es)
4526transport nacional* (ca) / transporte nacional (es)
4527transport per cable (ca) / transporte por cable (es)
4528transport per canonada (ca) / transporte por tubería (es)
4529transport per compte de tercers* (ca) / transporte por cuenta de terceros (es)
4530transport per compte propi* (ca) / transporte por cuenta propia (es)
4531transport públic* (ca) / transporte público (es)
4532transport regional* (ca) / transporte regional (es)
4533transport per carretera (ca) / transporte por carretera (es)
4534transport escolar (ca) / transporte escolar (es)
4535transport semicol·lectiu* (ca) / transporte semicolectivo (es)
4536transport sota precint duaner* (ca) / transporte bajo precinto aduanero (es)
4537transport subterrani* (ca) / transporte subterráneo (es)
4538transport suburbà* (ca) / transporte suburbano (es)
4539transport terrestre (ca) / transporte terrestre (es)
4540transport transfronterís* (ca) / transporte transfronterizo (es)
4541transport urbà* (ca) / transporte urbano (es)
4542transportista* (ca) / transportista (es)
4543treball (ca) / trabajo (es)
4544treball a domicili* (ca) / trabajo a domicilio (es)
4545nitrogen* (ca) / nitrógeno (es)
4546treball en cadena* (ca) / trabajo en cadena (es)
4547treball a temps complet* (ca) / trabajo a tiempo completo (es)
4548treball a temps parcial* (ca) / trabajo a tiempo parcial (es)
4549treball clandestí* (ca) / trabajo clandestino (es)
4550treball en equip* (ca) / trabajo en equipo (es)
4551treball nocturn* (ca) / trabajo nocturno (es)
4552treball de menors* (ca) / trabajo de menores (es)
4553treball per torns* (ca) / trabajo por turnos (es)
4554treball escolar (ca) / trabajo escolar (es)
4555treballador d'edat avançada* (ca) / trabajador de edad avanzada (es)
4556treballador clandestí* (ca) / trabajador clandestino (es)
4557treballador comunitari* (ca) / trabajador comunitario (es)
4558treballador fronterer* (ca) / trabajador fronterizo (es)
4559treballador minusvàlid* (ca) / trabajador minusválido (es)
4560baden wurtemberg (ca) / baden wurtemberg (es)
4561treballador manual* (ca) / trabajador manual (es)
4562treballador migrant* (ca) / trabajador migrante (es)
4563treballador de temporada* (ca) / trabajador de temporada (es)
4564treballador social* (ca) / trabajador social (es)
4565obres públiques (ca) / obras públicas (es)
4566trèvol* (ca) / trébol (es)
4567bahames* (ca) / bahamas (es)
4568trentí alt adigi (ca) / trentino alto adigio (es)
4569tresor (ca) / tesoro (es)
4570trinitat i tobago* (ca) / trinidad y tobago (es)
4571tritical* (ca) / tritical (es)
4572bahrein* (ca) / bahréin (es)
4573bescanvi* (ca) / trueque (es)
4574trust* (ca) / trust (es)
4575tub* (ca) / tubo (es)
4576tuberculosi animal* (ca) / tuberculosis animal (es)
4577tungsté* (ca) / tungsteno (es)
4578tunis* (ca) / túnez (es)
4579turbina* (ca) / turbina (es)
4580turquia* (ca) / turquía (es)
4581tutela (ca) / tutela (es)
4582fruit en baia* (ca) / fruto en baya (es)
4583tuvalu* (ca) / tuvalu (es)
4584canonada* (ca) / tubería (es)
4585iva* (ca) / iva (es)
4586comunitat econòmica i monetària d'àfrica central* (ca) / comunidad económica y monetaria de áfrica central (es)
4587països de la cemac* (ca) / países de la cemac (es)
4588unió econòmica belgo luxemburguesa (ca) / unión económica belgo luxemburguesa (es)
4590països de l'ueo* (ca) / países de la ueo (es)
4591unió internacional de telecomunicacions* (ca) / unión internacional de telecomunicaciones (es)
4593unanimitat* (ca) / unanimidad (es)
4594centre de les nacions unides per al desenvolupament regional* (ca) / centro de las naciones unidas para el desarrollo regional (es)
4595unesco* (ca) / unesco (es)
4596unificació nacional* (ca) / unificación nacional (es)
4597unió europea occidental* (ca) / unión europea occidental (es)
4598contracte de lloguer (ca) / contrato de alquiler (es)
4600unió duanera* (ca) / unión aduanera (es)
4601unió econòmica* (ca) / unión económica (es)
4602unió econòmica i monetària* (ca) / unión económica y monetaria (es)
4603unió europea de pagaments* (ca) / unión europea de pagos (es)
4604unió interparlamentària* (ca) / unión interparlamentaria (es)
4605acord preferencial* (ca) / acuerdo preferencial (es)
4606arrendament comercial* (ca) / arrendamiento comercial (es)
4607país de la uemoa* (ca) / país de la uemoa (es)
4608unió monetària* (ca) / unión monetaria (es)
4610unisist* (ca) / unisist (es)
4611institut de les nacions unides per a la formació professional i la investigació* (ca) / instituto de las naciones unidas para la formación profesional y la investigación (es)
4612cap de ramat* (ca) / cabeza de ganado (es)
4613contracte d'arrendament rústic* (ca) / contrato de arrendamiento rústico (es)
4614unrwa* (ca) / unrwa (es)
4615unió de parlamentaris d'àsia i el pacífic* (ca) / unión de parlamentarios de asia y el pacífico (es)
4616unió postal universal* (ca) / unión postal universal (es)
4617urani* (ca) / uranio (es)
4618urbanització (ca) / urbanización (es)
4619urbanisme (ca) / urbanismo (es)
4620urss* (ca) / urss (es)
4621uruguai* (ca) / uruguay (es)
4622usuari de transports* (ca) / usuario de transportes (es)
4623baixa de preus* (ca) / baja de precios (es)
4624fàbrica clau en mà* (ca) / fábrica llave en mano (es)
4625usdefruit* (ca) / usufructo (es)
4626usuari d'informació* (ca) / usuario de información (es)
4627utilització de l'ajuda* (ca) / utilización de la ayuda (es)
4628utilització de l'aigua (ca) / utilización del agua (es)
4629utilització de l'energia* (ca) / utilización de la energía (es)
4630utilització de les terres (ca) / utilización de las tierras (es)
4631ús pacífic de l'energia* (ca) / uso pacífico de la energía (es)
4632utrecht* (ca) / utrecht (es)
4633balança comercial* (ca) / balanza comercial (es)
4634vacances (ca) / vacaciones (es)
4635vaccí* (ca) / vacuna (es)
4636vacunació (ca) / vacunación (es)
4637vaca* (ca) / vaca (es)
4638vaca lactant* (ca) / vaca lactante (es)
4639vaca lletera* (ca) / vaca lechera (es)
4640vall d'aosta* (ca) / valle de aosta (es)
4641valor afegit* (ca) / valor añadido (es)
4642valor borsari* (ca) / valor bursátil (es)
4643valor comercial* (ca) / valor comercial (es)
4644balança deficitària* (ca) / balanza deficitaria (es)
4645valor en duana* (ca) / valor en aduana (es)
4646valor mobiliari* (ca) / valor mobiliario (es)
4647vanadi* (ca) / vanadio (es)
4648vanuatu* (ca) / vanuatu (es)
4649santa seu* (ca) / santa sede (es)
4650vedell* (ca) / ternero (es)
4651vehicle (ca) / vehículo (es)
4652vehicle de matalàs d'aire* (ca) / vehículo de colchón de aire (es)
4653vehicle de dos rodes* (ca) / vehículo de dos ruedas (es)
4654vehicle de motor* (ca) / vehículo de motor (es)
4655vehicle agrícola* (ca) / vehículo agrícola (es)
4656vehicle elèctric* (ca) / vehículo eléctrico (es)
4657vehicle sobre rails* (ca) / vehículo sobre raíles (es)
4658vehicle industrial* (ca) / vehículo industrial (es)
4660venècia* (ca) / venecia (es)
4661balança de invisibles* (ca) / balanza de invisibles (es)
4662veneçuela* (ca) / venezuela (es)
4663venda (ca) / venta (es)
4664venda a crèdit* (ca) / venta a crédito (es)
4665venda a domicili (ca) / venta a domicilio (es)
4666venta al per menor* (ca) / venta al por menor (es)
4667venda amb rebaixa (ca) / venta con rebaja (es)
4668venda en subhasta* (ca) / venta en subasta (es)
4669venda directa* (ca) / venta directa (es)
4670venda al per major* (ca) / venta al por mayor (es)
4671balança de pagaments* (ca) / balanza de pagos (es)
4672venda lliure d'impostos* (ca) / venta libre de impuestos (es)
4673venda a distància* (ca) / venta a distancia (es)
4674horta* (ca) / huerta (es)
4675verificació de comptes* (ca) / verificación de cuentas (es)
4676vidre* (ca) / vidrio (es)
4679bali* (ca) / bali (es)
4680vestit* (ca) / vestido (es)
4681carn (ca) / carne (es)
4682carn bovina* (ca) / carne bovina (es)
4683carn caprina* (ca) / carne caprina (es)
4684carn equina* (ca) / carne equina (es)
4685carn de búfal* (ca) / carne de búfalo (es)
4686carn de vedella* (ca) / carne de ternera (es)
4687carn d'ocell* (ca) / carne de ave (es)
4688carn desossada* (ca) / carne deshuesada (es)
4689carn fresca* (ca) / carne fresca (es)
4690balcans occidentals* (ca) / balcanes occidentales (es)
4691carn ovina* (ca) / carne ovina (es)
4692carn porcina (ca) / carne porcina (es)
4694vicepresident del parlament* (ca) / vicepresidente del parlamento (es)
4695víctima (ca) / víctima (es)
4696víctima civil* (ca) / víctima civil (es)
4697víctima de guerra* (ca) / víctima de guerra (es)
4698teletext* (ca) / teletexto (es)
4699videotex interactiu* (ca) / videotex interactivo (es)
4700inserció professional (ca) / inserción profesional (es)
4701ballotage* (ca) / ballotage (es)
4702vida associativa (ca) / vida asociativa (es)
4703vida de l'empresa (ca) / vida de la empresa (es)
4704vida política (ca) / política (es)
4705vida escolar (ca) / vida escolar (es)
4706vida social (ca) / vida social (es)
4707vietnam* (ca) / vietnam (es)
4708vinya (ca) / viñedo (es)
4709ciutat* (ca) / ciudad (es)
4710ciutat mitjana* (ca) / ciudad media (es)
4711ciutat nova* (ca) / ciudad nueva (es)
4712ciutat satèl·lit* (ca) / ciudad satélite (es)
4713vi* (ca) / vino (es)
4714vi aromatitzat* (ca) / vino aromatizado (es)
4715vi blanc* (ca) / vino blanco (es)
4716vi del país* (ca) / vino del país (es)
4717vi de qualitat superior* (ca) / vino de calidad superior (es)
4718vi de taula* (ca) / vino de mesa (es)
4719vi embotellat* (ca) / vino embotellado (es)
4720vi alcoholitzat* (ca) / vino alcoholizado (es)
4721cinta* (ca) / cinta (es)
4722vi espumós* (ca) / vino espumoso (es)
4723vi rosat* (ca) / vino rosado (es)
4724vi negre* (ca) / vino tinto (es)
4725vi no espumós* (ca) / vino no espumoso (es)
4726vinificació* (ca) / vinificación (es)
4727violència sexual (ca) / violencia sexual (es)
4728violència* (ca) / violencia (es)
4729violència d'estat* (ca) / violencia de estado (es)
4730violència política* (ca) / violencia política (es)
4731transferència* (ca) / transferencia (es)
4732bangladesh* (ca) / bangladesh (es)
4733vitamina* (ca) / vitamina (es)
4734viticultura (ca) / viticultura (es)
4735curs d'aigua interior* (ca) / curso de agua interior (es)
4736curs d'aigua internacional* (ca) / curso de agua internacional (es)
4737autovia* (ca) / autovía (es)
4738banc (ca) / banco (es)
4739via rural* (ca) / vía rural (es)
4740via urbana* (ca) / vía urbana (es)
4741servei de vies públiques* (ca) / servicio de vías públicas (es)
4742robatori* (ca) / robo (es)
4743ocell de corral* (ca) / ave de corral (es)
4744banc africà de desenvolupament* (ca) / banco africano de desarrollo (es)
4745ocell de corral mort* (ca) / ave de corral muerta (es)
4746ocell de corral ponedor* (ca) / ave de corral ponedora (es)
4747ocell de corral viu* (ca) / ave de corral viva (es)
4748volum d'intercanvis* (ca) / volumen de intercambios (es)
4749volum de transaccions* (ca) / volumen de transacciones (es)
4750votació* (ca) / votación (es)
4751vot en blanc* (ca) / voto en blanco (es)
4752banc agrícola (ca) / banco agrícola (es)
4753vot en bloc* (ca) / voto en bloque (es)
4754votació de la llei* (ca) / votación de la ley (es)
4755votació electrònica* (ca) / votación electrónica (es)
4756votació nominal* (ca) / votación nominal (es)
4757vot nul* (ca) / voto nulo (es)
4758vot obligatori* (ca) / voto obligatorio (es)
4759votació anticipada* (ca) / votación anticipada (es)
4760vot per correspondència* (ca) / voto por correspondencia (es)
4761votació per poders* (ca) / votación por poderes (es)
4762votació parlamentària* (ca) / votación parlamentaria (es)
4763banc central* (ca) / banco central (es)
4764vot preferencial* (ca) / voto preferencial (es)
4765votació pública* (ca) / votación pública (es)
4766vot secret* (ca) / voto secreto (es)
4767viatge* (ca) / viaje (es)
4768viatge tot inclòs* (ca) / viaje todo incluido (es)
4769viatge en grup* (ca) / viaje en grupo (es)
4770vulcanologia* (ca) / vulcanología (es)
4771extensió agrària (ca) / extensión agraria (es)
4772wallis i futuna* (ca) / wallis y futuna (es)
4773iogurt* (ca) / yogur (es)
4774banc comercial* (ca) / banco comercial (es)
4775yemen* (ca) / yemen (es)
4777yorkshire i humberside* (ca) / yorkshire y humberside (es)
4778iugoslàvia* (ca) / yugoslavia (es)
4779república democràtica del congo* (ca) / república democrática del congo (es)
4780zàmbia* (ca) / zambia (es)
4781zelanda* (ca) / zelanda (es)
4782zimbabue* (ca) / zimbabue (es)
4783zinc* (ca) / cinc (es)
4784banc cooperatiu (ca) / banco cooperativo (es)
4785zona àrida* (ca) / zona árida (es)
4786zona climàtica* (ca) / zona climática (es)
4787zona residencial* (ca) / zona residencial (es)
4788zona de captura* (ca) / zona de captura (es)
4789zona de lliure comerç* (ca) / zona de libre comercio (es)
4790zona pesquera* (ca) / zona pesquera (es)
4791zona econòmica exclusiva* (ca) / zona económica exclusiva (es)
4792zona equatorial* (ca) / zona ecuatorial (es)
4793zona franca* (ca) / zona franca (es)
4794acord salt* (ca) / acuerdo salt (es)
4795banc d'inversió (ca) / banco de inversión (es)
4796zona freda* (ca) / zona fría (es)
4797zona humida* (ca) / zona húmeda (es)
4798zona monetària* (ca) / zona monetaria (es)
4799zona de vianants* (ca) / zona peatonal (es)
4800zona contaminada* (ca) / zona contaminada (es)
4801zona protegida (ca) / zona protegida (es)
4802zona catastròfica* (ca) / zona catastrófica (es)
4803zona subtropical* (ca) / zona subtropical (es)
4804zona suburbana* (ca) / zona suburbana (es)
4805zona de tarificación* (ca) / zona de tarificación (es)
4806banc de desenvolupament* (ca) / banco de desarrollo (es)
4807zona temperada* (ca) / zona templada (es)
4808zona tropical* (ca) / zona tropical (es)
4809zona urbana* (ca) / zona urbana (es)
4810zoologia* (ca) / zoología (es)
4811safer* (ca) / safer (es)
4812banc mundial* (ca) / banco mundial (es)
4813banc popular* (ca) / banco popular (es)
4814banc privat* (ca) / banco privado (es)
4815banc públic* (ca) / banco público (es)
4816barbados* (ca) / barbados (es)
4817acord sectorial* (ca) / acuerdo sectorial (es)
4818llista de preus (ca) / lista de precios (es)
4819barra* (ca) / barra (es)
4820salari baix* (ca) / salario bajo (es)
4821base de dades (ca) / base de datos (es)
4822base militar* (ca) / base militar (es)
4823basilicata* (ca) / basilicata (es)
4824baixa normandia* (ca) / baja normandía (es)
4825baixa sajònia* (ca) / baja sajonia (es)
4827vaixell (ca) / buque (es)
4828acord sobre productes bàsics* (ca) / acuerdo sobre productos básicos (es)
4829vaixell pesquer* (ca) / barco pesquero (es)
4830vaixell cisterna* (ca) / buque cisterna (es)
4831edifici* (ca) / edificio (es)
4832embarcació de recreació* (ca) / embarcación de recreo (es)
4833edifici industrial* (ca) / edificio industrial (es)
4834edifici públic (ca) / edificio público (es)
4835baviera* (ca) / baviera (es)
4836acord aranzelari* (ca) / acuerdo arancelario (es)
4837belles arts (ca) / bellas artes (es)
4838banc europeu d'inversions* (ca) / banco europeo de inversiones (es)
4839bèlgica* (ca) / bélgica (es)
4840regions i comunitats de bèlgica* (ca) / regiones y comunidades de bélgica (es)
4841belice* (ca) / belice (es)
4842benefici* (ca) / beneficio (es)
4843beneficiari d'ajuda* (ca) / beneficiario de ayuda (es)
4844benelux* (ca) / benelux (es)
4845països del benelux* (ca) / países del benelux (es)
4846bení* (ca) / benín (es)
4847berlí* (ca) / berlín (es)
4848bermudes* (ca) / bermudas (es)
4849necessitat alimentària (ca) / necesidad alimentaria (es)
4850necessitat de vivenda* (ca) / necesidad de vivienda (es)
4851necessitat de mà d'obra* (ca) / necesidad de mano de obra (es)
4852creixement de la població* (ca) / crecimiento de la población (es)
4853necessitats d'aigua* (ca) / necesidades de agua (es)
4854farratge (ca) / forraje (es)
4855necessitat financera* (ca) / necesidad financiera (es)
4856formigó* (ca) / hormigón (es)
4857remolatxa farratgera (ca) / remolacha forrajera (es)
4858remolatxa sucrera* (ca) / remolacha azucarera (es)
4859beuc* (ca) / beuc (es)
4860mantega* (ca) / mantequilla (es)
4861mantega vegetal* (ca) / manteca vegetal (es)
4862bhutan* (ca) / bhután (es)
4863creixement de la producció* (ca) / crecimiento de la producción (es)
4864bibliografia (ca) / bibliografía (es)
4865biblioteca (ca) / biblioteca (es)
4866biblioteca juvenil* (ca) / biblioteca juvenil (es)
4867biblioteca nacional* (ca) / biblioteca nacional (es)
4868biblioteca pública (ca) / biblioteca pública (es)
4869biblioteca científica* (ca) / biblioteca científica (es)
4870biblioteca universitària* (ca) / biblioteca universitaria (es)
4871bicameralisme* (ca) / bicameralismo (es)
4872banc interamericà de desenvolupament* (ca) / banco interamericano de desarrollo (es)
4873aculturació* (ca) / aculturación (es)
4874barri de xaboles* (ca) / barrio de chabolas (es)
4875oficina internacional d'educació* (ca) / oficina internacional de educación (es)
4876bé comunal* (ca) / bien comunal (es)
4877bé cultural (ca) / bien cultural (es)
4878bé de consum* (ca) / bien de consumo (es)
4879ben durador* (ca) / bien duradero (es)
4880bé no durador* (ca) / bien no duradero (es)
4881benestar social (ca) / bienestar social (es)
4882acusació* (ca) / acusación (es)
4883cervesa* (ca) / cerveza (es)
4884balanç* (ca) / balance (es)
4885balanç de proveïment* (ca) / balance de abastecimiento (es)
4886balanç energètic* (ca) / balance energético (es)
4887balanç social* (ca) / balance social (es)
4888bilingüisme* (ca) / bilingüismo (es)
4889bioquímica (ca) / bioquímica (es)
4890bioconversió* (ca) / bioconversión (es)
4891biodegradabilitat* (ca) / biodegradabilidad (es)
4892bioenergia* (ca) / bioenergía (es)
4900biogàs* (ca) / biogás (es)
4905biografia* (ca) / biografía (es)
4921biologia* (ca) / biología (es)
4930biomassa* (ca) / biomasa (es)
4940biosfera* (ca) / biosfera (es)
4950bipartidisme* (ca) / bipartidismo (es)
4959bipolarització* (ca) / bipolarización (es)
4966myanmar* (ca) / myanmar (es)
4983compra* (ca) / compra (es)
4984indústria galetera* (ca) / industria galletera (es)
4990bismut* (ca) / bismuto (es)
4994blat* (ca) / trigo (es)
5000blat dur* (ca) / trigo duro (es)
5010blat bla* (ca) / trigo blando (es)
5011congelació de preus* (ca) / congelación de precios (es)
5012bou* (ca) / buey (es)
5013llenya* (ca) / leña (es)
5014fusta per a la construcció* (ca) / madera para la construcción (es)
5015compra a crèdit* (ca) / compra a crédito (es)
5016reforestació (ca) / reforestación (es)
5017beguda* (ca) / bebida (es)
5018beguda alcohòlica* (ca) / bebida alcohólica (es)
5019beguda no alcohòlica* (ca) / bebida no alcohólica (es)
5020bolívia* (ca) / bolivia (es)
5021bo del tresor* (ca) / bono del tesoro (es)
5022bonaire* (ca) / bonaire (es)
5023bonificació d'interessos* (ca) / bonificación de intereses (es)
5024calceteria* (ca) / calcetería (es)
5025compra d'intervenció* (ca) / compra de intervención (es)
5026borneu* (ca) / borneo (es)
5028botànica* (ca) / botánica (es)
5029botsuana* (ca) / botsuana (es)
5030budisme* (ca) / budismo (es)
5031fleca* (ca) / panadería (es)
5032borgonya* (ca) / borgoña (es)
5033bossa de mercaderies* (ca) / bolsa de mercancías (es)
5034boví* (ca) / bovino (es)
5035àcid* (ca) / ácido (es)
5036província de brabant flamenc* (ca) / provincia de brabante flamenco (es)
5037brabant septentrional* (ca) / brabante septentrional (es)
5038província de brabant való* (ca) / provincia de brabante valón (es)
5039bremen* (ca) / bremen (es)
5040brasil* (ca) / brasil (es)
5041bretanya* (ca) / bretaña (es)
5042patent* (ca) / patente (es)
5043patent europea* (ca) / patente europea (es)
5044banc de pagaments internacionals* (ca) / banco de pagos internacionales (es)
5045àcid inorgànic* (ca) / ácido inorgánico (es)
5046brom* (ca) / bromo (es)
5047brucel·losi* (ca) / brucelosis (es)
5048soroll* (ca) / ruido (es)
5049brunei* (ca) / brunéi (es)
5050pressupost* (ca) / presupuesto (es)
5051pressupost comunitari* (ca) / presupuesto comunitario (es)
5052pressupost de l'estat (ca) / presupuesto del estado (es)
5053pressupost de defensa* (ca) / presupuesto de defensa (es)
5054pressupost extraordinari* (ca) / presupuesto extraordinario (es)
5055àcid orgànic* (ca) / ácido orgánico (es)
5056pressupost familiar* (ca) / presupuesto familiar (es)
5057pressupost operatiu ceca* (ca) / presupuesto operativo ceca (es)
5058pressupost publicitari* (ca) / presupuesto publicitario (es)
5059pressupost rectificatiu* (ca) / presupuesto rectificativo (es)
5060pressupost social europeu* (ca) / presupuesto social europeo (es)
5061pressupost suplementari* (ca) / presupuesto suplementario (es)
5062consignació pressupostària* (ca) / consignación presupuestaria (es)
5063bulgària* (ca) / bulgaria (es)
5064papereta de votació* (ca) / papeleta de votación (es)
5065acer* (ca) / acero (es)
5066oficina d'informació (ca) / oficina de información (es)
5067taula electoral* (ca) / mesa electoral (es)
5068taula del parlament* (ca) / mesa del parlamento (es)
5069comissió executiva* (ca) / comisión ejecutiva (es)
5070formalitat administrativa (ca) / formalidad administrativa (es)
5071ofimàtica* (ca) / ofimática (es)
5072burundi* (ca) / burundi (es)
5073butteroil* (ca) / butteroil (es)
5074govern en l'ombra* (ca) / gobierno en la sombra (es)
5075abruzos* (ca) / abruzos (es)
5076azores* (ca) / azores (es)
5077cabotatge marítim* (ca) / cabotaje marítimo (es)
5078cacau* (ca) / cacao (es)
5079cadastre (ca) / catastro (es)
5080quadre* (ca) / cuadro (es)
5081quadre administratiu* (ca) / cuadro administrativo (es)
5083països acp* (ca) / países acp (es)
5084quadre mitjà* (ca) / cuadro medio (es)
5085quadre superior* (ca) / cuadro superior (es)
5086comecon* (ca) / comecon (es)
5087països del comecon* (ca) / países del comecon (es)
5088cafè* (ca) / café (es)
5089caixa d'estalvis (ca) / caja de ahorros (es)
5090capsa hipotecària* (ca) / caja hipotecaria (es)
5091calàbria* (ca) / calabria (es)
5092càlcul de costos* (ca) / cálculo de costes (es)
5093adquisició de la propietat* (ca) / adquisición de la propiedad (es)
5094calendari escolar (ca) / calendario escolar (es)
5095camerun* (ca) / camerún (es)
5096campanya agrícola* (ca) / campaña agrícola (es)
5097campanya electoral* (ca) / campaña electoral (es)
5098campània* (ca) / campania (es)
5099càmping (ca) / cámping (es)
5100canadà* (ca) / canadá (es)
5101canal de panamà* (ca) / canal de panamá (es)
5102adquisició de coneixements* (ca) / adquisición de conocimientos (es)
5103canal de suez* (ca) / canal de suez (es)
5104càncer (ca) / cáncer (es)
5105candidat* (ca) / candidato (es)
5106canyamissa de sucre* (ca) / caña de azúcar (es)
5107comunitat de l'àfrica oriental* (ca) / comunidad del áfrica oriental (es)
5108cap verd* (ca) / cabo verde (es)
5109adquisició de documents* (ca) / adquisición de documentos (es)
5110capacitat d'obrar* (ca) / capacidad de obrar (es)
5111capacitat de càrrega* (ca) / capacidad de carga (es)
5112capacitat de contractar* (ca) / capacidad de contratar (es)
5113capacitat de gaudi* (ca) / capacidad de disfrute (es)
5114veto* (ca) / veto (es)
5115procediment consultiu* (ca) / procedimiento consultivo (es)
5116ministeri (ca) / ministerio (es)
5117qüestor* (ca) / cuestor (es)
5118càrrec electiu local* (ca) / cargo electivo local (es)
5119comunitat autònoma* (ca) / comunidad autónoma (es)
5120administració regional* (ca) / administración regional (es)
5121colonialisme* (ca) / colonialismo (es)
5122intercanvi científic* (ca) / intercambio científico (es)
5123capacitat de producció* (ca) / capacidad de producción (es)
5124sanció militar* (ca) / sanción militar (es)
5125voluntari internacional* (ca) / voluntario internacional (es)
5126qüestió de cisjordània* (ca) / cuestión de cisjordania (es)
5127dret comunitari (ca) / derecho comunitario-derecho nacional (es)
5128delegació pe* (ca) / delegación pe (es)
5129dictamen cessi* (ca) / dictamen cese (es)
5130funció pública europea* (ca) / función pública europea (es)
5131dictamen favorable pe* (ca) / dictamen favorable pe (es)
5132assemblea paritària acp (ca) / asamblea paritaria acp-ce (es)
5133president pe* (ca) / presidente pe (es)
5134vicepresident pe* (ca) / vicepresidente pe (es)
5135qüestor pe* (ca) / cuestor pe (es)
5136sentència del tribunal ce* (ca) / sentencia del tribunal ce (es)
5137moviment antieuropeísta* (ca) / movimiento antieuropeísta (es)
5138fons estructural (ca) / fondo estructural (es)
5139jurisdicció laboral (ca) / jurisdicción laboral (es)
5140capacitat d'emmagatzematge* (ca) / capacidad de almacenamiento (es)
5141advocat* (ca) / abogado (es)
5142repenedit* (ca) / arrepentido (es)
5143zona adjacent* (ca) / zona adyacente (es)
5144detenció preventiva* (ca) / detención preventiva (es)
5145recurs de particulars* (ca) / recurso de particulares (es)
5146situació econòmica* (ca) / situación económica (es)
5147factor de producció* (ca) / factor de producción (es)
5148pol de creixement* (ca) / polo de crecimiento (es)
5149programa integrat de desenvolupament (ca) / programa integrado de desarrollo (es)
5150pim programes integrats mediterranis (ca) / pim programas integrados mediterráneos (es)
5151comerç nord sud (ca) / comercio norte sur (es)
5152capacitat de transport* (ca) / capacidad de transporte (es)
5153capital especulatiu* (ca) / capital especulativo (es)
5154finançament públic (ca) / financiación pública (es)
5155harmonització de preus* (ca) / armonización de precios (es)
5156mercat de capitals* (ca) / mercado de capitales (es)
5157capital de risc* (ca) / capital de riesgo (es)
5158pressupost general ce* (ca) / presupuesto general ce (es)
5159maternitat* (ca) / maternidad (es)
5160premi cultural (ca) / premio cultural (es)
5161capacitat jurídica* (ca) / capacidad jurídica (es)
5162anglicanisme* (ca) / anglicanismo (es)
5163catolicisme* (ca) / catolicismo (es)
5164ortodòxia* (ca) / ortodoxia (es)
5165protestantisme* (ca) / protestantismo (es)
5166zona de lleure (ca) / zona de recreo (es)
5167professió gastronòmica* (ca) / profesión gastronómica (es)
5168màfia* (ca) / mafia (es)
5169bioètica (ca) / bioética (es)
5170societat secreta* (ca) / sociedad secreta (es)
5171cultura regional* (ca) / cultura regional (es)
5172sida (ca) / sida (es)
5173preu del terreny* (ca) / precio del terreno (es)
5174ensenyança oberta* (ca) / enseñanza abierta (es)
5175pressupost d'educació* (ca) / presupuesto de educación (es)
5176intercanvi escolar* (ca) / intercambio escolar (es)
5177eurydice* (ca) / eurydice (es)
5178reconeixement d'estudis* (ca) / reconocimiento de estudios (es)
5179empresa periodística (ca) / empresa periodística (es)
5180teletex* (ca) / teletex (es)
5181protecció de dades (ca) / protección de datos (es)
5182xarxa de transmissió interactiva* (ca) / red de transmisión interactiva (es)
5183producció cinematogràfica* (ca) / producción cinematográfica (es)
5184indústria de programes* (ca) / industria de programas (es)
5185coproducció audiovisual* (ca) / coproducción audiovisual (es)
5186programa audiovisual* (ca) / programa audiovisual (es)
5187producció audiovisual* (ca) / producción audiovisual (es)
5188tecnologia de l'informació* (ca) / tecnología de la información (es)
5189televisió d'alta definició* (ca) / televisión de alta definición (es)
5190videocomunicació* (ca) / videocomunicación (es)
5191política audiovisual* (ca) / política audiovisual (es)
5192pirateria audiovisual* (ca) / piratería audiovisual (es)
5193espai audiovisual europeu* (ca) / espacio audiovisual europeo (es)
5194lliure circulació de programes* (ca) / libre circulación de programas (es)
5195tarifa de comunicacions* (ca) / tarifa de comunicaciones (es)
5196dret de l'informació* (ca) / derecho de la información (es)
5197informàtica jurídica* (ca) / informática jurídica (es)
5198telecarga* (ca) / telecarga (es)
5199llenguatge de programació* (ca) / lenguaje de programación (es)
5200traducció automàtica* (ca) / traducción automática (es)
5201independència energètica* (ca) / independencia energética (es)
5202capital industrial* (ca) / capital industrial (es)
5203procediment de cooperació* (ca) / procedimiento de cooperación (es)
5204traspàs de competències (ca) / traspaso de competencias (es)
5205fundació de l'empresa* (ca) / fundación de la empresa (es)
5206empresa de serveis* (ca) / empresa de servicios (es)
5207agència d'ocupació temporal (ca) / agencia de empleo temporal (es)
5208treball en pantalla* (ca) / trabajo en pantalla (es)
5209cabotatge de carretera* (ca) / cabotaje de carretera (es)
5210transportista fluvial* (ca) / transportista fluvial (es)
5211canal marítim* (ca) / canal marítimo (es)
5212túnel de la manxa* (ca) / túnel de la mancha (es)
5213tarifa interior* (ca) / tarifa interior (es)
5214tarifa internacional* (ca) / tarifa internacional (es)
5215tarifa de transport per carretera* (ca) / tarifa de transporte por carretera (es)
5216navegació espacial* (ca) / navegación espacial (es)
5217acte administratiu* (ca) / acto administrativo (es)
5218capital social* (ca) / capital social (es)
5219protecció del bosc* (ca) / protección del bosque (es)
5220mar tirrè* (ca) / mar tirreno (es)
5221mar adriàtic* (ca) / mar adriático (es)
5222mar de ligúria* (ca) / mar de liguria (es)
5223mar egeu* (ca) / mar egeo (es)
5224mar jònic* (ca) / mar jónico (es)
5225lluita contra els insectes* (ca) / lucha contra los insectos (es)
5226ordenació de la propietat rústica (ca) / ordenación de la propiedad rústica (es)
5227insecticida* (ca) / insecticida (es)
5228regulació de la pesca (ca) / regulación de la pesca (es)
5229control pesquer (ca) / control pesquero (es)
5230capital (ciutat)* (ca) / capital (ciudad) (es)
5231llegum perenne* (ca) / legumbre perenne (es)
5232producte fresc* (ca) / producto fresco (es)
5233norma de qualitat (ca) / norma de calidad (es)
5234norma de seguretat* (ca) / norma de seguridad (es)
5235norma tècnica* (ca) / norma técnica (es)
5236cost* (ca) / coste (es)
5237investigació i desenvolupament* (ca) / investigación y desarrollo (es)
5238investigació espacial* (ca) / investigación espacial (es)
5239tècnica espacial* (ca) / técnica espacial (es)
5240capital estranger* (ca) / capital extranjero (es)
5241cautxú sintètic* (ca) / caucho sintético (es)
5242cautxú natural* (ca) / caucho natural (es)
5243indústria ferroviària* (ca) / industria ferroviaria (es)
5244carbó vegetal* (ca) / carbón vegetal (es)
5245indústria d'articles de luxe* (ca) / industria de artículos de lujo (es)
5246província autònoma de bolzano* (ca) / provincia autónoma de bolzano (es)
5247província autònoma de trento* (ca) / provincia autónoma de trento (es)
5248cept* (ca) / cept (es)
5249junta internacional de fiscalització d'estupefaents* (ca) / junta internacional de fiscalización de estupefacientes (es)
5250onu hàbitat (ca) / onu hábitat (es)
5251agent ce* (ca) / agente ce (es)
5252caprí* (ca) / caprino (es)
5253captura accessòria* (ca) / captura accesoria (es)
5254captura autoritzada* (ca) / captura autorizada (es)
5255captura de peix* (ca) / captura de pescado (es)
5256captura per espècie* (ca) / captura por especie (es)
5257captura total* (ca) / captura total (es)
5258acte comunitari* (ca) / acto comunitario (es)
5259carib* (ca) / caribe (es)
5260química del carboni* (ca) / química del carbono (es)
5261carboni* (ca) / carbono (es)
5262carburant* (ca) / carburante (es)
5263peça en canal* (ca) / pieza en canal (es)
5264caricom* (ca) / caricom (es)
5265països del caricom* (ca) / países del caricom (es)
5266mapa escolar (ca) / mapa escolar (es)
5267càrtel* (ca) / cártel (es)
5268acte de comerç (ca) / acto de comercio (es)
5269cartografia (ca) / cartografía (es)
5270cash flow (ca) / cash flow (es)
5271registre penal* (ca) / registro penal (es)
5272catalogació* (ca) / catalogación (es)
5273catalunya* (ca) / cataluña (es)
5274catàleg* (ca) / catálogo (es)
5275categoria socioprofesional* (ca) / categoría socioprofesional (es)
5276fiança electoral* (ca) / fianza electoral (es)
5277acta de congrés (ca) / acta de congreso (es)
5278centre de comerç internacional unctad omc* (ca) / centro de comercio internacional unctad omc (es)
5279secretaria de la comunitat del pacífic* (ca) / secretaría de la comunidad del pacífico (es)
5280dona* (ca) / mujer (es)
5281home* (ca) / hombre (es)
5282centre per al desenvolupament de l'empresa* (ca) / centro para el desarrollo de la empresa (es)
5283estat membre ue* (ca) / estado miembro ue (es)
5284conferència europea d'aviació civil* (ca) / conferencia europea de aviación civil (es)
5287radiació ionitzant* (ca) / radiación ionizante (es)
5288sodi* (ca) / sodio (es)
5289treball dels metalls* (ca) / trabajo de los metales (es)
5290gas rar* (ca) / gas raro (es)
5291mort (ca) / muerte (es)
5292trasplantació d'òrgans (ca) / trasplante de órganos (es)
5293transfusió de sang (ca) / transfusión de sangre (es)
5294residu metàl·lic* (ca) / residuo metálico (es)
5295eix comunitari* (ca) / eje comunitario (es)
5296dret de custòdia (ca) / derecho de custodia (es)
5297intercanvi de joves* (ca) / intercambio de jóvenes (es)
5298partícula elemental* (ca) / partícula elemental (es)
5299àtom* (ca) / átomo (es)
5300química analítica* (ca) / química analítica (es)
5301espectrometria* (ca) / espectrometría (es)
5302països de la cedeao* (ca) / países de la cedeao (es)
5303citologia* (ca) / citología (es)
5304calci* (ca) / calcio (es)
5305diagnòstic metge* (ca) / diagnóstico médico (es)
5306medicina nuclear* (ca) / medicina nuclear (es)
5307reconeixement metge* (ca) / reconocimiento médico (es)
5308membre del tribunal de comptes ce* (ca) / miembro del tribunal de cuentas ce (es)
5309seguretat dels edificis (ca) / seguridad de los edificios (es)
5310agència europea de medi ambient* (ca) / agencia europea de medio ambiente (es)
5311guia* (ca) / guía (es)
5312símbol europeu* (ca) / símbolo europeo (es)
5313llengua oficial (ca) / lengua oficial (es)
5314accident domèstic* (ca) / accidente doméstico (es)
5315programa comunitari* (ca) / programa comunitario (es)
5316bosc tropical* (ca) / bosque tropical (es)
5317bé personal* (ca) / bien personal (es)
5318conveni de lomé iv* (ca) / convenio de lomé iv (es)
5319pertorbació electromagnètica* (ca) / perturbación electromagnética (es)
5320banda de freqüències* (ca) / banda de frecuencias (es)
5321mercenari* (ca) / mercenario (es)
5322commemoració (ca) / conmemoración (es)
5323agermanament* (ca) / hermanamiento (es)
5324ensenyament de la conducció* (ca) / enseñanza de la conducción (es)
5325dopatge* (ca) / dopaje (es)
5326convenció europea de drets humans* (ca) / convención europea de derechos humanos (es)
5327ceca* (ca) / ceca (es)
5328tribunal de primera instància de les comunitats europees* (ca) / tribunal de primera instancia de las comunidades europeas (es)
5329condició de jubilació* (ca) / condición de jubilación (es)
5330frontera intracomunitària* (ca) / frontera intracomunitaria (es)
5331vehicle de càmping* (ca) / vehículo de cámping (es)
5332mesura antidumping* (ca) / medida antidumping (es)
5333impacte de l'informàtica* (ca) / impacto de la informática (es)
5334comunicació de dades* (ca) / comunicación de datos (es)
5335intervenció militar* (ca) / intervención militar (es)
5336exportació de residus* (ca) / exportación de residuos (es)
5337cooperant* (ca) / cooperante (es)
5338radiobiologia* (ca) / radiobiología (es)
5339absentisme* (ca) / absentismo (es)
5340acta pontifícia* (ca) / acta pontificia (es)
5341comunitat econòmica dels estats d'àfrica occidental* (ca) / comunidad económica de los estados de áfrica occidental (es)
5342cedefop* (ca) / cedefop (es)
5343comunitat europea* (ca) / comunidad europea (es)
5344ceea* (ca) / ceea (es)
5345celibatari* (ca) / célibe (es)
5346cel·lulosa* (ca) / celulosa (es)
5347conferència europea de ministres de transports* (ca) / conferencia europea de ministros de transportes (es)
5348censura* (ca) / censura (es)
5349república centreafricana* (ca) / república centroafricana (es)
5350central nuclear* (ca) / central nuclear (es)
5351centralització de l'informació* (ca) / centralización de la información (es)
5352regió del centre frança* (ca) / región del centro francia (es)
5353centre comercial* (ca) / centro comercial (es)
5354centre comú d'investigació* (ca) / centro común de investigación (es)
5355centre de càlcul* (ca) / centro de cálculo (es)
5356centre de documentació* (ca) / centro de documentación (es)
5357centre polític* (ca) / centro político (es)
5358centre distribuïdor de bases de dades* (ca) / centro distribuidor de bases de datos (es)
5359ceràmica* (ca) / cerámica (es)
5360cereal* (ca) / cereal (es)
5361cereal alimentós* (ca) / cereal alimenticio (es)
5362valor de renda variable* (ca) / valor de renta variable (es)
5363cereal farratger* (ca) / cereal forrajero (es)
5364cereal panificable* (ca) / cereal panificable (es)
5365cern* (ca) / cern (es)
5367certificat d'origen* (ca) / certificado de origen (es)
5368certificat de circulació* (ca) / certificado de circulación (es)
5369certificat sanitari* (ca) / certificado sanitario (es)
5370confederació europea de sindicats* (ca) / confederación europea de sindicatos (es)
5371acció judicial (ca) / acción judicial (es)
5372cessament d'activitat* (ca) / cese de actividad (es)
5373cessament d'activitat agrícola* (ca) / cese de actividad agrícola (es)
5374suspensió de pagaments* (ca) / suspensión de pagos (es)
5375alt el foc* (ca) / alto el fuego (es)
5376cambra de comerç i d'indústria (ca) / cámara de comercio e industria (es)
5377càmera d'elecció directa* (ca) / cámara de elección directa (es)
5378càmera federal* (ca) / cámara federal (es)
5379càmera parlamentària* (ca) / cámara parlamentaria (es)
5380xampanya* (ca) / champaña (es)
5381xampanya ardenes (ca) / champaña ardenas (es)
5382canvi social* (ca) / cambio social (es)
5383canvi tecnològic* (ca) / cambio tecnológico (es)
5384cànem* (ca) / cáñamo (es)
5385edulcoració* (ca) / edulcoración (es)
5386carbó* (ca) / carbón (es)
5387mineria del carbó* (ca) / minería del carbón (es)
5388càrrega per eix* (ca) / carga por eje (es)
5389accioniste* (ca) / accionista (es)
5390càrrega familiar* (ca) / carga familiar (es)
5391càrrega útil* (ca) / carga útil (es)
5392càrrega* (ca) / carga (es)
5393carta de l'havana* (ca) / carta de la habana (es)
5394carta de les nacions unides* (ca) / carta de las naciones unidas (es)
5395carta social europea* (ca) / carta social europea (es)
5396caça (ca) / caza (es)
5397caldera* (ca) / caldera (es)
5399accés a l'informació comunitària* (ca) / acceso a la información comunitaria (es)
5400accés a la justícia* (ca) / acceso a la justicia (es)
5401acord atp* (ca) / acuerdo atp (es)
5403acord comercial ce* (ca) / acuerdo comercial ce (es)
5404acord de cooperació ce* (ca) / acuerdo de cooperación ce (es)
5405acord de schengen* (ca) / acuerdo de schengen (es)
5406acord europeu d'associació* (ca) / acuerdo europeo de asociación (es)
5407acord provisional ce* (ca) / acuerdo provisional ce (es)
5408acord interinstitucional* (ca) / acuerdo interinstitucional (es)
5409acord mixt* (ca) / acuerdo mixto (es)
5410acumulador elèctric* (ca) / acumulador eléctrico (es)
5411patrimoni comunitari* (ca) / acervo comunitario (es)
5412acció per responsabilitat civil* (ca) / acción por responsabilidad civil (es)
5413acció comunitària* (ca) / acción comunitaria (es)
5414acció civil* (ca) / acción civil (es)
5415acció penal* (ca) / acción penal (es)
5416acció per responsabilitat* (ca) / acción por responsabilidad (es)
5417intervenció del ministeri fiscal* (ca) / intervención del ministerio fiscal (es)
5418activitat comunitària* (ca) / actividad comunitaria (es)
5419adaptació de les perspectives financeres* (ca) / adaptación de las perspectivas financieras (es)
5420adhesió a un acord* (ca) / adhesión a un acuerdo (es)
5421administració de l'institució* (ca) / administración de la institución (es)
5422anunci públic (ca) / anuncio público (es)
5423àfrica lusòfona* (ca) / áfrica lusófona (es)
5424àfrica subsahariana* (ca) / áfrica subsahariana (es)
5426agència europea de medicaments* (ca) / agencia europea de medicamentos (es)
5427agència europea per a la seguretat i la salut en el treball* (ca) / agencia europea para la seguridad y la salud en el trabajo (es)
5428agressió física* (ca) / agresión física (es)
5429aparcament (ca) / aparcamiento (es)
5430tlcan* (ca) / tlcan (es)
5431al·lèrgia* (ca) / alergia (es)
5432ambaixada* (ca) / embajada (es)
5433ordenació del territori (ca) / ordenación del territorio (es)
5436antiguitat* (ca) / antigüedad (es)
5437antics països socialistes* (ca) / antiguos países socialistas (es)
5438inglaterra* (ca) / inglaterra (es)
5439animal per a pelleteria* (ca) / animal para peletería (es)
5440aparell de gas* (ca) / aparato de gas (es)
5441informatització* (ca) / informatización (es)
5442aprofundiment de l'unió europea* (ca) / profundización de la unión europea (es)
5443arc atlàntic* (ca) / arco atlántico (es)
5444arxipèleg* (ca) / archipiélago (es)
5445armènia* (ca) / armenia (es)
5446associació de cooperació regional del sud d'àsia* (ca) / asociación de cooperación regional del sur de asia (es)
5447ascensor (ca) / ascensor (es)
5448àsia central* (ca) / asia central (es)
5449assemblea parlamentària* (ca) / asamblea parlamentaria (es)
5450autonomia administrativa* (ca) / autonomía administrativa (es)
5451autorització de venda* (ca) / autorización de venta (es)
5452avantprojecte de pressupost ce* (ca) / anteproyecto de presupuesto ce (es)
5453avió de combat* (ca) / avión de combate (es)
5454azerbaiyàn* (ca) / azerbaiyán (es)
5455banc central europeu* (ca) / banco central europeo (es)
5456base jurídica* (ca) / base jurídica (es)
5457conca renana* (ca) / cuenca renana (es)
5458belarús* (ca) / belarús (es)
5459beneficiari net* (ca) / beneficiario neto (es)
5460berd* (ca) / berd (es)
5461bé de doble ús* (ca) / bien de doble uso (es)
5462benestar dels animals* (ca) / bienestar de los animales (es)
5463biodiversitat* (ca) / biodiversidad (es)
5464biòtop* (ca) / biotopo (es)
5465blanqueig de diners* (ca) / blanqueo de dinero (es)
5466bugaderia (ca) / lavandería (es)
5467fusta tropical* (ca) / madera tropical (es)
5468bombarder* (ca) / bombardero (es)
5469bòsnia i herzegovina* (ca) / bosnia y herzegovina (es)
5470brandeburg* (ca) / brandeburgo (es)
5471cabotatge aeri* (ca) / cabotaje aéreo (es)
5472marc comunitari de suport* (ca) / marco comunitario de apoyo (es)
5473càlcul científic* (ca) / cálculo científico (es)
5474calendari de la uem* (ca) / calendario de la uem (es)
5475cursa professional* (ca) / carrera profesional (es)
5476targeta d'ampliació* (ca) / tarjeta de ampliación (es)
5477casset àudio* (ca) / casete audio (es)
5478consell d'associació euroatlàntic* (ca) / consejo de asociación euroatlántico (es)
5479comunitat d'estats independents* (ca) / comunidad de estados independientes (es)
5480cercle de qualitat* (ca) / círculo de calidad (es)
5481certificació comunitària* (ca) / certificación comunitaria (es)
5482canvi climàtic* (ca) / cambio climático (es)
5483canvi de règim polític* (ca) / cambio de régimen político (es)
5484carta comunitària dels drets socials fonamentals dels treballadors* (ca) / carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores (es)
5485carta europea* (ca) / carta europea (es)
5486carta internacional* (ca) / carta internacional (es)
5487cirurgià* (ca) / cirujano (es)
5488cementiri (ca) / cementerio (es)
5489agreujant* (ca) / agravante (es)
5490atenuant* (ca) / atenuante (es)
5491ciutadania europea* (ca) / ciudadanía europea (es)
5492clàusula abusiva* (ca) / cláusula abusiva (es)
5493clàusula contractual* (ca) / cláusula contractual (es)
5494clàusula d'exempció* (ca) / cláusula de exención (es)
5495acord de wassenaar* (ca) / acuerdo de wassenaar (es)
5496codi civil* (ca) / código civil (es)
5497codi penal* (ca) / código penal (es)
5498codificació del dret comunitari* (ca) / codificación del derecho comunitario (es)
5499cohesió econòmica i social* (ca) / cohesión económica y social (es)
5500perruquería i bellesa* (ca) / peluquería y belleza (es)
5501entitat local (ca) / entidad local (es)
5502entitat regional* (ca) / entidad regional (es)
5503calefacció* (ca) / calefacción (es)
5504comitè mixt eee* (ca) / comité mixto eee (es)
5505comitè consultiu mixt eee* (ca) / comité consultivo mixto eee (es)
5506comitè de gestió ce* (ca) / comité de gestión ce (es)
5507comitè de reglamentació ce* (ca) / comité de reglamentación ce (es)
5508comitè de les regions* (ca) / comité de las regiones (es)
5509comitè mixt ce* (ca) / comité mixto ce (es)
5510comitè parlamentari mixt eee* (ca) / comité parlamentario mixto eee (es)
5511comitologia* (ca) / comitología (es)
5512comerç d'òrgans* (ca) / comercio de órganos (es)
5513comerç d'art* (ca) / comercio de arte (es)
5514comunitat flamenca de bèlgica* (ca) / comunidad flamenca de bélgica (es)
5515comunitat francesa de bèlgica* (ca) / comunidad francesa de bélgica (es)
5516comunitat alemanya de bèlgica* (ca) / comunidad alemana de bélgica (es)
5517comunitats de bèlgica* (ca) / comunidades de bélgica (es)
5518competències del pe* (ca) / competencias del pe (es)
5519competència institucional ce* (ca) / competencia institucional ce (es)
5520disseny assistit per ordinador* (ca) / diseño asistido por ordenador (es)
5521confederació patronal* (ca) / confederación patronal (es)
5522confederació sindical* (ca) / confederación sindical (es)
5523conferència europea* (ca) / conferencia europea (es)
5524conferència intergubernamental ce* (ca) / conferencia intergubernamental ce (es)
5525conferència internacional* (ca) / conferencia internacional (es)
5526conferència internacional del treball* (ca) / conferencia internacional del trabajo (es)
5527conferència tripartita* (ca) / conferencia tripartita (es)
5528conflicte interètnic* (ca) / conflicto interétnico (es)
5529permís per activitat política* (ca) / permiso por actividad política (es)
5530consell de cooperació del perdulari* (ca) / consejo de cooperación del golfo (es)
5531consell del eee* (ca) / consejo del eee (es)
5532assessorament i peritatge* (ca) / asesoramiento y peritaje (es)
5533dipòsit per producte contaminant* (ca) / depósito por producto contaminante (es)
5534consolidació del dret comunitari* (ca) / consolidación del derecho comunitario (es)
5535consulat* (ca) / consulado (es)
5536contracte administratiu (ca) / contrato administrativo (es)
5537contrapartida d'un acord* (ca) / contrapartida de un acuerdo (es)
5538contribuent net* (ca) / contribuyente neto (es)
5539contribució pnb* (ca) / contribución pnb (es)
5540control fronterer* (ca) / control fronterizo (es)
5541control de les ajudes públiques* (ca) / control de las ayudas públicas (es)
5542control de les exportacions* (ca) / control de las exportaciones (es)
5543conveni intergubernamental ce* (ca) / convenio intergubernamental ce (es)
5544cooperació en els assumptes interns* (ca) / cooperación en los asuntos internos (es)
5545cooperació duanera* (ca) / cooperación aduanera (es)
5546cooperació mediambiental* (ca) / cooperación medioambiental (es)
5547cooperació intergubernamental ue* (ca) / cooperación intergubernamental ue (es)
5548cooperació interinstitucional ce* (ca) / cooperación interinstitucional ce (es)
5549cooperació interparlamentària* (ca) / cooperación interparlamentaria (es)
5550cooperació judicial penal ue* (ca) / cooperación judicial penal ue (es)
5551cooperació policial* (ca) / cooperación policial (es)
5552cooperació policial ue* (ca) / cooperación policial ue (es)
5553cooperativa de vivendes* (ca) / cooperativa de viviendas (es)
5554coordinació de finançaments* (ca) / coordinación de financiaciones (es)
5555coordinació de polítiques uem* (ca) / coordinación de políticas uem (es)
5556banya d'àfrica* (ca) / cuerno de áfrica (es)
5557cos d'exèrcit europeu* (ca) / cuerpo de ejército europeo (es)
5558cosac* (ca) / cosac (es)
5559crèdits per cobrar* (ca) / créditos por cobrar (es)
5560crim organitzat* (ca) / crimen organizado (es)
5561criteri d'elegibilitat* (ca) / criterio de elegibilidad (es)
5562criteri de convergència* (ca) / criterio de convergencia (es)
5563croàcia* (ca) / croacia (es)
5564acumulació de rendes* (ca) / acumulación de rentas (es)
5565cicló* (ca) / ciclón (es)
5566declaració fiscal* (ca) / declaración fiscal (es)
5567declaració d'interès comunitari* (ca) / declaración de interés comunitario (es)
5568declaració pública* (ca) / declaración pública (es)
5569termini d'edició* (ca) / plazo de edición (es)
5570abús d'informació privilegiada* (ca) / abuso de información privilegiada (es)
5571delicte ecològic* (ca) / delito ecológico (es)
5572delicte sexual (ca) / delito sexual (es)
5573denominació del producte (ca) / denominación del producto (es)
5574denúncia d'un acord* (ca) / denuncia de un acuerdo (es)
5575despesa agrícola* (ca) / gasto agrícola (es)
5576despesa comunitària* (ca) / gasto comunitario (es)
5577despes de funcionament ce* (ca) / gasto de funcionamiento ce (es)
5578despesa d'investigació ce* (ca) / gasto de investigación ce (es)
5579despesa operativa ce* (ca) / gasto operativo ce (es)
5580despesa estructural* (ca) / gasto estructural (es)
5581excepció del dret comunitari* (ca) / excepción del derecho comunitario (es)
5582deute* (ca) / deuda (es)
5583deute duaner* (ca) / deuda aduanera (es)
5584segona fase de la uem* (ca) / segunda fase de la uem (es)
5585desenvolupament sostenible* (ca) / desarrollo sostenible (es)
5586deures del funcionari* (ca) / deberes del funcionario (es)
5587diàleg social* (ca) / diálogo social (es)
5588diàleg social comunitari* (ca) / diálogo social comunitario (es)
5589difusió de l'informació comunitària* (ca) / difusión de la información comunitaria (es)
5590disciplina pressupostària ce* (ca) / disciplina presupuestaria ce (es)
5591disciplina militar* (ca) / disciplina militar (es)
5592discriminació per raons de nacionalitat* (ca) / discriminación por razones de nacionalidad (es)
5593dispositiu anticontaminant* (ca) / dispositivo anticontaminante (es)
5594dades metges* (ca) / datos médicos (es)
5595dades personals* (ca) / datos personales (es)
5596dret de litigar* (ca) / derecho de litigar (es)
5597dret d'asil* (ca) / derecho de asilo (es)
5598dret de les obligacions* (ca) / derecho de las obligaciones (es)
5599dret regional* (ca) / derecho regional (es)
5600drets del funcionari* (ca) / derechos del funcionario (es)
5601pantalla* (ca) / pantalla (es)
5602ecu privat* (ca) / ecu privado (es)
5603educació correccional* (ca) / educación correccional (es)
5604accionariat obrer* (ca) / accionariado obrero (es)
5605efecte hivernacle* (ca) / efecto invernadero (es)
5606elaboració del dret comunitari* (ca) / elaboración del derecho comunitario (es)
5607eleccions regionals (ca) / elecciones regionales (es)
5608embrió i fetus* (ca) / embrión y feto (es)
5609ús de les llengües (ca) / uso de las lenguas (es)
5610instrucció militar* (ca) / instrucción militar (es)
5611equilibri institucional ce* (ca) / equilibrio institucional ce (es)
5612equip de protecció (ca) / equipo de protección (es)
5613equip informàtic* (ca) / equipo informático (es)
5614equip sota pressió (ca) / equipo de presión (es)
5615equip tèrmic* (ca) / equipo térmico (es)
5616error judicial* (ca) / error judicial (es)
5617eritrea* (ca) / eritrea (es)
5618espai econòmic europeu* (ca) / espacio económico europeo (es)
5619estònia* (ca) / estonia (es)
5620elaboració del pressupost comunitari* (ca) / elaboración del presupuesto comunitario (es)
5621estat confessional* (ca) / estado confesional (es)
5622estat de dret* (ca) / estado de derecho (es)
5623estat federal* (ca) / estado federal (es)
5624estat islàmic* (ca) / estado islámico (es)
5625estat laic* (ca) / estado laico (es)
5626estat unitari* (ca) / estado unitario (es)
5627estudi comparatiu* (ca) / estudio comparativo (es)
5628estudi de casos* (ca) / estudio de casos (es)
5629europa dels ciutadans* (ca) / europa de los ciudadanos (es)
5630europol* (ca) / europol (es)
5631execució de la pena (ca) / ejecución de la pena (es)
5632experiència professional* (ca) / experiencia profesional (es)
5633dictamen pericial* (ca) / dictamen pericial (es)
5634extremisme* (ca) / extremismo (es)
5635fabricació assistida per ordinador* (ca) / fabricación asistida por ordenador (es)
5636mitjans per a discapacitats (ca) / medios para discapacitados (es)
5637flevoland* (ca) / flevoland (es)
5638funció pública internacional* (ca) / función pública internacional (es)
5639funcionari internacional* (ca) / funcionario internacional (es)
5640funcionament institucional* (ca) / funcionamiento institucional (es)
5642fundació europea de formació* (ca) / fundación europea de formación (es)
5643fons de cohesió* (ca) / fondo de cohesión (es)
5644fons del consell d'europa* (ca) / fondo del consejo de europa (es)
5645fons europeu d'inversions* (ca) / fondo europeo de inversiones (es)
5646material d'oficina* (ca) / material de oficina (es)
5647franquícia fiscal* (ca) / franquicia fiscal (es)
5648frau a l'unió europea* (ca) / fraude a la unión europea (es)
5649frontera exterior de l'unió europea* (ca) / frontera exterior de la unión europea (es)
5650gas amb efecte hivernacle* (ca) / gas con efecto invernadero (es)
5651genètica* (ca) / genética (es)
5652geòrgia* (ca) / georgia (es)
5653gità* (ca) / gitano (es)
5654vaga de fam* (ca) / huelga de hambre (es)
5655grup de visegrad* (ca) / grupo de visegrado (es)
5656grup dels vint (ca) / grupo de los veinticuatro (es)
5657associació d'entitats locals (ca) / asociación de entidades locales (es)
5658agrupació europea d'interès econòmic* (ca) / agrupación europea de interés económico (es)
5659empaitament sexual* (ca) / acoso sexual (es)
5660helicòpter de combat* (ca) / helicóptero de combate (es)
5661història antiga* (ca) / historia antigua (es)
5662història contemporània* (ca) / historia contemporánea (es)
5663història medieval* (ca) / historia medieval (es)
5664història moderna* (ca) / historia moderna (es)
5665ressenya històrica* (ca) / reseña histórica (es)
5666horari comercial (ca) / horario comercial (es)
5667identitat cultural (ca) / identidad cultural (es)
5668ifop* (ca) / ifop (es)
5669imatge pública* (ca) / imagen pública (es)
5670immunitat diplomàtica* (ca) / inmunidad diplomática (es)
5671impressora* (ca) / impresora (es)
5672incineració de residus* (ca) / incineración de residuos (es)
5673infraestructura econòmica* (ca) / infraestructura económica (es)
5674iniciativa comunitària* (ca) / iniciativa comunitaria (es)
5675iniciativa de creixement europeu* (ca) / iniciativa de crecimiento europeo (es)
5676insecte* (ca) / insecto (es)
5677instal·lació de llançament* (ca) / instalación de lanzamiento (es)
5678instal·lació sanitària* (ca) / instalación sanitaria (es)
5679institut europeu d'administració pública* (ca) / instituto europeo de administración pública (es)
5680institut monetari europeu* (ca) / instituto monetario europeo (es)
5681institució comú eee* (ca) / institución común eee (es)
5682instrument econòmic mediambiental* (ca) / instrumento económico medioambiental (es)
5683inclemència atmosfèrica (ca) / inclemencia atmosférica (es)
5684interconnexió de sistemes* (ca) / interconexión de sistemas (es)
5685interès col·lectiu* (ca) / interés colectivo (es)
5686interès legítim* (ca) / interés legítimo (es)
5687internat escolar* (ca) / internado escolar (es)
5688interpol* (ca) / interpol (es)
5689intoxicació alimentària (ca) / intoxicación alimentaria (es)
5690jueu* (ca) / judío (es)
5691jurisdicció (ca) / jurisdicción (es)
5692jurisdicció constitucional (ca) / jurisdicción constitucional (es)
5693kazajstàn* (ca) / kazajstán (es)
5694kirguistàn* (ca) / kirguistán (es)
5695kosovo* (ca) / kosovo (es)
5696etiqueta ecològica* (ca) / etiqueta ecológica (es)
5697llac* (ca) / lago (es)
5698llet materna* (ca) / leche materna (es)
5699llançadora espacial* (ca) / lanzadera espacial (es)
5700llengua europea (ca) / lengua europea (es)
5701llengua minoritària* (ca) / lengua minoritaria (es)
5702llengua no europea* (ca) / lengua no europea (es)
5703llengua regional* (ca) / lengua regional (es)
5704llengua viva (ca) / lengua viva (es)
5705lector de discos* (ca) / lector de discos (es)
5706letònia* (ca) / letonia (es)
5707liberalització del mercat* (ca) / liberalización del mercado (es)
5708liberalització del transport aeri* (ca) / liberalización del transporte aéreo (es)
5709lituània* (ca) / lituania (es)
5710lloguer (ca) / alquiler (es)
5711llei orgànica* (ca) / ley orgánica (es)
5712parcel·lació* (ca) / parcelación (es)
5713antiga república iugoslava de macedònia* (ca) / antigua república yugoslava de macedonia (es)
5714malaltia congènita* (ca) / enfermedad congénita (es)
5715malaltia de nutrició* (ca) / enfermedad de nutrición (es)
5716malaltia de la pell* (ca) / enfermedad de la piel (es)
5717malaltia de la sang* (ca) / enfermedad de la sangre (es)
5718malaltia del sistema digestiu* (ca) / enfermedad del sistema digestivo (es)
5719malaltia del sistema nerviós* (ca) / enfermedad del sistema nervioso (es)
5720malaltia endocrina (ca) / enfermedad endocrina (es)
5721malaltiaa de transmissió sexual (ca) / enfermedad de transmisión sexual (es)
5722mamífer salvatge* (ca) / mamífero salvaje (es)
5723espectacle esportiu (ca) / espectáculo deportivo (es)
5724maniobres militars* (ca) / maniobras militares (es)
5725contracte de serveis (ca) / contrato de servicios (es)
5726marca de conformitat ce* (ca) / marca de conformidad ce (es)
5727marsupial* (ca) / marsupial (es)
5728matèria d'origen animal* (ca) / materia de origen animal (es)
5729mecanisme de canvi sme* (ca) / mecanismo de cambio sme (es)
5730mecklemburg (ca) / mecklemburgo-pomerania occidental (es)
5731medicina concertada (ca) / medicina concertada (es)
5732medicina forense (ca) / medicina forense (es)
5733medicament de venda lliure* (ca) / medicamento de venta libre (es)
5734medicament veterinari* (ca) / medicamento veterinario (es)
5735mar càspio* (ca) / mar caspio (es)
5736mar negre* (ca) / mar negro (es)
5737mar roig* (ca) / mar rojo (es)
5738mercosur* (ca) / mercosur (es)
5739transposició de la legislació comunitària* (ca) / transposición de la legislación comunitaria (es)
5740microorganisme* (ca) / microorganismo (es)
5741medi aquàtic (ca) / medio acuático (es)
5742medi marí (ca) / medio marino (es)
5743miner* (ca) / minero (es)
5744missió d'observació* (ca) / misión de observación (es)
5745mòdem* (ca) / módem (es)
5746montenegre* (ca) / montenegro (es)
5747monument (ca) / monumento (es)
5748moralitat de la classe política* (ca) / moralidad de la clase política (es)
5749negociació d'un acord ce* (ca) / negociación de un acuerdo ce (es)
5750ronda uruguay* (ca) / ronda uruguay (es)
5751nomenclatura combinada* (ca) / nomenclatura combinada (es)
5752nomenclatura farmacèutica* (ca) / nomenclatura farmacéutica (es)
5753no proliferació d'armament* (ca) / no proliferación de armamento (es)
5754norma mediambiental* (ca) / norma medioambiental (es)
5755nova forma de treball* (ca) / nueva forma de empleo (es)
5756observador* (ca) / observador (es)
5757observatori europeu de les drogues i les toxicomanies* (ca) / observatorio europeo de las drogas y las toxicomanías (es)
5760ocell (ca) / ave (es)
5761òrgan de cooperació judicial i policial ue* (ca) / órgano de cooperación judicial y policial ue (es)
5762òrgan de decisió ue* (ca) / órgano de decisión ue (es)
5763òrgan mixt ce* (ca) / órgano mixto ce (es)
5764organització sanitària (ca) / organización sanitaria (es)
5765organització mundial del comerç* (ca) / organización mundial del comercio (es)
5766organització esportiva (ca) / organización deportiva (es)
5767organisme comunitari* (ca) / organismo comunitario (es)
5768organisme genéticamente modificat* (ca) / organismo genéticamente modificado (es)
5769organisme i agència de la ue* (ca) / organismo y agencia de la ue (es)
5770uzbekistàn* (ca) / uzbekistán (es)
5771patrocini* (ca) / patrocinio (es)
5772patrocini comunitari* (ca) / patrocinio comunitario (es)
5773associació per la pau* (ca) / asociación por la paz (es)
5774països bàltics* (ca) / países bálticos (es)
5775països de la cei* (ca) / países de la cei (es)
5776països del ccg* (ca) / países del ccg (es)
5777país del golf* (ca) / país del golfo (es)
5778països del mercosur* (ca) / países del mercosur (es)
5779país no associat* (ca) / país no asociado (es)
5780tercers països mediterranis* (ca) / terceros países mediterráneos (es)
5781països d'europa central i oriental* (ca) / países de europa central y oriental (es)
5782permís de contaminació negociable* (ca) / permiso de contaminación negociable (es)
5783personal civil* (ca) / personal civil (es)
5784personal contratat* (ca) / personal contratado (es)
5785personal sanitari (ca) / personal sanitario (es)
5786personal militar* (ca) / personal militar (es)
5787perspectives financeres* (ca) / perspectivas financieras (es)
5788pesc* (ca) / pesc (es)
5789filosofia del dret* (ca) / filosofía del derecho (es)
5790denúncia davant de la comissió* (ca) / denuncia ante la comisión (es)
5791planta nociva* (ca) / planta nociva (es)
5792planta viva* (ca) / planta viva (es)
5793pluralisme dels mitjans de comunicació* (ca) / pluralismo de los medios de comunicación (es)
5794política comunitària de medi ambient* (ca) / política comunitaria de medio ambiente (es)
5795política de canvis única* (ca) / política de cambios única (es)
5796política de visats* (ca) / política de visados (es)
5797política monetària única* (ca) / política monetaria única (es)
5798contaminant estratosfèric* (ca) / contaminante estratosférico (es)
5799població autòctona* (ca) / población autóctona (es)
5800pornografia* (ca) / pornografía (es)
5801portaavions* (ca) / portaaviones (es)
5802diligència judicial* (ca) / diligencia judicial (es)
5803prehistòria* (ca) / prehistoria (es)
5804primera fase de la uem* (ca) / primera fase de la uem (es)
5805cap d'estat* (ca) / jefe de estado (es)
5806presidència del consell de l'unió europea* (ca) / presidencia del consejo de la unión europea (es)
5807president de la comissió* (ca) / presidente de la comisión (es)
5808publicació científica* (ca) / publicación científica (es)
5809prova* (ca) / prueba (es)
5810prevenció d'accidents* (ca) / prevención de accidentes (es)
5811principi de reconeixement mutu* (ca) / principio de reconocimiento mutuo (es)
5812principi de subsidiarietat* (ca) / principio de subsidiariedad (es)
5813principi general del dret* (ca) / principio general del derecho (es)
5814procediment ce per infracció* (ca) / procedimiento ce por infracción (es)
5815procediment de codecisió* (ca) / procedimiento de codecisión (es)
5816procediment de conciliació* (ca) / procedimiento de conciliación (es)
5817procediment especial* (ca) / procedimiento especial (es)
5818producte homeopàtic* (ca) / producto homeopático (es)
5819producte reciclat* (ca) / producto reciclado (es)
5820professió duanera* (ca) / profesión aduanera (es)
5821professió metgessa paral·lela* (ca) / profesión médica paralela (es)
5822programa legislatiu comunitari* (ca) / programa legislativo comunitario (es)
5823programa operatiu* (ca) / programa operativo (es)
5824projecte d'interès comunitari* (ca) / proyecto de interés comunitario (es)
5825projecte de pressupost ce* (ca) / proyecto de presupuesto ce (es)
5826promoció de l'idea d'europa (ca) / fomento de la idea de europa (es)
5827protocol financer* (ca) / protocolo financiero (es)
5828publicació assistida per ordinador* (ca) / publicación asistida por ordenador (es)
5829publicitat de les sessions* (ca) / publicidad de las sesiones (es)
5830qüestió de confiança* (ca) / cuestión de confianza (es)
5831qüestió del tíbet* (ca) / cuestión del tíbet (es)
5832qüestió prejudicial* (ca) / cuestión prejudicial (es)
5833pròrroga d'un acord* (ca) / prórroga de un acuerdo (es)
5834reclamació davant del defensor del poble europeu* (ca) / reclamación ante el defensor del pueblo europeo (es)
5835recurs contenciós administratiu (ca) / recurso contencioso-administrativo (es)
5836recurs contenciós comunitari* (ca) / recurso contencioso comunitario (es)
5837recurs d'anul·lació ce* (ca) / recurso de anulación ce (es)
5838recurs per responsabilitat administrativa* (ca) / recurso por responsabilidad administrativa (es)
5839impost ecològic* (ca) / impuesto ecológico (es)
5840reforma econòmica* (ca) / reforma económica (es)
5841reforma política* (ca) / reforma política (es)
5842règim duaner comunitari* (ca) / régimen aduanero comunitario (es)
5843règim duaner d'exportació* (ca) / régimen aduanero de exportación (es)
5844règim comunitari de finançament* (ca) / régimen comunitario de financiación (es)
5845regió alpina* (ca) / región alpina (es)
5846regió depenent de la pesca* (ca) / región dependiente de la pesca (es)
5847regió elegible* (ca) / región elegible (es)
5848regió europea* (ca) / región europea (es)
5849regió industrial en declivi* (ca) / región industrial en declive (es)
5850registre civil* (ca) / registro civil (es)
5851reglament parlamentari* (ca) / reglamento parlamentario (es)
5852relació administració administrat (ca) / relación administración administrado (es)
5853relació estat entitats territorials (ca) / relación estado entidades territoriales (es)
5854relació interinstitucional ce* (ca) / relación interinstitucional ce (es)
5855repartiment de competències (ca) / reparto de competencias (es)
5856distribució del finançament comunitari* (ca) / distribución de la financiación comunitaria (es)
5857rèptil* (ca) / reptil (es)
5858moldova* (ca) / moldova (es)
5859eslovàquia* (ca) / eslovaquia (es)
5860txèquia* (ca) / chequia (es)
5861xarxa d'energia* (ca) / red de energía (es)
5862xarxa informàtica* (ca) / red informática (es)
5863xarxa local* (ca) / red local (es)
5864xarxa transeuropea* (ca) / red transeuropea (es)
5865reserva (ca) / reserva (es)
5866reserva pressupostària ce* (ca) / reserva presupuestaria ce (es)
5867resolució del parlament* (ca) / resolución del parlamento (es)
5868recurs de l'iva* (ca) / recurso del iva (es)
5869retenció* (ca) / retención (es)
5870revisió d'un acord* (ca) / revisión de un acuerdo (es)
5871revisió dels tractats ce* (ca) / revisión de los tratados ce (es)
5872revisió de les perspectives financeres* (ca) / revisión de las perspectivas financieras (es)
5873paper internacional de l'ue* (ca) / papel internacional de la ue (es)
5874rosegador* (ca) / roedor (es)
5875realisme* (ca) / realismo (es)
5876rúsia* (ca) / rusia (es)
5877sanitat animal (ca) / sanidad animal (es)
5878salut mental (ca) / salud mental (es)
5879sajònia* (ca) / sajonia (es)
5880sajonia anhalt (ca) / sajonia anhalt (es)
5881ciències mèdiques (ca) / ciencias médicas (es)
5882escultura (ca) / escultura (es)
5883sistema europeu de bancs centrals* (ca) / sistema europeo de bancos centrales (es)
5884secret d'estat* (ca) / secreto de estado (es)
5885secretaria de l'institució* (ca) / secretaría de la institución (es)
5886sector agrari (ca) / sector agrario (es)
5887seguretat aèria* (ca) / seguridad aérea (es)
5888seguretat i vigilància (ca) / seguridad y vigilancia (es)
5889seguretat marítima* (ca) / seguridad marítima (es)
5890sisme (ca) / seísmo (es)
5891campanya de sensibilització (ca) / campaña de sensibilización (es)
5892sèrbia* (ca) / serbia (es)
5893servidor de xarxa* (ca) / servidor de red (es)
5894servei nacional de sanitat (ca) / servicio nacional de sanidad (es)
5895simi* (ca) / simio (es)
5896indret històric (ca) / lugar histórico (es)
5897situació política* (ca) / situación política (es)
5898eslovènia* (ca) / eslovenia (es)
5899cura de la salut (ca) / cuidado de la salud (es)
5900cura d'infermeria* (ca) / cura de enfermería (es)
5901submarí* (ca) / submarino (es)
5902especialitat mèdica (ca) / especialidad médica (es)
5903espectacle d'animals (ca) / espectáculo de animales (es)
5904estabilitzant pressupostari* (ca) / estabilizador presupuestario (es)
5905estadística d'educació* (ca) / estadística de educación (es)
5906cap d'explotació agrària* (ca) / jefe de explotación agraria (es)
5907estadística de sanitat* (ca) / estadística de sanidad (es)
5908estadística de transports* (ca) / estadística de transportes (es)
5909estadística de turisme* (ca) / estadística de turismo (es)
5910estatut jurídic europeu* (ca) / estatuto jurídico europeo (es)
5911estimulant* (ca) / estimulante (es)
5912emmagatzematge subterrani de residus* (ca) / almacenamiento subterráneo de residuos (es)
5913estructura pesquera* (ca) / estructura pesquera (es)
5914substància psicotròpica* (ca) / sustancia psicotrópica (es)
5915assistència al usuari* (ca) / asistencia al usuario (es)
5916farmacovigilància (ca) / farmacovigilancia (es)
5917vigilància multilateral* (ca) / vigilancia multilateral (es)
5918associació de municipis (ca) / asociación de municipios (es)
5919sistema operatiu* (ca) / sistema operativo (es)
5920sistema de gestió de bases de dades* (ca) / sistema de gestión de bases de datos (es)
5921sistema sanitari (ca) / sistema sanitario (es)
5922sistema informàtic* (ca) / sistema informático (es)
5923sistema judicial (ca) / sistema judicial (es)
5924fulla de càlcul* (ca) / hoja de cálculo (es)
5925tayikistàn* (ca) / tayikistán (es)
5926quota de finançament comunitari* (ca) / cuota de financiación comunitaria (es)
5927taxi* (ca) / taxi (es)
5928tecnologia dual* (ca) / tecnología dual (es)
5929terminal informàtic* (ca) / terminal informático (es)
5930territoris autònoms de palestina* (ca) / territorios autónomos de palestina (es)
5932turíngia* (ca) / turingia (es)
5933trànsit de persones* (ca) / tráfico de personas (es)
5934tranquil·litzant* (ca) / tranquilizante (es)
5935transformació en duana* (ca) / transformación en aduana (es)
5936transparència administrativa (ca) / transparencia administrativa (es)
5937transparència del procés decisori* (ca) / transparencia del proceso decisorio (es)
5938transport de malalts (ca) / transporte de enfermos (es)
5939traumatisme* (ca) / traumatismo (es)
5940treball atípic* (ca) / trabajo atípico (es)
5941treball estacional* (ca) / trabajo estacional (es)
5942troica comunitària* (ca) / troika comunitaria (es)
5943tercera fase de la uem* (ca) / tercera fase de la uem (es)
5944turkmenistàn* (ca) / turkmenistán (es)
5945tutela administrativa* (ca) / tutela administrativa (es)
5946ucrània* (ca) / ucrania (es)
5947ulster (ca) / ulster-donegal (es)
5948unió política europea* (ca) / unión política europea (es)
5949usuari informàtic* (ca) / usuario informático (es)
5950utilització alternativa de productes agrícoles* (ca) / utilización alternativa de productos agrícolas (es)
5951transmissor de malaltia* (ca) / transmisor de enfermedad (es)
5952vehicle de combat* (ca) / vehículo de combate (es)
5953incompliment del dret comunitari* (ca) / incumplimiento del derecho comunitario (es)
5954via de recurs (ca) / vía de recurso (es)
5955voivodina* (ca) / voivodina (es)
5956viatger* (ca) / viajero (es)
5957zona desmilitaritzada* (ca) / zona desmilitarizada (es)
5958zona sensible* (ca) / zona sensible (es)
5959cap del govern (ca) / jefe del gobierno (es)
5960líder de l'oposició* (ca) / líder de la oposición (es)
5961cap de família* (ca) / cabeza de familia (es)
5962bestiar (ca) / ganado (es)
5963xec* (ca) / cheque (es)
5964volum de vendes* (ca) / volumen de ventas (es)
5965xile* (ca) / chile (es)
5966química (ca) / química (es)
5967química alimentària* (ca) / química alimentaria (es)
5968química industrial* (ca) / química industrial (es)
5969xinesa* (ca) / china (es)
5970cirurgia (ca) / cirugía (es)
5971clor* (ca) / cloro (es)
5972opció pressupostària* (ca) / opción presupuestaria (es)
5973elecció de tecnologia* (ca) / elección de tecnología (es)
5974atur (ca) / paro (es)
5975atur conjuntural (ca) / paro coyuntural (es)
5976atur encobert (ca) / paro encubierto (es)
5977atur femení (ca) / paro femenino (es)
5978atur juvenil (ca) / paro juvenil (es)
5979atur parcial (ca) / paro parcial (es)
5980atur estacional (ca) / paro estacional (es)
5981atur estructural (ca) / paro estructural (es)
5982atur tècnic (ca) / paro técnico (es)
5983atur tecnològic (ca) / paro tecnológico (es)
5984abstencionisme* (ca) / abstencionismo (es)
5985activitat de l'empresa (ca) / actividad de la empresa (es)
5986parat* (ca) / parado (es)
5987cristianisme* (ca) / cristianismo (es)
5988crom* (ca) / cromo (es)
5989xipre* (ca) / chipre (es)
5990sidra* (ca) / sidra (es)
5991organització internacional per a les migracions* (ca) / organización internacional para las migraciones (es)
5992activitat econòmica (ca) / actividad económica (es)
5993ciment* (ca) / cemento (es)
5994cinematografia (ca) / cinematografía (es)
5995circular* (ca) / circular (es)
5996civilització* (ca) / civilización (es)
5997classe dirigent* (ca) / clase dirigente (es)
5998classe baixa* (ca) / clase baja (es)
5999classe mitjana* (ca) / clase media (es)
6000classe obrera* (ca) / clase obrera (es)
6001classe llauradora* (ca) / clase campesina (es)
6002classe social* (ca) / clase social (es)
6003mena alta* (ca) / clase alta (es)
6004classificació* (ca) / clasificación (es)
6005clàusula compromissòria* (ca) / cláusula compromisoria (es)
6006clàusula de repartiment* (ca) / cláusula de reparto (es)
6007clàusula de salvaguarda* (ca) / cláusula de salvaguardia (es)
6008activitat no assalariada* (ca) / actividad no asalariada (es)
6009clero* (ca) / clero (es)
6010clientela* (ca) / clientela (es)
6011clima (ca) / clima (es)
6012climatització* (ca) / climatización (es)
6013tancament de comptes* (ca) / cierre de cuentas (es)
6014club polític* (ca) / club político (es)
6016conferència de les nacions unides sobre comerç i desenvolupament* (ca) / conferencia de las naciones unidas sobre comercio y desarrollo (es)
6017coalició política* (ca) / coalición política (es)
6018cobalt* (ca) / cobalto (es)
6019codificació* (ca) / codificación (es)
6020codi de la circulació* (ca) / código de la circulación (es)
6021codi de navegació (ca) / código de navegación (es)
6022codi del treball* (ca) / código del trabajo (es)
6023codi jurídic* (ca) / código jurídico (es)
6024coexistència pacífica* (ca) / coexistencia pacífica (es)
6025cofinançament* (ca) / cofinanciación (es)
6026cogestió* (ca) / cogestión (es)
6027coc* (ca) / coque (es)
6028col·laboració pressupostària* (ca) / colaboración presupuestaria (es)
6029recaptació d'impostos* (ca) / recaudación de impuestos (es)
6030recollida de dades* (ca) / recogida de datos (es)
6031indústria agroalimentària (ca) / colector solar (es)
6032col·lectivisme* (ca) / colectivismo (es)
6033comunitat rural* (ca) / comunidad rural (es)
6034entitat territorial (ca) / entidad territorial (es)
6035comunitat urbana* (ca) / comunidad urbana (es)
6036colòmbia* (ca) / colombia (es)
6037adaptació escolar* (ca) / adaptación escolar (es)
6038colorant* (ca) / colorante (es)
6039colorant alimentari* (ca) / colorante alimentario (es)
6040colorant alimentari artificial* (ca) / colorante alimentario artificial (es)
6041colorant alimentari natural* (ca) / colorante alimentario natural (es)
6042colza* (ca) / colza (es)
6043combustible (ca) / combustible (es)
6044combustible substitutiu* (ca) / combustible sustitutivo (es)
6045combustible fòssil* (ca) / combustible fósil (es)
6046adaptació social* (ca) / adaptación social (es)
6047combustible nuclear* (ca) / combustible nuclear (es)
6048comitè agrícola ce* (ca) / comité agrícola ce (es)
6049comitè ce* (ca) / comité ce (es)
6050comitè consultiu ce* (ca) / comité consultivo ce (es)
6051comitè d'empresa* (ca) / comité de empresa (es)
6052additiu alimentari* (ca) / aditivo alimentario (es)
6053comitè del consell de l'unió europea* (ca) / comité del consejo de la unión europea (es)
6054comitè econòmic i social europeu* (ca) / comité económico y social europeo (es)
6055comitè monetari ce* (ca) / comité monetario ce (es)
6056comitè paritari ce* (ca) / comité paritario ce (es)
6057comitè permanent ce* (ca) / comité permanente ce (es)
6058comitè permanent de la onu* (ca) / comité permanente de la onu (es)
6059comitè científic ce* (ca) / comité científico ce (es)
6060comitè tècnic ce* (ca) / comité técnico ce (es)
6061ajust estructural* (ca) / ajuste estructural (es)
6062arbitratge comercial* (ca) / arbitraje comercial (es)
6064auditoria* (ca) / auditoría (es)
6067biblioteca virtual* (ca) / biblioteca virtual (es)
6072centre de traducció dels òrgans de l'unió europea* (ca) / centro de traducción de los órganos de la unión europea (es)
6076oficina comunitària de varietats vegetals* (ca) / oficina comunitaria de variedades vegetales (es)
6077carta africana dels drets humans i dels pobles* (ca) / carta africana de los derechos humanos y de los pueblos (es)
6079carta europea de l'energia* (ca) / carta europea de la energía (es)
6081clàusula social* (ca) / cláusula social (es)
6083conferència de les nacions unides sobre el medi ambient i el desenvolupament* (ca) / conferencia de las naciones unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo (es)
6084comitè d'empresa europeu* (ca) / comité de empresa europeo (es)
6088internet* (ca) / internet (es)
6089comerç electrònic* (ca) / comercio electrónico (es)
6091organisme europeu de normalització* (ca) / organismo europeo de normalización (es)
6093comitè europeu de normalització* (ca) / comité europeo de normalización (es)
6094cenelec* (ca) / cenelec (es)
6095etsi* (ca) / etsi (es)
6099reconeixement de les qualificacions professionals* (ca) / reconocimiento de las cualificaciones profesionales (es)
6100control de la qualitat dels productes agrícoles (ca) / control de la calidad de los productos agrícolas (es)
6101tribunal de justícia de la aelc* (ca) / tribunal de justicia de la aelc (es)
6103residus perillosos* (ca) / residuos peligrosos (es)
6104dipòsit legal (ca) / depósito legal (es)
6105dumping social* (ca) / dumping social (es)
6106drets adquirits* (ca) / derechos adquiridos (es)
6108economia en transició* (ca) / economía en transición (es)
6110edició electrònica* (ca) / edición electrónica (es)
6111enzim (ca) / enzima (es)
6112encefalopatia espongiforme bovina* (ca) / encefalopatía espongiforme bovina (es)
6113espai social europeu* (ca) / espacio social europeo (es)
6114grup de països més industrialitzats* (ca) / grupo de países más industrializados (es)
6115agcs* (ca) / agcs (es)
6116grup de riu* (ca) / grupo de río (es)
6117instauració de la pau* (ca) / instauración de la paz (es)
6120estratègia econòmica* (ca) / estrategia económica (es)
6121parc zoològic (ca) / parque zoológico (es)
6124malaltia dels peixos* (ca) / enfermedad de los peces (es)
6125globalització* (ca) / globalización (es)
6126multimedis* (ca) / multimedios (es)
6128oficina d'harmonització del mercat interior* (ca) / oficina de armonización del mercado interior (es)
6129organització mundial de duanes* (ca) / organización mundial de aduanas (es)
6130òrgan de solució de diferències* (ca) / órgano de solución de diferencias (es)
6131cooperació econòmica àsia pacífic (ca) / cooperación económica asia pacífico (es)
6132pedofília* (ca) / pedofilia (es)
6133principi de proporcionalitat* (ca) / principio de proporcionalidad (es)
6134publicitat comparativa* (ca) / publicidad comparativa (es)
6135regions de finlàndia* (ca) / regiones de finlandia (es)
6136regions d'àustria* (ca) / regiones de austria (es)
6138regions de suècia* (ca) / regiones de suecia (es)
6139reglamentació de les telecomunicacions* (ca) / reglamentación de las telecomunicaciones (es)
6140societat de l'informació* (ca) / sociedad de la información (es)
6142tractat d'àmsterdam* (ca) / tratado de amsterdam (es)
6143transició econòmica* (ca) / transición económica (es)
6145trim* (ca) / trim (es)
6146apdic* (ca) / apdic (es)
6148businesseurope* (ca) / businesseurope (es)
6150vida laboral* (ca) / vida laboral (es)
6151zona euro* (ca) / zona euro (es)
6152zoonosi* (ca) / zoonosis (es)
6155taric* (ca) / taric (es)
6159comunitat econòmica dels estats d'àfrica central* (ca) / comunidad económica de los estados de áfrica central (es)
6160eutelsat* (ca) / eutelsat (es)
6161lliga europea de cooperació econòmica* (ca) / liga europea de cooperación económica (es)
6163organització mundial de sanitat animal* (ca) / organización mundial de sanidad animal (es)
6171clonació* (ca) / clonación (es)
6173disputa comercial* (ca) / disputa comercial (es)
6174empresa en crisi* (ca) / empresa en crisis (es)
6176autopista de l'informació* (ca) / autopista de la información (es)
6177intranet* (ca) / intranet (es)
6178extranet* (ca) / extranet (es)
6182programa de navegació* (ca) / programa de navegación (es)
6188gestió de documents* (ca) / gestión de documentos (es)
6189gestió electrònica de documents* (ca) / gestión electrónica de documentos (es)
6190reconeixement òptic de caràcters* (ca) / reconocimiento óptico de caracteres (es)
6191digitalització* (ca) / digitalización (es)
6192escàner* (ca) / escáner (es)
6194baixa àustria* (ca) / baja austria (es)
6195alta àustria* (ca) / alta austria (es)
6196burgenland* (ca) / burgenland (es)
6197caríntia* (ca) / carintia (es)
6198salzburg* (ca) / salzburgo (es)
6199estíria* (ca) / estiria (es)
6200tirol* (ca) / tirol (es)
6201vorarlberg* (ca) / vorarlberg (es)
6202viena* (ca) / viena (es)
6205país de l'apec* (ca) / país de la apec (es)
6207centre europeu de l'empresa pública* (ca) / centro europeo de la empresa pública (es)
6210termini del pagament* (ca) / plazo del pago (es)
6212pacte d'estabilitat* (ca) / pacto de estabilidad (es)
6215política de la joventut* (ca) / política de la juventud (es)
6216política dels consumidors* (ca) / política de los consumidores (es)
6218política comunitària (ca) / política comunitaria-política nacional (es)
6219agència dels drets fonamentals de l'unió europea* (ca) / agencia de los derechos fundamentales de la unión europea (es)
6222espai de llibertat seguretat i justícia* (ca) / espacio de libertad seguridad y justicia (es)
6223sèrbia i montenegre* (ca) / serbia y montenegro (es)
6230discriminació per motius d'edat* (ca) / discriminación por motivos de edad (es)
6231discriminació basada en l'orientació sexual* (ca) / discriminación basada en la orientación sexual (es)
6233assistència a la gent gran (ca) / asistencia a las personas de edad avanzada (es)
6236acomiadament improcedent* (ca) / despido improcedente (es)
6237estocolm* (ca) / estocolmo (es)
6238suècia centre oriental* (ca) / suecia centro oriental (es)
6239suècia meridional* (ca) / suecia meridional (es)
6240suècia centre septentrional (ca) / suecia centro septentrional (es)
6241norrland central* (ca) / norrland central (es)
6242norrland septentrional* (ca) / norrland septentrional (es)
6245småland i illes* (ca) / småland e islas (es)
6246suècia occidental* (ca) / suecia occidental (es)
6247finlàndia oriental* (ca) / finlandia oriental (es)
6249lapònia* (ca) / laponia (es)
6251finlàndia meridional* (ca) / finlandia meridional (es)
6252illes åland* (ca) / islas åland (es)
6253acord social* (ca) / acuerdo social (es)
6254discriminació per motiu de minusvalidesa* (ca) / discriminación por motivo de minusvalía (es)
6255echo* (ca) / echo (es)
6256oficina europea de lluita contra el frau* (ca) / oficina europea de lucha contra el fraude (es)
6257simplificació legislativa* (ca) / simplificación legislativa (es)
6260adn* (ca) / adn (es)
6261realitat virtual* (ca) / realidad virtual (es)
6262imatge de síntesi* (ca) / imagen de síntesis (es)
6263mètode d'avaluació* (ca) / método de evaluación (es)
6264observació* (ca) / observación (es)
6265principi de comunitarització* (ca) / principio de comunitarización (es)
6266responsabilitat de l'estat* (ca) / responsabilidad del estado (es)
6267simulació* (ca) / simulación (es)
6268vigilància a l'importació* (ca) / vigilancia a la importación (es)
6269anàlisi comparatiu* (ca) / análisis comparativo (es)
6270anàlisi de les causes* (ca) / análisis de las causas (es)
6271anàlisi qualitativa (ca) / análisis cualitativo (es)
6272anàlisi quantitatiu* (ca) / análisis cuantitativo (es)
6273excedència especial* (ca) / excedencia especial (es)
6274cooperació reforçada* (ca) / cooperación reforzada (es)
6275hipermedis* (ca) / hipermedios (es)
6276hipertext* (ca) / hipertexto (es)
6277eutanàsia* (ca) / eutanasia (es)
6278palaos* (ca) / palaos (es)
6279illa norfolk* (ca) / isla norfolk (es)
6280niue* (ca) / niue (es)
6281tokelau* (ca) / tokelau (es)
6282ceuta* (ca) / ceuta (es)
6283melilla* (ca) / melilla (es)
6284dictamen comunitari* (ca) / dictamen comunitario (es)
6285dictamen tribunal de comptes* (ca) / dictamen tribunal de cuentas (es)
6286carta dels drets fonamentals de l'unió europea* (ca) / carta de los derechos fundamentales de la unión europea (es)
6287dèficit democràtic* (ca) / déficit democrático (es)
6288alt representant per a la pesc* (ca) / alto representante para la pesc (es)
6289resolució del consell de l'unió europea* (ca) / resolución del consejo de la unión europea (es)
6290resolució del consell europeu* (ca) / resolución del consejo europeo (es)
6292mode de producció* (ca) / modo de producción (es)
6293objectiu de producció* (ca) / objetivo de producción (es)
6294tècnica de producció* (ca) / técnica de producción (es)
6295animal transgènic* (ca) / animal transgénico (es)
6296planta transgènica* (ca) / planta transgénica (es)
6297difusió de les innovacions* (ca) / difusión de las innovaciones (es)
6298norma de producció* (ca) / norma de producción (es)
6299tecnologia obsoleta* (ca) / tecnología obsoleta (es)
6300prospectiva tecnològica* (ca) / prospectiva tecnológica (es)
6302organització de l'investigació* (ca) / organización de la investigación (es)
6303descobriment científic* (ca) / descubrimiento científico (es)
6304principi de precaució* (ca) / principio de precaución (es)
6305investigació de camp* (ca) / investigación de campo (es)
6306resultat de l'investigació* (ca) / resultado de la investigación (es)
6307rastrejabilitat* (ca) / rastreabilidad (es)
6308agricultura sostenible* (ca) / agricultura sostenible (es)
6309model agrari europeu* (ca) / modelo agrario europeo (es)
6310pla agroambiental* (ca) / plan agroambiental (es)
6311política sobre la propietat agrària* (ca) / política sobre la propiedad agraria (es)
6312projecte agrícola* (ca) / proyecto agrícola (es)
6313zona agrària amb imperatius mediambientals* (ca) / zona agraria con imperativos medioambientales (es)
6314agrosilvicultura* (ca) / agrosilvicultura (es)
6315pèrdua de la collita* (ca) / pérdida de la cosecha (es)
6316cens agrari* (ca) / censo agrario (es)
6317cultiu de regadiu* (ca) / cultivo de regadío (es)
6318rotació de cultius* (ca) / rotación de cultivos (es)
6319sitja* (ca) / silo (es)
6320cultiu energètic* (ca) / cultivo energético (es)
6321cultiu oleaginós* (ca) / cultivo oleaginoso (es)
6322zootècnia* (ca) / zootecnia (es)
6323bosc boreal* (ca) / bosque boreal (es)
6324silvicultura sostenible* (ca) / silvicultura sostenible (es)
6325certificació forestal* (ca) / certificación forestal (es)
6326política europea forestal* (ca) / política europea forestal (es)
6327efics* (ca) / efics (es)
6328bosc mediterrani* (ca) / bosque mediterráneo (es)
6329bosc temperat* (ca) / bosque templado (es)
6331estadística forestal* (ca) / estadística forestal (es)
6332moneda europea* (ca) / moneda europea (es)
6333ecu* (ca) / ecu (es)
6334euribor* (ca) / euribor (es)
6335tipus de conversió* (ca) / tipo de conversión (es)
6336banc asiàtic de desenvolupament* (ca) / banco asiático de desarrollo (es)
6337banc centreamericà d'integració econòmica* (ca) / banco centroamericano de integración económica (es)
6338banc de desenvolupament del carib* (ca) / banco de desarrollo del caribe (es)
6339crèdit agrícola* (ca) / crédito agrícola (es)
6340programa d'estabilitat* (ca) / programa de estabilidad (es)
6342cooperació fiscal europea* (ca) / cooperación fiscal europea (es)
6343reforma fiscal* (ca) / reforma fiscal (es)
6344atur dels treballadors migrants* (ca) / desempleo de los trabajadores migrantes (es)
6345formació professional contínua* (ca) / formación profesional continua (es)
6346comitè de treball (ce)* (ca) / comité de empleo (ce) (es)
6347estratègia europea de treball* (ca) / estrategia europea de empleo (es)
6348adaptabilitat del treballador* (ca) / adaptabilidad del trabajador (es)
6350flexibilitat del treball* (ca) / flexibilidad del trabajo (es)
6351qualificació obsoleta* (ca) / cualificación obsoleta (es)
6353escassetat de mà d'obra* (ca) / escasez de mano de obra (es)
6354treballador polivalent* (ca) / trabajador polivalente (es)
6355captació de treballadors d'una altra empresa* (ca) / captación de trabajadores de otra empresa (es)
6356canvi de destinació* (ca) / cambio de destino (es)
6357descens de categoria professional* (ca) / descenso de categoría profesional (es)
6358ecofin* (ca) / ecofin (es)
6359país no participant* (ca) / país no participante (es)
6360país participant* (ca) / país participante (es)
6361resistència dels materials* (ca) / resistencia de los materiales (es)
6362avaluació comparativa de resultats* (ca) / evaluación comparativa de resultados (es)
6363arma no letal* (ca) / arma no letal (es)
6364comerç equitatiu* (ca) / comercio equitativo (es)
6365concessió de serveis* (ca) / concesión de servicios (es)
6366contracte comercial* (ca) / contrato comercial (es)
6367arbitratge comercial internacional* (ca) / arbitraje comercial internacional (es)
6369servei d'interès general* (ca) / servicio de interés general (es)
6370signatura electrònica* (ca) / firma electrónica (es)
6371estadística comercial* (ca) / estadística comercial (es)
6372exclusió d'una organització internacional* (ca) / exclusión de una organización internacional (es)
6373associació euromediterránea* (ca) / asociación euromediterránea (es)
6374avaluació de l'ajuda* (ca) / evaluación de la ayuda (es)
6375prevenció de conflictes* (ca) / prevención de conflictos (es)
6376neteja ètnica* (ca) / limpieza étnica (es)
6377arma antipersones* (ca) / arma antipersonas (es)
6378espionatge* (ca) / espionaje (es)
6379secret militar* (ca) / secreto militar (es)
6380estadística de defensa* (ca) / estadística de defensa (es)
6381anàlisi del sòl* (ca) / análisis del suelo (es)
6382ciència del espai* (ca) / ciencia del espacio (es)
6383astronàutica* (ca) / astronáutica (es)
6384climatologia* (ca) / climatología (es)
6385bioclimatologia* (ca) / bioclimatología (es)
6386química del sòl* (ca) / química del suelo (es)
6387geografia cultural* (ca) / geografía cultural (es)
6388geografia humana* (ca) / geografía humana (es)
6389geografia regional* (ca) / geografía regional (es)
6390geomorfologia* (ca) / geomorfología (es)
6391sedimentologia* (ca) / sedimentología (es)
6392tipus de sòl* (ca) / tipo de suelo (es)
6394etnografia* (ca) / etnografía (es)
6395sociologia del treball* (ca) / sociología del trabajo (es)
6396economia del medi ambient* (ca) / economía del medio ambiente (es)
6397educació mediambiental* (ca) / educación medioambiental (es)
6398protecció de les aigües* (ca) / protección de las aguas (es)
6400reducció de les emissions de gas* (ca) / reducción de las emisiones de gas (es)
6401responsabilitat per danys al medi ambient* (ca) / responsabilidad por daños al medio ambiente (es)
6402estadístiques del medi ambient* (ca) / estadísticas del medio ambiente (es)
6403balena* (ca) / ballena (es)
6404ecosistema marí* (ca) / ecosistema marino (es)
6405ecosistema terrestre* (ca) / ecosistema terrestre (es)
6406foca* (ca) / foca (es)
6407acidificació* (ca) / acidificación (es)
6408fangs de depuració* (ca) / lodos de depuración (es)
6409abocament il·legal de residus* (ca) / vertido ilegal de residuos (es)
6410residu químic* (ca) / residuo químico (es)
6411residu electrònic* (ca) / residuo electrónico (es)
6412residu clínic* (ca) / residuo clínico (es)
6413contaminació accidental* (ca) / contaminación accidental (es)
6414contaminació local* (ca) / contaminación local (es)
6534adopció internacional* (ca) / adopción internacional (es)
6535conflicte generacional* (ca) / conflicto generacional (es)
6536dret d'adopció* (ca) / derecho de adopción (es)
6537família recomposta* (ca) / familia recompuesta (es)
6538poligàmia* (ca) / poligamia (es)
6539solidaritat familiar* (ca) / solidaridad familiar (es)
6540diàspora* (ca) / diáspora (es)
6541política migratòria comunitària* (ca) / política migratoria comunitaria (es)
6542dependència dels ancians* (ca) / dependencia de los ancianos (es)
6543previsió demogràfica* (ca) / previsión demográfica (es)
6544reemplaçament generacional* (ca) / reemplazo generacional (es)
6545cristià* (ca) / cristiano (es)
6546musulmà* (ca) / musulmán (es)
6547associació europea* (ca) / asociación europea (es)
6548autonomia dels discapacitats* (ca) / autonomía de los discapacitados (es)
6549comportament social* (ca) / comportamiento social (es)
6550integració dels discapacitats* (ca) / integración de los discapacitados (es)
6552pacte social* (ca) / pacto social (es)
6553pornografia infantil* (ca) / pornografía infantil (es)
6554turisme religiós* (ca) / turismo religioso (es)
6555violència juvenil* (ca) / violencia juvenil (es)
6556violència en l'escola* (ca) / violencia en la escuela (es)
6557violència domèstica* (ca) / violencia doméstica (es)
6558excepció cultural* (ca) / excepción cultural (es)
6559identitat europea* (ca) / identidad europea (es)
6560integrisme religiós* (ca) / integrismo religioso (es)
6561religió (ca) / nueva religión (es)
6562manifestació cultural europea* (ca) / manifestación cultural europea (es)
6563promoció cultural* (ca) / promoción cultural (es)
6564cobertura universal de malaltia* (ca) / cobertura universal de enfermedad (es)
6565dret mèdic* (ca) / derecho médico (es)
6566error mèdic* (ca) / error médico (es)
6567malaltia crònica* (ca) / enfermedad crónica (es)
6568medicament genèric* (ca) / medicamento genérico (es)
6569seguretat alimentària* (ca) / seguridad alimentaria (es)
6570cures pal·liatives* (ca) / cuidados paliativos (es)
6609autorregulació* (ca) / autorregulación (es)
6610codi administratiu* (ca) / código administrativo (es)
6611història del dret* (ca) / historia del derecho (es)
6612delicte no intencionat* (ca) / delito no intencionado (es)
6613empaitament moral* (ca) / acoso moral (es)
6614impunitat* (ca) / impunidad (es)
6615responsabilitat penal del menor* (ca) / responsabilidad penal del menor (es)
6616turisme sexual* (ca) / turismo sexual (es)
6617arbitratge* (ca) / arbitraje (es)
6618retard judicial* (ca) / atraso judicial (es)
6619ordre comminatòria* (ca) / orden conminatoria (es)
6621derogació* (ca) / derogación (es)
6622competència extraterritorial* (ca) / competencia extraterritorial (es)
6623independència de la justícia* (ca) / independencia de la justicia (es)
6624jurisdicció marítima* (ca) / jurisdicción marítima (es)
6625matrimoni simulat* (ca) / matrimonio simulado (es)
6626sistema d'informació schengen* (ca) / sistema de información schengen (es)
6627conflicte religiós* (ca) / conflicto religioso (es)
6628dret a la salut* (ca) / derecho a la salud (es)
6697diversificació energètica* (ca) / diversificación energética (es)
6699jaciment de gas* (ca) / yacimiento de gas (es)
6700rendiment energètic* (ca) / rendimiento energético (es)
6701reserva estratègica* (ca) / reserva estratégica (es)
6702jaciment de petroli* (ca) / yacimiento de petróleo (es)
6703investigació nuclear* (ca) / investigación nuclear (es)
6704ampliació d'una organització internacional* (ca) / ampliación de una organización internacional (es)
6705integració industrial* (ca) / integración industrial (es)
6706criteri d'adhesió* (ca) / criterio de adhesión (es)
6708negociació d'adhesió* (ca) / negociación de adhesión (es)
6709pesd* (ca) / pesd (es)
6710estratègia de preadhesió* (ca) / estrategia de preadhesión (es)
6711xarxa de centres europeus dels consumidors* (ca) / red de centros europeos de los consumidores (es)
6713microcrèdit* (ca) / microcrédito (es)
6714microfinança* (ca) / microfinanza (es)
6715cindínica* (ca) / cindínica (es)
6716cosmologia* (ca) / cosmología (es)
6717cònjuge col·laborador* (ca) / cónyuge colaborador (es)
6718treball ocasional* (ca) / trabajo ocasional (es)
6720vibració mecànica* (ca) / vibración mecánica (es)
6721guarda forestal* (ca) / guarda forestal (es)
6722pau* (ca) / paz (es)
6723eurojust* (ca) / eurojust (es)
6724manament de detenció europeu* (ca) / mandamiento de detención europeo (es)
6725tractat d'adhesió ue* (ca) / tratado de adhesión ue (es)
6726tractat de niza* (ca) / tratado de niza (es)
6727ajuda a les víctimes* (ca) / ayuda a las víctimas (es)
6728centre d'educació vigilada* (ca) / centro de educación vigilada (es)
6729dret intern de les religions* (ca) / derecho interno de las religiones (es)
6730dret búdic* (ca) / derecho búdico (es)
6731dret canònic* (ca) / derecho canónico (es)
6732dret eclesial protestant* (ca) / derecho eclesial protestante (es)
6733dret hebraic* (ca) / derecho hebraico (es)
6734dret hindú* (ca) / derecho hindú (es)
6735dret musulmà* (ca) / derecho musulmán (es)
6736condonació del deute fiscal* (ca) / condonación de la deuda fiscal (es)
6737construcció il·legal* (ca) / construcción ilegal (es)
6738infant del carrer* (ca) / niño de la calle (es)
6739violència en espectacles esportius* (ca) / violencia en espectáculos deportivos (es)
6740zona urbana desafavorida* (ca) / zona urbana desfavorecida (es)
6741medicina d'urgència* (ca) / medicina de urgencia (es)
6743vandalisme* (ca) / vandalismo (es)
6744eugenèsia* (ca) / eugenesia (es)
6745treballador pobre* (ca) / trabajador pobre (es)
6747radiació no ionitzant* (ca) / radiación no ionizante (es)
6748creixement de l'empresa* (ca) / crecimiento de la empresa (es)
6749esperit d'empresa* (ca) / espíritu de empresa (es)
6750fusió internacional* (ca) / fusión internacional (es)
6751govern d'empresa* (ca) / gobierno de empresa (es)
6752etiqueta social* (ca) / etiqueta social (es)
6753compra d'empresa* (ca) / compra de empresa (es)
6754empresa d'inserció* (ca) / empresa de inserción (es)
6755empresa naixent* (ca) / empresa naciente (es)
6756microempresa* (ca) / microempresa (es)
6757cooperativa europea* (ca) / cooperativa europea (es)
6763qualitat de l'ensenyament* (ca) / calidad de la enseñanza (es)
6764biblioteca del parlament* (ca) / biblioteca del parlamento (es)
6765citació* (ca) / citación (es)
6766comentari de llei* (ca) / comentario de ley (es)
6767document electrònic* (ca) / documento electrónico (es)
6768guia turística* (ca) / guía turística (es)
6769mediateca* (ca) / mediateca (es)
6770desinformació* (ca) / desinformación (es)
6771proveïdor d'accés* (ca) / proveedor de acceso (es)
6772internauta* (ca) / internauta (es)
6773motor de recerca* (ca) / motor de búsqueda (es)
6774política de telecomunicació* (ca) / política de telecomunicación (es)
6775lloc internet* (ca) / sitio internet (es)
6776telèfon mòbil* (ca) / teléfono móvil (es)
6777vigilància per vídeo* (ca) / vigilancia por vídeo (es)
6778criptografia* (ca) / criptografía (es)
6779virus informàtic* (ca) / virus informático (es)
6781necessitats fonamentals* (ca) / necesidades fundamentales (es)
6782relació región (ca) / relación región-unión europea (es)
6783sector no comercial* (ca) / sector no comercial (es)
6784mendicitat* (ca) / mendicidad (es)
6785transferències socials* (ca) / transferencias sociales (es)
6786valor econòmic* (ca) / valor económico (es)
6787gelatina* (ca) / gelatina (es)
6788oli essencial* (ca) / aceite esencial (es)
6789complement alimentós* (ca) / complemento alimenticio (es)
6790producte biològic* (ca) / producto biológico (es)
6821rajol* (ca) / ladrillo (es)
6822pedra* (ca) / piedra (es)
6823metall especial* (ca) / metal especial (es)
6824motor diésel* (ca) / motor diésel (es)
6825serradora* (ca) / serrería (es)
6848ajuda a la navegació* (ca) / ayuda a la navegación (es)
6849circulació urbana* (ca) / circulación urbana (es)
6850mobilitat sostenible* (ca) / movilidad sostenible (es)
6851sistema de transport intel·ligent* (ca) / sistema de transporte inteligente (es)
6852navegació per satèl·lit* (ca) / navegación por satélite (es)
6854vianant* (ca) / peatón (es)
6855assistència en les escales* (ca) / asistencia en las escalas (es)
6862laïcisme* (ca) / laicismo (es)
6881estat confederal* (ca) / estado confederal (es)
6882estat regional* (ca) / estado regional (es)
6883oligarquia* (ca) / oligarquía (es)
6884protocol* (ca) / protocolo (es)
6885símbol de l'estat* (ca) / símbolo del estado (es)
6886partit nacionalista* (ca) / partido nacionalista (es)
6887partit autonomista* (ca) / partido autonomista (es)
6888partit extremista* (ca) / partido extremista (es)
6890reforma electoral* (ca) / reforma electoral (es)
6891investigació parlamentària* (ca) / investigación parlamentaria (es)
6892redacció legislativa* (ca) / redacción legislativa (es)
6893estatus del triat* (ca) / estatus del elegido (es)
6894administració electrònica* (ca) / administración electrónica (es)
6896declaració del govern* (ca) / declaración del gobierno (es)
6897governança* (ca) / gobernanza (es)
6898diplomàcia parlamentària* (ca) / diplomacia parlamentaria (es)
6899multa coercitiva* (ca) / multa coercitiva (es)
6900desnonament* (ca) / desahucio (es)
6901distribuïdor automàtic* (ca) / distribuidor automático (es)
6902capital inicial* (ca) / capital inicial (es)
6903cirurgia estètica* (ca) / cirugía estética (es)
6904examen mèdic pericial* (ca) / examen médico pericial (es)
6905abandonament escolar* (ca) / abandono escolar (es)
6906antena parabòlica* (ca) / antena parabólica (es)
6907fòrum* (ca) / foro (es)
6908interactivitat* (ca) / interactividad (es)
6909divulgació científica* (ca) / divulgación científica (es)
6910gestió de coneixements* (ca) / gestión de conocimientos (es)
6911administració portuària* (ca) / administración portuaria (es)
6912túnel* (ca) / túnel (es)
6913subcontratación externa* (ca) / subcontratación externa (es)
6914accident químic* (ca) / accidente químico (es)
6915indústria cosmètica* (ca) / industria cosmética (es)
6916tècnica de construcció* (ca) / técnica de construcción (es)
6917cooperació agrícola* (ca) / cooperación agrícola (es)
6918cèrvid* (ca) / cérvido (es)
6919destrucció d'armes* (ca) / destrucción de armas (es)
6920cooperació en matèria d'educació* (ca) / cooperación en materia de educación (es)
6921indústria del gas* (ca) / industria del gas (es)
6922dret laboral internacional* (ca) / derecho laboral internacional (es)
6923dret comercial internacional* (ca) / derecho comercial internacional (es)
6924llicència parental per als homes* (ca) / licencia parental para los hombres (es)
6925treball del reclús* (ca) / trabajo del recluso (es)
6926mercat regional* (ca) / mercado regional (es)
6927seguretat regional* (ca) / seguridad regional (es)
6928ren* (ca) / reno (es)
6929telemedicina* (ca) / telemedicina (es)
6930contenciós territorial* (ca) / contencioso territorial (es)
7126autoritat europea de seguretat alimentària* (ca) / autoridad europea de seguridad alimentaria (es)
7127constitució europea* (ca) / constitución europea (es)
7128corpus juris comunitari* (ca) / corpus juris comunitario (es)
7129dret de participació* (ca) / derecho de participación (es)
7130peritatge científic* (ca) / peritaje científico (es)
7131impacte social* (ca) / impacto social (es)
7132ajuda de preadhesió* (ca) / ayuda de preadhesión (es)
7133obtenció vegetal* (ca) / obtención vegetal (es)
7134postcomunisme* (ca) / postcomunismo (es)
7135salut reproductiva* (ca) / salud reproductiva (es)
7136servei universal* (ca) / servicio universal (es)
7137tribunal penal internacional* (ca) / tribunal penal internacional (es)
7138visió d'europa* (ca) / visión de europa (es)
7184acord institucional* (ca) / acuerdo institucional (es)
7185aclc* (ca) / aclc (es)
7186comissió central per a la navegació del rin* (ca) / comisión central para la navegación del rin (es)
7187càrrec públic* (ca) / cargo público (es)
7188clàusula de consciència* (ca) / cláusula de conciencia (es)
7189cohabitació política* (ca) / cohabitación política (es)
7190composició d'una comissió parlamentària* (ca) / composición de una comisión parlamentaria (es)
7191tècniques de reunió* (ca) / técnicas de reunión (es)
7192cort interamericana de drets humans* (ca) / corte interamericana de derechos humanos (es)
7193cort penal internacional* (ca) / corte penal internacional (es)
7194decisió marc* (ca) / decisión marco (es)
7195desenvolupament personal* (ca) / desarrollo personal (es)
7197estat multiètnic* (ca) / estado multiétnico (es)
7198estats federats de micronèsia* (ca) / estados federados de micronesia (es)
7199evacuació de la població* (ca) / evacuación de la población (es)
7200justícia de proximitat* (ca) / justicia de proximidad (es)
7201moralitat de la vida econòmica* (ca) / moralidad de la vida económica (es)
7202organització per a la prohibició d'armes químiques* (ca) / organización para la prohibición de armas químicas (es)
7203organització mundial del turisme* (ca) / organización mundial del turismo (es)
7204òrgan de representació agrària* (ca) / órgano de representación agraria (es)
7205parlament andí* (ca) / parlamento andino (es)
7206parlament centreamericà* (ca) / parlamento centroamericano (es)
7207país del tlcan* (ca) / país del tlcan (es)
7208país del càucaso* (ca) / país del cáucaso (es)
7209tècniques de comunicació* (ca) / técnicas de comunicación (es)
7210tècniques de negociació* (ca) / técnicas de negociación (es)
7211parlament llatinoamericà* (ca) / parlamento latinoamericano (es)
7212tècniques de redacció* (ca) / técnicas de redacción (es)
7213primera guerra mundial* (ca) / primera guerra mundial (es)
7214segona guerra mundial* (ca) / segunda guerra mundial (es)
7215resultat del vot* (ca) / resultado del voto (es)
7216socialdemocràcia* (ca) / socialdemocracia (es)
7217estatut dels parlamentaris* (ca) / estatuto de los parlamentarios (es)
7218sistema d'informació geogràfica* (ca) / sistema de información geográfica (es)
7219tecnologia digital* (ca) / tecnología digital (es)
7220àrea de lliure comerç de les amériques* (ca) / área de libre comercio de las américas (es)
7221agència europea de reconstrucció* (ca) / agencia europea de reconstrucción (es)
7222oficina alimentària i veterinària* (ca) / oficina alimentaria y veterinaria (es)
7223policia de proximitat* (ca) / policía de proximidad (es)
7337delegació interparlamentària* (ca) / delegación interparlamentaria (es)
7339budista* (ca) / budista (es)
7340ciència militar* (ca) / ciencia militar (es)
7341menjador escolar* (ca) / comedor escolar (es)
7342concili* (ca) / concilio (es)
7343congrés d'un partit* (ca) / congreso de un partido (es)
7346congrés de poders locals i regionals d'europa* (ca) / congreso de poderes locales y regionales de europa (es)
7347deures del ciutadà* (ca) / deberes del ciudadano (es)
7348dret a l'integritat física* (ca) / derecho a la integridad física (es)
7349dret penal militar* (ca) / derecho penal militar (es)
7350dret romà* (ca) / derecho romano (es)
7351devolució fiscal* (ca) / devolución fiscal (es)
7352dret de visita* (ca) / derecho de visita (es)
7353enclavament territorial* (ca) / enclave territorial (es)
7354malaltia renal* (ca) / enfermedad renal (es)
7355establiment farmacèutic* (ca) / establecimiento farmacéutico (es)
7358estació ferroviària* (ca) / estación ferroviaria (es)
7359estació d'autobusos* (ca) / estación de autobuses (es)
7360geografia històrica* (ca) / geografía histórica (es)
7361hinduista* (ca) / hinduista (es)
7362història universal* (ca) / historia universal (es)
7363il·lustració gràfica* (ca) / ilustración gráfica (es)
7364incunable* (ca) / incunable (es)
7365infracció administrativa* (ca) / infracción administrativa (es)
7366llei d'harmonització* (ca) / ley de armonización (es)
7368manifest* (ca) / manifiesto (es)
7369manuscrit* (ca) / manuscrito (es)
7370metodologia jurídica* (ca) / metodología jurídica (es)
7371mitologia* (ca) / mitología (es)
7373moviment antiglobalització* (ca) / movimiento antiglobalización (es)
7374moviment cultural* (ca) / movimiento cultural (es)
7375partit frontissa* (ca) / partido bisagra (es)
7376partit extraparlamentari* (ca) / partido extraparlamentario (es)
7377partit monàrquic* (ca) / partido monárquico (es)
7378partit regionalista* (ca) / partido regionalista (es)
7379plànol* (ca) / plano (es)
7380policia autonòmica* (ca) / policía autonómica (es)
7381policia local* (ca) / policía local (es)
7382prestació no contributiva* (ca) / prestación no contributiva (es)
7383pressupost local* (ca) / presupuesto local (es)
7384pressupost regional (ca) / presupuesto regional (es)
7385propaganda política* (ca) / propaganda política (es)
7386règim presidencialista* (ca) / régimen presidencialista (es)
7387religió primitiva* (ca) / religión primitiva (es)
7388residència d'estudiants* (ca) / residencia de estudiantes (es)
7389sexualitat* (ca) / sexualidad (es)
7390sociologia del dret* (ca) / sociología del derecho (es)
7391sociologia rural* (ca) / sociología rural (es)
7392sociologia urbana* (ca) / sociología urbana (es)
7393sociologia de l'educació* (ca) / sociología de la educación (es)
7394sociologia política* (ca) / sociología política (es)
7395subministrament de gas (ca) / suministro de gas (es)
7396testament vital* (ca) / testamento vital (es)
7397text sagrat* (ca) / texto sagrado (es)
7398videoteca* (ca) / videoteca (es)
7399dret natural* (ca) / derecho natural (es)
7410biometria* (ca) / biometría (es)
7411dret a la vivenda* (ca) / derecho a la vivienda (es)
7412força de reacció ràpida* (ca) / fuerza de reacción rápida (es)
7413populisme* (ca) / populismo (es)
7414unió civil* (ca) / unión civil (es)
7415associació d'estats del carib* (ca) / asociación de estados del caribe (es)
7416moviment patriòtic* (ca) / movimiento patriótico (es)
7417representació permanent davant de l'ue* (ca) / representación permanente ante la ue (es)
7809dret militar* (ca) / derecho militar (es)
7810mètode d'aprenentatge* (ca) / método de aprendizaje (es)
7811mètode mnemotècnic* (ca) / método mnemotécnico (es)
7812test psicomètric* (ca) / test psicométrico (es)
7813acord de cotonú* (ca) / acuerdo de cotonú (es)
7814regions de polònia* (ca) / regiones de polonia (es)
7815regions d'eslovènia* (ca) / regiones de eslovenia (es)
7816regions de la república txeca* (ca) / regiones de la república checa (es)
7817regions d'eslovàquia* (ca) / regiones de eslovaquia (es)
7818gorenjska* (ca) / gorenjska (es)
7819goriška* (ca) / goriška (es)
7820eslovènia sudoriental* (ca) / eslovenia sudoriental (es)
7821koroška* (ca) / koroška (es)
7822notranjska i karst* (ca) / notranjska y karst (es)
7823marítima i karst* (ca) / marítima y karst (es)
7824podravska* (ca) / podravska (es)
7825pomurska* (ca) / pomurska (es)
7826savinjska* (ca) / savinjska (es)
7827spodnjeposavska* (ca) / spodnjeposavska (es)
7828zasavska* (ca) / zasavska (es)
7829eslovènia central* (ca) / eslovenia central (es)
7830regió de bratislava* (ca) / región de bratislava (es)
7834regió de trnava* (ca) / región de trnava (es)
7835regió de tren?in* (ca) / región de tren?in (es)
7836regió de nitra* (ca) / región de nitra (es)
7837regió de banskà bystrica* (ca) / región de banská bystrica (es)
7838regió de prešov* (ca) / región de prešov (es)
7839regió de košice* (ca) / región de košice (es)
7840bohèmia meridional* (ca) / bohemia meridional (es)
7841hradec králové* (ca) / hradec králové (es)
7842karlovy vary* (ca) / karlovy vary (es)
7843liberec* (ca) / liberec (es)
7844moràvia meridional* (ca) / moravia meridional (es)
7845moràvia silèsia (ca) / moravia silesia (es)
7846olomouc* (ca) / olomouc (es)
7847pardubice* (ca) / pardubice (es)
7848pilsen* (ca) / pilsen (es)
7849praga* (ca) / praga (es)
7850ústí* (ca) / ústí (es)
7851vyso?ina* (ca) / vyso?ina (es)
7852zlín* (ca) / zlín (es)
7853bohèmia central* (ca) / bohemia central (es)
7854regió de zlín* (ca) / región de zlín (es)
7855regions d'estònia* (ca) / regiones de estonia (es)
7856estònia septentrional* (ca) / estonia septentrional (es)
7857estònia occidental* (ca) / estonia occidental (es)
7858estònia central* (ca) / estonia central (es)
7859estònia nordoriental* (ca) / estonia nororiental (es)
7860estònia meridional* (ca) / estonia meridional (es)
7861regions de letònia* (ca) / regiones de letonia (es)
7862latgale* (ca) / latgale (es)
7864r?ga* (ca) / r?ga (es)
7865vidzeme* (ca) / vidzeme (es)
7866kurzeme* (ca) / kurzeme (es)
7867zemgale* (ca) / zemgale (es)
7868regions de lituània* (ca) / regiones de lituania (es)
7869alitus* (ca) / alitus (es)
7870kaunas* (ca) / kaunas (es)
7871klaipeda* (ca) / klaipeda (es)
7872marijampole* (ca) / marijampole (es)
7873panevežis* (ca) / panevežis (es)
7874šiauliai* (ca) / šiauliai (es)
7875taurage* (ca) / taurage (es)
7876telšiai* (ca) / telšiai (es)
7877utena* (ca) / utena (es)
7878vilnius* (ca) / vilnius (es)
7879regions d'hongria* (ca) / regiones de hungría (es)
7880oulu* (ca) / oulu (es)
7881finlàndia occidental* (ca) / finlandia occidental (es)
7889àtica* (ca) / ática (es)
7890grècia occidental* (ca) / grecia occidental (es)
7891macedònia central* (ca) / macedonia central (es)
7892macedònia oriental tràcia (ca) / macedonia oriental-tracia (es)
7893macedònia occidental* (ca) / macedonia occidental (es)
7895egeu septentrional* (ca) / egeo septentrional (es)
7896egeu meridional* (ca) / egeo meridional (es)
7899planura meridional* (ca) / llanura meridional (es)
7900planura septentrional* (ca) / llanura septentrional (es)
7901hongria central* (ca) / hungría central (es)
7902hongria septentrional* (ca) / hungría septentrional (es)
7903transdanubi central* (ca) / transdanubio central (es)
7904transdanubi meridional* (ca) / transdanubio meridional (es)
7905transdanubi occidental* (ca) / transdanubio occidental (es)
7926capital intel·lectual* (ca) / capital intelectual (es)
7927supervisor europeu de protecció de dades* (ca) / supervisor europeo de protección de datos (es)
7928epso* (ca) / epso (es)
7929control jurisdiccional* (ca) / control jurisdiccional (es)
7930mètode obert de coordinació* (ca) / método abierto de coordinación (es)
7931nanotecnologia* (ca) / nanotecnología (es)
7932política europea de veïnatge* (ca) / política europea de vecindad (es)
7933programa de les nacions unides per a la fiscalització internacional de drogues* (ca) / programa de las naciones unidas para la fiscalización internacional de drogas (es)
7934associació sectors públic i privat* (ca) / asociación sectores público y privado (es)
7935protocol diplomàtic* (ca) / protocolo diplomático (es)
7936agència europea de seguretat marítima* (ca) / agencia europea de seguridad marítima (es)
7937agència europea de seguretat aèria* (ca) / agencia europea de seguridad aérea (es)
7938agència europea de seguretat de les xarxes i de l'informació* (ca) / agencia europea de seguridad de las redes y de la información (es)
7939retardament digital* (ca) / retraso digital (es)
7941política lingüística* (ca) / política lingüística (es)
7942responsabilitat social de l'empresa* (ca) / responsabilidad social de la empresa (es)
7943mètode de lectura ràpida* (ca) / método de lectura rápida (es)
7944infracció del codi de la circulació* (ca) / infracción del código de la circulación (es)
7945trencagels* (ca) / rompehielos (es)
7946assignació per cures* (ca) / asignación por cuidados (es)
7947publicitat electrònica no solicitada* (ca) / publicidad electrónica no solicitada (es)
7948cultura organitzativa* (ca) / cultura organizativa (es)
7949ajuda a la recolocació* (ca) / ayuda a la recolocación (es)
7950direcció d'internet* (ca) / dirección de internet (es)
7951economia del coneixement* (ca) / economía del conocimiento (es)
7952junta de portaveus* (ca) / junta de portavoces (es)
7953institut d'estudis de seguretat de l'unió europea* (ca) / instituto de estudios de seguridad de la unión europea (es)
7954centre de satèl·lits de l'unió europea* (ca) / centro de satélites de la unión europea (es)
7955cèl·lula mare* (ca) / célula madre (es)
7956deslocalització* (ca) / deslocalización (es)
7959cementiri militar* (ca) / cementerio militar (es)
7965voivodat de mazòvia* (ca) / voivodato de mazovia (es)
7966voivodat de petita polònia* (ca) / voivodato de pequeña polonia (es)
7967voivodat de silèsia* (ca) / voivodato de silesia (es)
7968voivodat de lublin* (ca) / voivodato de lublin (es)
7969voivodat de podkarpacie* (ca) / voivodato de podkarpacie (es)
7970voivodat de pomerània occidental* (ca) / voivodato de pomerania occidental (es)
7971voivodat de santa creu* (ca) / voivodato de santa cruz (es)
7972voivodat de lodz* (ca) / voivodato de lodz (es)
7973voivodat de lubusz* (ca) / voivodato de lubusz (es)
7974voivodat de baixa silèsia* (ca) / voivodato de baja silesia (es)
7975voivodat de podlasie* (ca) / voivodato de podlasie (es)
7976voivodat de gran polònia* (ca) / voivodato de gran polonia (es)
7977voivodat de pomerània* (ca) / voivodato de pomerania (es)
7978voivodat d'opole* (ca) / voivodato de opole (es)
7979voivodat de kuyavia (ca) / voivodato de kuyavia-pomerania (es)
7980voivodat de warmia (ca) / voivodato de warmia-mazuria (es)
7981assignació per permís parental* (ca) / asignación por permiso parental (es)
7982agència europea de defensa* (ca) / agencia europea de defensa (es)
7983centre europeu per a la prevenció i el control de les malalties* (ca) / centro europeo para la prevención y el control de las enfermedades (es)
7984agència europea de substàncies i preparats químics* (ca) / agencia europea de sustancias y preparados químicos (es)
7985agència ferroviària europea* (ca) / agencia ferroviaria europea (es)
7986escola europea de policia* (ca) / escuela europea de policía (es)
7987arma prohibida* (ca) / arma prohibida (es)
7988västernorrland* (ca) / västernorrland (es)
7989jämtland* (ca) / jämtland (es)
7990värmland* (ca) / värmland (es)
7991dalarna* (ca) / dalarna (es)
7992gävleborg* (ca) / gävleborg (es)
7993jönköping* (ca) / jönköping (es)
7994kronoberg* (ca) / kronoberg (es)
7995kalmar* (ca) / kalmar (es)
7996gotland* (ca) / gotland (es)
7998blekinge* (ca) / blekinge (es)
7999escània* (ca) / escania (es)
8000halland* (ca) / halland (es)
8001västra götaland* (ca) / västra götaland (es)
8002uppsala* (ca) / uppsala (es)
8003södermanland* (ca) / södermanland (es)
8004östergötland* (ca) / östergötland (es)
8005örebro* (ca) / örebro (es)
8006västmanland* (ca) / västmanland (es)
8007västerbotten* (ca) / västerbotten (es)
8008norrbotten* (ca) / norrbotten (es)
8189regions de romania* (ca) / regiones de rumanía (es)
8278països de la aclc* (ca) / países de la aclc (es)
8279hovedstaden* (ca) / hovedstaden (es)
8280midtjylland* (ca) / midtjylland (es)
8281nordjylland* (ca) / nordjylland (es)
8282sjælland* (ca) / sjælland (es)
8283syddanmark* (ca) / syddanmark (es)
8284agència comunitària de control de la pesca* (ca) / agencia comunitaria de control de la pesca (es)
8285acord d'estabilització i associació* (ca) / acuerdo de estabilización y asociación (es)
8300unió del magreb àrab* (ca) / unión del magreb árabe (es)
8301regions de bulgària* (ca) / regiones de bulgaria (es)
8303dofí* (ca) / delfín (es)
8304yuzhen tsentralen (bulgaria)* (ca) / yuzhen tsentralen (bulgaria) (es)
8305regió d'haskovo* (ca) / región de haskovo (es)
8306regió de kardjali* (ca) / región de kardjali (es)
8307regió de pazardjik* (ca) / región de pazardjik (es)
8308regió de plovdiv* (ca) / región de plovdiv (es)
8309regió de smolyan* (ca) / región de smolyan (es)
8310regió de stara zagora* (ca) / región de stara zagora (es)
8311severen tsentralen (bulgaria)* (ca) / severen tsentralen (bulgaria) (es)
8312regió de gabrovo* (ca) / región de gabrovo (es)
8313regió de lovech* (ca) / región de lovech (es)
8314regió de pleven* (ca) / región de pleven (es)
8315regió de ruse* (ca) / región de ruse (es)
8316regió de veliko tarnovo* (ca) / región de veliko tarnovo (es)
8317severoiztochen (bulgaria)* (ca) / severoiztochen (bulgaria) (es)
8318regió de dobrich* (ca) / región de dobrich (es)
8319regió de razgrad* (ca) / región de razgrad (es)
8320regió de shumen* (ca) / región de shumen (es)
8321regió de silistra* (ca) / región de silistra (es)
8322regió de targovishte* (ca) / región de targovishte (es)
8323regió de varna* (ca) / región de varna (es)
8324severozapaden (bulgària)* (ca) / severozapaden (bulgaria) (es)
8325regió de muntanya* (ca) / región de montana (es)
8326regió de vidin* (ca) / región de vidin (es)
8327regió de vratsa* (ca) / región de vratsa (es)
8328yugoiztochen (bulgaria)* (ca) / yugoiztochen (bulgaria) (es)
8329regió de burgas* (ca) / región de burgas (es)
8330regió de sliven* (ca) / región de sliven (es)
8331regió de yambol* (ca) / región de yambol (es)
8332yugozapaden (bulgària)* (ca) / yugozapaden (bulgaria) (es)
8333regió de blagoevgrad* (ca) / región de blagoevgrad (es)
8334regió de kyustendil* (ca) / región de kyustendil (es)
8335regió de pernik* (ca) / región de pernik (es)
8336regió del districte de sofia* (ca) / región del distrito de sofía (es)
8337regió de la ciutat de sofia* (ca) / región de la ciudad de sofía (es)
8354qüestió de kaliningrado* (ca) / cuestión de kaliningrado (es)
8355qüestió de txetxènia* (ca) / cuestión de chechenia (es)
8356qüestió de catxemira* (ca) / cuestión de cachemira (es)
8357qüestió de kosovo* (ca) / cuestión de kosovo (es)
8365països cao* (ca) / países cao (es)
8366país de la comunitat del pacífic* (ca) / país de la comunidad del pacífico (es)
8367països de la saarc* (ca) / países de la saarc (es)
8369país del cuea* (ca) / país del cuea (es)
8370consell de l'unitat econòmica àrab* (ca) / consejo de la unidad económica árabe (es)
8371territori antàrtic britànic* (ca) / territorio antártico británico (es)
8373territoris britànics de l'oceà indoari* (ca) / territorios británicos del océano índico (es)
8374terres australs i antàrtiques franceses* (ca) / tierras australes y antárticas francesas (es)
8375organisme multilateral de garantia d'inversions* (ca) / organismo multilateral de garantía de inversiones (es)
8377banc internacional de reconstrucció i foment* (ca) / banco internacional de reconstrucción y fomento (es)
8378centre internacional de tracta de diferències relatives a inversions* (ca) / centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (es)
8380institut per a la formació i l'investigació (nacions unides)* (ca) / instituto para la formación y la investigación (naciones unidas) (es)
8381institut de les nacions unides d'investigació sobre el desarmament* (ca) / instituto de las naciones unidas de investigación sobre el desarme (es)
8382institut internacional d'investigacions i capacitació per a la promoció de la dona* (ca) / instituto internacional de investigaciones y capacitación para la promoción de la mujer (es)
8383institut interregional de les nacions unides per a investigacions sobre la delinqüència i la justícia* (ca) / instituto interregional de las naciones unidas para investigaciones sobre la delincuencia y la justicia (es)
8384òrgan subsidiari de les nacions unides* (ca) / órgano subsidiario de las naciones unidas (es)
8385alt comissionat per als drets humans* (ca) / alto comisionado para los derechos humanos (es)
8386comissió regional onu* (ca) / comisión regional onu (es)
8387secretari general de les nacions unides* (ca) / secretario general de las naciones unidas (es)
8393onusida* (ca) / onusida (es)
8395centre europeu d'investigació i documentació parlamentària* (ca) / centro europeo de investigación y documentación parlamentaria (es)
8396consell d'estats del mar bàltic* (ca) / consejo de estados del mar báltico (es)
8398comunitat d'estats sahelosaharians* (ca) / comunidad de estados sahelosaharianos (es)
8399comunitat per al desenvolupament de l'àfrica austral* (ca) / comunidad para el desarrollo del áfrica austral (es)
8400mercat comú d'àfrica oriental i austral* (ca) / mercado común de áfrica oriental y austral (es)
8402fòrum de les illes del pacífic* (ca) / foro de las islas del pacífico (es)
8403unió duanera de l'àfrica meridional* (ca) / unión aduanera del áfrica meridional (es)
8404confederació sindical internacional* (ca) / confederación sindical internacional (es)
8407assistent* (ca) / asistente (es)
8409euroescepticisme* (ca) / euroescepticismo (es)
8410acció antimines* (ca) / acción antiminas (es)
8411assistència mútua* (ca) / asistencia mutua (es)
8412biocarburant* (ca) / biocarburante (es)
8413blog* (ca) / blog (es)
8414segell oficial* (ca) / sello oficial (es)
8415camp de concentració* (ca) / campo de concentración (es)
8416conflicte d'interessos* (ca) / conflicto de intereses (es)
8417complicitat* (ca) / complicidad (es)
8418consulta pública* (ca) / consulta pública (es)
8419cultura política* (ca) / cultura política (es)
8420omissió del deure de socors* (ca) / omisión del deber de socorro (es)
8421democràcia deliberativa* (ca) / democracia deliberativa (es)
8422democràcia directa* (ca) / democracia directa (es)
8423democràcia participativa* (ca) / democracia participativa (es)
8424democràcia representativa* (ca) / democracia representativa (es)
8425codi de comerç* (ca) / código de comercio (es)
8426dret a l'imatge* (ca) / derecho a la imagen (es)
8427dret privat europeu* (ca) / derecho privado europeo (es)
8428societat civil (movimients d'opinió)* (ca) / sociedad civil (movimientos de opinión) (es)
8429eurogrup (zona euro)* (ca) / eurogrupo (zona euro) (es)
8430europeïtzació* (ca) / europeización (es)
8432fallida personal* (ca) / quiebra personal (es)
8433falsedat documental* (ca) / falsedad documental (es)
8434falsificació de moneda* (ca) / falsificación de moneda (es)
8435focs artificials* (ca) / fuegos artificiales (es)
8437bosc de muntanya* (ca) / bosque de montaña (es)
8438geodèsia* (ca) / geodesia (es)
8439frontex* (ca) / frontex (es)
8441guerra asimètrica* (ca) / guerra asimétrica (es)
8442identitat nacional* (ca) / identidad nacional (es)
8443justícia reparadora* (ca) / justicia reparadora (es)
8444llop* (ca) / lobo (es)
8445ós* (ca) / oso (es)
8446linx* (ca) / lince (es)
8447malaltia ocular* (ca) / enfermedad ocular (es)
8448matrimoni forçat* (ca) / matrimonio forzado (es)
8449negligència criminal* (ca) / negligencia criminal (es)
8450polígon industrial* (ca) / polígono industrial (es)
8451parc nacional urbà* (ca) / parque nacional urbano (es)
8452pont* (ca) / puente (es)
8453prova electrònica* (ca) / prueba electrónica (es)
8454programa marc de idt* (ca) / programa marco de idt (es)
8455protecció de testimonis* (ca) / protección de testigos (es)
8456successió d'estats* (ca) / sucesión de estados (es)
8457reconeixement d'un estat* (ca) / reconocimiento de un estado (es)
8458recusació* (ca) / recusación (es)
8459règim de pagament únic* (ca) / régimen de pago único (es)
8460reembossament d'ajudes* (ca) / reembolso de ayudas (es)
8461turisme fluvial* (ca) / turismo fluvial (es)
8462tribunal de la funció pública de l'unió europea* (ca) / tribunal de la función pública de la unión europea (es)
8463companyia aèria de baix cost* (ca) / compañía aérea de bajo coste (es)
8464grip aviar* (ca) / gripe aviar (es)
8465nomenament (de membres)* (ca) / nombramiento (de miembros) (es)
8466política pública* (ca) / política pública (es)
8468principi de seguretat jurídica* (ca) / principio de seguridad jurídica (es)
8469serveis financers* (ca) / servicios financieros (es)
8470arxiu digital* (ca) / archivo digital (es)
8471turisme ecològic* (ca) / turismo ecológico (es)
8472turisme just* (ca) / turismo justo (es)
8473instrument jurídic intergubernamental* (ca) / instrumento jurídico intergubernamental (es)
8474estratègia comú* (ca) / estrategia común (es)
8475comitè militar de la ue* (ca) / comité militar de la ue (es)
8476cooperació ue (ca) / cooperación ue-otan (es)
8477estat major de l'ue* (ca) / estado mayor de la ue (es)
8478comitè polític i de seguretat* (ca) / comité político y de seguridad (es)
8479mètode comunitari* (ca) / método comunitario (es)
8480cooperació judicial civil en l'unió europea* (ca) / cooperación judicial civil en la unión europea (es)
8481missió de policia de l'ue* (ca) / misión de policía de la ue (es)
8482missió militar de l'unió europea* (ca) / misión militar de la unión europea (es)
8488unió europea de la navegació fluvial* (ca) / unión europea de la navegación fluvial (es)
8489dictamen del cdr* (ca) / dictamen del cdr (es)
8490bucarest ilfov (ca) / bucarest ilfov (es)
8491centre romania* (ca) / centro rumanía (es)
8492nordest romania (ca) / noreste rumanía (es)
8493nordoest romania (ca) / noroeste rumanía (es)
8494oest romania* (ca) / oeste rumanía (es)
8495sud muntenia romania (ca) / sur muntenia rumanía (es)
8496sudest romania (ca) / sureste rumanía (es)
8497sudoest oltenia romania (ca) / suroeste oltenia rumanía (es)
8498londres* (ca) / londres (es)
8499alba* (ca) / alba (es)
8500brasov* (ca) / brasov (es)
8501covasna* (ca) / covasna (es)
8502harghita* (ca) / harghita (es)
8503mures* (ca) / mures (es)
8504sibiu* (ca) / sibiu (es)
8505botosani* (ca) / botosani (es)
8506bacau* (ca) / bacau (es)
8507iasi* (ca) / iasi (es)
8508neamt* (ca) / neamt (es)
8509suceava* (ca) / suceava (es)
8510vaslui* (ca) / vaslui (es)
8511bihor* (ca) / bihor (es)
8512bistrita (ca) / bistrita-nasaud (es)
8513cluj* (ca) / cluj (es)
8514maramures* (ca) / maramures (es)
8515satu mare* (ca) / satu mare (es)
8516salaj* (ca) / salaj (es)
8517arad* (ca) / arad (es)
8518caras severin (ca) / caras severin (es)
8519hunedoara* (ca) / hunedoara (es)
8520timis* (ca) / timis (es)
8521arges* (ca) / arges (es)
8522calarasi* (ca) / calarasi (es)
8523dâmbovita* (ca) / dâmbovita (es)
8524giurgiu* (ca) / giurgiu (es)
8525ialomita* (ca) / ialomita (es)
8526prahova* (ca) / prahova (es)
8527teleorman* (ca) / teleorman (es)
8528braila* (ca) / braila (es)
8529buzau* (ca) / buzau (es)
8530constanta* (ca) / constanta (es)
8531galati* (ca) / galati (es)
8532tulcea* (ca) / tulcea (es)
8533vrancea* (ca) / vrancea (es)
8534dolj* (ca) / dolj (es)
8535gorj* (ca) / gorj (es)
8536mehedinti* (ca) / mehedinti (es)
8537olt* (ca) / olt (es)
8538vâlcea* (ca) / vâlcea (es)
8542administrador* (ca) / administrador (es)
8547sant bartolomé* (ca) / san bartolomé (es)
8549fons europeu d'adaptació a la globalització* (ca) / fondo europeo de adaptacion a la globalizacion (es)
8550indicador ambiental* (ca) / indicador ambiental (es)
8552ronda de doha* (ca) / ronda de doha (es)
8553tractat de lisboa* (ca) / tratado de lisboa (es)